Giáo án HĐNGLL 6

51 420 5
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/51 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:41

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 2006-2007 GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Chủ điểm tháng 9: Ngày soạn:05/09/2006 Truyền thồng nhà trờng Tiết1: thảo luận về nội qui và nhiệm vụ năm học mới. A. Mục tiêu: + Hiểu đợc nội qui của nhà trờng và nhiệm vụ năm học mới. + Có ý thức tôn trọng nội qui và nhiệm vụ năm học mới. + Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội qui và nhiệm vụ năm học mới. B. Chuẩn bị : + Một bản nội qui của nhà trờng. + Một bản ghi nhiệm vụ mới chủ yếu của năm học . + Một số bài hát, câu chuyện. C. Các b ớc lên lớp : I - ổn định - Tổ chức: II - Kiểm tra: III - Bài mới: 1. Hoạt động 1: Giới thiệu nội qui và nhiệm vụ năm học mới: -Giáo viên: Yêu cầu học sinh đọc nội qui và nhiệm vụ năm học mới(Lớp trởng đọc bản tham luận) -Học sinh: Lắng nghe và góp ý kiến. -Giáo viên: Giải thích cụ thể hơn 1 số nhiệm vụ. 2. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm nghiên cứu về nội qui của nhà tr ờng và nhiệm vụ năm học : Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng Giáo viên: Yêu cầu mổi tổ cử 1 nhóm trởng và 1 th kí ? Tổ 1: Học sinh đến trờng phải chuẩn bị những gì ? Tổ 2 : Học sinh đến trờng phải thực hiện những gì ? Tổ3 : Học sinh đến trờng cần phải làm gì ? Tổ 4 : Nhiệm vụ năm học mới là gì ? Học sinh: Thảo luận theo câu hỏi 1. Nội qui nhà trờng: 2. Nhiệm vụ năm học : Trang1 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 2006-2007 GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt đã đề ra . Giáo viên: Yêu cầu học sinh các nhóm trình bày ý kiến các nhóm khác thảo luận thống nhất Kết luận. Giáo viên: Gới thiệu đầy đủ hơn cho học sinh. 3. Hoạt động 3 : Vui văn nghệ : -Giáo viên: Yêu cầu học sinh trình bày 1 số bài hát , câu chuyện hay ở Tiểu học mà các em yêu thích nhất ? -Học sinh: Đăng kí trình bày . 4. Hoạt động 4 : Kết thúc bài học : Giáo viên: + Tuyên dơng cả lớp về tinh thần tham gia thảo luận . + Nhắc nhở học sinh nắm vững nội qui nhà trờng và nhiệm vụ năm học mới. Tiết 2: Ngày soạn:12/09/2006 Trang2 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 2006-2007 GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt thảo luận về nội qui và nhiệm vụ năm học mới. A. Mục tiêu: + Học sinh hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đội ngủ cán bộ lớp. + Bớc đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp. + Rèn luyện kĩ năng nhận nhiệm vụ và kĩ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể . B. Chuẩn bị : + Bảng sơ đò cơ cấu tổ chức lớp. + Bảng ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp . + Các loại sổ ghi chép của cán bộ lớp. C. Các b ớc lên lớp : I.ổn định - Tổ chức: II.Kiểm tra : + Yêu cầu 1 học sinh đọc lại nội qui nhà trờng? + 1 học sinh cho biết nhiệm vụ năm học mới ? III.Bài mới : 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu cách tổ chức và nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp : Giáo viên: Định hớng cho học sinh về : Mục tiêu, yêu cầu tổ chứclpó tự quản ; sơ đồ cơ cấu tổ chức và quan hệ hoạt động trong đó ; nhiệm vụ của đội ngũ(tự quản) cán bộ lớp. Học sinh: ứng cử hoặc đề cử 1 số bạn giáo viên ghi bảng . Giáo viên: Yêu cầu học sinh biểu quyết lấy ra 4 bạn Giáo viên: Tổ chức trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp. Học sinh: Đại diện đội ngũ cán bộ lớp bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ lớp mà GVCN đã giao. 3. Hoạt động 2 : Kết thúc hoạt động : Giáo viên: Nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của học sinh . Học sinh: Động viên đội ngũ cán bộ lớp làm tốt nhiệm vụ đã đợc giao. Trang3 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 2006-2007 GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Tiết 3 : Ngày soạn :19/09/2006 nghe giới thiệu về truyền thống nhà trờng A- Mục tiêu: + Học sinh nắm đợc truyền thống cơ bản của nhà trờng và ý nghĩa của truyền thống đó. + Xác định trách nhiệm của học sinh lớp 6 trong việc phát huy truyền thống nhà trờng. + Xây dựng kế hoạch học tập và họat động của cá nhân của lớp. B - Chuẩn bị: - Sơ đồ về cơ cấu tổ chức trong nhà trờng, về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong nhà trờng. - Cơ cấu nhà trờng, quá trình phát triển, những thành tích đạt đợc trong học tập và rèn luyện, đội ngũ học sinh giỏi và đội ngũ giáo viên giỏi. - Học sinh : Su tầm truyền thống của nhà trờng. C - Các b ớc lên lớp: I - ổ n định tổ chức: II - Bài dạy : 1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về đặc điểm tình hình của nhà tr ờng : Giáo viên: Giới thiệu cho toàn lớp biết về cơ cấu tổ chức của nhà trờng : Bao nhiêu lớp , tổng số học sinh , tổng số giáo viên , cán bộ quản lí. Học sinh: Lắng nghe và ghi nhớ . 2. Hoạt động 2 : Tìm hiểu về truyền thống của nhà tr ờng : Giáo viên: Yêu cầu học sinh trình bày kết quả su tầm về truyền thống của và nêu ý nghĩa của tên trờng .? Học sinh: Các em trong nhóm thảo luận trình bày các nhóm khác góp ý kiến giáo viên kết luận và giới thiệu. Học sinh: Nêu phơng hớng phấn đấu của mình để phát huy đợc truyền thống đó của nhà trờng. Giáo viên: Yêu cầu học sinh thảo luận phơng hớng phấn đấu thống nhất và yêu cầu các thành viên trong lớp cùng nhau thi đau để xây dựng lớp tốt. 3. Hoạt động 3 : Kết thúc hoạt động : Giáo viên: + Nhận xét về nhận thức của học sinh . Trang4 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 2006-2007 GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt + Tuyên dơng và góp ý phê bình đối với việc chuẩn bị và tinh thần tham gia của học sinh trong lớp. Trang5 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 2006-2007 GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Tiết 4: Ngày soạn :26/09/2006 tập các bài hát qui định. A- Mục tiêu: + Hiểu đợc sự cần thiết phải thuộc và nhớ các bài hát qui đinh cho lứa tuổi học sinh trung học cơ sở. + Biết cách học và luyện các bài hát đúng qui định. + Hào hứng , phấn khởi và có trách nhiệm học các hát qui định. B - Chuẩn bị: + Các bài hát qui . + Máy Casset. C - Các b ớc lên lớp: I - ổ n định tổ chức: II - Bài mới: 1. Hoạt động 1: Nêu lí do học các bài hát qui định : Giáo viên: Thảo luận nêu lí do vì sao học sinh cần phải học các bài hát qui định. Học sinh: Nêu suy nghỉ của mình Các bạn khác góp ý Giáo viên thống nhất . 2. Hoạt động 2: Tập các bài hát qui định : Giáo viên: Giới thiệu danh sách những bài hát qui định mà học sinh phải thuộc. Giáo viên: Yêu cầu lớp phó văn thể mĩ điều khiển 1 số bài hát qui định theo máy casset. Học sinh: Cá nhân học sinh , nhóm, tổ trình bày những bài hat qui định. 3.Hoạt động 3: Tổng kết : Giáo viên:+ Nhận xét kết quả học tập rút ra những điểm cần bổ quyết. + Động viên học sinh tích cực học thuộc lòng những bài hát qui định ./. Trang6 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 2006-2007 GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi A . Mục tiêu giáo dục : + Hiểu nội dung,ý nghĩa lời dạy của Bác Hồ trong th gửi các học sinh nhân ngày khái giảng năm học đầu tiên của nớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tháng 9 năm 1945 và th gửi ngành giáo dục ngày 16 tháng 10 năm 1968 . + Có thái độ đúng đắn và có trách nhiệm trong học tập . + Biết học tập có kế hoạch,có phơng pháp tốt. Biết đoàn kết giúp nhau học tập theo lời dạy của Bác kính yêu. Tiết 5: Ngày soạn:03/10/2006 nghe giới thiệu th bác. A- Mục tiêu: + Giúp học sinh : -Hiểu đợc sự quan tâm , chăm lo của Bác đối với thế hệ trẻ và nội dung , ý nghĩa lời dạy của Bác trong th gửi học sinh cả nớc nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945 và th gửi ngành giáo dục ngày 16 tháng 10 năm 1968 . -Có thái độ học tập đúng đắn , quyết tâm học tập tốt , rèn luyện tốt theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu. B - Chuẩn bị: 1. Hai bức th của Bác để đọc trớc lớp . 2. Câu hỏi thảo luận : Ví dụ Bác khuyên học sinh phải làm gì ? + Những câu nào trong th cần chú ý nhất ? Vì sao? + Suy nghỉ về nhiệm vụ học tập của mình. 3. Một số tiết mục văn nghệ : Bài hát, câu chuyện về Bác, về thiếu niên với Bác Hồ. C - Các b ớc lên lớp: I - ổ n định tổ chức: II - Kiểm tra : Nhắc lại 1 số qui định và hát 1 bài trong số đó? III - Bài mới: 1. Hoạt động 1: Gới thiệu th Bác Giáo viên: Yêu cầu học sinh đọc th Bác cho cả lớp nghe. Trang7 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 2006-2007 GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Học sinh: Nghe th Bác và chuẩn bị trao đổi . Giáo viên: Chi đội trởng điều khiển học sinh trao đổi về nội dung , ý nghĩa của th Bác . Học sinh: Thảo luận nhóm nghiên cứu về nội dung th để rút ra những điều cần ghi nhớ ( tình cảm và nhiệm vụ ) Giáo viên: Tổng kết ý kiến , trao đổi, nhắc nhở những nhiệm vụ của học sinh trong giai đoạn hiện nay. 2. Hoạt động 2: Tổ chức văn nghệ : Cán bộ văn nghệ lần lợt giới thiệu các tíêt mục văn nghệ đã chuẩn bị lên trình diễn. 3. Hoạt động 3: Tổng kết đáng giá : Giáo viên: Nhận xét kết quả hoạt động - Đánh giá quá trình thảo luận của các nhóm./. Trang8 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 2006-2007 GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Tiết 6 : Ngày soạn:10/10/2006 lễ giao ớc thi đua Chăm ngoan , học giỏi giữa các tổ. A- Mục tiêu: + Học sinh hiểu ỹ nghĩa, tác dụng của việc thi đua và nắm vững nội dung, chỉ tiêu thi đua Chăm ngoan Học giỏi theo lời Bác dạy. + Tự xác định mục đích, thái độ học tập đúng đắn và quyết tâm thi đua học tốt Dạy tốt. + Biết tự quản, đoàn kết , giúp đỡ lẫn nhau để học tập theo chỉ tiêu đề ra. B - Chuẩn bị: 1. Phơng tiện hoạt động: + Chơng trình hành động của lớp. + Chỉ tiêu thi đua của tổ. + Một vài tiết mục văn nghệ( hát, đọc thơ, kể chuyện , trò chơi, ) 2. Về tổ chức : GVCN cùng cán bộ lớp thống nhất chơng trình , kế hoạch hoạt động và phân công công việc cụ thể : + Ngời đìêu khiển chơng trình : Lớp trởng. + Th kí : Lớp phó học tập. + Phân công trang trí : Tổ trực nhật. C - Các b ớc lên lớp: I - ổ n định tổ chức: II - Kiểm tra : 1. Chơng trình hoạt động của lớp. 2. Chỉ tiêu đã chuẩn bị của tổ. III - Bài mới: 1. Hoạt động 1: Tổ chức giao ớc thi đua của các tổ Giáo viên: Yêu cầu chi đội trửơng trình bày chơng trình kế hoạch, chỉ tiêu hành động Chăn ngoan Học giỏi của lớp. Học sinh: Suy nghỉ cá nhân Thảo luận trong tổ để đi đến nhất trí Giáo viên: Yêu cầu các nhóm phát biểu ý kiến. Học sinh: Các nhóm trình bày Thảo luận Thống nhất. Đại diện tổ lần lợt lên giao ớc thi đua. Giáo viên: Ghi nhận và động viên cả lớp quyết tâm thi đua thực hiện tốt. 2.Hoạt động 2: Tổ chức văn nghệ : Trang9 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 2006-2007 GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Cán bộ văn nghệ giới thiệu các tiết mục văn nghệ của tổ đã chuẩn bị . Kết thúc chơng trình văn nghệ bằng bài hát tập thể 3. Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động : Giáo viên: Nhận xét, đánh giá và biểu dơng tình thần tham gia tích cực của cá nhân, của tổ . + Nhắc nhở các tổ, các cá nhân thực hiện tốt giao ớc thi đua./. Tiết 7: Ngày soạn :17/10/2006 trao đổi kinh nghiệm học tập Trang10 [...]... : Trang50 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh NguyóỷtTôn s trọng đạo.* Mục tiêu giáo dục của tháng11 :- Giúp học sinh hỉêu đựơc công lao to lớn của tầy giáo , cô giáo .- Có thái độ biết ơn và kính trọng các thầy giáo, cô giáo. - Có những hoạt động thể hiện nhớ công ơn thầy, cô giáo. Tiết 9 : Ngày soạn:31/10/20 06 các thầy giáo - cô giáo trờng em.... sống hàng ngày. Trang44 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Giáo viên: Nhận xét và đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm và tuyên dơng những báo cáo viên có sáng kiến hay.Tiết 8: Ngày soạn:24/10/20 06 Trang12 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷtđà đề ra . Giáo viên: Yêu cầu học sinh... soạn:12/09/20 06 Trang2 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi A . Mục tiêu giáo dục :+ Hiểu nội dung,ý nghĩa lời dạy của Bác Hồ trong th gửi các học sinh nhân ngày khái giảng năm học đầu tiên của nớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tháng 9 năm 1945 và th gửi ngành giáo dục ngày 16 tháng 10 năm 1 968 .+ Có thái... quả hoạt động. Tuyên bố kết thúc hoạt động. Trang33 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Tiết 12 : Ngày soạn :20/11/20 06 chúc mừng các thầy - cô giáo. A- Mục tiêu: + Hs hiểu đợc ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Trang20 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Tiết 23 - 24 : Ngày... Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Tiết 16 : Ngày soạn :19/12/20 06 hát về anh bộ đội cụ hồ. A- Mục tiêu: Trang27 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt- LPVTM : Giới thiệu 1 số tiết mục văn nghệ của lớp. 4. Hoạt động 4: Kết thúc hoạt động :GVCN : Nhận xét kết quả hoạt động. Đánh... tầm của tổ mình. - BGK : Nhận xét và đặt câu hỏi phụ. Trang45 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh NguyóỷtCán bộ văn nghệ giới thiệu các tiết mục văn nghệ của tổ đà chuẩn bị . Kết thúc chơng trình văn nghệ bằng bài hát tập thể 3. Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động : Giáo viên: Nhận xét, đánh giá và biểu dơng tình thần tham gia tích cực của cá nhân, của... bố điểm của các tổ đà đạt đợc . - GVCN : Phát quà cho tổ đạt giải nhất. - GVCN : Nhận xét , đánh giá quá trình họat. - LPVTM : Bắt bài hát tập thể. Tiết 19,20: Ngày soạn:10/01/20 06 Gơng sáng đảng viên quê hơng em. A- Mục tiêu : Trang30 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh NguyóỷtBGK : Chấm điểm và ghi lên bảng( công khai)GVCN : Yêu cầu lớp... quả hoạt động của lớp. 2.Hoạt động 2: Kết thúc hoạt động Giáo viên: Nhận xét và đánh giá về tinh thần chuẩn bị, ý thức tự giác của học sinh .+ Động viên cả lớp phát huy kết quả hoạt động và sự tích cực tham gia hoạt động văn nghệ của cá nhân của tổ- lớp. Chủ điểm tháng 11: Trang14 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt 1. Nội dung : Hình thức... Biết học tập và có hành vi đẹp, thể hịên những nét đẹp truỳên thống văn hóa của dân tộc. B - Chuẩn bị: 1. Néi dung: Trang 46 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Chủ điểm tháng 4 : Hoà bình và hữu nghị Mục tiêu giáo dục: - Học sinh hỉêu hoà bình và hữu nghị là 1 vấn đề cần thiết cho nhân loại hiện nay để nhằm phát triển 1 xà hội bền... cảm và nhiệm vụ ) Giáo viên: Tổng kết ý kiến , trao đổi, nhắc nhở những nhiệm vụ của học sinh trong giai đoạn hiện nay. 2. Hoạt động 2: Tổ chức văn nghệ : Cán bộ văn nghệ lần lợt giới thiệu các tíêt mục văn nghệ đà chuẩn bị lên trình diễn. 3. Hoạt động 3: Tổng kết đáng giá : Giáo viên: Nhận xét kết quả hoạt động - Đánh giá quá trình thảo luận của các nhóm./. Trang8 Giáo án hoạt động ngoài . 10 : Ngày soạn: 06 /11/20 06 lể đăng kí thi đua tháng học tốt tuần học tốt Trang 16 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007 GV: Nguyóựn. tháng 11: Trang14 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp, lớp 6 Năm học 20 06- 2007 GV: Nguyóựn Thở Aùnh Nguyóỷt Tôn s trọng đạo. * Mục tiêu giáo dục của tháng11
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án HĐNGLL 6, Giáo án HĐNGLL 6, Giáo án HĐNGLL 6

Bình luận về tài liệu giao-an-hdngll-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP