Ngoại khóa Rung chuông vàng lớp 3

Michael Dell
Michael Dell(11656 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 5559
15
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:41

Mô tả: Tr­êng tiÓu häc thÞ trÊn h¸t lãt Cuộc thi có 20 câu hỏi kiến thức thuộc lĩnh vực của tất cả các môn học trong nhà trường: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, ngoài ra còn có kiến thức về An toàn giao thông, về lịch sử truyền thống nhà trường, địa phương mình. Chương trình sẽ lần lượt đưa các câu hỏi lên màn hình và thời gian vừa suy nghĩ vừa viết trả lời là 1 phút (với 10 câu hỏi đầu) và 1 phút 30 giây (với 10 câu hỏi sau). Các thí sinh viết trả lời của mình bằng phấn lên bảng. Hết thời gian, tất cả thí sinh đều phải đưa đáp án của mình lên, thí sinh nào đưa chậm sẽ không được chấp nhận. Những thí sinh trả lời sai ở câu hỏi nào sẽ bị loại khỏi cuộc thi ngay sau câu hỏi trả lời sai. ở 10 câu hỏi đầu tiên, chương trình có sẵn các phương án cho các thí sinh lựa chọn đáp án đúng của mình. ở 10 câu hỏi sau, chương trình đưa ra các câu hỏi, các thí sinh phải tự ghi đúng đáp án trả lời lên. Các thí sinh trả lời được câu 20 là chiến thắng. Luật thi: rung chuông vàng điền uôc hay uôt vào chỗ trống trong câu sau: Th đắng dã tật, sự thật mất lòng điền uôc hay uôt vào chỗ trống trong câu sau: Th đắng dã tật, sự thật mất lòng Câu 1 Câu 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 60 0 uôc ! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 2 C©u 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 3 C©u 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 4 C©u 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 5 C©u 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 6 C©u 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 7 C©u 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C©u 8 C©u 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20  60’ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 . 60’ 0 1 1 2 2 3 3 4 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

— Xem thêm —

Xem thêm: Ngoại khóa Rung chuông vàng lớp 3, Ngoại khóa Rung chuông vàng lớp 3, Ngoại khóa Rung chuông vàng lớp 3

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Thuỷ Tiên
Thuỷ Tiên Vào lúc 08:54 pm 21/04/2015

minh thich nhung khong ro cach choi

Trả lời

Hà Đào
Hà Đào Vào lúc 01:24 pm 27/10/2014

Tải tài liệu này xuống bằng cách nào?

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ngoai-khoa-rung-chuong-vang-lop-3

Đăng ký

Generate time = 0.202279090881 s. Memory usage = 18.43 MB