HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Hà Nội (có lời giải chi tiết) Nguồn VẬT LÝ PHỔ THÔNG

15 258 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 09:27

SỞ GD ĐT HÀ NỘI. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018Môn: Vật LýThời gian làm bài: 50 phútCâu 1: Sóng điện từ được dùng để truyền thông tin dưới nước làA. sóng ngắn. B. sóng cực ngắn. C. sóng trung. D. sóng dài.Câu 2: Một điện áp xoay chiều có biểu thức u  220cos100t V, giá trị điện áp hiệu dụng làA. 120 V. B. 220 V. C.110 2 V. D. 220 V.Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x  4cos 4t cm. Biên độ dao động làA. 4π cm. B. 8 cm. C. 2 cm. D. 4 cm.Câu 4: Tương tác từ không xảy ra khiA. một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau.B. một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau.C. hai thanh nam châm đặt gần nhau.D. một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau.Câu 5: Điều nào sau đây là không đúng?A. Điện tích của electron và proton có độ lớn bằng nhau.B. Dụng cụ để đo điện tích của một vật là ampe kế.C. Điện tích có hai loại là điện tích dương và điện tích âm.D. Đơn vị đo điện tích là Culông (trong hệ SI).Câu 6: Đặc điểm của tia tử ngoại làA. bị nước và thủy tinh hấp thụ. B. không truyền được trong chân không.C. có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tím. D. phát ra từ những vật bị nung nóng tới 1000C .Câu 7: Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ là v, khi đó bước sóng được tính theo công thứcA. 2vfB. v. C.  v.f . D.   2vf . fCâu 8: Đặc điểm nào sau đây không phải là của sóng cơ?A. Sóng cơ truyền trong chất khí nhanh hơn truyền trong chất rắn.B. Sóng cơ không truyền được trong chân không.C. Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng.D. Sóng cơ có thể giao thoa, phản xạ, nhiễu xạ.Câu 9: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch trên vào điện áp xoay chiều có tần số ω thay đổi được . Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thìA.  B.  1. C.  LC1. D. 1.LR LCCâu 10: Điện tích của một bản tụ trong mạch dao động điện từ có phương trình là q  Q cos 4104t , trong đó t tính theo giây. Tần số dao động của mạch làA. 40 kHz. B. 20kHz. C. 10 kHz. D. 200 kHz.Câu 11: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ, sợi dây không dãn có chiều dài l. Cho con lắc dao động điều hòa tại vị trí có gia tốc trọng trường g. Tần số góc của dao động được tính bằngA. 2 lB. . C. 1 g. D. .g 2 lCâu 12: Nhận định nào sau đây không đúng về hiện tượng tán sắc ánh sáng ?A. Ánh sáng Mặt trời gồm bảy ánh sáng đơn sắc (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím).B. Chiết suất của lăng kính phụ thuộc vào màu của ánh sáng đơn sắc.C. Ánh sáng Mặt trời gồm vô số ánh sáng đơn sắc có dài màu nối liền nhau từ đỏ đến tím.D. Tốc độ của ánh sáng đơn sắc đi trong lăng kính phụ thuộc vào màu của nó.Câu 13: Sóng vô tuyến dùng trong thông tiên liên lạc có tần số 900 MHz. Coi tốc độ truyền sóng bằng 3.108ms. Sóng điện từ này thuộc loạiA. sóng cực ngắn. B. sóng trung. C. sóng ngắn. D. sóng dài. ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: Vật Thời gian làm bài: 50 phút SỞ GD & ĐT NỘI Câu 1: Sóng điện từ dùng để truyền thơng tin nước A sóng ngắn B sóng cực ngắn C sóng trung D sóng dài Câu 2: Một điện áp xoay chiều có biểu thức u  220cos100t V, giá trị điện áp hiệu dụng A 120 V B 220 V C.110 V D 220 V Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x  4cos 4t cm Biên độ dao động A 4π cm B cm C cm D cm Câu 4: Tương tác từ không xảy A nam châm đồng đặt gần B nam châm sắt non đặt gần C hai nam châm đặt gần D nam châm dòng điện khơng đổi đặt gần Câu 5: Điều sau khơng đúng? A Điện tích electron proton có độ lớn B Dụng cụ để đo điện tích vật ampe kế C Điện tích có hai loại điện tích dương điện tích âm D Đơn vị đo điện tích Cu-lơng (trong hệ SI) Câu 6: Đặc điểm tia tử ngoại A bị nước thủy tinh hấp thụ B khơng truyền chân khơng C có bước sóng lớn bước sóng tia tím D phát từ vật bị nung nóng tới 1000C Câu 7: Một sóng có tần số f lan truyền môi trường đàn hồi với tốc độ v, bước sóng tính theo cơng thức 2v v f f Câu 8: Đặc điểm sau khơng phải sóng cơ? A  B   C   v.f D   2vf A Sóng truyền chất khí nhanh truyền chất rắn B Sóng khơng truyền chân khơng C Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng D Sóng giao thoa, phản xạ, nhiễu xạ Câu 9: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có tần số ω thay đổi Khi mạch xảy tượng cộng hưởng A  LC Mơn thi: Vật B  LC C  LR D  LC ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 10: Điện tích tụ mạch dao động điện từ có phương trình q  Q cos 4104 t , t tính theo giây Tần số dao động mạch A 40 kHz B 20kHz C 10 kHz D 200 kHz Câu 11: Một lắc đơn gồm vật nhỏ, sợi dây khơng dãn có chiều dài l Cho lắc dao động điều hòa vị trí có gia tốc trọng trường g Tần số góc dao động tính g l C g g 2 l Câu 12: Nhận định sau không tượng tán sắc ánh sáng ? A 2 l B D l g A Ánh sáng Mặt trời gồm bảy ánh sáng đơn sắc (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) B Chiết suất lăng kính phụ thuộc vào màu ánh sáng đơn sắc C Ánh sáng Mặt trời gồm vơ số ánh sáng đơn sắc có dài màu nối liền từ đỏ đến tím D Tốc độ ánh sáng đơn sắc lăng kính phụ thuộc vào màu Câu 13: Sóng vơ tuyến dùng thơng tiên liên lạc có tần số 900 MHz Coi tốc độ truyền sóng 3.108 m/s Sóng điện từ thuộc loại A sóng cực ngắn B sóng trung C sóng ngắn D sóng dài Câu 14: Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự đường thẳng với AM = MN Đặt điện tích q điểm A cường độ điện trường M có độ lớn E Cường độ điện trường N có độ lớn A E Môn thi: Vật B E C 2E D 4E ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 15: Tính chất sau đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh? A Qua điểm từ trường (điện trường) vẽ đường sức B Chiều đường sức tuân theo quy tắc xác định C Chỗ từ trường (điện trường) mạnh phân bố đường sức mau D Các đường sức đường cong khép kín Câu 16: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m, cầu nhỏ có khối lượng m dao động tự với chu kì T = 0,1π s Khối lượng cầu A m = 400 g B m = 200 g C m = 300 g D m = 100 g Câu 17: Đặt điên áp u  U cost vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện có điện dung C Biểu thức cường độ dòng điện mạch U B i  UC 2cost  0,5 A i  cost C C i  UC cost D i  UC cost  0,5 Câu 18: Trên sợi dây dài dài 1,2 m có sóng dừng, biết hai đầu sợi dây hai nút dây có bụng sóng Bước sóng có giá trị A 1,2 m B 4,8 m C 2,4 m D 0,6 m Câu 19: Dòng điện có cường độ A chạy qua vật dẫn có điện trở 200 Ω Nhiệt lượng tỏa vật dẫn 40 s A 20 kJ B 30 kJ C 32 kJ D 16 kJ Câu 20: Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm Để nhìn rõ vật xa mà mắt khơng phải điều tiết, người cần đeo sát mắt kính có độ tụ A dp B 0,5 dp C –2 dp D –0,5 dp Câu 21: Cho chiết suất tuyệt đối thủy tinh nước 1,5 Nếu ánh sáng đơn sắc truyền thủy tinh có bước sóng 0,60 µm ánh sáng truyền nước có bước sóng A 0,90 µm B 0,675 µm C 0,55 µm D 0,60 µm Câu 22: Một sóng có phương trình u  2cos20t  5x mm, t tính theo giây, x tính theo cm Trong thời gian giây sóng truyền quãng đường dài A 32 cm B 20 cm C 40 cm D 18 cm Câu 23: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ có điện dung C cuộn dây có hệ số tự cảm Biết cường độ dòng điện mạch có biểu thức I = 0,04cos2.107 A Điện tích cực đại tụ có giá trị A 10-9 C B 8.10-9 C C 2.10-9 C D 4.10-9 C Câu 24: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nh dao động điều hòa với biên độ A tần số A góc ω hi vật vị trí có li độ x  động vật m2A2 m2A2 2m2A2 3m2A2 A B C D 4 Câu 25: Dao động điện từ mạch C dao động điều hòa, hiệu điện hai tụ u1 = V cường độ dòng điện i1 = 0,16 A, hiệu điện hai tụ u2 = V cường độ dòng điện i2 = 0,2 A Biết hệ số tự cảm = 50 mH, điện dung tụ điện A 0,150 μF B 20 μF C 50 μF D 15 μF Câu 26: Một lăng kính có tiết diện thẳng tam giác ABC, góc chiết quang A = 30 Chiếu tia sáng đơn sắc tới o lăng kính theo phương vng góc với mặt bên AB Tia sáng khỏi lăng kính nằm sát với mặt bên AC Chiết suất lăng kính A 1,33 B 1,41 C 1,5 D 2,0 Câu 27: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số góc ω khơng đổi cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I Nếu nối tắt hai tụ điện cường độ dòng điện hiệu dụng Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 mạch I Điều sau A 2LC  0,5 B 2LC  C 2LC 1 RC D 2LC 1 RC Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  cos8t cm t tính theo giây Thời gian ngắn vật từ điểm M có li độ xM=-6 cm đến điểm N có li độ xN=6 cm 1 1 A s B s C s D s 16 12 24 Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 29: Một tia sáng đơn sắc từ khơng khí có chiết suất tuyệt đối tới khối thủy tinh có chiết chuất tuyệt đối 1,5 Tại mặt phân cách xảy tượng phản xạ khúc xạ, tia phản xạ khúc xạ hợp với góc 120 o Góc tới tia sáng A 36,6o B 56,3o C 24,3o D 23,4o Câu 30: Một tụ điện có điện dung khơng đổi mắc vào mạng điện 110 V – 60 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 1,5 A Khi mắc tụ điện vào mạng điện 220 V – 50 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A 3,6 A B 2,5 A 0,9 A D 1,8 A Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, nguồn sóng kết hợp pha đặt hai điểm A B cách 16 cm Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Gọi Δ đường thẳng nằm mặt nước, qua A vng góc với AB Coi biên độ sóng q trình lan truyền khơng đổi Số điểm dao động với biên độ cực đại Δ A 22 B 10 C 12 D 20 Câu 32: Từ thông qua khung dây dẫn tăng từ 0,06 Wb đến 1,6 Wb thời gian 0,1 s Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn A V B 16 V C 10 V D 22 V Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u  U cost V, U khơng đổi, ω thay đổi vào đoạn mạch gồm có điện trở R, tụ điện cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L  1,6 H mắc nối tiếp Khi ω = ωo cơng  suất đoạn mạch cực đại 732 W Khi ω = ω1 ω = ω2 cơng suất đoạn mạch 300 W Biết ω1 – ω2 = 120π rad/s Giá trị R A 240 Ω B 133,3 Ω C 160 Ω D 400 Ω Câu 34: Một lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định Biết độ cứng lò xo khối lượng cầu k = 80 N/m, m= 200g Kéo cầu thẳng đứng xuống cho lò xo dãn 7,5 cm thả nh cho lắc dao động điều hòa Lấy mốc vị trí cân cầu, gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Khi lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất, đàn hồi lò xo có độ lớn A 0,10 J B 0,075 J C 0,025 J D Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Yâng Ánh sáng đơn sắc có bước sóng   0,6m , khoảng cách hai khe a = mm Khi khoảng cách từ chắn chứa hai khe đến ảnh D quan sát thấy đoạn MN dài 12 mm mản ảnh có n vân sáng kể hai vân sáng M N Tịnh tiến ảnh theo hướng xa chắn chứa hai khe đoạn 50 cm đoạn MN bớt vân sáng (tại M N có vân sáng) Giá trị D A m B 1,5 m C 2,5 m D m Câu 36: Hai nguồn kết hợp đặt A B mặt thoáng chất lỏng, dao động theo phương vng góc với mặt thống có phương trình uA  2cos 40t cm, uB  4cos40t cm với t tính theo giây Tốc độ truyền sóng 90 cm/s Gọi M điểm nằm mặt thoảng với MA = 10,5 cm; MB = cm Coi biên độ không thay đổi q trình truyền sóng Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ A cm B 2,5 cm C cm D cm Câu 37: Một nguồn sóng đặt điểm O mặt nước, dao động theo phương vng góc với mặt nước với phương trình u  a cos 40t cm t tính theo giây Gọi M N hai điểm nằm mặt nước cho OM vng góc Mơn thi: Vật ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 với ON Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s Khoảng cách từ O đến M N 34 cm 50 cm Số phần tử đoạn MN dao động pha với nguồn A B.7 C D Câu 38: Đoạn mạch A, B mắc nối thứ tự cuộn dây với hệ số tự cảm L  H, biến trở R tụ điện có 5 2 10 F, Điểm M điểm nằm R C Nếu mắc vào hai đầu A, M ắc quy có suất điện động 12 điện dung C   25 V điện trở Ω điều chỉnh R = R1 có dòng điện cường độ 0,1875 A Mắc vào A, B hiệu điện  u 120 cos100t  V điều chỉnh R = R2 cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại 160 W Tỷ số R1: R2 A 1,6 B 0,25 C 0,125 D 0,45 Câu 39: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB nối tiếp Trên đoạn AM chứa điện trở R  30 Ω tụ điện, đoạn MB chứa cuộn dây cảm có hệ số tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu A, B điện áp u  U cos100t V điều chỉnh hệ số tự cảm cho điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM trễ pha 2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch MB Điện dung tụ có giá trị Mơn thi: Vật ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018  3 3 3 2.103 C 10 F A 10 F B 10 F D F 3 6 3 3     Câu 40: Cho x  A cos t  cm x  A cos t   cm hai phương trình hai dao động điều hòa 1 2         phương Biết phương trình dao động tổng hợp x  5cost   cm Để tổng biên độ dao động thành phần (A1 + A2) cực đại φ có giá trị 5    C A D B 12 24 12  Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu D Câu 11 D Câu 21 B Câu 31 B Câu C Câu 12 A Câu 22 B Câu 32 C Câu D Câu 13 A Câu 23 C Câu 33 C Câu A Câu 14 B Câu 24 A Câu 34 C BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu B A Câu 15 Câu 16 D D Câu 25 Câu 26 D D Câu 35 Câu 36 D C Câu B Câu 17 B Câu 27 A Câu 37 C Câu A Câu 18 C Câu 28 D Câu 38 A Câu D Câu 19 C Câu 29 A Câu 39 A Câu 10 B Câu 20 C Câu 30 B Câu 40 B ĐÁP ÁN CHI TIẾT Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 1: + Sóng dài sử dụng thông tin liên lạc nước  Đáp án D Câu 2: + Giá trị hiệu dụng điện áp U 110 V  Đáp án C Câu 3: + Biên độ dao động vật A = cm  Đáp án D Câu 4: + Tương tác từ không xảy đặt nam châm gần đồng  Đáp án A Câu 5: + Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện → B sai  Đáp án B Câu 6: + Đặc điểm tia tử ngoại bị nước thủy tinh hấp thụ  Đáp án A Câu 7: + Bước sóng λ sóng có tần số f, lan truyền môi trường với vận tốc v xác định biểu thức  v f  Đáp án B Câu 8: + Tốc độ truyền sóng giảm dần từ rắng → lỏng → khí → A sai  Đáp án A Câu 9: + Tần số dòng điện để xảy cộng hưởng mạch RLC:  LC  Đáp án D Câu 10: + Từ phương trình điện tích tụ, ta xác định ω = 4π.104 rad/s → f = 20 kHz  Đáp án B Câu 11: g + Tần số góc lắc đơn dao động điều hòa xác định biểu thức  l  Đáp án D Câu 12: + Ánh sáng Mặt Trời dãi vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên từ đỏ đến tím → A sai  Đáp án A Câu 13: c 3.108 + Bước sóng sóng    m → sóng cực ngắn 6 f 900.10  Đáp án A Câu 14: Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 E E → Với AN = 2AM → EN  M  r2 4  Đáp án B Câu 15: + Các đường sức từ đường cong khép kín, đường sức điện xuất phát từ điện tích dương kết thúc vô từ vô kết thúc điện tích âm  Đáp án D Câu 16: + Chu kì dao động lắc lò xo xác định biểu thức: m m → m = 100 g T  2 ↔ 0,1  2 k 40  Đáp án D Câu 17: + Cường độ dòng điện mạch chứa tụ điện sớm pha điện áp hai đầu mạch góc 0,5π U     → i cos t   UC cos t     Z 2      C  Đáp án B Câu 18:  + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n  với n số bụng số bó sóng → sóng dừng xảy dây với bụng sóng → n = → λ = 2l = 2,4 m  Đáp án C Câu 19: + Nhiệt lượng tỏa dây dẫn 40 s là: Q = I2Rt = 22.200.40 = 32 kJ  Đáp án C Câu 20: 1 + Để khắc phục tật cận thị, người phải mang kính phân kì, có độ tụ D     2 dp CV 0,5  Đáp án C Câu 21: + Với λ0 bước sóng ánh sáng chân khơng → bước sóng ánh sáng môi trường nước môi trường thủy tinh là:    n n n →   ntt   1,5  0,6  0,68 μm  tt n  1,33 n  tt n  n tt + Ta có E  Đáp án B Câu 22: + Từ phương trình truyền sóng, ta có:   20 T  0,1  →   2  5  0,   + Trong chu kì sóng truyền quãng đường bước sóng → khoảng thời gian Δt = 50T = s sóng truyền S = 50λ = 20 cm  Đáp án B Câu 23: + Từ phương trình dòng điện mạch, ta có I0 = 0,04 A, ω = 2.107 rad/s I0 0,04 → Điện tích cực đại tụ q0    2.109 C  2.10  Đáp án C Câu 24: A vật có Ed = Et = 0,5E = 0,25mω2A2 + Vị trí có li độ x   Đáp án A Môn thi: Vật 10 ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 25: + Trong mạch dao động LC điện áp hai tụ vng pha với dòng điện mạch  i 2  u 2  I1    U   0  I      i2  i2     i2  →      U  u2   u22  u12       I   U0    0I  i2  i2 0,162  0, 22  L 12 22  50.103  15.106 F + Mặc khác LI  CU → C  L U 2 0 u  u 16 2  0  Đáp án D Câu 26: Tại cạnh bên AC lăng kính, tia sáng nằm sát mặt bên → bắt đầu xảy tượng phản xạ toàn phần + Ta có i = 300 Điều kiện để bắt đầu xảy phản xạ toàn phần sin i  → n   sin 300 n     Đáp án D Câu 27: + Cường độ2dòng điện mạch hai trường hợp: I = I ↔ R   Z  Z   Z2 → Z = 2Z → ω2LC = 0,5 L C L C L  Đáp án A Câu 28: + Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ  s 12  Đáp án D Câu 29: + Áp dụng đinh luật khúc xạ ánh sáng sini = nsinr, với i + r = 1800 – 1200 = 600 → sini = 1,5sin(600 – i) → i = 36,60 t  T x A3  6 cm đến vị trí có li độ x A3  6 cm  Đáp án A Câu 30: + Điện dung tụ mắc vào mạng điện 110 V – 60 Hz: U 110 220 ZC   Ω I 1,5 f → Với mạng điện có tần số f    50 Hz → ZC 1, 2ZC  88 Ω 1, U 220 → Cường độ dòng điện mạch I    2,5 A ZC 88  Đáp án B Câu 31: Môn thi: Vật 11 ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Số dãy cực đại giao thoa  AB k AB ↔ 5,3  k  5,3   → Có 11 dãy cực đại Các dãy cực đại nằm phía so với cực đại trung tâm k = 0, cắt Δ hai điểm → Trên Δ có 11 điểm dao động với biên độ cực đại  Đáp án B Câu 32: + Suất điện động cảm ứng xuất khung dây eC   1,6  0,6   10 V t 0,1  Đáp án C Câu 33: + Với hai giá trị tần số góc cho cơng suất tiêu tụ mạch, ta ln có  1 2 2 Công suất tiêu thụ mạch ứng với ω = ω1: P1  Pmax cos2  → cos   + Mặc khác cos 1  R  R 2 L       C1 R 2    R2  L2  1   1  ↔ P Pmax 300  732 61  R R  L  1  2  61 R → R = 160 Ω  2 61  1,6  R   120     Đáp án C Câu 34: → + Độ biến dạng lò xo vị trí cân l0  mg 0, 2.10  2,5 cm k 80 Kéo vật đến vị trí lò xo giãn 7,5 cm thả nh → vật dao động với biên độ A = cm → Lực đàn hồi có độ lớn nhỏ vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng Thế lắc tổng đàn hồi hấp dẫn Với gốc vị trí cân E  kx2 2 → Thế đàn hồi có độ lớn E dh  E  Ehd  kx  mgx  80.0,025  0, 2.10.0, 25  0,025 J 2  Đáp án C Câu 35: + Khi khoảng cách mà mặt phẳng chứa hai khe D, có n vân, MN vân sáng → M vân sáng bậc 0,5(n – 1) D 3 D 0,6.106 → n 1  20 + Ta có xM  0,5n 1  ↔ 6.10  0,5n 1 1.103 D a + Khi khoảng cách mặt phẳng hai khe so với D + 0,5 m có n – vân sáng, M, N vân sáng → M vân sáng bậc 0,5(n – 3) D  0,5  → xM  0,5n  3 a Môn thi: Vật  12 ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Lập tỉ số → n 1  n 3 20 D  0,5 D  ↔ → D = m 20 D D 2 D D  0,5  Đáp án D Câu 36: 2v 2.90 + Bước sóng sóng     4,5 cm  40  10,5    MA  MB   2.2 cos   cm Biên độ dao động M: a  2a cos  M      4,5       Đáp án C Câu 37: 2v Bước sóng sóng    cm  + Gọi I điểmdtrên phương trình dao động I có dạng:  d MN,   u  a cos t    I I      d d + Để I pha với nguồn   2k → d + d = 2kλ = 8k  Với khoảng giá trị tổng d1 + d2 ON ≤ d1 + d2 ≤ OM + MN 50 36  362  502 → k ↔ 6,25 ≤ k ≤ 12,2 8 → Có điểm dao động pha với nguồn MN    Đáp án C   Câu 38: 12  → R1 + rd = 60 Ω + hi đặt vào hai đầu AM điện áp không đổi: I  ↔ 0,1875  R1  r  rd R1   rd Dung kháng cảm kháng đoạn mạch đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều có ω = 100π rad/s ZL = 40 Ω, ZC = 25 Ω U2 + Công suất tiêu tụ biến trở R = R2 Pmax  với R2  rd2 ZLZ C  2R2  r  120  U P  rd  20  max 2R  r  160   R  r  →  Ω → R1 = 40 Ω d d → Ta có hệ  ↔  R2  25 2 2   25  R2  rd Z L  ZC  R2  rd 40  R1 40   1,6 Vậy R2 25  Đáp án A Câu 39: + Biễu diễn vecto điện áp Ta có tan 600  30 → Z = 30 Ω C → C  103 3 ZC F Môn thi: Vật 13 ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018  Đáp án A Môn thi: Vật 14 ĐỀ THI THỬ VẬT THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 40: + Với x = x1 + x2 → A  A 2  A2  2A A 1 cos   A2  A12  A22  2A1 A cos  →  A1  A 2 A A   → Tích A1A2 nhỏ A1 = A2 → Ta ln có    tổng A1 + A2 lớn → Các vecto hợp thành tam giác cân + Từ hình vẽ ta có: 1800  750  60     Đáp án B Môn thi: Vật →  24 15 ... sáng ? A 2 l B D l g A Ánh sáng Mặt trời gồm bảy ánh sáng đơn sắc (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) B Chiết suất lăng kính phụ thuộc vào màu ánh sáng đơn sắc C Ánh sáng Mặt trời gồm vô số...    phương Biết phương trình dao động tổng hợp x  5cost   cm Để tổng biên độ dao động thành phần (A1 + A2) cực đại φ có giá trị 5    C A D B 12 24 12  Môn thi: Vật lý  ĐỀ THI... A1  A 2 A A   → Tích A1A2 nhỏ A1 = A2 → Ta ln có    tổng A1 + A2 lớn → Các vecto hợp thành tam giác cân + Từ hình vẽ ta có: 1800  750  60     Đáp án B Môn thi: Vật lý →  24
- Xem thêm -

Xem thêm: HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Hà Nội (có lời giải chi tiết) Nguồn VẬT LÝ PHỔ THÔNG, HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Hà Nội (có lời giải chi tiết) Nguồn VẬT LÝ PHỔ THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn