HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Thái Bình (có lời giải chi tiết)

14 412 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 14:23

SỞ GD ĐT THÁI BÌNH THPT CHUYÊN THÁI BÌNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018Môn: Vật Lý – Lần 3Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Khi có sóng dừng trên dây AB với tần số dao động là 27 Hz thì thấy trên dây có 5 nút (kể cả hai đầu cố định A, B). Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn làA. 67,5 Hz.B. 10,8 Hz.C. 135 Hz.D. 76,5 Hz.Câu 2: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện là:A. E = 12,00 V.B. E = 11,75 V.C. E = 14,50 V.D. E = 12,25 V.Câu 3: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là 1,14 mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 5,7 mm cóA. vân tối thứ 6.B. vân sáng bậc 5.C. vân sáng bậc 6.D. vân tối thứ 5.Câu 4: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?A.Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.B.Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau.C.Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau.D.Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.Câu 5: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 cm trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 A ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:A. 5,0.106 T.B. 7,5.106 T.C. 5,0.107 T.D. 7,5.107 T.Câu 6: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 đp và cách thấu kính một khoảng 30 cm. ảnh AB của AB qua thấu kính là:A.ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.B.ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.C.ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.D.ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.Câu 7: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r , rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng làA. rđ < rl < rt.B. rt < rđ < rl .C. rt < rl < rđ.D. rl = rt = rđ.Câu 8: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này có giá trị bằng nửa giá trị cực đại ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) làA. T .B. T .C. T .D. T .8264Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u 100 2 cost V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C có ZC = R. Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50 3 V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ có giá trị là A. 50 V.B. 50 3 V.C. 50 V.D. – 50 V. Câu 10: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 300 V. Nếu giảm bớt một phần ba số vòng dây của cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu của nó là :A. 100 V.B. 220 V.C. 200 V.D. 110 V.Câu 11: Đặt điện áp u = 220cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm một bóng đèn dây tóc loại 110V – 50W mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch lúc này là: A. B.2 C.3 D. 64 Câu 12: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Khoảng vân trên màn là i. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằngA. 3i.B. 2,5.C. 2,5i.D. 3.e    Câu 13: Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thứcV.Giá trị cực đại của suất điện động này là: 220 2 cos100t  A. 220 2 V.B. 110 2 V.C. 110 V.D. 220 V.Câu 14: Tần số của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức A.1 B.1 C.2D.1 2LC2 LCLCLCCâu 15: Tụ điện phẳng không khí có điện dung là 5 nF. Cường độ điện trường lớn nhất mà chất điện môi trong tụ điện có thể chịu được là 3.105 Vm, khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 mm. Điện tích lớn nhất có thể tích được cho tụ làA. 3. 106 C.B. 4. 106 C.C. 2.106 C.D. 2,5.106 C.Câu 16: Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là không đúng?A.Sóng dọc là sóng có các phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.B.Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường vật chất.C.Sóng ngang là sóng có các phần tử môi trường chỉ dao động theo phương ngang.D.Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì dao động của sóng.Câu 17: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 s. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là A. 9 s.B. 27 s.C. 19 s.D. 127 s. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: Vật – Lần Thời gian làm bài: 50 phút SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH THPT CHUYÊN THÁI BÌNH Câu 1: Khi có sóng dừng dây AB với tần số dao động 27 Hz thấy dây có nút (kể hai đầu cố định A, B) Bây muốn dây có sóng dừng có tất 11 nút tần số dao động nguồn A 67,5 Hz B 10,8 Hz C 135 Hz D 76,5 Hz Câu 2: Một nguồn điện có điện trở 0,1 Ω mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 V Suất điện động nguồn điện là: A E = 12,00 V B E = 11,75 V C E = 14,50 V D E = 12,25 V Câu 3: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo quan sát 1,14 mm Trên màn, điểm M cách vân trung tâm khoảng 5,7 mm có A vân tối thứ B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân tối thứ Câu 4: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng B Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước không khí C Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ D Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 5: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm không khí, dòng điện chạy dây I = A, dòng điện chạy dây I2 = A ngược chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng hai dây cách hai dây Cảm ứng từ M có độ lớn là: A 5,0.10-6 T B 7,5.10-6 T C 5,0.10-7 T D 7,5.10-7 T Câu 6: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ có độ tụ D = + đp cách thấu kính khoảng 30 cm ảnh A'B' AB qua thấu kính là: A ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính đoạn 20 cm B ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính đoạn 60 cm C ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính đoạn 60 cm D ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính đoạn 20 cm Câu 7: Chiếu xiên từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, r , rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Hệ thức A rđ < rl < rt B rt < rđ < rl C rt < rl < rđ D rl = rt = rđ Câu 8: Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự với chu kì dao động T Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại Điện tích tụ có giá trị nửa giá trị cực đại thời điểm (kể từ t = 0) T T T T A B C D Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u 100 cost V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C có ZC = R Tại thời điểm điện áp tức thời điện trở 50 V tăng điện áp tức thời tụ có giá trị A 50 V B 50 V C 50 V D – 50 V Câu 10: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 300 V Nếu giảm bớt phần ba số vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu : A 100 V B 220 V C 200 V D 110 V Môn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 11: Đặt điện áp u = 220cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm bóng đèn dây tóc loại 110V – 50W mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch lúc là:    A B C  D Câu 12: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Khoảng vân i Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn A 3i B 2,5 C 2,5i D 3    e Câu 13: Suất điện động cảm ứng máy phát điện xoay chiều pha tạo có biểu thức   220 cos100t     V Giá trị cực đại suất điện động là: Môn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 A 220 V B 110 V C 110 V D 220 V Câu 14: Tần số dao động điện từ mạch LC lí tưởng xác định biểu thức 2 1 C D A B 2LC 2 LC LC LC Câu 15: Tụ điện phẳng khơng khí có điện dung nF Cường độ điện trường lớn mà chất điện môi tụ điện chịu 3.105 V/m, khoảng cách hai tụ mm Điện tích lớn tích cho tụ A 10-6 C B 10-6 C C 2.10-6 C D 2,5.10-6 C Câu 16: Phát biểu sau sóng khơng đúng? A Sóng dọc sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng B Sóng trình lan truyền dao động mơi trường vật chất C Sóng ngang sóng có phần tử môi trường dao động theo phương ngang D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì dao động sóng Câu 17: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Trong mạch có dao động điện từ tự Khi điện dung tụ điện có giá trị 20 pF chu kì dao động riêng mạch dao động s Khi điện dung tụ điện có giá trị 180 pF chu kì dao động riêng mạch dao động 1 A s B 27 s C s D s 27 Câu 18: Các hạt tải điện chất khí A ion âm, electron B ion dương, ion âm electron C electron D ion dương, electron  1  u Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều U0 cos 100t   H Ở  V vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L  2 thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm 2A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm :       i   A cos100t   A B i  2 cos100t   A 6          i   C cos100t   A D i  2 cos100t   A     m  Câu 20: Nếu m khối lượng vật, k độ cứng lò xo  2 k  có đơn vị là:   A s (giây) B N (niutơn) C rad/s D Hz (hec) Câu 21: Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hoà     A có chiều ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ B ngược chiều với véc tơ vận tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ C có chiều ln hướng xa vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ D chiều với véc tơ vận tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Câu 22: Một hệ dao động có tần số riêng fo thực dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên điều hồ với tần số f mơi trường có lực cản Khi ổn định, hệ dao động với tần số A f + fo B f C f0 D 0,5(f + f0) Câu 23: Phát biểu sau đúng? A Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện B Sau nhiễm điện hưởng ứng, phân bố điện tích vật bị nhiễm điện không thay đổi C Khi nhiễm điện hưởng ứng, electron dịch chuyển từ đầu sang đầu vật bị nhiễm điện D Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện Câu 24: Tại tâm dòng điện tròn cường độ A cảm ứng từ đo 31,4.10-6 T Đường kính dòng điện là: A 10 cm Mơn thi: Vật B 20 cm C 22 cm D 26 cm Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 25: Một sóng truyền phương Ox theo phương trình u = 2cos(10t – 4x)mm, u li độ thời điểm t phần tử M có vị trí cân cách gốc O đoạn x (x tính m; t tính s) Tốc độ sóng A m/s B m/s C 2,5 mm/s D 2,5 m/s Câu 26: Chọn đáp án Sóng điện từ : A sóng dọc B sóng ngang C khơng mang lượng D không truyền chân không Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V vào hai đầu điện trở R = 100 W Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở A A Môn thi: Vật B 2 A C A D A Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 28: Một mạch chọn sóng mạch dao động LC có L = mH, C = pF Lấy π2 = 10 Mạch thu sóng vơ tuyến có bước sóng mơi trường khơng khí? A λ = 120 m B λ = 240 m C λ = 12 m D λ = 24 m Câu 29: Khi ánh sáng từ nước (n = 1,33) sang khơng khí, góc giới hạn để xảy phản xạ tồn phần có giá trị A igh = 48045’ B igh = 41048’ C igh = 62044’ D igh = 38026’ Câu 30: Thấu kính có độ tụ D = đp, là: A thấu kính phân kì có tiêu cự f = –5 cm B thấu kính phân kì có tiêu cự f = –20 cm C thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +5 cm D thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +20 cm Câu 31: Một vật dao động điều hoà trục Ox theo phương trình x = 6cos10t, x tính cm, t tính s Độ dài quỹ đạo vật A 12 cm B 0,6 cm C cm D 24 cm Câu 32: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u  a cos 40t (a khơng đổi, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Khoảng cách ngắn hai phần tử chất lỏng đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại A cm B cm C cm D cm Câu 33: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai vị trí cân bụng sóng với nút sóng cạnh 6cm Tốc độ truyền sóng dây 1,2 m/s biên độ dao động bụng sóng cm Gọi N vị trí nút sóng, P Q hai phần tử dây hai bên N có vị trí cân cách N 15cm 16cm thời điểm t, phần tử P có li độ cm hướng vi trí cân Sau thời điểm khoảng thời gian Δt phần tử Q có li độ 3cm, giá trị Δt là: A 0,05 s B 0,01 s C 0,15 s D 0,02 s Câu 34: Đặt điện áp u  U cost   (U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB Hình bên sơ đồ mạch điện phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp uMB hai điểm M, B theo thời gian t K mở K đóng Biết điện trở R = 2r Giá trị U A 122,5 V B 187,1 V C 136,6 V D 193,2 V Câu 35: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu cuộn dây khơng cảm có điện trở r  10π  độ tự cảm L Biết rôto máy phát có cặp cực, stato máy phát có 20 vòng dây điện trở cuộn dây khơng đáng kể Cường độ dòng điện mạch đo đồng hồ đo điện đa số Kết thực nghiệm thu đồ thị hình vẽ Giá trị L A 0,25 H B 0,30 H C 0,20 H D 0,35 H Câu 36: Cho ba mạch dao động LC lí tưởng có phương trình biến thiên điện tích theo thời gian q1 4.105 cos 2000t C, q  Q cos2000t   C, q  2.105 cos2000t   C Gọi q  q  q ; 2 12 q23  q2  q3 Biết đồ thị phụ thuộc q12 q23 vào thời gian hình vẽ Giá trị Q0 là: Môn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 A 6.10-5 C B 4.10-5 C -5 C 2.10 C D 3.10-5 C Câu 37: Hai chất điểm thực dao động hai đường thẳng song song, nằm ngang, có gốc tọa độ nằm  cùng  x  A cos t   cm, đường thẳng có phương thẳng đứng Phương trình dao động m i vật tương ứng 1      Môn thi: Vật  Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 2   x  12cos t  cm Gốc thời gian lúc hai vật bắt đầu chuyển động, khoảng cách theo phương ngang hai     vật biểu diễn phương trình d = Acos(πt + φ) Thay đổi A1 biên độ A đạt giá trị cực tiểu : A A = cm; A1  cm B A = 12cm; A1 = cm C A = 12 cm; A1  cm D A  cm; A1 = cm Câu 38: Thực thí nghiệm ng giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ Trên quan sát, điểm M có vân sáng Giữ cố định điều kiện khác, di chuyển dần quan sát dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe xa đoạn nhỏ 0,4 m M chuyển thành vân tối Dịch thêm đoạn nhỏ 1,6 m M lại vân tối Khoảng cách hai khe đến ảnh chưa dịch chuyển A m B m C m D 1,5 m Câu 39: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m đặt nằm ngang Một học sinh thực hai lần thí nghiệm với lắc lò xo nói Lần đầu, kéo vật cho lò xo dãn đoạn A buông nhẹ cho vật dao động, thời điểm gần động t1 li độ x0 Lần hai, kéo vật cho lò xo dãn đoạn 10cm bng nhẹ cho vật dao động thời điểm gần vật tới x0 t2, biết tỉ số t1 t2 0,75 Trong lần đầu, lực đàn hồi lò xo thời điểm vật quãng đường 2A kể từ bắt đầu dao động gần với giá trị A N B 1,5 N C N D 2,5 N Câu 40: Người ta mắc hai cực nguồn điện với biến trở thay đổi từ đến vô cực Khi giá trị biến trở lớn hiệu điện hai cực nguồn điện 4,5V Giảm giá trị biến trở đến cường độ dòng điện mạch 2A hiệu điện hai cực nguồn điện V Suất điện động điện trở nguồn điện là: A E = 4,5 V; r = 4,5 Ω B E = 4,5 V; r = 2,5 Ω C E = 4,5 V; r = 0,25 Ω D E = V; r = 4,5 Ω Môn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu A Câu 11 D Câu 21 A Câu 31 A Câu D Câu 12 B Câu 22 B Câu 32 D Câu B Câu 13 A Câu 23 C Câu 33 A Câu D Câu 14 B Câu 24 B Câu 34 A BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu B C Câu 15 Câu 16 A C Câu 25 Câu 26 D B Câu 35 Câu 36 A B Câu C Câu 17 A Câu 27 D Câu 37 D Câu C Câu 18 B Câu 28 B Câu 38 C Câu D Câu 19 C Câu 29 A Câu 39 B Câu 10 C Câu 20 A Câu 30 D Câu 40 C ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n v với n số bó sóng số bụng sóng 2f → Trên dây có sóng dừng với nút, 11 nút tương ứng với n = n = 10  l4 v 2.27 → f' = 67,5 Hz  →  v l  10   2f   Đáp án A Câu 2: U 12 + Cường độ dòng điện chạy mạch I  N   2,5 A 4,8 RN → UN    Ir ↔ 12 = ξ – 2,5.0,1 → ξ = 12,25 V  Đáp án D Câu 3: xM 5,7   → M vân sáng bậc + Xét tỉ số i 1,14  Đáp án B Câu 4: + Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính  Đáp án D Câu 5: + Cảm ứng từ hai dòng điện gây M có chiều tuân theo quy tắc nắm tay phải, có độ lớn: I  B  2.107  6, 25.106 B  2.107 1 r1   0,16  T →  7 I2 7   2.10 6 B  2.10  1, 25.10 B2  0,16  r2 + Áp dụng quy tắc nắm tay phải, ta thấy M cảm ứng từ hai dòng điện phương, chiều nhau: → BM = B1 + B2 = 7,5.10-6 T  Đáp án B Câu 6: 1 + Tiêu cự thấu kính f    20 cm D 1 1 1 → Áp dụng cơng thức thấu kính    → d' = 60 cm ↔  f d d 20 30 d → Ảnh thật, nằm sau thấu kính cách thấu kính 60 cm  Đáp án C Câu 7: + Ánh sáng có chiết suất với nước lớn góc khúc xạ lại nhỏ → rt < rl < rđ  Đáp án C Câu 8:  Môn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Khoảng thời gian gần từ điện tích tụ cực đại đến điện tích tụ nửa điện T tích cực đại t   Đáp án C Câu 9: + Với ZC = R → U0C  UR 100 V Điện áp tức thời điện trở sớm pha điện áp tức thời tụ góc 0,5π → Khi uR  50 V tăng uC = – 50 V  Đáp án D Câu 10: + Áp dụng công thức máy biến áp cho hai trường hợp: 300 N2 300  U  N  U  N N1  1    N2 →  U N → U2  300  200 V  U2 N      U1  N1 U N  1  Đáp án C Câu 11: Pd 50 U2d 1102    A; R + Cường độ dòng điện hiệu dụng điện trở đèn Id  242 Ω d  Pd 50 Ud 110 11 U 110 → Tổng trở mạch đèn sáng bình thường Z    242 Ω I  11    2 Với Z  R2d  Z2C → ZC  Z  R d  242   2422  242 Ω → φ = 0,25π  Đáp án D Câu 12: + Tại M vân tối bậc hiệu đường Δd = 2,5λ  Đáp án B Câu 13: + Giá trị cực đại suất điện động E0  220 V  Đáp án A Câu 14: + Tần số mạch dao động LC xác định biểu thức f  2 LC  Đáp án B Câu 15: + Hiệu điện cực đại hai tụ Umax = Emaxd = 3.105.0,002 = 600 V → Điện tích cực đại hai tụ qmax = CUmax = 5.10-9.600 = 3.10-6 C  Đáp án A Câu 16: + Sóng ngang sóng mà phần tử mơi trường có sóng truyền qua dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng → C sai  Đáp án C Câu 17: + Ta có T C → với C' = 9C → T' = 3T = μs  Đáp án A Câu 18: + Hạt tải điện chất khí ion âm, ion dương electron  Đáp án B Câu 19: + Cảm kháng cuộn dây ZL = 50 Ω Môn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 → Với đoạn mạch chứa cuộn cảm điện áp hai đầu đoạn mạch vng pha với cường độ dòng điện 2 2 2  100  u i u i   u mạch       → I0  i2            ↔    A U I I Z I  ZL       L     50  + Dòng điện trễ pha so với điện áp góc 0,5π    i   cos100t   A    Đáp án C Câu 20: → + Với m khối lượng (kg), k độ cứng lò xo (N/m) 2 m có đơn vị giây k  Đáp án A Câu 21: + Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa có chiều hướng vị trí cân bằng, có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ  Đáp án A Câu 22: + Vật dao động cưỡng có tần số với tần số ngoại lực cưỡng  Đáp án B Câu 23: + Khi nhiễm điện hưởng ứng, electron dịch chuyển từ đầu sang đầu vật bị nhiễm điện  Đáp án C Câu 24: I + Cảm ứng từ tâm dòng điện tròn B  2.107 → r 10 cm r → d = 2r = 20 cm  Đáp án B Câu 25: + Từ phương trìnhtruyền sóng, ta có: T  10    2 4→      → v  T  2,5 m/s   0,5  Đáp án D Câu 26: + Sóng điện từ sóng ngang  Đáp án B Câu 27: + Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở I   Đáp án D Câu 28: U R  100 100  A + Bước sóng mà mạch LC thu   2c LC  2.3.108 2.103.8.1012  238 m  Đáp án B Câu 29: n2 + Góc giới hạn để xảy phản xạ toàn phần sin i   → i = 48045’ gh gh n1 1,33  Đáp án A Câu 30: 1 + Thấu kính có độ tụ +5 đp thấu kính hội tụ có tiêu cự f    0, m = 20 cm D  Đáp án D Câu 31: + Độ dài quỹ đạo vật S = 2A = 2.6 = 12 cm  Đáp án A Câu 32: Môn thi: Vật Trang 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Bước sóng sóng   2v  Môn thi: Vật  2.80  cm 40 Trang 11 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Khoảng cách ngắn hai phần tử dao động cực đại S1S2 0,5λ = cm  Đáp án D Câu 33: + Khoảng cách hai vị trí cân bụng sóng với nút sóng cạnh 0,25λ = cm → λ = 24 cm  0, 24 → Chu kì sóng T    0, s v 1,  2  2 cm + Dễ thấy P cách nút gần → P dao động với biên độ A  Ab  P  3  cm Điểm Q cách nút gần đoạn → Q dao động với biên độ A Q Ab  A  P  + P Q nằm bó đối xứng qua nút nên dao động ngược pha → P có li độ uP AQ   cm hướng vị trí cân cm hướng vị trí cân Q có li độ uQ   → Biễu diễn dao động Q đường tròn Từ hình vẽ, ta xác định Δt = 0,25T = 0,05 s  Đáp án A Câu 34: + Từ đồ thị ta xác định Khi k đóng (ngắn mạch C) uMB sớm pha 600 so với uMB k mở + Vì UMB khơng đổi → Z không đổi → I không đổi → Vậy URd = URm Biểu diễn vecto điện áp: + U chung nằm ngang; UR trùng với I ; U  UR  UMB + Với URd = URm UMBd = UMBm → vecto hợp thành hình thoi → α = 600 β = 1200 → Áp dụng định hình sin tam giác, ta có: U U U  MB → U  MB sin1200  50 122,5 V sin120 sin 30 sin 30   Đáp án A Câu 35: + Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch: I    r   L   2n r   L2n  L2 104 → 2 2 I  4002 n2 y 104 y  21:  x  25 ;  x  75 I y  3,125 y  6, 25 + Từ đồ thị ta xác định hai cặp giá trị tương ứng x  n   1  L2  25 3,125   25    → Ta có hệ:   400 →  L2  6, 25  L  0, 25  75   Đáp án A Câu 16: Môn thi: Vật x  2 4002 Trang 12 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Từ đồ thị, ta thấy Tại thời điểm t: q23 đạt giá trị trị tiểu → φ23 = π; tương ứng với thời điểm q12 có giá Q 2  q  12 giảm →   →q q lệch pha 12 12 + Q12 = 2Q 23 q  q  q + Ta có:  12 q12  q1  q2 q  q  q ↔ 2q  2q  2q  23  23 12 23 Vì q1 ngược pha với q3 Q01 = 2Q02 → q1 + 2q3 = → q  q q 12 23 3 2 → Q2   Q    Q    Q  Q  cos    ↔ Q2  12 Q2 (1)  12   23   12  23  3 23          + Mặc khác, ta có: Q  42  Q2  2.4.Q cos  4Q2  42  Q2  2.4.Q cos  q  q  q 23 0 12 12  2 2 14  3Q2 (2) Q2  Q2  22  2.Q 2cos  → 6Q 23 q  q  q ↔  Q  Q   2.Q 2cos     ↔   23 0  23  23 0 → Từ (1) (2) ta tìm Q0 = 4.10-5 C  Đáp án B Câu 37:  + Ta có d  x  x → A2  A2 122  2A 12cos ↔ A2  A2 12A 144 1   1   12  cm → A  → A nhỏ A   A1 12A 1144  62 12.6 144  cm  Đáp án D Câu 38: D + Khi chưa dịch chuyển quan sát M vân sáng bậc k → xM  k a → Khi dịch chuyển xa khoảng vân gioa thoa hứng tăng → bậc vân sáng, tối M tương ứng giảm D  0, 4 → Dịch chuyển xa đoạn ngắn 0,4 m, M vân tối → xM  k  0,5 a D  2  k 1,5    → Dịch chuyển thêm 1,6 m M lại vân tối → xM a + Từ phương trình trên, ta có hệ: k  1, 25D  0,5 → D = m  k  0,75D 1,5  Đáp án C Câu 39: + Lần đầu kéo dãn lò xo đoạn A buông nhẹ → vật dao động với biên độ A T Thời điểm gần động kể từ lúc thả t  vị trí x0 có động tương ứng x0  A 10 4T T  → x 0  cm → A  cm + Lần thứ hai Thời điểm vật qua vị trí x0 t2  t1  38 + Trong lần đầu, sau quãng đường 2A vật đến vị trí lò xo bị nén cực đại 2 → Fdh  kA 10.5 2.10 1, 41 N  Đáp án B Câu 40:  + Định luật Om cho toàn mạch I  Rr → Khi R = ∞, dòng điện mạch → hiệu điện hai cực nguồn tương với với suất điện động nguồn ξ = 4,5 V U + Giảm giá trị biến trở, hiệu điện mạch ngồi V dòng điện A → R    A I 2   Môn thi: Vật Trang 13 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 4,5 → r = 0,25 Ω r  Đáp án C →  Môn thi: Vật Trang 14 ... đạo vật S = 2A = 2.6 = 12 cm  Đáp án A Câu 32: Môn thi: Vật lý Trang 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Bước sóng sóng   2v  Môn thi: Vật lý  2.80  cm 40 Trang 11 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC... đứng Phương trình dao động m i vật tương ứng 1      Môn thi: Vật lý  Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 2   x  12cos t  cm Gốc thời gian lúc hai vật bắt đầu chuyển động, khoảng... ngồi V dòng điện A → R    A I 2   Môn thi: Vật lý Trang 13 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 4,5 → r = 0,25 Ω r  Đáp án C →  Môn thi: Vật lý Trang 14
- Xem thêm -

Xem thêm: HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Thái Bình (có lời giải chi tiết), HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Thái Bình (có lời giải chi tiết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn