Mẫu phiếu thông tin cá nhân

4 892 11
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ____________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ Dùng trong ngành Giáo dục 1) Họ và tên khai sinh: Cấn Kim Riệu 2) Tên gọi khác: 3) Giới tính: Nam 4a) Ngày sinh: 12 / 10 / 1979 4b) Nơi sinh: Thạch Thất – Hà Tây. 5) Tình trạng hôn nhân: Đã có gia đình 6a) Số CMND: 112098425. 6b) Nơi cấp: Công An Hà Tây. 6c) Ngày cấp: 19 / 01 / 2004. 7) Dân tộc: Kinh 8) Tôn giáo: Không 9) Quốc tịch: Việt Nam 10) Thành phần xuất thân: Nông dân 11) Diện ưu tiên của gia đình: 12) Diện ưu tiên của bản thân: 13) Năng khiếu/Sở trường: 14a) Tình tạng sức khoẻ: Tốt 14b) Nhóm máu: O 14c) Chiều cao (cm): 1.66 14d) Cân nặng (kg): 66 14e) Khuyết tật: Không 15) Quê quán: Hà Tây 16) Hộ khẩu thường trú: Số nhà 419, Tổ 4, Khu phố 2, TT Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương. 17a) Nơi ở hiện nay: Số nhà 419, Tổ 4, Khu phố 2, TT Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương. 17b) Điện thoại cơ quan: 0650.3682997 17c) Điện thoại nhà riêng: 17d) Điện thoại di động: 0976.587.426 17e) Email: 17g) Số tài khoản cá nhân: 17h) Ngân hàng mở TK: 18a) Ngày hợp đồng: 16 / 09 / 2006. 18b) Ngày tuyển dụng: 16 / 09 / 2006. 18c) Cơ quan tiếp nhận làm việc: Trường THPT Lê Lợi. 18d) Công việc được giao Dạy lớp môn Ngữ Văn 19) Ngày bổ nhiệm vào ngạch: 16 / 09 / 2006. 20a) Ngày về cơ quan hiện nay: 16 / 09 / 2006. 20b) Thuộc loại cán bộ: 20c) Công việc hiện nay: Dạy lớp môn Ngữ Văn. 20d) Đang nghỉ bào hiểm xã hội: 21) Ngày vào ngành GD: 09 / 2006. 22a) Chức vụ chính quyền hiện tại: 22b) Hê số phụ cấp chức vụ: 22c) Ngày bổ nhiệm chức vụ hiện tại: 22d) Lần bổ nhiệm CVCQ hiện tại: 22e) Chức vụ kiêm nhiệm: Phó BT Đoàn trường. 22g) Chức vụ chính quyền cao nhất đã qua: 23a) Ngày vào Đảng CSVN: 23b) Ngày chính thức: 23c) Chức vụ Đảng hiện tại: 24a) Ngày tham gia tổ chức chính trị xã hội: 26 / 03 / 1996. 24b) Tên tổ chức CT-XH: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 25) Chức vụ đoàn thể hiện nay: 26) Đang theo học khóa đào tạo / bồi dưỡng: Không 27a) Học vấn phổ thông: a) Tốt nghiệp: THPT THCS  27b) Học hết lớp: Hệ: Năm: 1 28a) Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn. 28b) Chuyên ngành đòa tạo: Ngữ Văn 28c) Nơi đào tạo: Trường Đại Học Đà Lạt 28d) Hình thức đào tạo: Chính quy 28e) Năm tốt nghiệp: 2003 29) Đã qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: Có Không  30a) Môn dạy chính: Ngữ Văn 30b) Các môn đang dạy khác: 31a) Các lớp đang dạy: 10, 11. 31b) Thuộc tổ chuyên môn: Văn – GDCD. 32a) Trình độ LLCT: 32b) Trình độ QLNN: 32c) Trình độ QLGD: 33) TĐ Tin học: 34a) Ngoại ngữ thành thạo nhất: 34b) Ngoại ngữ khác: 35a) Chức danh: Giáo viên bậc THPT 35b) Năm công nhận: 36) Danh hiệu được phong/ tặng cao nhất: 37a) Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên THPT . 37b) Mã ngạch: 15.113 37c) Bậc lương: 1 / 9 37d) HS lương: 2.34 37e) Hưởng 85%: 37g) Chênh lệch HSL: 37h) Hưởng từ ngày: 09/2006 38) Mốc tính ngạch lương lần sau: 09 / 2007 38a) % phụ cấp thâm niên vượt khung: 38b) % PC kiêm nhiệm: 0.15% 38c) HSPC trách nhiệm: 38d) HSPC khu vực: 0,2 % 38e) % PC thu hút: 70% 38g) % PC ưu đãi: 35 % 38h) % PC đặc thù: 38i) % PC đặc biệt: 38k) HSPC lưu động: 38l) HSPC độc hại: 38m) HSPC khác: 39a) Số sổ BHXH: 39b) Ngày bắt đầu đóng BHXH: 09/2003 39c) Số tháng đã đóng: 47 tháng. 40) Ghi chú: 41) Diễn biến lương và phụ cấp (Ghi theo các quyết định nâng lương, nâng ngạch từ 4/1993 đến nay) Từ Mã ngạch Lương được xếp Hệ số phụ cấp Lí do Bậc Hệ số Chênh lệch bảo lưu HSL 85% Vượt khung Kiêm nhiệm Khu vực Đặc biệt Thu hút Lưu động Độc hại Đặc thù Ưu đãi Trách nhiệm Khác 09 2006 15 113 1/9 2.34 0.15 0.2 70% 35% 42) Quá trình đào tạo ( Đã ghi những kháo đào tạo đã được cấp bằng tốt nghiệp) Nhập học Tốt nghiệp Nơi đào tạo (trường, nước) Ngàng đào tạo Hình thức đào tạo Bằng được cấp Số văn bằng Ngày cấp 1999 2003 Trường Đại Học Đà Lạt Ngữ Văn Chính qui Cử nhân B 357000 05/08/2004 43) Quá trình bồi dưỡng ( chỉ ghi những khóa học đã được cấp chứng chỉ hay chứng nhận) Thời gian Nơi bồi dưỡng Nội dung bồi dưỡng Loại hình bồi dưỡng Chứng nhận, chứng chỉ được cấp 44) Đặc điểm lịch sử bản thân (trước khi được tuyển dụng) Từ tháng năm đến tháng năm Đã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì? Trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu? (kê khai những thành tích nổi bậc trong học tập, lao động). Trong trường hợp bị bắt, bị tù (thời gian nào ở đâu ai biết)? 1979 - 1985 Còn nhỏ 1985 - 1990 Học ở trường Tiểu học Phú Kim. 1990 -1994 Học ở trường THCS Phú Kim. 1994 -1997 Học ở trường THPT Thạch Thất. 2 1999 - 2003 Học ở trường Đại Học Đà Lạt. 09/2003 – 09/2005 Công tác tại Tỉnh Đoàn Lâm Đồng. 45) Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước) 2006 - nay Công tác tại trường THPT Lê Lợi. 46) Quá trình tham gia tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp: Từ…đến Chức vụ/ chức vụ: tên tổ chức, tên xã hội , nơi đặt trụ sở 26/03/1996 đến nay Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 47) Khen thưởng: Từ… đến Nội dung hình thức khen thưởng 48) Kỷ luật: Ngày bị kỷ luật Hình thức KL Cơ quan ra quyết định KL Cơ quan công tác khi bị KL Nguyên nhận KL 49) Tham gia lực lượng vũ trang TT Ngày nhập ngũ Ngày xuất ngũ Cấp bậc Nghề nghiệp và chức vụ cao nhất trong LLVT 50) Nước ngoài đã đến: Từ …. Đến Tên nước ngoài Mục đích đi nước ngoài 51a) Quan hệ gia đình (chỉ khai về bản thân vợ hoặc chồng và các con) Quan hệ Họ và tên Năm sinh Hiện làm gì, ở đâu? (Ghi đia chỉ thường trú) Vợ Nguyễn Thị Phong Lan 1981 Giáo viên trường THPT Phước Vĩnh HKTT: 419 - Tổ 4 – KP 2 – TT Phước Vĩnh – H. Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Con Cấn Xuân Hùng 2003 Còn nhỏ. HKTT: 419 - Tổ 4 – KP 2 – TT Phước Vĩnh – H. Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 51 b /Quan hệ gia đình, thân tộc của bản thân (Bố mẹ, anh chị em ruột, bố mẹ nuôi) Quan hệ Họ và tên Năm sinh Hiện đang làm gì, ở đâu? ( ghi địa chỉ thường trú) Bố Cấn Kim Quang 1936 Làm nông. HKTT: Đội 6 - Nội Thôn – Phú Kim - Thạch Thất – Hà Tây ( Hà Nội ) Mẹ Nguyễn Thị Minh 1946 Làm nông. HKTT: Đội 6 - Nội Thôn – Phú Kim - Thạch Thất – Hà Tây ( Hà Nội ) Em Cấn Thị Luỹ 1981 Làm nông. HKTT: Đội 6 - Nội Thôn – Phú Kim - Thạch Thất – Hà Tây ( Hà Nội ) Em Cấn Kim Kiên 1989 Bộ đội. HKTT: Đội 6 - Nội Thôn – Phú Kim - Thạch Thất – Hà Tây ( Hà Nội ) 51 c / Quan hệ gia đình, thân tộc của vợ/ chồng (Bố mẹ, anh chị em ruột của vợ/chồng) Quan hệ Họ và tên Năn sinh Hiện đang làm gì, ở đâu? ( ghi địa chỉ thường trú) Bố Nguyễn Tiến Hoạt 1948 Bộ đội nghỉ hưu. HKTT:Hoàng Giang – Nông Cống – Thanh Hoá. Mẹ Nguyễn Thị Yến 1946 Công nhân nghỉ hưu. HKTT: Hoàng Giang – Nông Cống – Thanh Hoá. Anh Nguyễn Trường Giang 1976 Công nhân. HKTT: Hoàng Giang – Nông Cống – Thanh Hoá. Chị Nguyển Thị Mai Hoa 1979 Công nhân. HKTT: Bến Lức – Long An. Em Nguyễn Phương Nam 1984 Sinh viên HKTT: Hoàng Giang – Nông Cống – Thanh Hoá. 52/ Thân nhân đang ở nước ngoài ( Chỉ khai ông bà nội ngoại, bố mẹ, vợ chồng con, anh chị em ruột) Họ và tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp Nước định cư Quốc tịch Năm định cư 53 / Quá trình nghiên cứu khoa học: Từ … đến Cấp quản lý Cơ quan chủ tì Chức danh tham gia Tên đề tài, dự án SKKN Loại hình Ngày nghiệm thu Xếp loại Nơi quản lý kết quả 54 / Đánh giá cán bộ công chức ( Trong 5 năm gần nhất) Năm Xếp loại Các nhiệm vụ được giao Nhận xét của cơ quan quản lý cán bộ ĐĐ CM SK Chung 3 2006-2007 Tốt Tiên Tiến Tốt Dạy lớp, Chủ nhiệm. 2007-2008 Tốt Tiên Tiến Tốt Dạy lớp, Chủ nhiệm. 55/ Các khóa đào tạo/ bồi dưỡng đang theo học ( chưa được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ) Từ…đến Trình độ đào tạo/ bồi dưỡng Hình hức ĐT/ BD Ngành ĐT/ nội dung BD Nơi đào tạo/ bồi dưỡng( trường , nước) 56/ Quá trình giảng dạy của giáo viên ( khai 5 năm gần đây nhất) Năm học Các lớp dạy Kết quả khảo sát hs đầu năm ( tỷ lệ trung bình trở lên) Kết quả khảo sát hs cuối năm ( tỷ lệ hs lên lớp, lưu ban, TB, khá ,giỏi) 2006 - 2007 Ngữ Văn 10, 11. 2006 - 2007 Ngữ Văn 10. 2008 - 2009 Ngữ Văn 10, 11. 57/ Quá trìmh kiểm tra, thanh tra, hoạt động sư phạm của giáo viên: Năm thanh tra Nội dung kiểm tra, thanh tra Họ tên, đơn vị của thanh tra viên Xếp lọai Nhận xét, kiến nghị, đề nghị Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật, nếu sai trái tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tân Thành, ngày 29 tháng 11 năm 2008 Xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ Người khai ………. ngày …. tháng … năm ……. Cấn Kim Riệu 4 . ____________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ Dùng trong ngành Giáo dục 1) Họ và tên khai sinh: Cấn Kim. kết quả 54 / Đánh giá cán bộ công chức ( Trong 5 năm gần nhất) Năm Xếp loại Các nhiệm vụ được giao Nhận xét của cơ quan quản lý cán bộ ĐĐ CM SK Chung 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu phiếu thông tin cá nhân, Mẫu phiếu thông tin cá nhân, Mẫu phiếu thông tin cá nhân

Bình luận về tài liệu mau-phieu-thong-tin-ca-nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP