HOT 3 Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Bình Dương, Sở Nghệ An và Sở Thái Nguyên (có lời giải chi tiết) Nguồn VẬT LÝ PHỔ THÔNG

26 137 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 09:03

SỞ GD ĐT BÌNH DƯƠNG THPT NGUYỄN KHUYẾN KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phútCâu 1: Khi một vật dao động điều hòa thìA.lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.B.gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.C.lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.D.vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.Câu 2: Chiết suất n của chất làm lăng kính thay đổi theoA. góc tới i của tia sáng đến lăng kính.B. tần số ánh sáng qua lăng kính.C. góc chiết quang của lăng kính.D. hình dạng của lăng kính.Câu 3: Một người bị tật cận thị có cực viễn cách mắt 50 cm và cực cận cách mắt 10 cm. Để người này nhìn được vật ở xa mà không cần điều tiết cần đeo sát mắt thấu kínhA. hội tụ có tiêu cự f = 10 cm.B. phân kì có tiêu cự f = –50 cm.C. hội tụ có tiêu cự f = 50 cm.D. phân kỳ có tiêu cự f = –10 cm.Câu 4: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,42 μm . Biết khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,6 m và khoảng cách giữa ba vân sáng kế tiếp là 2,24 mm. Khoảng cách giữa hai khe sáng làA. 0,3 mm.B. 0,6 mm.C. 0,45 mm.D. 0,75 mm.Câu 5: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất làA. tia hồng ngoại.B. tia đơn sắc lục.C. tia X.D. tia tử ngoại.Câu 6: Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào dưới đây?A. Mang năng lượng.B. Tuân theo quy luật giao thoa.C. Tuân theo quy luật phản xạ.D. Truyền được trong chân không.Câu 7: Dải quang phổ liên tục thu được trong thí nghiệm về hiện tượng tán sắc có được là doA.thủy tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng.B.lăng kính đã tách các màu sẵn có trong ánh sáng thành các thành phần đơn sắc.C.ánh sáng bị nhiễm xạ khi truyền qua lăng kính.D.hiện tượng giao thoa của các thành phần đơn sắc khi ra khỏi lăng kính.Câu 8: Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.1019 J. Bức xạ này thuộc miềnA. sóng vô tuyến.B. hồng ngoại.C. tử ngoại.D. ánh sáng nhìn thấy.Câu 9: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thíchA. hiện tượng quang điện.B. hiện tượng quang – phát quang.C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.Câu 10: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng  thì khoảng vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức nào sau đây là đúng?A. i  a .B. i  aD .C.  i .D.  ia . DaDDCâu 11: Hiện tượng chiếu ánh sáng vào kim loại làm electron từ kim loại bật ra là hiện tượngA. tán xạ.B. quang điện.C. giao thoa.D. phát quang.Câu 12: Trong các tia: Hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen và tia ánh sáng tím thì tia có năng lượng phôtôn nhỏ nhất là tiaA. ánh sáng tím.B. hồng ngoại.C. Rơnghen.D. tử ngoại.Câu 13: Sóng vô tuyến trong chân không có bước sóng dài 0,2 m là sóngA. cực ngắn.B. ngắn.C. trung.D. dài.Câu 14: Công thức định luật Cu – lông là: A. F  k q1q2R .B. F  k R2 .C. F  R k2 q2.D. F  k R2 . Câu 15: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 Nm, vật nặng có khối lượng m = 100 g, lấy π2 = 10. Số dao động con lắc thực hiện được trong 1 s làA. 0,2.B. 5.C. 10.D. 20.Câu 16: Điện tích q > 0 dịch chuyển trong điện trường đều E sẽ chịu tác dụng của lực điệnA. F = qE2.B. F  E .C. F = qE.D. F  q .qECâu 17: Điện tích q > 0 dịch chuyển trong điện trường đều E giữa hai điểm có hiệu điện thế U thì công của lực điện thực hiện là A. A = qE.B. A = q2E.C. A = qU.D. A  U .qCâu 18: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là 80 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện làA. 100 V.B. 20 V.C. 40 V.D. 60 V.Câu 19: Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn của li độ theo thời gian như hình vẽ. Chu kỳ dao động của vật bằngA. 1,5 s.B. 3 s.C. 4 s.D. 0,75 s. Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u  U 2 cos t  V vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 Ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị 2 A. Giá trị của U bằngA. 110 V.B. 220 2 V.C. 110 2 V.D. 220 V.Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng?A.Tia tử ngoại được dùng để tìm khuyết tật bên trong các sản phẩm bằng kim loại.B.Các vật ở nhiệt độ trên 20000 C chỉ phát ra tia hồng ngoại.C.Tia tử ngoại thường được dùng để khử trùng nước, thực phẩm và dụng cụ y tế.D.Tia tử ngoại có điện tích âm nên nó bị lệch trong điện trường và từ trường.Câu 22: Quan sát ánh sáng phản xạ trên các váng dầu, mỡ hoặc bong bóng xà phòng, ta thấy những vầng màu sặc sỡ. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượngA. tán sắc ánh sáng.B. giao thoa ánh sáng.C. nhiễu xạ ánh sáng.D. tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng.Câu 23: Hạt mang điện cơ bản trong bán dẫn tinh khiết làA. electron tự do.B. ion dương.C. lỗ trống.D. electron và lỗ trống.Câu 24: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220 V và tần số thay đổiđược. Biết điện trở có giá trị R = 200 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L  2 H. Thay đổi giá trị của tần số để mạchxảy ra cộng hưởng. Công suất tiêu thụ của mạch lúc này làA. 242 W.B. 182 W.C. 121 W.D. 363 W.Câu 25: PhôtônA. là hạt mang điện tích dương.C. luôn có vận tốc bằng 3.108 ms.B. còn gọi là prôtôn.D. luôn chuyển động.Câu 26: Xét mạch có diện tích S đặt trong vùng có từ trường đều B , B hợp với vectơ pháp tuyến n góc α. Từ thông gửi qua mạch là: A. Φ = BSsinα.B. Φ = BScosα.C.  BS.cos  .D.  B.S .cos  Câu 27: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ = 480 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trường giao thoa có bề rộng L = 20 mm. Số vân sáng quan sát được trên màn làA. 11.B. 13.C. 15.D. 17. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG THPT NGUYỄN KHUYẾN KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: Vật Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 2: Chiết suất n chất làm lăng kính thay đổi theo A góc tới i tia sáng đến lăng kính B tần số ánh sáng qua lăng kính C góc chiết quang lăng kính D hình dạng lăng kính Câu 3: Một người bị tật cận thị có cực viễn cách mắt 50 cm cực cận cách mắt 10 cm Để người nhìn vật xa mà không cần điều tiết cần đeo sát mắt thấu kính A hội tụ có tiêu cự f = 10 cm B phân kì có tiêu cự f = –50 cm C hội tụ có tiêu cự f = 50 cm D phân kỳ có tiêu cự f = –10 cm Câu 4: Trong thí nghiệm Young giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,42 μm Biết khoảng cách từ hai khe đến 1,6 m khoảng cách ba vân sáng 2,24 mm Khoảng cách hai khe sáng A 0,3 mm B 0,6 mm C 0,45 mm D 0,75 mm Câu 5: Trong chân không, xét tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X tia đơn sắc lục Tia có bước sóng nhỏ A tia hồng ngoại B tia đơn sắc lục C tia X D tia tử ngoại Câu 6: Sóng điện từ sóng khơng có tính chất đây? A Mang lượng B Tuân theo quy luật giao thoa C Tuân theo quy luật phản xạ D Truyền chân không Câu 7: Dải quang phổ liên tục thu thí nghiệm tượng tán sắc có A thủy tinh nhuộm màu cho ánh sáng B lăng kính tách màu sẵn có ánh sáng thành thành phần đơn sắc C ánh sáng bị nhiễm xạ truyền qua lăng kính D tượng giao thoa thành phần đơn sắc khỏi lăng kính Câu 8: Phơtơn xạ có lượng 6,625.10-19 J Bức xạ thuộc miền A sóng vơ tuyến B hồng ngoại C tử ngoại D ánh sáng nhìn thấy Câu 9: Thuyết lượng tử ánh sáng khơng dùng để giải thích A tượng quang điện B tượng quang – phát quang C tượng giao thoa ánh sáng D nguyên tắc hoạt động pin quang điện Câu 10: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D Khi nguồn sáng phát xạ đơn sắc có bước sóng  khoảng vân giao thoa i Hệ thức sau đúng? a aD i ia A i  B i  C   D   D  aD D Câu 11: Hiện tượng chiếu ánh sáng vào kim loại làm electron từ kim loại bật tượng A tán xạ B quang điện C giao thoa D phát quang Câu 12: Trong tia: Hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen tia ánh sáng tím tia có lượng phơtơn nhỏ tia A ánh sáng tím B hồng ngoại C Rơnghen D tử ngoại Câu 13: Sóng vơ tuyến chân khơng có bước sóng dài 0,2 m sóng A cực ngắn B ngắn C trung D dài Câu 14: Công thức định luật Cu – lông là: q1q2 q2 q1q2 q q A F  k B F  k C F  R D F  k R k R R Câu 15: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 100 g, lấy π2 = 10 Số dao động lắc thực s A 0,2 B C 10 D 20 Câu 16: Điện tích q > dịch chuyển điện trường E chịu tác dụng lực điện E q A F = qE2 B F  C F = qE D F  q E Câu 17: Điện tích q > dịch chuyển điện trường E hai điểm có hiệu điện U cơng lực điện thực Mơn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 A A = qE B A = q2E C A = qU D A  U q Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện A 100 V B 20 V C 40 V D 60 V Câu 19: Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian hình vẽ Chu kỳ dao động vật A 1,5 s B s C s D 0,75 s  Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos t  V vào hai đầu điện trở R = 110 Ω cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị A Giá trị U A 110 V B 220 V C 110 V D 220 V Câu 21: Phát biểu sau đúng? A Tia tử ngoại dùng để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại B Các vật nhiệt độ 20000 C phát tia hồng ngoại C Tia tử ngoại thường dùng để khử trùng nước, thực phẩm dụng cụ y tế D Tia tử ngoại có điện tích âm nên bị lệch điện trường từ trường Câu 22: Quan sát ánh sáng phản xạ váng dầu, mỡ bong bóng xà phòng, ta thấy vầng màu sặc sỡ Nguyên nhân chủ yếu tượng A tán sắc ánh sáng B giao thoa ánh sáng C nhiễu xạ ánh sáng D tán sắc ánh sáng ánh sáng trắng Câu 23: Hạt mang điện bán dẫn tinh khiết A electron tự B ion dương C lỗ trống D electron lỗ trống Câu 24: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220 V tần số thay đổi Biết điện trở có giá trị R = 200 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L  H Thay đổi giá trị tần số để mạch  xảy cộng hưởng Công suất tiêu thụ mạch lúc A 242 W B 182 W C 121 W D 363 W Câu 25: Phơtơn A hạt mang điện tích dương B gọi prơtơn C ln có vận tốc 3.108 m/s D chuyển động Câu 26: Xét mạch có diện tích S đặt vùng có từ trường B , B hợp với vectơ pháp tuyến n góc α Từ thơng gửi qua mạch là: B.S B D   A Φ = BSsinα B Φ = BScosα C   S cos  cos  Câu 27: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 480 nm Khoảng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trường giao thoa có bề rộng L = 20 mm Số vân sáng quan sát A 11 B 13 C 15 D 17 Câu 28: Trong mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự lượng A điện từ mạch bảo toàn B điện trường tập trung cuộn cảm C điện trường lượng từ trường không đổi D từ trường tập trung tụ điện Câu 29: Khi nói sóng ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng tím B Tia X có khả đâm xuyên mạnh tia tử ngoại C Tia X có tần số nhỏ tần số ánh sáng nhìn thấy D Tia tử ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng nhìn thấy Câu 30: Cuộn dây độ tự cảm L có dòng điện qua cuộn dây i từ thơng cuộn dây : L A Φ = –Li' B Φ = Li C Φ = Li2 D   i Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 31: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm Xét chuyển động theo chiều từ vị trí cân biên Khi đó, tốc độ trung bình vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ x0 với tốc độ trung bình vật từ vị trí x0 đến biên 40 cm/s Tốc độ trung bình vật chu kỳ A 20 cm/s B 40 cm/s C 10 cm/s D 80 cm/s Câu 32: Vào thời điểm ban đầu (t = 0), điện tích tụ điện mạch dao động LC có giá trị cực đại T 6 q  Q0  4.10 C Đến thời điểm t  (T chu kỳ dao động mạch) điện tích tụ có giá trị 6 A 2 2.10 C B 2.106 C C 2.106 C D 2.106 C Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm), L thay đổi Khi L = L0 cơng suất tiêu thụ mạch đạt cực đại 200 W UL  2U Sau thay đổi giá trị L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn Cơng suất tiêu thụ mạch lúc A 180 W B 150 W C 160 W D 120 W Câu 34: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng hai xạ đơn sắc đỏ 690 nm lục 510 nm Trên ta quan sát hai vân sáng có màu màu với vân sáng trung tâm ta quan sát số vân sáng đơn sắc A 37 B 38 C 39 D 40 4 Câu 35: Mạch dao động LC tưởng dao động với chu kỳ riêng T 10 s, hiệu điện cực đại hai tụ U0 10 V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I0 = 0,02 A Điện dung tụ điện A 0,32 pF B 0,32 nF C 0,16 nF D 32 nF Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(4πat + φ) V (a > 0) vào hai đầu đoạn mạch có cuộn dây cảm có độ tự cảm L H Cảm kháng cuộn dây có giá trị A L2πa B L2π C Lπa D L4πa Câu 37: Một máy biến áp tưởng có số vòng hai cuộn dây N1 N2 Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây N1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây N2 3U Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây N2 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 6U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây N1 A 2U B 3U C 4U D 9U Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe sáng chiếu ánh sáng trắng có bước sóng (0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm) Khoảng cách hai khe 0,3 mm khoảng cách từ chứa hai khe tới hứng ảnh 90 cm Điểm M cách vân trung tâm 0,6 cm xạ cho vân sáng có bước sóng ngắn A 0,4 μm B 0,5 μm C 0,38 μm D 0,6 μm Câu 39: Tiến hành thí nghiệm với hai lắc lò xo A B có nặng chiều dài tự nhiên giống độ cứng k 2k Hai lắc treo thẳng đứng vào giá đỡ, kéo hai nặng đến vị trí ngang thả nhẹ lúc Khi lượng dao động lắc B gấp lần lượng dao động lắc A Gọi tA tB khoảng thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu thả hai vật đến lực đàn hồi hai lắc có độ t lớn nhỏ Tỉ số A tB 2 A B C D Câu 40: Đặt điện áp u  U cost V (U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá trị a Ω, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp Biết U  a V, L thay đổi Hình vẽ bên mơ tả đồ thị điện áp hiệu dụng hai tụ điện, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm công suất tiêu thụ điện toàn mạch theo cảm kháng M N hai đỉnh đồ thị (1) (2) Giá trị a A 30 B 50 C 40 D 60 Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu D Câu 11 B Câu 21 C Câu 31 B Câu B Câu 12 B Câu 22 B Câu 32 D Câu B Câu 13 A Câu 23 D Câu 33 C Câu B Câu 14 B Câu 24 A Câu 34 B BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu C D Câu 15 Câu 16 B C Câu 25 Câu 26 D B Câu 35 Câu 36 D D Câu B Câu 17 C Câu 27 D Câu 37 A Câu C Câu 18 D Câu 28 A Câu 38 A Câu C Câu 19 B Câu 29 B Câu 39 B Câu 10 D Câu 20 D Câu 30 B Câu 40 A ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Khi vật dao động điều hòa vận tốc vật có độ lớn cực đại vật qua vị trí cân  Đáp án D Câu 2: + Chiết suất chất làm lăng kính khác với ánh sáng khác truyền qua lăng kính  Đáp án B Câu 3: + Để người quan sát vật xa phải đeo thấu kính phân kì có tiêu cự f  Cv  50 cm  Đáp án B Câu 4: + Khoảng cách ba vân sáng liên tiếp 2i = 2,24 mm → i = 1,12 mm 6 D → Khoảng cách hai khe a    1,6.0, 42.10  0,6 mm 1,12.103 i  Đáp án B Câu 5: + Tia X có bước sóng nhỏ  Đáp án C Câu 6: + Chỉ có sóng điện từ lan truyền môi trường chân không  Đáp án D Câu 7: + Dãi quang phổ thu từ tượng tán sắc ánh sáng lăng kính tách màu có sẵn ánh sáng thành thành phần đơn sắc  Đáp án B Câu 8: hc 6,625.1034.3.108  0,3 μm → xạ thuộc miền tử ngoại + Bước sóng xạ     6,625.1019  Đáp án C Câu 9: + Thuyết lượng tử ánh sáng khơng thể giải thích tượng gioa thoa ánh sáng  Đáp án C Câu 10: ia + Hệ thức  D  Đáp án D Câu 11: + Hiện tượng chiếu ánh sáng vào kim loại làm electron bật khỏi kim loại tượng quang điện  Đáp án B Câu 12: + Tia hồng ngoại có lượng nhỏ  Đáp án B Câu 13: + Trong chân khơng, sóng vơ tuyến có bước sóng 0,2 m sóng cực ngắn  Đáp án A Câu 14: qq + Công thức định luật Culong F  k R2 Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  Đáp án B Câu 15: + Tần số dao động lắc f  k 100   2 m 2 0,1  Đáp án B Câu 16: + Lực điện tác dụng vào điện tích q đặt điện trường E F = qE  Đáp án C Câu 17: + Công lực điện thực dịch chuyển điện tích q hai điểm có hiệu điện U A = qU  Đáp án C Câu 18: + Điện áp hai đầu tụ điện UC  U2  U2R  1002  802  60 V  Đáp án D Câu 19: + Chu kì dao động vật T = s  Đáp án B Câu 20: + Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = IR = 2.110 = 220 V  Đáp án D Câu 21: + Tia tử ngoại thường dùng để khử trùng nước, thiết bị y tế  Đáp án C Câu 22: + Nguyên nhân chủ yếu tượng giao thoa ánh sáng  Đáp án B Câu 23: + Hạt mang điện bán dẫn tinh khiết electron lỗ trống  Đáp án D Câu 24: U2 2202 + Công suất tiêu thụ mạch xảy cộng hưởng P    242 W R 200  Đáp án A Câu 25: + Photon tồn trạng thái chuyển động  Đáp án D Câu 26: + Từ thông gởi qua mạch Φ = BScosα  Đáp án B Câu 27: D  + Khoảng vân giao thoa i   2.480.1  1, mm a 09 3 0,8.10  20  L  1   1  17 → Số vân sáng quan sát N s  2.1,  2i     Đáp án D Câu 28: + Trong mạch dao động LC lí tưởng lượng điện từ mạch bảo toàn  Đáp án A Câu 29: + Tia X có khả đâm xuyên mạnh tia tử ngoại  Đáp án B Câu 30: + Từ thông qua cuộn dây Φ = Li  Đáp án B Câu 31:  Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  x0 A  x0  t1  t  40 + Theo giả thuyết toán, ta có:  t  t  T  → Áp dụng tính chất dãy số x0  A  x0  40 ↔ 4A t1  t2  40 → vtb = 40 cm/s T  Đáp án B Câu 32: + Tại thời điểm t = q = Q0 → đến thời điểm t  T q   Q0  2.106 C  Đáp án D Câu 33: + Khi L = L0 công suất tiêu thụ mạch cực đại → mạch xảy cộng hưởng ZL = ZC UZL → Khi UL   2U → ZL = ZC = 2R Chuẩn hóa R = → ZC = R R2  Z2 12  22  C   2,5 + Thay đổi L để điện áp hiệu dụng cuộn cảm cực đại → ZL  ZC 2 160 W → Công suất tiêu thụ mạch P  Pmax cos   200 2    2,5    Đáp án C Câu 34: + Điều kiện để hệ hai vân sáng trùng k1  2  510  17 k2 1 690 23 → Giữa hai vân sáng màu với vân trung tâm có 16 vân sáng xạ λ2 22 vân sáng xạ λ1 → Vậy có 38 vân sáng đơn sắc  Đáp án B Câu 35: TI + Điện dung tụ điện C   32 nF 2 U0  Đáp án D Câu 36: + Cảm kháng cuộn dây ZL = L4πa  Đáp án D Câu 37: + Đặt vào N1 điện áp U điện áp hai đầu N2 3U → máy tăng áp lên lần → Nếu ta dùng máy biến áp theo chiều ngược lại giảm áp lần → điện áp hai đầu N1 2U  Đáp án A Câu 38: D x a 0,6.102.0,3.103 →  M   μm + Điều kiện để M vân sáng x  ki  k M a kD k.90.102 k + Với khoản giá trị bước sóng: 0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm, kết hợp với chức Mode → ta tìm λmin = 0,4 μm  Đáp án A Câu 39: + Với k2 = 2k1 E2 = 8E1 → A2 = 2A1 Δl1 = 2Δl2 + Từ hình vẽ, ta có: Δl1 + A1 = Δl2 + A2 ↔ Δl1 + A1 = 0,5Δl1 + 2A1 → l  A  A  2l2 + Vậy lắc A q trình dao động lò xo ln giãn nên tA nửa chu kì để vật đến vị trí cao T + Với lắc B tB  B Mơn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 m  t A k →   tB m 2 2k  Đáp án B Câu 40: + Từ đồ thị, ta thấy Z LM giá trị cảm kháng để điện áp hiệu dụng cuộn dây cực đại → Z LM R2  Z2 C  Z C UZC ↔ 40  aZC → ZC = 40 Ω + Tại N mạch xảy cộng hưởng, điện áp hiệu dụng tụ 40 V → UC  R a + ZL = 17,5 Ω ZL M hai giá trị cảm kháng cho công suất tiêu thụ → ZL M17,5  2ZC → ZL  M62,5 Ω + Thay vào ZC ZL M vào phương trình đầu tiên, ta tìm a = 30  Đáp án A Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: Vật – Lần Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Hai dao động điều hòa tần số, ngược pha Độ lệch pha hai dao động A 2π B π C 0,5π D 0,25π Câu 2: Điện áp xoay chiều u  220 cos100t  V có giá trị hiệu dụng A 110 V B 220 V C 440 V D 220 V Câu 3: Một nguồn âm gây cường độ âm M IM N IN Mối liên hệ mức cường độ âm M N IN I L B M  10log N (dB) A L M  LN  10log (dB) IM LN IM LM IM I C  10log (dB) D L M  LN  10log M (dB) LN IN IN Câu 4: Dòng điện xoay chiều i = I0cos(ωt + φ) chạy qua điện trở R Trong thời gian t, nhiệt lượng tỏa điện trở tính cơng thức A Q  0,5I2Rt B Q  2I2Rt C Q  I2Rt D Q  2I2Rt 0 0 Câu 5: Một điện tích q > di chuyển đoạn d theo hướng đường sức điện trường có cường độ điện trường E cơng lực điện trường Ed qE A B qEd C D qEd q d Câu 6: Sóng điện từ đài vơ tuyến truyền phát lan truyền không gian A sóng mang biến điệu B sóng âm tần biến điệu C sóng điện từ có tần số âm D sóng cao tần chưa biến điệu Câu 7: Vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại v0 Chu kỳ dao động vật 2v0 v 2A A B A C D 2A 2v0 A v0 Câu 8: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L điện áp xoay chiều có tần số góc ω, cảm kháng cuộn dây 1 A ωL B L D  L  C  L  Câu 9: Nếu giảm điện dung tụ điện lần, tăng độ tự cảm cuộn cảm lần tần số riêng mạch dao động điện từ lí tưởng LC A tăng 1,5 lần B giảm 1,5 lần C tăng 2,25 lần D giảm 2,25 lần Câu 10: Phần cảm máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực, rơ to quay với tốc độ n vòng/s dòng điện máy phát có tần số A f = 60np B f = np C f = 0,5np D f = 2np Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) Tần số góc vật A ω B A C ωt + f D f Câu 12: Biên độ dao động cưỡng hệ không phụ thuộc vào A pha ngoại lực B biên độ ngoại lực C tần số ngoại lực D tần số riêng hệ Câu 13: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0cos(ωt + φ) hệ số cơng suất đoạn mạch R R D A B RωC C 2 C C R   C  R   C   1 Câu 14: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai ? A Tại điểm có sóng truyền qua, cảm ứng từ cường độ điện trường ln pha B Sóng điện từ sóng ngang nên khơng truyền chất lỏng C Sóng điện từ truyền chân khơng D Sóng điện từ sử dụng thông tin liên lạc gọi sóng vơ tuyến Câu 15: Suất điện động cảm ứng khung dây phẳng có biểu thức e = E0cos(ωt + φ) Khung dây gồm N vòng dây Từ thơng cực đại qua vòng dây khung NE0 E N A B NωE C D  E0 N Câu 16: Tần số riêng mạch dao động LC tính theo cơng thức Mơn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1 D f  2 LC LC Câu 17: Con lắc đơn có chiều dài , dao động tự dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động lắc tính cơng thức A T  B T  2 C T  2 g D T  g 2 2 g g Câu 18: Sóng dừng sợi dây có bước sóng λ Khoảng cách hai nút liên tiếp A 0,25λ B 2λ C 0,5λ D λ Câu 19: Một ion bay theo quỹ đạo tròn bán kính R mặt phẳng vng góc với đường sức từ từ trường Nếu vận tốc ion tăng gấp ba bán kính quỹ đạo R R A B 9R C 3R D Câu 20: Một vật dao động điều hòa trục Ox có phương trình dao động x = 6cos(2πt + 0,5π) t tính s Tại thời điểm t = s, pha dao động vật A 2π B 0,5π C 2,5π D 1,5π Câu 21: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa tần số, phương có li độ dao động x1  A1 cost ; x2 = A2cos(ωt + π) Biên độ dao động tổng hợp A  A2 A B C A + A D A  A 2 A1  A2 2 Câu 22: Sóng âm truyền từ khơng khí vào nước A tần số giảm B tần số tăng C bước sóng giảm D bước sóng tăng Câu 23: Độ lệch pha cường độ dòng điện xoay chiều đoạn mạch có tụ điện với điện áp xoay chiều hai đầu tụ điện  C 0,5π D 0,25π A B Câu 24: Bước sóng khoảng cách ngắn hai điểm phương truyền sóng mà A phần tử điểm dao động lệch pha 0,25π B phần tử dao động lệch pha 0,5π C phân tử điểm dao động ngược pha D phần tử dao động pha Câu 25: Một nguồn sóng điểm O mặt nước dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 10 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s Gọi A B hai điểm mặt nước có vị trí cân cách O đoạn 12 cm 16 cm mà OAB tam giác vuông O Tại thời điểm mà phần tử O vị trí cao đoạn AB có điểm mà phần tử vị trí cân ? A 10 B C D Câu 26: Một sóng ngang truyền theo phương Ox từ O với chu kỳ sóng 0,1 s Tốc độ truyền sóng 2,4 m/s Điểm M Ox cách O đoạn 65 cm Trên đoạn OM có số điểm dao động ngược pha với M A B C D Câu 27: Một vật nhỏ dao động điều hòa đoạn MN = 12 cm Tại vị trí cách M đoạn cm, vật có tốc độ 70,25 cm/s Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D 2,5 Hz Câu 28: Một vật có khối lượng 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa tần số, phương có li độ       x   cos10t   cm; x  8cos10t   cm (t tính s) Mốc vị trí cân Cơ vật     A 113 mJ B 225 mJ C 169 mJ D 57 mJ Câu 29: Hai đầu máy phát điện xoay chiều pha nối với đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện điện trở Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rơ to quay với tốc độ 600 vòng/phút cường độ dòng điện mạch I1 ≈ 3,16 A Khi rơ to quay với tốc độ 1200 vòng/phút cường độ dòng điện mạch I2 = A Khi rô to quay với tốc độ 1800 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng gần với giá trị sau ? A 12,5 A B 10,5 A C 11,5 A D 13,5 A Câu 30: Một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần, tụ điện biến trở mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0cos(ωt + φ),(U0, ω, φ khơng đổi) Khi biến trở có giá trị R1 R2 cơng suất mạch có giá trị Khi giá trị biến trở R1 hệ số công suất đoạn mạch 0,75 Khi giá trị biến trởi R2 hệ số công suất đoạn mạch xấp xỉ A 0,25 B 0,34 C 0,66 D 0,50 A f  2 LC  B f  LC C f    Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 8 8 Câu 31: Hai điện tích điểm q1  2.10 C q  3.10 C đặt hai điểm A, B chân không với AB = 30 cm Điểm C chân không cách A, B 25 cm 40 cm Cho số k = 9.109 Nm2/C2 Cường độ điện trường hệ hai điện tích gây C A 2568 V/m B 4567,5 V/m C 4193 V/m D 2168,5 V/m Câu 32: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với chu kỳ s, biên độ cm Tại thời điểm t, vật có li độ –3 cm chuyển động nhanh dần đến thời điểm mà gia tốc vậtgiá trị cực tiểu lần thứ tốc độ trung bình vật gần với giá trị sau ? A 12,2 cm/s B 12,6 cm/s C 12,4 cm/s D 12,8 cm/s Câu 33: Một lò xo nhẹ có độ cứng 40 N/m, đầu gắn vào vật có khối lượng M = 300 g, đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng m = 100 g (hình vẽ) Bỏ qua lực cản khơng khí, lấy g = 10 m/s Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng áp lực cực tiểu mà vật M đè lên sàn N Tốc độ cực đại m A m/s B m/s C 1,5 m/s D 0,5 m/s Câu 34: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối 103 tiếp Biết R = 30 Ω, L  F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200cos2100πt V (t tính H, C  16 5 s) Điện áp tức thời hai tụ điện có giá trị cực đại A 320 V B 160 V C 200 V D 260 V Câu 35: Một nguồn âm điểm O phát âm với công suất không đổi, âm truyền môi trường đẳng hướng không hấp OM thụ âm Tại M N mức cường độ âm 40 dB 20 dB Tỷ số ON A 0,1 B 10 C 100 D 0,01 Câu 36: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM cuộn dây có điện trở mắc nối tiếp với đoạn MB tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp uAB = U0cosωt (ω thay đổi được) Khi tần số dòng điện 60 Hz hệ số cơng suất đoạn AM AB 0,8 0,6, đồng thời điện áp u AB trễ pha cường độ dòng điện Để mạch có cộng hưởng điện tần số dòng điện A 75 Hz B 100 Hz C 120 Hz D 80 Hz Câu 37: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM đoạn MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm cuộn dây có điện trở thuần, đoạn MB chứa điện trở tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = U0cos(ωt + φ) đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hai đầu đoạn AM MB vào thời gian hình u vẽ Lúc điện áp tức thời uMB  60 V tăng tỷ số UAB gần với giá trị sau ? A 0,65 B 0,35 C 0,25 D 0,45 Câu 38: Vật sáng đoạn thẳng AB vng góc với trục thấu kính mỏng cho ảnh chiều vật có độ cao 0,5AB Dịch vật xa thấu kính thêm đoạn cm ảnh dịch đoạn 1,8 cm Tiêu cự thấu kính A –18 cm B 24 cm C –24 cm D 18 cm Câu 39: Mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự với biểu thức cường độ dòng điện theo5thời   gian i  30cos t  mA (t tính s) Khoảng thời gian ngắn kể từ t = để dòng điện đổi chiều μs   12   Điện tích cực đại tụ điện 0, 075 0, 03 0, 03 0, 0075 A μC B μC C μC D μC 2  2 4 Câu 40: Sóng dừng hình sin sợi dây với bước sóng  , biên độ điểm bụng A Gọi C D hai điểm A A3 mà phần tử dây có biên độ tương ứng Giữa C D có hai điểm nút điểm bụng Độ lệch 2 pha dao động hai phần tử C D A π B 0,75π C 1,5π D 2π Môn thi: Vật 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 15:  + Từ thơng cực đại qua vòng dây 0  E0 N  Đáp án D Câu 16: + Tần số riêng mạch LC tính theo cơng thức f  2 LC  Đáp án C Câu 17: + Chu kì dao động lắc đơn T  2 l g  Đáp án B Câu 18: + Khi xảy sóng dừng, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp nửa bước sóng 0,5λ  Đáp án C Câu 19: + Trong trình chuyển động ion, lực Lorenxo đóng vai trò lực hướng tâm: v2 → R  mv fL  maht ↔ qvB  m R qB → Vận tốc tăng gấp bán kính quỹ đạo tăng gấp  Đáp án C Câu 20: + Pha dao động vật φ = 2πt + 0,5π → với t = 1, ta đượcφ = 2,5π  Đáp án C Câu 21: + Biên độ tổng hợp hai dao động ngược pha A  A1  A2  Đáp án D Câu 22: + Sóng âm truyền từ khơng vào nước vận tốc truyền sóng tăng, tần số lại khơng đổi → bước sóng tăng  Đáp án D Câu 23: + Với mạch chứa tụ điện dòng điện sớm pha điện áp góc 0,5π  Đáp án C Câu 24: + Bước sóng khoảng cách gần hai điểm phương truyền sóng mà phần tử mơi trường dao động pha  Đáp án D Câu 25: v 40 Bước sóng sóng     cm f 10 OA 12  + Ta để ý     OB 16  4    → Tại thời điểm O vị trí cao (đỉnh gợn sóng) A B định gợn thứ thứ + Áp dụng hệ thức lượng tam giác vuông 1  ↔   → OM = 9,6 cm  2 OB OA 122 162 OM2 OM → Khi O đỉnh cực đại AB có đỉnh thứ thứ qua + Ta để ý đỉnh sóng thứ hai có bán kính 2.4 = cm, hai sóng liên tiếp có hai dãy phần tử vị trí cân cách đỉnh 0,25λ 0,75λ → dãy phần tử vị trí cân nằm đỉnh thứ hai thứ cách O + = cm + + = 11 cm → AB có dãy phần tử ứng với bán kính 11 cm qua + Giữa hai đỉnh sóng thứ thứ có hai dãy phần tử mơi trường vị trí cân → Có tất vị trí phần tử mơi trường vị trí cân  Đáp án C Môn thi: Vật 12 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 26: + Bước sóng sóng λ = vT = 24 cm + Điểm dao động ngược pha với M cách M đoạn 0,5λ = 12 cm OM 65 → Xét tỉ số   5, 42 → Có điểm ngược pha với M ứng với k = 1, 0,5 12  Đáp án B Câu 27: MN 12 + Biên độ dao động vật A    cm 2 v 70, 25 + Vật cách M cm → x = cm → v   A2  x2 → f    2,5 Hz 2 2 2 A  x 2    Đáp án D  Câu 28:     + Biên độ dao động tổng hợp A  2  2.7.8cos    13 cm   2 → Năng lượng dao động E = 0,5mω A = 169 mJ  Đáp án C Câu 29: + Khi roto quay với tốc độ 600 vòng/phút, suất điện động máy phát E, ta chuẩn hóa R = 1, ZC1 = n R   + Khi roto qua với tốc độ 1200 vòng/phút → E2 = 2E  ZC1 n  Z C2  2 I E Z x  → x = → 2 1 2 I1 E1 Z2 3,16 x      R   + Khi roto quay với tốc độ 1800 vòng/phút E3 = 3E  ZC1 n Z C3   3 E Z → I  3I  1 3.16  12,72 A E1 Z2  1       Đáp án A Câu 30: + Hai giá trị R cho cơng suất tiêu thụ mạch có hệ số công suất thõa mãn: cos2   cos2  1 → cos  1 cos2   1 0,752  0,66 2  Đáp án C Câu 31: + Áp dụng định hàm cos tam giác, ta có: 252  402  302 cos C   0,6625 2.25.40 + Cường độ điện trường q1 q2 gây C có độ lớn: 8  q1 2.10 E1  k  9.10 0, 252  2880 V/m AC   q 3.108 1687,5 E  k  9.109   BC2 0, 252 + Cường độ điện trường tổng hợp C: EC  E12  E22  2E 1E2 cos C  2168,5 V/m  Đáp án D Câu 32: + Tại thời điểm t, vật qua vị trí có li độ x = –3 theo chiều dương Môn thi: Vật 13 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Gia tốc có giá trị cực tiểu vị trí biên dương → gia tốc cực tiểu lần thứ vật từ thời điểm t đến biên lần tiếp tục chuyển động hai chu kì 1,5A  4A 1,5.6  8.6 → v tb   12, cm/s T  2T  2.2 3  Đáp án A Câu 33: + Áp lực cực tiểu mà vật M tác dụng lên sàn ứng với trường hợp m biên (lò xo giãn) Nmin = P – Fdh → Fdh = M – Nmin = 0,3.10 – = N + Lực kéo cực đại tác dụng lên m biên hợp lực lực đàn hồi trọng lực F  m2A  F  mg → v  Fdh  mg  1 0,1.10  m/s max max dh 40 m 0,1  0,1  Đáp án B Câu 34:  1 cos 200t  Biến đổi u  200cos2 100t  200  100 100cos 200 t     Ta xem điện áp tổng hợp điện áp không đổi điện áp xoay chiều, điện áp không đổi không cho dòng qua tụ nên ta bỏ qua + Cảm kháng dung kháng đoạn mạch ZL = 40 Ω, ZC = 80 Ω → Điện áp cực đại tụ U Z 100.80 U  100  C  100   260 V 0C Z 30   40  80   Đáp án D Câu 35: LN L M 2040 OM + Ta có  10 20  10 20  0,1 ON  Đáp án A Câu 36: + Khi f = 60 Hz, ta chuẩn hóa r = 1, ZL1 = x, ZC1 = y r   cos    0,8 AM   x  0, 75 2  r  Z L1     x  25 →  ↔ 1 → y  r cos AB    0,6  12 2 2   r   Z L1  ZC2     x  y   ZL  nZL1  0, 75n  + Giả sử f' = nf mạch xảy cộng hưởng → Z Z 25  C1   C n 12n  ↔ 0,75n  25 → n  → f' = 100 Hz 12n  Đáp án C Câu 37: U0AM  150 + Từ đồ thị ta thu V u sớm pha u góc 0,5π  AM MB U  0MB  120 → Với Z = Z L C 2  U0MB  1502 1202 192 → Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch U0  U0AM V + Biễn diễn dao động điện tương ứng đường tròn, ta thấy uMB = –60 3 150  130 V U0AM  V uAM  2 → uAB = uAM + uMB = 70 V u 70 → AB   0,365 U0 192 Môn thi: Vật 14 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  Đáp án B Môn thi: Vật 15 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 38: + Vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật → thấu kính phân kì Ta để ý vị trí cho ảnh ảo nửa vật với thấu kính phân kì ứng với trường hợp ta đặt vật vị trí d  f  tiêu cự thấu kính → d  f  d1  f   + Khi dịch chuyển vật, ta có d  f 1,8  → Áp dụng cơng thức thấu kính  f  1  → f = –18 cm 0,5f 1,8 f   Đáp án A Câu 39: 5 5T  μs → T = μs + Tại t = 0, i = 0,5I tăng, dòng điện đổi chiều i = A, tương ứng với t     Điện tích cực đại tụ Q  I0  I0 T 2 30.103.106  12 12 0,03 μC 2  2  Đáp án C Câu 40: + C D nằm bó đối xứng qua bụng nên lên dao động pha  Đáp án D Môn thi: Vật 16 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 SỞ GD & ĐT THÁI NGYÊN THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊNTHI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: Vật – Lần Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn dây có độ tự cảm L, mắc nối thứ tự Biết tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện áp hai đầu đoạn mạch 62,5 u 150 cos100t V, C  C1  μF mạch tiêu thụ công suất cực đại P max = 93,75 W Khi C  C2   9  mF điện áp hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R tụ điện C (uRC) cuộn dây (ud) vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây : A 75 V B 120 V C 90 V D 75 V Câu 2: Để tích điện cho tụ điện lượng 10 μC phải đặt vào hai đầu tụ hiệu điện V Để tụ tích điện điện lượng 0,05 mC phải thay đổi hiệu điện cách A Tăng thêm 20 V B Giảm V C Giảm V D Tăng thêm 25 V 0,8 μF Tìm tần số riêng dao động Câu 3: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L  mH tụ C    mạch A 12,5 kHz B 10 kHz C 20 kHz D 7,5 kHz Câu 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang Khi vật nặng lắc qua vị trí cân va chạm dính vào vật nhỏ đứng n Sau : A Biên độ dao động lắc tăng B Chu kì dao động lắc giảm C Tần số dao động lắc giảm D Năng lượng dao động lắc tăng Câu 5: Độ to âm đặc trưng A Cường độ âm B Biên độ dao động âm C Tần số âm D Mức cường độ âm Câu 6: Hai bóng đèn có điện trở Ω mắc song song nối vào nguồn có điện trở Ω cường độ dòng 12 điện mạch A Khi tháo đèn cường độ dòng điện mạch A 1,2 A B A C 0,83 A D A Câu 7: Một tụ điện có điện dung 10 μF tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm H Bỏ qua điện trở dây nối, lấy π = 10 Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu ? 1 s B s C s D s A 1200 300 60 400 Câu 8: Tại nơi, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kỳ dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 98 cm C 99 cm D 100 cm Câu 9: Nguồn sóng O dao động với tần số 10 Hz truyền với vận tốc 0,4 m/s theo phương Ox Trên phương có điểm P Q theo thứ tự PQ = 15 cm Cho biên độ sóng a = cm biên độ khơng thay đổi sóng truyền Nếu thời điểm P có li độ cm li độ Q A cm B –1 cm C 0,5 cm D cm Câu 10: Chiếu tia sáng với góc tới i = 300 từ thủy tinh ngồi khơng khí Cho biết suất thủy tinh n 2 Góc khúc xạ tia sáng A 20,70 B 27,50 C 450 D Giá trị khác Câu 11: Ta cần truyền công suất điện MW điện áp hiệu dụng 10 kW xa đường dây pha Mạch điện có hệ số cơng suất 0,8 Muốn cho tỉ lệ cơng suất hao phí đường dây không 5% công suất truyền điện trở R đường dây phải có giá trị A R ≤ 3,2 Ω B R ≤ 6,4 Ω C R ≤ 3,2 kΩ D R ≤ 6,4 kΩ Câu 12: Trong tượng sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định, bước sóng dài A Hai lân khoảng cách hai nút hai bụng B Khoảng cách hai bụng C Hai lần độ dài dây D Độ dài dây Câu 13: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy π2 = 10 Lò xo lắc có độ cứng A 50 N/m B 200 N/m C 100 N/m D 25 N/m Câu 14: Trong mạch dao động LC, hiệu điện cực đại hai tụ U0, cường độ dòng điện mạch có giá trị 0,25 giá trị cực đại hiệu điện hai tụ Môn thi: Vật 17 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 U 12 U 15 U0 U0 10 C D B 4 Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung C 104 104 đến giá trị F F cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị Giá trị L 4 2 A H B H C H D H 3   2 Câu 16: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình   13    x   3cos10t   cm x  cos10t   cm Dao động tổng hợp có phương trình        7    x  A 4cos10t   cm B x  10cos10t   cm 6          x  C 10cos 20t   cm D x  10cos10t   cm 6    Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi với hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện Dung kháng tụ điện 100 Ω Khi điều chỉnh R hai giá trị R R2 công suất tiêu thụ đoạn mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R  R1 hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R2 Các giá trị R1 R2 A R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω B R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω C R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω D R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức 2 B 12  D 1  2  A 12  C 1  2  LC LC LC LC Câu 19: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A m/s B 150 m/s C m/s D 20 m/s Câu 20: Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m, vật nặng có khối lượng 100 g, dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Cho lắc dao động với biên độ góc 0,2 rad mơi trường có lực cản khơng đổi dao động thời gian 150 s dừng hẳn Người ta trì dao động cách dùng hệ thống lên dây cót, biết 70% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh Lấy π = 10 Cơng cần thiết tác dụng lên dây cót để trì lắc dao động tuần với biên độ 0,2 rad A 522,25 J B 230,4 J C 161,28 J D 537,6 J Câu 21: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s Phương trình sóng điểm O phương truyền uO = 2cos2πt cm Phương trình sóng điểm N nằm trước O cách O đoạn 10 cm       u   B u N  2cos 2t   cm A N 2cos 2t   cm 2           u   D u N  2cos 2t   cm C N 2cos 2t   cm 4    Câu 22: Dao động vật tổng hợp hai dao động thành phần phương, tần số có phương trình   x1  4,8cos10 2t   cm x2  A2 cos 10 2t   cm Biết tốc độ vật thời điểm động lần   0,3 m/s Biên độ A2 A 6,4 cm B 3,2 cm C 3,6 cm D 7,2 cm Câu 23: Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận công 10 J, dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài quãng đường nhận cơng 53 A 7,5 J B J C J D J A            Môn thi: Vật  18 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 24: Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài Người ta thấy dây có điểm cách khoảng d1 dao động với biên độ cm, người ta lại thấy điểm cách khoảng d2 (d2 > d1) điểm có biên độ a Giá trị a : Môn thi: Vật 19 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 A 2 cm B cm C cm D cm Câu 25: Công suất âm cực đại máy nghe nhạc gia đình 10 W Cho truyền khoảng cách m, lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu hấp thụ môi trường truyền âm Biết I0 1012 W/m2 Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách m A 89 dB B 98 dB C 107 dB D 102 dB 5 Câu 26: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10 W/m Biết cường độ âm chuẩn I  1012 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 80 dB B 70 dB C 50 dB D 60 dB Câu 27: Nhận xét sau tụ điện khơng đúng? A Để tăng điện dung tụ, tăng hiệu điện hai tụ B Tụ điện hệ thống vật dẫn đặt gần cách điện với C Để tích điện cho tụ, cần nối hai tụ với hiệu điện D Tụ xoay thay đổi điện dung cách thay đổi phần diện tích đối diện tụ Câu 28: Cho nguồn âm nguồn điểm, phát âm đẳng hướng khơng gian Giả sử khơng có hấp thụ phản xạ âm, điểm cách nguồn âm m, mức cường độ âm L = 50 dB Biết âm có tần số f = 1000 Hz, cường độ âm chuẩn I 0 1012 W/m2 Hỏi điểm B cách nguồn 10 m, mức cường độ âm ? A 40 dB B 30 B C dB D 30 dB Câu 29: Một chùm tia sáng từ khơng khí nghiêng góc vào mặt nước, góc tới tăng dần góc khúc xạ A Khơng đổi B Tăng dần ln nhỏ góc tới C Giảm dần D Tăng dần lớn góc tới Câu 30: Cho mạch dao động gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện C1 mạch thu sóng điện từ có tần số f1, thay tụ tụ C2 mạch thu sóng điện từ có tần số f2 Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với mắc vào cuộn cảm mạch thu sóng có tần số bao nhiêu? A  f1  f  B f  f  f C f   f f  21 D f   f  f  21 2 Câu 31: Một máy biến áp tưởng có cuộn cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1, điện áp hiệu dụng hai dầu cuộn thứ cấp để hở U2 Nếu tăng thêm n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U3 Số vòng dây cuộn cấp U  U2 U  U2 nU1 nU1 A D B C U3  U2 U3  U2 nU1 nU1 Câu 32: Từ thông xuyên qua khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hòa theo thời gian theo quy luật   0 cost  1  làm cho khung dây xuất suất điện động cảm ứng e = E0cos(ωt + φ2) Hiệu số 2  1 nhận giá trị A π B –0,5π C D 0,5π Câu 33: Mạch dao động LC tưởng gồm cuộn cảm L = 50 mH tụ điện C Biết giá trị cực đại cường độ J cường độ dòng điện mạch I0 = 0,1 A Tại thời điểm lượng điện trường mạch 1,6.104 dòng điện tức thời có độ lớn A 0,10 A B 0,04 A C 0,06 A D 0,08 A Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B giống có tần số f = Hz, pha hai sóng lan truyền với v = 16 cm/s Hai điểm M, N nằm đường nối A B cách trung điểm O AB đoạn OM = 3,75 cm, ON = 2,25 cm Số điểm dao động với biên độ cực đại cực tiểu đoạn MN : A cực đại cực tiểu B cực đại cực tiểu C cực đại cực tiểu D cực đại cực tiểu Câu 35: Con lắc lò xo dao động với chu kỳ T = π s, li độ x = cm có vận tốc v = cm/s biên độ dao động : A cm B 2 cm C cm D Không phải kết Câu 36: Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt uB = 2cos(40πt + π) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 18 B 20 C 19 D 17 Câu 37: Cho hai điện tích điểm độ lớn trái dấu đặt cố định đường thẳng nằm ngang cách m chân không Cường độ điện trường trung điểm hai điện tích có chiều hướng sang phải có độ lớn 18 kV/m Điện tích dương nằm phía bên A Trái có độ lớn μC B Phải có độ lớn μC C Phải có độ lớn μC D Trái có độ lớn μC Mơn thi: Vật 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 38: Cho điện tích q dịch chuyển điểm cố định điện trường với cường độ điện trường 150 V/m cơng lực điện trường 60 mJ Nếu cường độ điện trường 200 V/m cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích q hai điểm A 40 J B 40 mJ C 80 J D 80 mJ Câu 39: Vận tốc truyền sóng mơi trường : A Phụ thuộc vào chất môi trường tần số sóng B Chỉ phụ thuộc vào chất môi trường C Phụ thuộc vào chất môi trường biên độ sóng D Tăng theo cường độ sóng Câu 40: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kỳ T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kỳ T’ T D A 2T B 0,5T C T Môn thi: Vật 21 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu B Câu 11 A Câu 21 B Câu 31 B Câu A Câu 12 C Câu 22 C Câu 32 B Câu A Câu 13 A Câu 23 C Câu 33 C BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu D B Câu 15 Câu 16 B D Câu 25 Câu 26 D B Câu 35 Câu 36 B C Câu C Câu 14 C Câu 24 C Câu 34 D Câu B Câu 17 B Câu 27 A Câu 37 D Câu D Câu 18 B Câu 28 D Câu 38 D Câu A Câu 19 C Câu 29 B Câu 39 B Câu 10 C Câu 20 D Câu 30 B Câu 40 C ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Ta có ZC1 = ZL = 160 Ω (mạch xảy cộng hưởng) → công suất tiêu thụ mạch cực đại 1502 U2 → R  r  U2  240 Ω Pmax  Pmax 93,75 Rr + Khi ZC = ZC2 = 90 Ω, điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch RC: Z Z → L C2  → Rr = Z Z = 160.90 = 14400 L C2 r R + Từ hai phương trình trên, ta tìm R = r = 120 Ω 150 1202 1602 → Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Ud  IZd   120 V 2 120 120  160  90      Đáp án B Câu 2: + Ta có q ~ U → để tích lượng điện tích gấp lần ta cần tăng thêm 20 V  Đáp án A Câu 3: 1   12,5 kHz + Tần số dao động riêng mạch f  0,8 2 LC 2 103 106    Đáp án A Câu 4: + Sau va chạm khối lượng vật tăng → tần số dao động vật giảm  Đáp án C Câu 5: + Độ to âm đặc trưng mức cường độ âm  Đáp án D Câu 6:   + Khi mắc hai bóng đèn I   ↔ 12  → ξ = V 2R  r 0,5.5 1  Cường độ dòng điện mạch có bóng đèn I    1A R  r 1  Đáp án B Câu 7:  + Chu kì dao động riêng mạch T  2 LC  2 1.10.106  0,02 s Khoảng thời gian ngắn để điện tích giảm từ cực đại đến nửa giá trị cực đại t  T  0,02  s 300  Đáp án B Câu 8:  l l  21  2, 2 T  2 g + Ta có: → l    → l = 100 cm    T  2 l  21   g   Đáp án D Môn thi: Vật 22 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 9: + Độ lệch pha hai điểm P Q:   2xPQf  2.0,15.10  7,5 rad PQ v 0, → P Q dao động vuông pha → P có li độ biên độ Q có li độ  Đáp án A Câu 10: + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sinr = nsini → sin r  sin 300 → r = 450  Đáp án C Câu 11: P 106 + Dòng điện mạch P = UIcosφ → I    125 A U cos  10.103.0,8 0,05P 0,05.10 Với ΔP ≤ 0,05P → R    3, Ω I2 125  Đáp án A Câu 12: + Bước sóng dài ứng với sóng dừng dây có bó → λ = 2l  Đáp án C Câu 13: + Động vật lại sau khoảng thời gian Δt = 0,25T = 0,05 s → T = 0,2 s 0,05 m → k = 50 N/m → Độ cứng lò xo T  2 ↔ 0,  2 k k  Đáp án A Câu 14: + Hiện điện hai tụ u  U0 i  0, 25I  15  U0 1    U0 1 0     I0   I0   Đáp án C Câu 15: Dung kháng mạch hai trường hợp ZC1 = 400 Ω, ZC2 = 200 Ω + Hai giá trị Z cho công suất tiêu thụ mạch Z  Z  2Z → Z = 300 Ω → L  H L C C1 C2 L   Đáp án B Câu 16: + Dao động tổng hợp x  x  x  10cos 10t  cm      Đáp án D Câu 17: + Hai giá trị của R cho công suất tiêu thụ mạch thõa mãn R R  R2  Z2 C  + Kết hợp với U C1  2UC2    2  R  100 R  1002 R12  ZC2 R12  ZC2 1 → Từ hai phương trình trên, ta thu R1 = 50 , R2 = 200   Đáp án B Câu 18: + Hai giá trị tần số góc cho dòng điện hiệu dụng mạch thỗ mãn 12  LC  Đáp án B Câu 19: + Từ phương trình truyền sóng, ta có:   4 T  0,5   → v   m/s  2 →  0, 02   T 0,5    Đáp án C Câu 20: Môn thi: Vật 23 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Năng lượng dao động E  mgl2  0,1.10.1.0, 22  20 mJ → Lượng lượng trung bình mà dao động giây E  E t → Năng lượng cần để thắng lực cản 14 ngày E  Et  → Năng lượng cần cung cấp E   Đáp án D Câu 21: 100 70 E 100  20.103  150 102 J 75 102 1209600  161, 28 J 75 161.28  537,6 J 30 2ON  2.10       + Phương trình sóng N uN  2cos  2t  cos 2t  cos 2t  cm 2 2     40      Đáp án B Câu 22: A  0,3 , với 10 + Tốc độ vật thời điểm động ba lần v  cm rad/s → A = → hai dao động vng pha, ta có A2  A2  A12  62  4,82  3,6 cm  Đáp án C Câu 23: + Thành phần lực theo hướng dịch chuyển giảm cos600 = 0,5 lần → cơng giảm J  Đáp án C Câu 24: + Trên dây xả sóng dừng có hai dãy điểm dao động với biên độ cách tương ứng với a → a  cm điểm bụng điểm dao động với biên độ   Đáp án C Câu 25: + Công suất nguồn âm sau truyền m P  1 0,05 P  7,35 W P 7,35 → Mức cường độ âm tương ứng L  10log  10log 12  102 dB I0 4r 10 4.62  Đáp án D Câu 26: I 105 + Mức cường độ âm vị trí có cường độ âm I: L  10log  10log 12  70 dB 10 I0  Đáp án B Câu 27: + Điện dung tụ phụ thuộc vào chất tụ điện → A sai  Đáp án A Câu 28: + Mức cường độ âm B: L B  LA  20log  30 dB 10  Đáp án D Câu 29: + Khi chiếu nghiêng góc tia sáng đơn sắc vào nước, tăng góc tới góc khúc xạ tăng dần ln nhỏ góc tới  Đáp án B Câu 30: với hai tụ mắc song song 1 →f2f2f2 + Ta có f   C C C1 C2  Đáp án B Câu 31: + Áp dụng công thức máy biến áp: Môn thi: Vật 24 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 U   U2 N2 N2  N  U1 nU   U1 N1  → N1  U1  U N n ↔ U N n U  3  3  U1  U1 N1 N1  Đáp án B Câu 32: + Hiệu số φ2 – φ1 = –0,5π  Đáp án B Câu 33: 1 + Năng lượng mạch E  LI2  50.103.0,12  2,5.104 J 2 + Khi EC = 0,64E → u = 0,8U0 → i  I0 u 1    0,1   0,8   0,06 A U    Đáp án C Câu 34: v 16 + Bước sóng sóng     cm f Trên đoạn thẳng nối hai nguồn cực đại cực tiểu liên tiếp nửa bước sóng 0,5λ = cm  OM  3, 75  3, 75 0,5 → Xét tỉ số  ON 2, 25 → Với O cực đại thứ (hai nguồn pha), bên M cực đại thứ 3,   2, 25   0,5 bên N cực đại thứ → MN có cực đại + Tương tự ta xác định có cực tiểu  Đáp án D Câu 35: + Tần số góc dao động ω = rad/s  v 2  2 → Biên độ dao động vật A  x2     22     2 cm       Đáp án B Câu 36: + Gọi Hlà điểm nằm BM Tương tự, để H cực đại thì: d  d  k       + Từ hình vẽ ta thấy khoảng giá trị hiệu số d1 – d2: AM  2AM  d1  d2  AB + Kết hợp hai phương trình ta thu AM 1  AB  k    → –6,02 ≤ k ≤ 12,8 Vậy có 19 điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM  Đáp án C Câu 37: + Điện tích dương nằm bên trái (cường độ điện trường hướng xa → hướng sang phải) E q Er 18.103.12  → Độ lớn điện tích  k → q   μC 2k 2.9.109 r  Đáp án D Câu 38: 4 + Ta có A ~ E → với E tăng lên lần cơng lực điện tăng lần A' = 80 mJ 3  Đáp án D Câu 39:   Môn thi: Vật 25 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Vận tốc truyền sóng mơi trường phụ thuộc vào chất mơi trường truyền sóng  Đáp án B Câu 40: + Chu kì lắc thang máy đứng yên thang máy chuyển động lên chậm dần đều:  l T  2  g → T  T  l T  2  g  0,5g   Đáp án C Môn thi: Vật 26 ... Thay vào ZC ZL M vào phương trình đầu tiên, ta tìm a = 30  Đáp án A Môn thi: Vật lý ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018. .. –60 3 150  130 V U0AM  V uAM  2 → uAB = uAM + uMB = 70 V u 70 → AB   0 ,36 5 U0 192 Môn thi: Vật lý 14 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  Đáp án B Môn thi: Vật lý 15 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC... (2) Giá trị a A 30 B 50 C 40 D 60 Môn thi: Vật lý ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu D Câu 11 B Câu 21 C Câu 31 B Câu B Câu 12 B Câu 22 B Câu 32 D Câu B Câu 13 A Câu 23 D Câu 33 C Câu B Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: HOT 3 Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Bình Dương, Sở Nghệ An và Sở Thái Nguyên (có lời giải chi tiết) Nguồn VẬT LÝ PHỔ THÔNG, HOT 3 Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Bình Dương, Sở Nghệ An và Sở Thái Nguyên (có lời giải chi tiết) Nguồn VẬT LÝ PHỔ THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn