HOT 2 Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Bình Dương và Sở Nghệ An (có lời giải chi tiết)

17 219 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 16:06

SỞ GD ĐT BÌNH DƯƠNG THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý – 2018Thời gian làm bài: 50 phútCâu 1: Khi một vật dao động điều hòa thìA.lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.B.gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.C.lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.D.vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.Câu 2: Chiết suất n của chất làm lăng kính thay đổi theoA. góc tới i của tia sáng đến lăng kính.B. tần số ánh sáng qua lăng kính.C. góc chiết quang của lăng kính.D. hình dạng của lăng kính.Câu 3: Một người bị tật cận thị có cực viễn cách mắt 50 cm và cực cận cách mắt 10 cm. Để người này nhìn được vật ở xa mà không cần điều tiết cần đeo sát mắt thấu kínhA. hội tụ có tiêu cự f = 10 cm.B. phân kì có tiêu cự f = –50 cm.C. hội tụ có tiêu cự f = 50 cm.D. phân kỳ có tiêu cự f = –10 cm.Câu 4: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,42 μm . Biết khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,6 m và khoảng cách giữa ba vân sáng kế tiếp là 2,24 mm. Khoảng cách giữa hai khe sáng làA. 0,3 mm.B. 0,6 mm.C. 0,45 mm.D. 0,75 mm.Câu 5: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất làA. tia hồng ngoại.B. tia đơn sắc lục.C. tia X.D. tia tử ngoại.Câu 6: Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào dưới đây?A. Mang năng lượng.B. Tuân theo quy luật giao thoa.C. Tuân theo quy luật phản xạ.D. Truyền được trong chân không.Câu 7: Dải quang phổ liên tục thu được trong thí nghiệm về hiện tượng tán sắc có được là doA.thủy tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng.B.lăng kính đã tách các màu sẵn có trong ánh sáng thành các thành phần đơn sắc.C.ánh sáng bị nhiễm xạ khi truyền qua lăng kính.D.hiện tượng giao thoa của các thành phần đơn sắc khi ra khỏi lăng kính.Câu 8: Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.1019 J. Bức xạ này thuộc miềnA. sóng vô tuyến.B. hồng ngoại.C. tử ngoại.D. ánh sáng nhìn thấy.Câu 9: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thíchA. hiện tượng quang điện.B. hiện tượng quang – phát quang.C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.Câu 10: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng  thì khoảng vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức nào sau đây là đúng?A. i  a .B. i  aD .C.  i .D.  ia . DaDDCâu 11: Hiện tượng chiếu ánh sáng vào kim loại làm electron từ kim loại bật ra là hiện tượngA. tán xạ.B. quang điện.C. giao thoa.D. phát quang.Câu 12: Trong các tia: Hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen và tia ánh sáng tím thì tia có năng lượng phôtôn nhỏ nhất là tiaA. ánh sáng tím.B. hồng ngoại.C. Rơnghen.D. tử ngoại.Câu 13: Sóng vô tuyến trong chân không có bước sóng dài 0,2 m là sóngA. cực ngắn.B. ngắn.C. trung.D. dài.Câu 14: Công thức định luật Cu – lông là: A. F  k q1q2R .B. F  k R2 .C. F  R k2 q2.D. F  k R2 . Câu 15: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 Nm, vật nặng có khối lượng m = 100 g, lấy π2 = 10. Số dao động con lắc thực hiện được trong 1 s làA. 0,2.B. 5.C. 10.D. 20.Câu 16: Điện tích q > 0 dịch chuyển trong điện trường đều E sẽ chịu tác dụng của lực điệnA. F = qE2.B. F  E .C. F = qE.D. F  q .qECâu 17: Điện tích q > 0 dịch chuyển trong điện trường đều E giữa hai điểm có hiệu điện thế U thì công của lực điện thực hiện là A. A = qE.B. A = q2E.C. A = qU.D. A  U .qCâu 18: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là 80 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện làA. 100 V.B. 20 V.C. 40 V.D. 60 V.Câu 19: Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn của li độ theo thời gian như hình vẽ. Chu kỳ dao động của vật bằngA. 1,5 s.B. 3 s.C. 4 s.D. 0,75 s. Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u  U 2 cos t  V vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 Ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị 2 A. Giá trị của U bằngA. 110 V.B. 220 2 V.C. 110 2 V.D. 220 V.Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng?A.Tia tử ngoại được dùng để tìm khuyết tật bên trong các sản phẩm bằng kim loại.B.Các vật ở nhiệt độ trên 20000 C chỉ phát ra tia hồng ngoại.C.Tia tử ngoại thường được dùng để khử trùng nước, thực phẩm và dụng cụ y tế.D.Tia tử ngoại có điện tích âm nên nó bị lệch trong điện trường và từ trường.Câu 22: Quan sát ánh sáng phản xạ trên các váng dầu, mỡ hoặc bong bóng xà phòng, ta thấy những vầng màu sặc sỡ. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượngA. tán sắc ánh sáng.B. giao thoa ánh sáng.C. nhiễu xạ ánh sáng.D. tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng.Câu 23: Hạt mang điện cơ bản trong bán dẫn tinh khiết làA. electron tự do.B. ion dương.C. lỗ trống.D. electron và lỗ trống.Câu 24: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220 V và tần số thay đổiđược. Biết điện trở có giá trị R = 200 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L  2 H. Thay đổi giá trị của tần số để mạchxảy ra cộng hưởng. Công suất tiêu thụ của mạch lúc này làA. 242 W.B. 182 W.C. 121 W.D. 363 W.Câu 25: PhôtônA. là hạt mang điện tích dương.C. luôn có vận tốc bằng 3.108 ms.B. còn gọi là prôtôn.D. luôn chuyển động.Câu 26: Xét mạch có diện tích S đặt trong vùng có từ trường đều B , B hợp với vectơ pháp tuyến n góc α. Từ thông gửi qua mạch là: A. Φ = BSsinα.B. Φ = BScosα.C.  BS.cos  .D.  B.S .cos  Câu 27: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ = 480 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trường giao thoa có bề rộng L = 20 mm. Số vân sáng quan sát được trên màn làA. 11.B. 13.C. 15.D. 17.Câu 28: Trong mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do thì năng lượngA.điện từ của mạch được bảo toàn.B.điện trường tập trung ở cuộn cảm.C.điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.D.từ trường tập trung ở tụ điện.Câu 29: Khi nói về sóng ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?A.Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.B.Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia tử ngoại.C.Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy.D.Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy.Câu 30: Cuộn dây độ tự cảm L có dòng điện qua cuộn dây là i thì từ thông trong cuộn dây là :A. Φ = –Li.B. Φ = Li.C. Φ = Li2.D.   L .i Câu 31: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Xét chuyển động theo một chiều từ vị trí cân bằng ra biên. Khi đó, tốc độ trung bình khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x0 bằng với tốc độ trung bình khi vật đi từ vị trí x0 đến biên và bằng 40 cms. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ làA. 20 cms.B. 40 cms.C. 10 cms.D. 80 cms.Câu 32: Vào thời điểm ban đầu (t = 0), điện tích ở một bản tụ điện của mạch dao động LC có giá trị cực đại q  Q0  4.106 C. Đến thời điểm t  T (T là chu kỳ dao động của mạch) thì điện tích của bản tụ này có giá trị là3 A. 2 2.106 C.B. 2.106 C.C. 2 2.106 C.D. 2.106 C.Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), trong đó L thay đổi được. Khi L = L0 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và bằng 200 W và khi đó UL  2U . Sau đó thay đổi giá trị L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất. Công suất tiêu thụ của mạch lúc này làA. 180 W.B. 150 W.C. 160 W.D. 120 W.Câu 34: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng hai bức xạ đơn sắc đỏ 690 nm và lục 510 nm. Trên màn ta quan sát giữa hai vân sáng có màu cùng màu với vân sáng trung tâm ta quan sát được số vân sáng đơn sắc làA. 37.B. 38.C. 39.D. 40. Câu 35: Mạch dao động LC lý tưởng dao động với chu kỳ riêng T 104 s, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0 10 V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I0 = 0,02 A. Điện dung của tụ điện bằngA. 0,32 pF.B. 0,32 nF.C. 0,16 nF.D. 32 nF.Câu 36: Đặt một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(4πat + φ) V (a > 0) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L H. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị làA. L2πa.B. L2π.C. Lπa.D. L4πa.Câu 37: Một máy biến áp lý tưởng có số vòng của hai cuộn dây là N1 và N2. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây N1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây N2 là 3U. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây N2 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 6U thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây N1 làA. 2U.B. 3U.C. 4U.D. 9U.Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng (0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm). Khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn hứng ảnh là 90 cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,6 cm bức xạ cho vân sáng có bước sóng ngắn nhất bằngA. 0,4 μm.B. 0,5 μm.C. 0,38 μm.D. 0,6 μm.Câu 39: Tiến hành thí nghiệm với hai con lắc lò xo A và B có quả nặng và chiều dài tự nhiên giống nhau nhưng độ cứng lần lượt là k và 2k. Hai con lắc được treo thẳng đứng vào cùng một giá đỡ, kéo hai quả nặng đến cùng một vị trí ngang nhau rồi thả nhẹ cùng lúc. Khi đó năng lượng dao động của con lắc B gấp 8 lần năng lượng dao động của con lắc A. Gọi tA và tB là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu thả hai vật đến khi lực đàn hồi của hai con lắc có độ lớn nhỏ nhất. Tỉ số tAtB bằng A..B. 3 2 .C. 2 2 .D. 1 .232 Câu 40: Đặt điện áp u  U 2 cost V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá trị a Ω, tụ điện có điện dung C và cuộn thuần cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Biết U  a V, L thay đổi được. Hình vẽ bên mô tả đồ thị của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch theo cảm kháng. M và N lần lượt là hai đỉnh của đồ thị (1) và (2). Giá trị của a bằngA. 30.B. 50.C. 40.D. 60. BẢNG ĐÁP ÁNCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10DBBBCDBCCDCâu 11Câu 12Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20BBABBCCDBDCâu 21Câu 22Câu 23Câu 24Câu 25Câu 26Câu 27Câu 28Câu 29Câu 30CBDADBDABBCâu 31Câu 32Câu 33Câu 34Câu 35Câu 36Câu 37Câu 38Câu 39Câu 40BDCBDDAABAĐÁP ÁN CHI TIẾTCâu 1:+ Khi một vật dao động điều hòa thì vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng.Đáp án D Câu 2:+ Chiết suất của chất làm lăng kính là khác nhau với các ánh sáng khác nhau khi truyền qua lăng kính.Đáp án B Câu 3:+ Để người này có thể quan sát được các vật ở xa phải đeo thấu kính phân kì có tiêu cự f  Cv  50 cm.Đáp án B Câu 4:+ Khoảng cách giữa ba vân sáng liên tiếp là 2i = 2,24 mm → i = 1,12 mm. → Khoảng cách giữa hai khe a  DiĐáp án B Câu 5:+ Tia X có bước sóng nhỏ nhất.Đáp án C Câu 6:  1,6.0, 42.106 1,12.103  0,6 mm. + Chỉ có sóng điện từ lan truyền được trong môi trường chân không.Đáp án D Câu 7:+ Dãi quang phổ thu được từ hiện tượng tán sắc ánh sáng là do lăng kính đã tách các màu có sẵn trong ánh sáng thành các thành phần đơn sắc.Đáp án B ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật 2018 Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 2: Chiết suất n chất làm lăng kính thay đổi theo A góc tới i tia sáng đến lăng kính B tần số ánh sáng qua lăng kính C góc chiết quang lăng kính D hình dạng lăng kính Câu 3: Một người bị tật cận thị có cực viễn cách mắt 50 cm cực cận cách mắt 10 cm Để người nhìn vật xa mà không cần điều tiết cần đeo sát mắt thấu kính A hội tụ có tiêu cự f = 10 cm B phân kì có tiêu cự f = –50 cm C hội tụ có tiêu cự f = 50 cm D phân kỳ có tiêu cự f = –10 cm Câu 4: Trong thí nghiệm Young giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,42 μm Biết khoảng cách từ hai khe đến 1,6 m khoảng cách ba vân sáng 2,24 mm Khoảng cách hai khe sáng A 0,3 mm B 0,6 mm C 0,45 mm D 0,75 mm Câu 5: Trong chân không, xét tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X tia đơn sắc lục Tia có bước sóng nhỏ A tia hồng ngoại B tia đơn sắc lục C tia X D tia tử ngoại Câu 6: Sóng điện từ sóng khơng có tính chất đây? A Mang lượng B Tuân theo quy luật giao thoa C Tuân theo quy luật phản xạ D Truyền chân không Câu 7: Dải quang phổ liên tục thu thí nghiệm tượng tán sắc có A thủy tinh nhuộm màu cho ánh sáng B lăng kính tách màu sẵn có ánh sáng thành thành phần đơn sắc C ánh sáng bị nhiễm xạ truyền qua lăng kính D tượng giao thoa thành phần đơn sắc khỏi lăng kính Câu 8: Phơtơn xạ có lượng 6,625.10-19 J Bức xạ thuộc miền A sóng vơ tuyến B hồng ngoại C tử ngoại D ánh sáng nhìn thấy Câu 9: Thuyết lượng tử ánh sáng khơng dùng để giải thích A tượng quang điện B tượng quang – phát quang C tượng giao thoa ánh sáng D nguyên tắc hoạt động pin quang điện Câu 10: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D Khi nguồn sáng phát xạ đơn sắc có bước sóng  khoảng vân giao thoa i Hệ thức sau đúng? a aD i ia A i  B i  C   D   D  aD D Câu 11: Hiện tượng chiếu ánh sáng vào kim loại làm electron từ kim loại bật tượng A tán xạ B quang điện C giao thoa D phát quang Câu 12: Trong tia: Hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen tia ánh sáng tím tia có lượng phơtơn nhỏ tia A ánh sáng tím B hồng ngoại C Rơnghen D tử ngoại Câu 13: Sóng vơ tuyến chân khơng có bước sóng dài 0,2 m sóng A cực ngắn B ngắn C trung D dài Câu 14: Công thức định luật Cu – lông là: qq q2 qq A F  k B F  k 12 C F  R q21q2 D F  k R k R R Câu 15: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 100 g, lấy π2 = 10 Số dao động lắc thực s A 0,2 B C 10 D 20 Câu 16: Điện tích q > dịch chuyển điện trường E chịu tác dụng lực điện E q A F = qE2 B F  C F = qE D F  q E Câu 17: Điện tích q > dịch chuyển điện trường E hai điểm có hiệu điện U công lực điện thực Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 A A = qE B A = q2E C A = qU D A  U q Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện A 100 V B 20 V C 40 V D 60 V Câu 19: Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian hình vẽ Chu kỳ dao động vật A 1,5 s B s C s D 0,75 s  Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos t  V vào hai đầu điện trở R = 110 Ω cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị A Giá trị U A 110 V B 220 V C 110 V D 220 V Câu 21: Phát biểu sau đúng? A Tia tử ngoại dùng để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại B Các vật nhiệt độ 20000 C phát tia hồng ngoại C Tia tử ngoại thường dùng để khử trùng nước, thực phẩm dụng cụ y tế D Tia tử ngoại có điện tích âm nên bị lệch điện trường từ trường Câu 22: Quan sát ánh sáng phản xạ váng dầu, mỡ bong bóng xà phòng, ta thấy vầng màu sặc sỡ Nguyên nhân chủ yếu tượng A tán sắc ánh sáng B giao thoa ánh sáng C nhiễu xạ ánh sáng D tán sắc ánh sáng ánh sáng trắng Câu 23: Hạt mang điện bán dẫn tinh khiết A electron tự B ion dương C lỗ trống D electron lỗ trống Câu 24: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220 V tần số thay đổi Biết điện trở có giá trị R = 200 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L  H Thay đổi giá trị tần số để mạch  xảy cộng hưởng Công suất tiêu thụ mạch lúc A 242 W B 182 W C 121 W D 363 W Câu 25: Phơtơn A hạt mang điện tích dương B gọi prơtơn C ln có vận tốc 3.108 m/s D chuyển động Câu 26: Xét mạch có diện tích S đặt vùng có từ trường B , B hợp với vectơ pháp tuyến n góc α Từ thơng gửi qua mạch là: B.S B D   A Φ = BSsinα B Φ = BScosα C   S cos  cos  Câu 27: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 480 nm Khoảng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trường giao thoa có bề rộng L = 20 mm Số vân sáng quan sát A 11 B 13 C 15 D 17 Câu 28: Trong mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự lượng A điện từ mạch bảo toàn B điện trường tập trung cuộn cảm C điện trường lượng từ trường không đổi D từ trường tập trung tụ điện Câu 29: Khi nói sóng ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng tím B Tia X có khả đâm xun mạnh tia tử ngoại C Tia X có tần số nhỏ tần số ánh sáng nhìn thấy D Tia tử ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng nhìn thấy Câu 30: Cuộn dây độ tự cảm L có dòng điện qua cuộn dây i từ thơng cuộn dây : L A Φ = –Li' B Φ = Li C Φ = Li2 D   i Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 31: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm Xét chuyển động theo chiều từ vị trí cân biên Khi đó, tốc độ trung bình vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ x0 với tốc độ trung bình vật từ vị trí x0 đến biên 40 cm/s Tốc độ trung bình vật chu kỳ A 20 cm/s B 40 cm/s C 10 cm/s D 80 cm/s Câu 32: Vào thời điểm ban đầu (t = 0), điện tích tụ điện mạch dao động LC có giá trị cực đại T 6 q  Q0  4.10 C Đến thời điểm t  (T chu kỳ dao động mạch) điện tích tụ có giá trị 6 A 2 2.10 C B 2.106 C C 2.106 C D 2.106 C Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm), L thay đổi Khi L = L0 cơng suất tiêu thụ mạch đạt cực đại 200 W UL  2U Sau thay đổi giá trị L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn Cơng suất tiêu thụ mạch lúc A 180 W B 150 W C 160 W D 120 W Câu 34: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng hai xạ đơn sắc đỏ 690 nm lục 510 nm Trên ta quan sát hai vân sáng có màu màu với vân sáng trung tâm ta quan sát số vân sáng đơn sắc A 37 B 38 C 39 D 40 4 Câu 35: Mạch dao động LC tưởng dao động với chu kỳ riêng T 10 s, hiệu điện cực đại hai tụ U0 10 V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I0 = 0,02 A Điện dung tụ điện A 0,32 pF B 0,32 nF C 0,16 nF D 32 nF Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(4πat + φ) V (a > 0) vào hai đầu đoạn mạch có cuộn dây cảm có độ tự cảm L H Cảm kháng cuộn dây có giá trị A L2πa B L2π C Lπa D L4πa Câu 37: Một máy biến áp tưởng có số vòng hai cuộn dây N1 N2 Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây N1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây N 3U Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây N2 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 6U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây N1 A 2U B 3U C 4U D 9U Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe sáng chiếu ánh sáng trắng có bước sóng (0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm) Khoảng cách hai khe 0,3 mm khoảng cách từ chứa hai khe tới hứng ảnh 90 cm Điểm M cách vân trung tâm 0,6 cm xạ cho vân sáng có bước sóng ngắn A 0,4 μm B 0,5 μm C 0,38 μm D 0,6 μm Câu 39: Tiến hành thí nghiệm với hai lắc lò xo A B có nặng chiều dài tự nhiên giống độ cứng k 2k Hai lắc treo thẳng đứng vào giá đỡ, kéo hai nặng đến vị trí ngang thả nhẹ lúc Khi lượng dao động lắc B gấp lần lượng dao động lắc A Gọi tA tB khoảng thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu thả hai vật đến lực đàn hồi hai lắc có độ t lớn nhỏ Tỉ số A tB 2 A B C D Câu 40: Đặt điện áp u  U cost V (U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá trị a Ω, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp Biết U  a V, L thay đổi Hình vẽ bên mơ tả đồ thị điện áp hiệu dụng hai tụ điện, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm công suất tiêu thụ điện toàn mạch theo cảm kháng M N hai đỉnh đồ thị (1) (2) Giá trị a A 30 B 50 C 40 D 60 Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu D Câu 11 B Câu 21 C Câu 31 B Câu B Câu 12 B Câu 22 B Câu 32 D Câu B Câu 13 A Câu 23 D Câu 33 C Câu B Câu 14 B Câu 24 A Câu 34 B BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu C D Câu 15 Câu 16 B C Câu 25 Câu 26 D B Câu 35 Câu 36 D D Câu B Câu 17 C Câu 27 D Câu 37 A Câu C Câu 18 D Câu 28 A Câu 38 A Câu C Câu 19 B Câu 29 B Câu 39 B Câu 10 D Câu 20 D Câu 30 B Câu 40 A ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Khi vật dao động điều hòa vận tốc vật có độ lớn cực đại vật qua vị trí cân  Đáp án D Câu 2: + Chiết suất chất làm lăng kính khác với ánh sáng khác truyền qua lăng kính  Đáp án B Câu 3: + Để người quan sát vật xa phải đeo thấu kính phân kì có tiêu cự f  Cv  50 cm  Đáp án B Câu 4: + Khoảng cách ba vân sáng liên tiếp 2i = 2,24 mm → i = 1,12 mm 6 D → Khoảng cách hai khe a    1,6.0, 42.10  0,6 mm 1,12.103 i  Đáp án B Câu 5: + Tia X có bước sóng nhỏ  Đáp án C Câu 6: + Chỉ có sóng điện từ lan truyền môi trường chân không  Đáp án D Câu 7: + Dãi quang phổ thu từ tượng tán sắc ánh sáng lăng kính tách màu có sẵn ánh sáng thành thành phần đơn sắc  Đáp án B Câu 8: hc 6,625.1034.3.108  0,3 μm → xạ thuộc miền tử ngoại + Bước sóng xạ     6,625.1019  Đáp án C Câu 9: + Thuyết lượng tử ánh sáng khơng thể giải thích tượng gioa thoa ánh sáng  Đáp án C Câu 10: ia + Hệ thức  D  Đáp án D Câu 11: + Hiện tượng chiếu ánh sáng vào kim loại làm electron bật khỏi kim loại tượng quang điện  Đáp án B Câu 12: + Tia hồng ngoại có lượng nhỏ  Đáp án B Câu 13: + Trong chân khơng, sóng vơ tuyến có bước sóng 0,2 m sóng cực ngắn  Đáp án A Câu 14: qq + Công thức định luật Culong F  k R2 Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  Đáp án B Câu 15: + Tần số dao động lắc f  k 100   2 m 2 0,1  Đáp án B Câu 16: + Lực điện tác dụng vào điện tích q đặt điện trường E F = qE  Đáp án C Câu 17: + Công lực điện thực dịch chuyển điện tích q hai điểm có hiệu điện U A = qU  Đáp án C Câu 18: + Điện áp hai đầu tụ điện UC  U2  U2R  1002  802  60 V  Đáp án D Câu 19: + Chu kì dao động vật T = s  Đáp án B Câu 20: + Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = IR = 2.110 = 220 V  Đáp án D Câu 21: + Tia tử ngoại thường dùng để khử trùng nước, thiết bị y tế  Đáp án C Câu 22: + Nguyên nhân chủ yếu tượng giao thoa ánh sáng  Đáp án B Câu 23: + Hạt mang điện bán dẫn tinh khiết electron lỗ trống  Đáp án D Câu 24: U2 2202 + Công suất tiêu thụ mạch xảy cộng hưởng P    242 W R 200  Đáp án A Câu 25: + Photon tồn trạng thái chuyển động  Đáp án D Câu 26: + Từ thông gởi qua mạch Φ = BScosα  Đáp án B Câu 27: D  + Khoảng vân giao thoa i   2.480.1  1, mm a 09 3 0,8.10  20  L  1   1  17 → Số vân sáng quan sát N s  2.1,  2i     Đáp án D Câu 28: + Trong mạch dao động LC lí tưởng lượng điện từ mạch bảo toàn  Đáp án A Câu 29: + Tia X có khả đâm xuyên mạnh tia tử ngoại  Đáp án B Câu 30: + Từ thông qua cuộn dây Φ = Li  Đáp án B Câu 31:  Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  x0 A  x0  t1  t  40 + Theo giả thuyết toán, ta có:  t  t  T  → Áp dụng tính chất dãy số x0  A  x0  40 ↔ 4A t1  t2  40 → vtb = 40 cm/s T  Đáp án B Câu 32: + Tại thời điểm t = q = Q0 → đến thời điểm t  T q   Q0  2.106 C  Đáp án D Câu 33: + Khi L = L0 công suất tiêu thụ mạch cực đại → mạch xảy cộng hưởng ZL = ZC UZL → Khi UL   2U → ZL = ZC = 2R Chuẩn hóa R = → ZC = R R2  Z2 12  22  C   2,5 + Thay đổi L để điện áp hiệu dụng cuộn cảm cực đại → ZL  ZC 2 160 W → Công suất tiêu thụ mạch P  Pmax cos   200 2    2,5    Đáp án C Câu 34: + Điều kiện để hệ hai vân sáng trùng k1  2  510  17 k2 1 690 23 → Giữa hai vân sáng màu với vân trung tâm có 16 vân sáng xạ λ2 22 vân sáng xạ λ1 → Vậy có 38 vân sáng đơn sắc  Đáp án B Câu 35: TI + Điện dung tụ điện C   32 nF 2 U0  Đáp án D Câu 36: + Cảm kháng cuộn dây ZL = L4πa  Đáp án D Câu 37: + Đặt vào N1 điện áp U điện áp hai đầu N2 3U → máy tăng áp lên lần → Nếu ta dùng máy biến áp theo chiều ngược lại giảm áp lần → điện áp hai đầu N1 2U  Đáp án A Câu 38: D x a 0,6.102.0,3.103 →  M   μm + Điều kiện để M vân sáng x  ki  k M a kD k.90.102 k + Với khoản giá trị bước sóng: 0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm, kết hợp với chức Mode → ta tìm λmin = 0,4 μm  Đáp án A Câu 39: + Với k2 = 2k1 E2 = 8E1 → A2 = 2A1 Δl1 = 2Δl2 + Từ hình vẽ, ta có: Δl1 + A1 = Δl2 + A2 ↔ Δl1 + A1 = 0,5Δl1 + 2A1 → l  A  A  2l2 + Vậy lắc A q trình dao động lò xo ln giãn nên tA nửa chu kì để vật đến vị trí cao T + Với lắc B tB  B Mơn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 m  t A k →   tB m 2 2k  Đáp án B Câu 40: + Từ đồ thị, ta thấy Z LM giá trị cảm kháng để điện áp hiệu dụng cuộn dây cực đại → Z LM R2  Z2 C  Z C UZC ↔ 40  aZC → ZC = 40 Ω + Tại N mạch xảy cộng hưởng, điện áp hiệu dụng tụ 40 V → UC  R a + ZL = 17,5 Ω ZL M hai giá trị cảm kháng cho công suất tiêu thụ → ZL M17,5  2ZC → ZL  M62,5 Ω + Thay vào ZC ZL M vào phương trình đầu tiên, ta tìm a = 30  Đáp án A Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật 2018 Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Hai dao động điều hòa tần số, ngược pha Độ lệch pha hai dao động A 2π B π C 0,5π D 0,25π Câu 2: Điện áp xoay chiều u  220 cos100t  V có giá trị hiệu dụng A 110 V B 220 V C 440 V D 220 V Câu 3: Một nguồn âm gây cường độ âm M IM N IN Mối liên hệ mức cường độ âm M N IN I L B M  10log N (dB) A L M  LN  10log (dB) IM LN IM LM IM I C  10log (dB) D L M  LN  10log M (dB) LN IN IN Câu 4: Dòng điện xoay chiều i = I0cos(ωt + φ) chạy qua điện trở R Trong thời gian t, nhiệt lượng tỏa điện trở tính cơng thức A Q  0,5I2Rt B Q  2I2Rt C Q  I2Rt D Q  2I2Rt 0 0 Câu 5: Một điện tích q > di chuyển đoạn d theo hướng đường sức điện trường có cường độ điện trường E cơng lực điện trường Ed qE A B qEd C D qEd q d Câu 6: Sóng điện từ đài vô tuyến truyền phát lan truyền khơng gian A sóng mang biến điệu B sóng âm tần biến điệu C sóng điện từ có tần số âm D sóng cao tần chưa biến điệu Câu 7: Vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại v0 Chu kỳ dao động vật 2v0 v 2A A B A C D 2A 2v0 A v0 Câu 8: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L điện áp xoay chiều có tần số góc ω, cảm kháng cuộn dây 1 A ωL B L D  L  C  L  Câu 9: Nếu giảm điện dung tụ điện lần, tăng độ tự cảm cuộn cảm lần tần số riêng mạch dao động điện từ lí tưởng LC A tăng 1,5 lần B giảm 1,5 lần C tăng 2,25 lần D giảm 2,25 lần Câu 10: Phần cảm máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực, rơ to quay với tốc độ n vòng/s dòng điện máy phát có tần số A f = 60np B f = np C f = 0,5np D f = 2np Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) Tần số góc vật A ω B A C ωt + f D f Câu 12: Biên độ dao động cưỡng hệ không phụ thuộc vào A pha ngoại lực B biên độ ngoại lực C tần số ngoại lực D tần số riêng hệ Câu 13: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0cos(ωt + φ) hệ số công suất đoạn mạch R R D A B RωC C 2 C C R   C  R   C   1 Câu 14: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai ? A Tại điểm có sóng truyền qua, cảm ứng từ cường độ điện trường pha B Sóng điện từ sóng ngang nên khơng truyền chất lỏng C Sóng điện từ truyền chân khơng D Sóng điện từ sử dụng thông tin liên lạc gọi sóng vơ tuyến Câu 15: Suất điện động cảm ứng khung dây phẳng có biểu thức e = E0cos(ωt + φ) Khung dây gồm N vòng dây Từ thơng cực đại qua vòng dây khung NE0 E N A B NωE C D  E0 N Câu 16: Tần số riêng mạch dao động LC tính theo công thức Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 1 D f  2 LC LC Câu 17: Con lắc đơn có chiều dài , dao động tự dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động lắc tính cơng thức A T  B T  2 C T  2 g D T  g 2 2 g g Câu 18: Sóng dừng sợi dây có bước sóng λ Khoảng cách hai nút liên tiếp A 0,25λ B 2λ C 0,5λ D λ Câu 19: Một ion bay theo quỹ đạo tròn bán kính R mặt phẳng vng góc với đường sức từ từ trường Nếu vận tốc ion tăng gấp ba bán kính quỹ đạo R R A B 9R C 3R D Câu 20: Một vật dao động điều hòa trục Ox có phương trình dao động x = 6cos(2πt + 0,5π) t tính s Tại thời điểm t = s, pha dao động vật A 2π B 0,5π C 2,5π D 1,5π Câu 21: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa tần số, phương có li độ dao động x1  A1 cost ; x2 = A2cos(ωt + π) Biên độ dao động tổng hợp A  A2 A B C A + A D A  A 2 A1  A2 2 Câu 22: Sóng âm truyền từ khơng khí vào nước A tần số giảm B tần số tăng C bước sóng giảm D bước sóng tăng Câu 23: Độ lệch pha cường độ dòng điện xoay chiều đoạn mạch có tụ điện với điện áp xoay chiều hai đầu tụ điện  C 0,5π D 0,25π A B Câu 24: Bước sóng khoảng cách ngắn hai điểm phương truyền sóng mà A phần tử điểm dao động lệch pha 0,25π B phần tử dao động lệch pha 0,5π C phân tử điểm dao động ngược pha D phần tử dao động pha Câu 25: Một nguồn sóng điểm O mặt nước dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 10 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s Gọi A B hai điểm mặt nước có vị trí cân cách O đoạn 12 cm 16 cm mà OAB tam giác vuông O Tại thời điểm mà phần tử O vị trí cao đoạn AB có điểm mà phần tử vị trí cân ? A 10 B C D Câu 26: Một sóng ngang truyền theo phương Ox từ O với chu kỳ sóng 0,1 s Tốc độ truyền sóng 2,4 m/s Điểm M Ox cách O đoạn 65 cm Trên đoạn OM có số điểm dao động ngược pha với M A B C D Câu 27: Một vật nhỏ dao động điều hòa đoạn MN = 12 cm Tại vị trí cách M đoạn cm, vật có tốc độ 70,25 cm/s Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D 2,5 Hz Câu 28: Một vật có khối lượng 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa tần số, phương có li độ       x   cos10t   cm; x  8cos10t   cm (t tính s) Mốc vị trí cân Cơ vật     A 113 mJ B 225 mJ C 169 mJ D 57 mJ Câu 29: Hai đầu máy phát điện xoay chiều pha nối với đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện điện trở Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rô to quay với tốc độ 600 vòng/phút cường độ dòng điện mạch I1 ≈ 3,16 A Khi rô to quay với tốc độ 1200 vòng/phút cường độ dòng điện mạch I2 = A Khi rơ to quay với tốc độ 1800 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng gần với giá trị sau ? A 12,5 A B 10,5 A C 11,5 A D 13,5 A Câu 30: Một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần, tụ điện biến trở mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0cos(ωt + φ),(U0, ω, φ không đổi) Khi biến trở có giá trị R1 R2 cơng suất mạch có giá trị Khi giá trị biến trở R1 hệ số cơng suất đoạn mạch 0,75 Khi giá trị biến trởi R2 hệ số cơng suất đoạn mạch xấp xỉ A 0,25 B 0,34 C 0,66 D 0,50 A f  2 LC  B f  LC C f    Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 8 8 Câu 31: Hai điện tích điểm q1  2.10 C q  3.10 C đặt hai điểm A, B chân không với AB = 30 cm Điểm C chân không cách A, B 25 cm 40 cm Cho số k = 9.10 Nm2/C2 Cường độ điện trường hệ hai điện tích gây C A 2568 V/m B 4567,5 V/m C 4193 V/m D 2168,5 V/m Câu 32: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với chu kỳ s, biên độ cm Tại thời điểm t, vật có li độ –3 cm chuyển động nhanh dần đến thời điểm mà gia tốc vậtgiá trị cực tiểu lần thứ tốc độ trung bình vật gần với giá trị sau ? A 12,2 cm/s B 12,6 cm/s C 12,4 cm/s D 12,8 cm/s Câu 33: Một lò xo nhẹ có độ cứng 40 N/m, đầu gắn vào vật có khối lượng M = 300 g, đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng m = 100 g (hình vẽ) Bỏ qua lực cản khơng khí, lấy g = 10 m/s Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng áp lực cực tiểu mà vật M đè lên sàn N Tốc độ cực đại m A m/s B m/s C 1,5 m/s D 0,5 m/s Câu 34: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối 103 tiếp Biết R = 30 Ω, L  F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200cos2100πt V (t tính H, C  16 5 s) Điện áp tức thời hai tụ điện có giá trị cực đại A 320 V B 160 V C 200 V D 260 V Câu 35: Một nguồn âm điểm O phát âm với công suất không đổi, âm truyền môi trường đẳng hướng không hấp OM thụ âm Tại M N mức cường độ âm 40 dB 20 dB Tỷ số ON A 0,1 B 10 C 100 D 0,01 Câu 36: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM cuộn dây có điện trở mắc nối tiếp với đoạn MB tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp uAB = U0cosωt (ω thay đổi được) Khi tần số dòng điện 60 Hz hệ số cơng suất đoạn AM AB 0,8 0,6, đồng thời điện áp u AB trễ pha cường độ dòng điện Để mạch có cộng hưởng điện tần số dòng điện A 75 Hz B 100 Hz C 120 Hz D 80 Hz Câu 37: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM đoạn MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm cuộn dây có điện trở thuần, đoạn MB chứa điện trở tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = U0cos(ωt + φ) đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hai đầu đoạn AM MB vào thời gian hình u vẽ Lúc điện áp tức thời uMB  60 V tăng tỷ số UAB gần với giá trị sau ? A 0,65 B 0,35 C 0,25 D 0,45 Câu 38: Vật sáng đoạn thẳng AB vng góc với trục thấu kính mỏng cho ảnh chiều vật có độ cao 0,5AB Dịch vật xa thấu kính thêm đoạn cm ảnh dịch đoạn 1,8 cm Tiêu cự thấu kính A –18 cm B 24 cm C –24 cm D 18 cm Câu 39: Mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự với biểu thức cường độ dòng điện theo5thời   gian i  30cos t  mA (t tính s) Khoảng thời gian ngắn kể từ t = để dòng điện đổi chiều μs   12   Điện tích cực đại tụ điện 0, 075 0, 03 0, 03 0, 0075 A μC B μC C μC D μC 2  2 4 Câu 40: Sóng dừng hình sin sợi dây với bước sóng  , biên độ điểm bụng A Gọi C D hai điểm A A3 mà phần tử dây có biên độ tương ứng Giữa C D có hai điểm nút điểm bụng Độ lệch 2 pha dao động hai phần tử C D A π B 0,75π C 1,5π D 2π Môn thi: Vật 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu B Câu 11 A Câu 21 D Câu 31 D Câu B Câu 12 A Câu 22 D Câu 32 A Câu D Câu 13 C Câu 23 C Câu 33 B Câu A Câu 14 B Câu 24 D Câu 34 D BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu D A Câu 15 Câu 16 D C Câu 25 Câu 26 C B Câu 35 Câu 36 A C Câu D Câu 17 B Câu 27 D Câu 37 B Câu A Câu 18 C Câu 28 C Câu 38 A Câu B Câu 19 C Câu 29 A Câu 39 C Câu 10 B Câu 20 C Câu 30 C Câu 40 D ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Độ lệch pha hai dao động ngược pha → Δφ = π  Đáp án B Câu 2: + Giá trị hiệu dụng điện áp U = 220 V  Đáp án B Câu 3: IM + Mối liên hệ mức cường độ âm M N L M  LN  10log I N  Đáp án D Câu 4: + Nhiệt lượng tỏa điện trở tính cơng thức Q  0,5I20Rt  Đáp án A Câu 5: + Công lực điện xác định biểu thức A = qEd  Đáp án D Câu 6: + Sóng điện từ đài vô truyến truyền phát lan truyền khơng gian sóng mang biến điệu  Đáp án A Câu 7: 2 2A + Chu kì dao động vật T    v0  Đáp án D Câu 8: + Cảm kháng cuộn dây ZL = Lω  Đáp án A Câu 9: + Tần số mạch LC lí tưởng f  → giảm C lên lần tăng L lần f giảm 1,5 lần 2 LC  Đáp án B Câu 10: + Dòng điện dao máy phát có tần số f = pn  Đáp án B Câu 11: + Tần số góc vật ω  Đáp án A Câu 12: + Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ngoại lực cưỡng  Đáp án A Câu 13: R + Hệ số công suất đoạn mạch cos  2 R   C  Đáp án C Câu 14: + Sóng điện từ truyền mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng → B sai  Đáp án B Môn thi: Vật 11 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 15:  + Từ thơng cực đại qua vòng dây 0  E0 N  Đáp án D Câu 16: + Tần số riêng mạch LC tính theo công thức f  2 LC  Đáp án C Câu 17: + Chu kì dao động lắc đơn T  2 l g  Đáp án B Câu 18: + Khi xảy sóng dừng, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp nửa bước sóng 0,5λ  Đáp án C Câu 19: + Trong trình chuyển động ion, lực Lorenxo đóng vai trò lực hướng tâm: v2 → R  mv fL  maht ↔ qvB  m R qB → Vận tốc tăng gấp bán kính quỹ đạo tăng gấp  Đáp án C Câu 20: + Pha dao động vật φ = 2πt + 0,5π → với t = 1, ta đượcφ = 2,5π  Đáp án C Câu 21: + Biên độ tổng hợp hai dao động ngược pha A  A1  A2  Đáp án D Câu 22: + Sóng âm truyền từ khơng vào nước vận tốc truyền sóng tăng, tần số lại khơng đổi → bước sóng tăng  Đáp án D Câu 23: + Với mạch chứa tụ điện dòng điện sớm pha điện áp góc 0,5π  Đáp án C Câu 24: + Bước sóng khoảng cách gần hai điểm phương truyền sóng mà phần tử mơi trường dao động pha  Đáp án D Câu 25: v 40 Bước sóng sóng     cm f 10 OA 12  + Ta để ý     OB 16  4    → Tại thời điểm O vị trí cao (đỉnh gợn sóng) A B định gợn thứ thứ + Áp dụng hệ thức lượng tam giác vuông 1  ↔   → OM = 9,6 cm  2 OB OA 122 162 OM2 OM → Khi O đỉnh cực đại AB có đỉnh thứ thứ qua + Ta để ý đỉnh sóng thứ hai có bán kính 2.4 = cm, hai sóng liên tiếp có hai dãy phần tử vị trí cân cách đỉnh 0,25λ 0,75λ → dãy phần tử vị trí cân nằm đỉnh thứ hai thứ cách O + = cm + + = 11 cm → AB có dãy phần tử ứng với bán kính 11 cm qua + Giữa hai đỉnh sóng thứ thứ có hai dãy phần tử mơi trường vị trí cân → Có tất vị trí phần tử mơi trường vị trí cân  Đáp án C Môn thi: Vật 12 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 26: + Bước sóng sóng λ = vT = 24 cm + Điểm dao động ngược pha với M cách M đoạn 0,5λ = 12 cm OM 65 → Xét tỉ số   5, 42 → Có điểm ngược pha với M ứng với k = 1, 0,5 12  Đáp án B Câu 27: MN 12 + Biên độ dao động vật A    cm 2 v 70, 25 + Vật cách M cm → x = cm → v   A2  x2 → f    2,5 Hz 2 2 2 A  x 2    Đáp án D  Câu 28:     + Biên độ dao động tổng hợp A  2  2.7.8cos    13 cm   2 → Năng lượng dao động E = 0,5mω A = 169 mJ  Đáp án C Câu 29: + Khi roto quay với tốc độ 600 vòng/phút, suất điện động máy phát E, ta chuẩn hóa R = 1, ZC1 = n R   + Khi roto qua với tốc độ 1200 vòng/phút → E2 = 2E  ZC1 n  Z C2  2 I E Z x  → x = → 2 1 2 I1 E1 Z2 3,16 x      R   + Khi roto quay với tốc độ 1800 vòng/phút E3 = 3E  ZC1 n Z C3   3 E Z → I  3I  1 3.16  12,72 A E1 Z2  1       Đáp án A Câu 30: + Hai giá trị R cho công suất tiêu thụ mạch có hệ số cơng suất thõa mãn: cos2   cos2  1 → cos  1 cos2   1 0,752  0,66 2  Đáp án C Câu 31: + Áp dụng định hàm cos tam giác, ta có: 252  402  302 cos C   0,6625 2.25.40 + Cường độ điện trường q1 q2 gây C có độ lớn: 8  q1 2.10 E1  k  9.10 0, 252  2880 V/m AC   q 3.108 1687,5 E  k  9.109   BC2 0, 252 + Cường độ điện trường tổng hợp C: EC  E12  E22  2E 1E2 cos C  2168,5 V/m  Đáp án D Câu 32: + Tại thời điểm t, vật qua vị trí có li độ x = –3 theo chiều dương Môn thi: Vật 13 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Gia tốc có giá trị cực tiểu vị trí biên dương → gia tốc cực tiểu lần thứ vật từ thời điểm t đến biên lần tiếp tục chuyển động hai chu kì 1,5A  4A 1,5.6  8.6 → v tb   12, cm/s T  2T  2.2 3  Đáp án A Câu 33: + Áp lực cực tiểu mà vật M tác dụng lên sàn ứng với trường hợp m biên (lò xo giãn) Nmin = P – Fdh → Fdh = M – Nmin = 0,3.10 – = N + Lực kéo cực đại tác dụng lên m biên hợp lực lực đàn hồi trọng lực F  m2A  F  mg → v  Fdh  mg  1 0,1.10  m/s max max dh 40 m 0,1  0,1  Đáp án B Câu 34:  1 cos 200t  Biến đổi u  200cos2 100t  200  100 100cos 200 t     Ta xem điện áp tổng hợp điện áp không đổi điện áp xoay chiều, điện áp khơng đổi khơng cho dòng qua tụ nên ta bỏ qua + Cảm kháng dung kháng đoạn mạch ZL = 40 Ω, ZC = 80 Ω → Điện áp cực đại tụ U Z 100.80 U  100  C  100   260 V 0C Z 30   40  80   Đáp án D Câu 35: LN L M 2040 OM + Ta có  10 20  10 20  0,1 ON  Đáp án A Câu 36: + Khi f = 60 Hz, ta chuẩn hóa r = 1, ZL1 = x, ZC1 = y r   cos    0,8 AM   x  0, 75 2  r  Z L1     x  25 →  ↔ 1 → y  r cos AB    0,6  12 2 2   r   Z L1  ZC2     x  y   ZL  nZL1  0, 75n  + Giả sử f' = nf mạch xảy cộng hưởng → Z Z 25  C1   C n 12n  ↔ 0,75n  25 → n  → f' = 100 Hz 12n  Đáp án C Câu 37: U0AM  150 + Từ đồ thị ta thu V u sớm pha u góc 0,5π  AM MB U  0MB  120 → Với Z = Z L C 2  U0MB  1502 1202 192 → Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch U0  U0AM V + Biễn diễn dao động điện tương ứng đường tròn, ta thấy uMB = –60 3 150  130 V U0AM  V uAM  2 → uAB = uAM + uMB = 70 V u 70 → AB   0,365 U0 192 Môn thi: Vật 14 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  Đáp án B Môn thi: Vật 15 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 38: + Vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật → thấu kính phân kì Ta để ý vị trí cho ảnh ảo nửa vật với thấu kính phân kì ứng với trường hợp ta đặt vật vị trí d  f  tiêu cự thấu kính → d  f  d1  f   + Khi dịch chuyển vật, ta có d  f 1,8  → Áp dụng cơng thức thấu kính  f  1  → f = –18 cm 0,5f 1,8 f   Đáp án A Câu 39: 5 5T  μs → T = μs + Tại t = 0, i = 0,5I tăng, dòng điện đổi chiều i = A, tương ứng với t     Điện tích cực đại tụ Q  I0  I0 T 2 30.103.106  12 12 0,03 μC 2  2  Đáp án C Câu 40: + C D nằm đối xứng qua bụng nên lên dao động pha  Đáp án D Môn thi: Vật 16 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn thi: Vật 17 ... (2) Giá trị a A 30 B 50 C 40 D 60 Môn thi: Vật lý ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu D Câu 11 B Câu 21 C Câu 31 B Câu B Câu 12 B Câu 22 B Câu 32 D Câu B Câu 13 A Câu 23 D Câu 33 C Câu B Câu... thi: Vật lý 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu B Câu 11 A Câu 21 D Câu 31 D Câu B Câu 12 A Câu 22 D Câu 32 A Câu D Câu 13 C Câu 23 C Câu 33 B Câu A Câu 14 B Câu 24 D Câu 34 D BẢNG ĐÁP ÁN... I1 E1 Z2 3, 16 x      R   + Khi roto quay với tốc độ 1800 vòng/phút E3 = 3E  ZC1 n Z C3   3 E Z → I  3I  1 3. 16  12,72 A E1 Z2  1       Đáp án A Câu 30 : + Hai
- Xem thêm -

Xem thêm: HOT 2 Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Bình Dương và Sở Nghệ An (có lời giải chi tiết), HOT 2 Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Bình Dương và Sở Nghệ An (có lời giải chi tiết)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn