QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN BẰNG PHẦN MỀM YENKA

4 848 13
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:41

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8 Quan sát không gian với phần mềm Yenka I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Làm quen với phần mềm Yenka, hiểu được các tính năng chính của phần mềm. 2. Kỹ năng: Biết cách tạo ra các hình không gian cơ bản bằng phần mềm Yenka. 3/ Thái độ:  Thông qua phần mềm học sinh hiểu được các ứng dụng của phần mềm trong học tập môn toán ở chương trình hình học lớp 8. II. Chuẩn bò:  GV: Phòng máy, bài giảng, giáo án, máy tính có cài đặt phần mềm Yenka.  HS: Sách giáo khoa. III. Các bước lên lớp: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động1: Nội dung bài học (20p) -Hướng dẫn các thao tác tạo hình khôn gian (Trình chiếu) -Trình chiếu các thao tác trên màn hình. ? Yêu cầu 2 học sinh lên bảng thực hiện lại thao tác xoay hình trong không gian 3D. -Thao tác trên máy. -Quan sát trên màn hình. -Quan sát bạn thực hành trên máy. -Quan sát trên màn hình. 3/ Tạo hình không gian: a/ Xoay mô hình trong không gian 3D. -Nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ. -Phóng to, thu nhỏ: Nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ. -Dòch chuyển khung mô hình nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ. b/ Các lệnh tạo mới, lưu, mở tệp mô hình: New: Tạo mới. Open: Mở tệp đã tạo. Save: Lưu tệp vừa tạo. Giáo Viên: Vũ Thò Toàn 1 Tuần: 32 Tiết: 62 Ns: 5/4/09 Nd: 6/4/09 TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8 -Hướng dẫn thao tác xóa các đối tượng hình vẽ. -Trình chiếu các thao tác thay đổi dòch chuyển hình không gian. -Quan sát trên màn hình. -Quan sát thao tác trên máy. c/ Xóa các đối tượng: nháy chọn đối tượng và nhấn phím Delete. 4/ Khám phá, điều khiển các hình không gian: a/ Thay đổi, di chuyển: Muốn di chuyển một hình trong không gian, ta kéo thả đối tượng đó. Thao tác thay đổi kích thước của đối tượng hình học: -Theo dõi thao tác trên màn hình. b/ Thay đổi kích thước: Chọn đối tượng kéo rộng hay thu nhỏ đối tượng. c/ Thay đổi màu : Sử dụng nút lệnh Paints: Hoạt động 3: Củng cố (15p) -Hướng dẫn học sinh khởi động phần mềm Yenka. -Hướng dẫn học sinh quan sát và làm quen với các thành -Thực hành khởi động phần mềm Yenka. -Quan sát làm quen với các thành phần chính trên màn Giáo Viên: Vũ Thò Toàn 2 TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8 phần trên màn hình làm việc của phần mềm. hình làm việc của phần mềm. Hoạt động 4: Bài tập về nhà (3p) Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm Yenka (SGK) Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK. Giáo Viên: Vũ Thò Toàn 3 TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8 Giáo Viên: Vũ Thò Toàn 4 . trên máy. -Quan sát trên màn hình. -Quan sát bạn thực hành trên máy. -Quan sát trên màn hình. 3/ Tạo hình không gian: a/ Xoay mô hình trong không gian 3D TIN 8 Quan sát không gian với phần mềm Yenka I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Làm quen với phần mềm Yenka, hiểu được các tính năng chính của phần mềm.
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN BẰNG PHẦN MỀM YENKA, QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN BẰNG PHẦN MỀM YENKA, QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN BẰNG PHẦN MỀM YENKA

Bình luận về tài liệu quan-sat-hinh-khong-gian-bang-phan-mem-yenka

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP