skkn nâng cao chất lượng bài thực hành công nghệ 9

29 340 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2018, 22:47

A MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Thực trạng vấn đề nghiên cứu 1.1 Về tổ chức nơi thực hành, thí nghiệm Trong q trình tổ chức giảng dạy thực hành trường khơng có phòng thực hành thí nghiệm riêng nên thực hành thí nghiệm phải thực phòng học lý thuyết chung Do việc tổ chức thực dạy khó khăn; mặt bàn học sinh hẹp nghiêng hay làm rơi dụng cụ thiết bị Mặt khác số mặt bàn cũ nên không phẳng ảnh hưởng đến cân đồ vật Do tổ chức phòng học lý thuyết nên thiết bị cung cấp đóng cắt điện khơng đảm an tồn, thường gây khó khăn thao tác Mỗi tổ chức luyện tập theo nhóm thường phải kê lại bàn lớp, gây thời gian ảnh hưởng tới trình dạy học… 1.2 Về đồ dùng, thiết bị thực hành thí nghiệm Đồ dùng thực hành, thí nghiệm thiếu, đồng không cao ảnh hưởng lớn đến chất lượng giảng Vật tư dùng cho thực hành thường không đủ, thiếu không đồng 1.3 Về tiến trình thực hành, thao tác Các thao tác kỹ thuật học sinh thường phải rèn luyện xác, lặp lặp lại để hình thành củng cố Việc tập luyện để củng cố kỹ học sinh thời gian kỹ học sinh cần phải xác để tiết kiệm thời gian, giảm bớt trình thử sai, hạn chế lỗi thaao động tác thừa tiến trình học bảo đảm, hiệu học nâng lên 1.4 Về kết học tập Kết học tập học sinh lớp 9C năm học 2013 – 2014 theo dõi, đánh giá chưa áp dụng giải pháp theo tiêu chí sau: 1.4.1 Độ xác thao tác thực hành học sinh Kết theo dõi học sinh thực thao tác kỹ thuật thực thực hành lớp 9C sau: + Thao tác bóc vỏ cách điện dây dẫn điện: (Thực hành 5) Lớp 9C Thao tác Thao tác sai/còn có lỗi 17/40 = 42,50% 23/40 = 57,50% Ghi + Thao tác nối dây dẫn điện: (Thực hành 5) Lớp 9C Thao tác Thao tác sai/còn có lỗi 21/40 = (52.50%) 19/40 = (47.50%) Ghi + Thao tác vặn tua vít: (Thực hành 6) Lớp 9C Thao tác Thao tác sai/còn có lỗi 14/40= 35% 26/40= 65% Ghi + Thao tác lắp thiết bị điện vào bảng điện: (Thực hành 7) Lớp 9C Thao tác Thao tác sai/còn có lỗi 20/40=52,5% 19/40=47,5% Ghi 1.4.2 Về thực thao tác kỹ thuật quy tắc an toàn điện thực hành Qua trình quan sát, theo dõi hướng dẫn thực hành nhận thấy em thường mắc số lỗi như: + Làm rơi dụng cụ tua vít, vít bắt, bút điện… + Bố trí, xếp dụng cụ không hợp lý dụng cụ thường bị để lẫn lộn với nhau, khó tìm dùng đến + Hầu hết em thực theo quy trình có số em cá biệt thường làm tắt rút ngắn quy trình (bỏ bước)… 1.5 Nhận xét, đánh giá kết khảo sát: Thông qua kết khảo sát thực trạng ta nhận thấy: - Thao tác bóc vỏ dây điện đơn giản tỷ lệ em mắc phải lỗi lớn thao tác, lỗi thường mắc phải em dùng dao để tuốt dây nên độ xác khơng cao, dao thường cắt vào lõi dây đồng gây nên tượng đứt sợi nhỏ (dây nhiều sợi) tạo khía lõi đồng nên uốn thường bị gẫy dây vị trí cắt (dây lõi) - Thao tác nối dây điện cách điện; Thao tác phức tạp thao tác tuốt dây tỷ lệ em bị lỗi thao tác lại so với thao tác tuốt dây; Những lỗi chủ yếu em mắc phải việc quấn dây không chắn hay băng cách điện bị lỏng, dễ bị bong - Thao tác vặn tua vít em thường sai tay cầm cán tua vít hướng lực tỳ vào cán tua vít vặn chủ yếu, số em sai chiều xoay tua vít tiến hành vặn hay tháo vít - Thao tác lắp thiết bị vào bảng điện em thường sai trình tự lắp ráp; có lúng túng luồn dây, bắt vít, định vị trí linh kiện Có em phải tháo lắp lại vài lần Sở dĩ có tượng mức độ xác, thục thao tác em chưa cao, ý thức kỷ luật lao động thấp, em lại thích khám phá sản phẩm Do em thường vội vàng dẫn đến em thường có thiếu sót thao động tác, độ lớn lực tác động thực thao tác, động tác, thời điểm thực hành động hay tiến trình thực thao tác… Ý nghĩa giải pháp Nâng cao chất lượng giảng yếu tố then chốt, định cho việc thành công trình giáo dục đào tạo nhà trường Mỗi giảng hay, hiệu khẳng định thành công người giáo viên nhà trường nhiệm vụ giáo dục đào tạo Trong bối cảnh việc nâng cao chất lượng giảng nhiệm vụ bắt buộc để cải thiện chất lượng giáo dục Đối với thực hành công nghệ – Phần lắp ráp vận hành mạch điện gần với tình em gặp lại sống gia đình, cộng đồng… Để em biết cách tự bảo vệ thân khai thác,vận hành hay lắp ráp thiết bị điện kiến thức, kỹ thao tác em phải chuẩn hóa, có tính chun nghiệp Chính việc nâng cao trình độ, chuẩn hóa kỹ thực hành cần thiết, giúp cho em có thao tác ban đầu chuẩn xác làm tiền đề cho em phát triển tương lai - Các giải pháp đưa đồng tâm lý, tổ chức đồ dùng, phương tiện dạy học để thực có hiệu thực hành cho học sinh - Tạo nên môi trường học tập rèn luyện tốt cho học sinh tiến hành thực hành thí nghiệm môn công nghệ - Thông qua giải pháp tổ chức giúp cho giáo viên quản lý trình thực hành tốt hơn, giúp hạn chế sai lầm, cố… em học sinh thực tập Phạm vi nghiên cứu đề tài - Đề tài giới hạn nghiên cứu khn khổ q trình Dạy Học môn học công nghệ phần thực hành - Thực triển khai nghiên cứu, ứng dụng dạy thử nghiệm trường THCS Hồng Tiến - Nội dung nghiên cứu đề tài hướng tới giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng Dạy Học môn công nghệ - Đối tượng nghiên cứu đề tài trình giảng dạy học tập thực hành môn học công nghệ – Lắp đặt mạng điện nhà Trong trình nghiên cứu đề tài tập trung đến hoạt động giảng dạy giáo viên học tập, rèn luyện học sinh II PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Cở sở lý luận: Ngành giáo dục đào tạo nước ta bước cải cách sâu sắc, toàn diện Chủ trương Đảng Nhà nước cải cách giáo dục để giáo dục Việt Nam tiến lên ngang khu vực giới, tạo đà để phát triển kinh tế xã hội, xây dưng đất nước giàu mạnh Giáo dục đào tạo phải gắn liền với lao động sản xuất, gắn liền với công xây dựng phát triển đất nước… Để hoàn thành nhiệm vụ cần phải tạo cho em học sinh hứng thú với công việc vận dựng kiến thức vào thực tiễn Cơ sở thực tiễn Trong thực tế giảng dạy trường Trung học sở Hồng Tiến, nhận thấy học sinh trung học sở nhiều hạn chế q trình học tập mơn cơng nghệ 9; Đặc biệt q trình thực hành thí nghiệm nguyên nhân sau:  Điều kiện sở vật chất trường thiếu thốn, chưa có phòng thực hành, thí nghiệm chun dùng  Nội dung mơn học mang tính chất thực hành ứng dụng cao; Các thao tác kỹ thuật khó phức tạp  Các em học sinh lớp thường hiếu động, ý thức kỷ luật lao động chưa cao mức độ nguy hiểm q trình thực hành, thí nghiệm cao Xuất phát từ thực tế thân ln ln trăn trở, suy nghĩ tìm tòi biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn thực hành cơng nghệ Vì tơi lựa chọn đề tài cho phần thi SKKN là: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy- học thực hành –Môn công nghệ 9” Các biện pháp tiến hành - Nguyên cứu lý thuyết: Tập trung nghiên cứu tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, phương pháp dạy kỹ thực hành cho học sinh phổ thông trung học Thực phân tích đặc điểm, đặc trưng mơn học cơng nghệ - Nghiên cứu thực nghiệm: Triển khai khảo sát đối tượng trước áp dụng giải pháp lớp học trường làm sở để đưa định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng - Thực hành triển khai thí điểm giải pháp để lấy kết đối chứng - Phân tích số liệu để có giải pháp tốt giảng dạy; hoàn thiện giải pháp để triển khai, nhân rộng Thời gian tạo giải pháp Để triển khai đề tài thực việc nghiên cứu, phân tích kỹ q trình dạy học từ đầu học kỳ, năm học Thực việc lấy số liệu để phân tích triển khai hoạt động thực nghiệm Xây dựng lộ trình nghiên cứu cách chi tiết, cụ thể: TT Nội dung nghiên cứu Dự kiến thời gian - Nghiên cứu lý thuyết Kết Kết học tập môn công nghệ - Lấy số liệu, phân tích kết Tháng 1-3/2014 năm học trước Xây dựng giải pháp Tháng 3-6/2014 Các giải pháp Lấy ý kiến chuyên gia đồng nghiệp Tháng 7-8/2014 Ý kiến phản hồi Triển khai thí điểm giải pháp phân tích dự liệu thực nghiệm thí điểm Tháng 8-11/2014 Kết phân tích Hồn thiện giải pháp, viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm Tháng 11-12/2014 kết thúc nghiên cứu Báo cáo SKKN B.NỘI DUNG I Mục tiêu: Đề tài sáng kiến kinh nghiệm thân nhằm tới việc nâng cao chất lượng giảng dạy học tập thực hành môn công nghệ Thông qua giải pháp tổng thể tổ chức, quy trình thao tác kỹ thuật để tạo tác động giáo dục, rèn luyện tổng hợp học sinh thông qua thực hành kỹ thuật để hình thành nên kiến thức, kỹ làm việc có thái độ nghiêm túc công việc; làm tiền đề cho phát triển nhân cách em tương lai II Phương pháp tiến hành Mô tả giải pháp đề tài 1.1 Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý học sinh THCS: Học sinh THCS có tuổi đời ứng với tuổi thiếu niên, em có tên gọi khác thiếu niên Đối với tuổi thiếu niên, có số rối loạn tâm lý mang tính chất đặc trưng Nếu có rối loạn phát triển tâm lý từ trước, đến tuổi thiếu niên, chúng có biến đổi định.Tuổi thiếu niên khoảng từ 11- 14 tuổi (2 năm) Đây thời gian xảy nhiều biến đổi mức độ khác thể trẻ; hình thành nhân cách hồn thiện Ở góc độ nội tiết, họat hóa tuyến yên, tuyến sinh dục, tuyến thượng thận tăng cường, dẫn đến tăng trưởng mạnh chiều cao, trọng lượng thể, dấu hiệu sinh dục phụ xuất Tuy nhiên, người lớn (cha mẹ, thầy, cô giáo, người nuôi dưỡng trẻ) phải ý thức rằng, phát triển thể trẻ lúc diễn chưa đồng với diện mạo “to cao” bên vậy, em chưa người lớn thực thụ tất chức thể Về trí tuệ, giai đoạn lứa tuổi này, tiếp tục diễn phát triển trí nhớ, đặc biệt trí nhớ ý nghĩa, ý có chủ định, vận động, tư lôgic trừu tượng phát triển mạnh Trẻ - thiếu niên hồn tồn có khả tiếp thu khái niệm Toán học, Vật lý học Triết học trừu tượng Mặt khác, thay đổi lĩnh vực động nhân cách diễn với động học tập, nhu cầu giao tiếp bạn bè, việc lĩnh hội chuẩn mực giá trị môi trường thiếu niên bắt đầu diễn Trong quan hệ với cha mẹ, xuất dấu hiệu từ phản ứng, muốn thoát khỏi áp đặt quan điểm người lớn vấn đề khác đến việc bỏ trốn khỏi nhà Liên quan tới việc hình thành tính tích cực nhân cách giai đoạn việc đẩy nhanh tính chất mạnh mẽ hình thành đặc điểm nhân cách trẻ Chính đẩy nhanh tốc độ thể lẫn nhân cách bước chuyển từ trạng thái trẻ em sang người lớn Sự phụ thuộc vào cha mẹ người lớn dần phải thay định hướng cho trẻ hướng tới tương lai thân Sự chuyển dịch đưa yêu cầu cao không hệ thần kinh trung ương, mà hệ thống giá trị, chuẩn mực, niềm tin vốn hình thành trước trẻ Trong giai đoạn tính cách học sinh thay đổi nhanh chóng dễ dẫn đến hành vi lệch chuẩn lâu dài, không chỉnh trị uốn nắn dẫn đến bệnh thái nhân cách (và lúc đòi hỏi phải có tham gia, can thiệp nhà tâm thần học) Có hai dạng nhân cách đặc trưng tăng đậm lứa tuổi học sinh THCS là: + Dạng 1: Trẻ có khí sắc tốt, trương lực sống cao, khó kiềm chế tính tích cực hoạt động Những trẻ có tính hướng ngoại cao, có khát vọng trở thành thủ lĩnh khơng thức nhóm bạn bè Tính linh hoạt cao q trình thần kinh làm cho trẻ dễ thích nghi với mơi trường mới, luôn thay đổi Tự đánh giá trẻ cao so với thân, kế hoạch cho tương lai tương đối khả quan hay thay đổi, có khuynh hướng bỏ cơng việc, khơng hồn thành cơng việc đến Sự rối loạn thích nghi nảy sinh bắt đứa trẻ vào sinh hoạt theo chế độ, đòi hỏi phải tuân thủ giấc định, yêu cầu chúng phải đơn độc thực công việc buồn tẻ Trẻ bỏ việc rối loạn hành vi xuất Trẻ dễ bị rơi vào nhóm bạn có hành vi chống đối xã hội + Dạng 2: Đặc trưng dao động khí sắc ngắn hạn (1- tuần) từ hưng đến trầm cảm Nếu vào pha trầm cảm, quan sát thấy giảm sút khả làm việc, hứng thú với việc học hành, với ham mê, với nhóm bè bạn Những thất bại hay mâu thuẫn dù nhỏ nhặt làm cho trẻ day dứt mạnh dẫn đến suy nghĩ tự buộc lỗi thân chưa hòan thiện Vào pha cảm xúc này, thay đổi định hình sống (chuyển nhà, chuyển trường ) gây khó chịu cho trẻ Còn rơi vào pha hưng cảm, trẻ có đặc điểm giống trẻ có tính cách dạng Tự đánh giá có tính mâu thuẫn cao: tự đánh giá lúc cho người tích cực, lúc lại người thụ động, cho người cởi mở, đồng thời người thu mình, khép kín Khi hỏi, vấn sâu, tỷ mỷ, quan sát thấy tượng thay đổi thất thường khí sắc… Những đặc điểm tâm sinh lý đặc trưng lứa tuổi thiếu niên mô tả cho thấy, lứa tuổi này, nhận định nhiều nhà nghiên cứu trước đây, lứa tuổi khó dạy, đặc biệt với trẻ nam Nhưng khuyến cáo đưa ra, trẻ phát triển bình thường hay khơng tương lai phụ thuộc vào quan tâm cách giáo dục người lớn với trẻ Vấn đề thực giải kết hợp từ nhiều phía: Nhà trường, gia đình, xã hội Với tư cách nơi giáo dục (theo nghĩa rộng) thống cho trẻ- nhà trường, mà cụ thể thầy cô giáo cần biết phát triển học sinh, vận dụng chúng giao tiếp, giải vấn đề liên quan đến sản phẩm giáo dục Có vậy, quan hệ thầy – trò trở thành tảng vững chắc, để từ xây dựng lâu đài đầy ắp tri thức cho học sinh THCS 1.2 Đặc điểm nội dung thực hành môn công nghệ – “Lắp đặt mạng điện nhà” Môn học công nghệ – “Lắp đặt mạng điện nhà” có nội dung thực hành chiếm tỷ lệ cao so với giảng lý thuyết Theo phân phối chương trình áp dụng từ năm học 2011-2012 Sở giáo dục Hưng yên hướng dẫn Phòng giáo dục huyện Khối Châu, tỷ lệ số tiết thực hành tổng thời gian chương trình mơn cơng nghệ phần lắp mạng điện nhà có tỷ lệ số tiết thực hành tổng số tiết học 22/35 chiếm 62,86% tổng số thời lượng chương trình (kể cà thời gian dành cho kiểm tra ôn tập) Đặc điểm bật mạch điện thực hành khơng q khó u cầu kỹ thuật an toàn cao; Mạch điện hoạt động tốt tất yếu tố cấu thành nên chúng lắp đặt kỹ thuật, thiết bị điện phải củng loại trạng thái hoạt động tốt không hư hỏng Các thiết bị, dụng cụ thường sử dụng để giảng dạy thực hành bao gồm: Đồng hồ đo điện; Máy khoan điện, khoan tay; Bút thử điện, kìm điện, kìm tuốt dây; cầu chì, cơng tắc, ổ cắm, tua vít, dao, kéo… đến phụ kiện khác tắc te, chấn lưu, bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang, bảng điện, máng đèn… Học sinh lần đầu tiếp xúc với thiết bị điện, thường học sinh hay bị kích thích trí tò mò, khám phá lứa tuổi học trò… Trong nguồn điện thực hành điện xoay chiều có điện 220 vơn; Đây nguồn điện mạch có mức độ nguy hiểm cao gây tai nạn chết người Trong q trình thực hành gây chạm chập, cháy nổ gây tai nạn nguy hiểm cho người sử dụng… Trong 10 thiết cung cấp điện cho bàn thực hành Hành động phép thực có cho phép giáo viên - Chức năng, công dụng: Đồ dùng thiết kế theo hướng tích hợp để giải khó khăn mà em thường mắc phải; đồng thời tạo vị trí thực hành thuận lợi giúp em thực thực hành giảm bớt lỗi, sai hỏng Đồ dùng sử dụng chung cho thực hành sau đây: o Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện o Bài 5: Thực hành nối dây dẫn điện o Bài 6: Thực hành lắp mạch điện bảng điện o Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang o Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn o Bài 9: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc cực điều khiển đèn o Bài 10: Thực hành lắp mạch điện công tắc cực điều khiển hai đèn 15 1.4 Một số hình ảnh “Bàn thực hành lắp ráp mạch điện môn công nghệ 9” thiết kế, chế tạo dùng để giảng dạy Hướng dẫn học sinh tìm hiểu sơ đồ nối dây mạch điện Hướng dẫn học sinh xác định vị trí cầu chì bảng điện Hướng dẫn học sinh xác định vị trí công tắc bảng điện 16 Những kết đạt áp dụng đồ dùng vào giảng dạy: Khi sử dụng đồ dùng vào giảng dạy thu kết khả quan sau:  Tạo vị trí làm việc cho học sinh ngăn nắp, gọn gàng thực bàn học; tạo nên mơi trường làm việc có tính chun nghiệp  Những lỗi bị rơi dụng cụ khơng  Nơi làm việc trở nên khoa học hơn, giúp thời gian thực thực hành nhanh  Có vẽ, tài liệu hướng dẫn chỗ làm việc, giúp em kiểm tra thường xuyên sản phẩm thực hành theo bước công việc  Việc thu dọn bảo quản vật tư, dụng cụ dễ dàng hơn, bị mát dễ dàng bảo quản, lấy sử dụng nhanh chóng… 1.5 Lựa chọn phương pháp tổ chức trình dạy học thực hành khoa học Tổ chức q trình thực hành có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo kết thực hành Có nhiều phương án để người giáo viên lựa chọn tiến trình giảng Theo nhà nghiên cứu sư phạm kỹ thuật người ta chia phương pháp giảng dạy theo nhóm phương pháp sau đây:  Nhóm phương pháp sử dụng ngơn ngữ  Nhóm phương pháp trực quan  Nhóm phương pháp thực hành  Nhóm phương pháp dạy học phức hợp Với đặc điểm tâm lý lứa tuổi trình độ nhận thức, kỹ ý thức kỷ luật học sinh THCS mong manh chưa thực bền vững; lựa chọn phương pháp tổ chức dạy học theo giai đoạn phù hợp Theo phương pháp này, phương thức tư hướng vào 17 hành động có liên quan đến trình luyện tập học sinh, hành động xuất phát từ hành động vật chất (Thao tác cầm, nắm dụng cụ, vật liệu hay cử động tay chân, động tác thể…) thao tác trí tuệ (Phân tích, so sánh, tư loogic…) Quá trình tổ chức giảng chia thành bốn giai đoạn cụ thể sau: Giai đoạn 1: Chuẩn bị - Định hướng cho em nhận thức nhiệm vụ học tập kết phải đạt hực thực hành Cho em xem trước sản phẩm tương tự để em có định hướng hành động trước khi thực hành đồng thời giúp em nhận thức khó khăn, thách thức em trình thực học - Động viên, khuyến khích em học tập, tạo điều kiện cho em sẵn sàng tham gia vào học - Phân chia nhóm thực hành, chuẩn bị điều kiện thực hành dụng cụ nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết Giai đoạn 2: Giai đoạn làm mẫu giải thích giáo viên - Giáo viên trình diễn mẫu bước thao tác, động tác trình luyện tập thực hành Khi làm mẫu giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát cách tường tận thao tác Những thao động tác khó giáo viên làm mẫu nhiều lần kết hợp với giảng giải cho học sinh hiểu rõ - Những hành động phức tạp phải tách biệt hay chia nhỏ, giáo viên làm mẫu phải thực chậm so với tốc độ bình thường sản xuất để học sinh kịp thời nắm bắt Giai đoạn 3: Giai đoạn làm thử học sinh kèm theo lời giải thích học sinh thao tác 18 - Ở giai đoạn học sinh phải tự lực thực công việc mà giáo viên vừa làm mẫu xong Lúc giáo viên đóng vai trò người cố vấn, giúp đỡ, uốn nắn sai lầm mà học sinh mắc phải - Giáo viên cần đưa nhận xét, cơng nhận hành động học sinh; đồng thời phải sai lầm, lỗi mà học sinh mắc phải Giáo viên can thiệp lỗi thực nguy hiểm, có hại cần thiết - Khuyến khích người học suy nghĩ hành động để sau làm xong em tự mơ tả q trình làm việc Giai đoạn 4: Giai đoạn tự làm việc học sinh - Ở giai đoạn người học tự thực nhiệm vụ học tập mình, rèn luyện củng cố kiến thức, kỹ thu nhận từ giai đoạn trước Tự lực thực học giám sát chặt chẽ giáo viên - Giáo viên kiểm tra đưa biện pháp cần thiết để học sinh thực học để ngăn ngừa, hạn chế lỗi hay sai lầm mà học sinh mắc phải - Giáo viên cần khuyến khích em học sinh hình thành lực tự kiểm tra trình thực hành, thơng qua giúp em tự đánh giá kết học Một vấn đề cần ý trình thực giảng khơng đơn giản chia q trình theo giai đoạn Điểm mấu chốt người giáo viên phải tổ chức trình thật chu đáo, tỉ mỉ làm chủ tiến trình giảng Đồng thời tăng cường hỗ trợ từ phương tiện giảng dạy hay học liệu khác tranh vẽ, mơ hình, phiếu hướng dẫn q trình hay thiết bị nghe nhìn đa phương tiện khác để tác động đồng thời từ nhiều hướng tới người học nhằm tăng cường ý học sinh tới trọng tâm học 19 Phạm vi áp dụng - Với kết thực nghiệm lớp 9A 9B trường THCS Hồng Tiến cho thấy khả ứng dụng giải pháp mang lại hiệu cao dạy thực hành Sáng kiến áp dụng để triển khai cho lớp học lại trường để đúc rút kinh nghiệm làm tiền đề cho khóa học sau - Việc triển khai đề tài tổ hợp giải pháp ứng dụng cho trình dạy thực hành Khi triển khai ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy đòi hỏi người giáo viên phải có chuẩn bị kỹ giảng, người giáo viên phải thành thạo thao tác, làm chủ trình thực hành; đồng thời phải nghiên cứu kỹ tâm lý học sinh lớp để nhận biết học sinh cá biệt - Tùy theo điều kiện nhà trường áp dụng toàn diện giải pháp áp dụng phần Việc chế tạo đồ dùng học tập khơng khó, vật liệu dùng để chế tạo có sẵn thị trường, giá hợp lý giáo viên tự chế tạo Triển khai áp dụng tiến khoa học sư phạm nghề nghiệp vào giảng dạy, áp dụng hình thức tổ chức dạy học tiên tiến giúp cho giáo viên làm chủ tiến trình dạy; học sinh chủ động trình thực hành yếu tố quan trọng dẫn đến thành công học thực hành Hiệu đề tài - Đề tài mang lại hiệu thiết thực trình dạy thực hành, thể điểm sau đây: - Kết học tập nâng cao rõ rệt - Giảm thao tác sai, hạn chế yếu tố nguy hiểm thực hành - Làm chủ trình dạy học - Giúp học sinh luyện tập theo kỹ nghề nghiệp, chuẩn xác thao tác, kỹ thuật tuân thủ quy trình làm việc 20 - Tăng cường tính kỷ luật lao động lòng u nghề, có trách nhiệm với cơng việc lao động Kết thực đề tài sáng kiến kinh nghiệm Khi thực áp dụng giải pháp tổng hợp vào giảng dạy trường trung học sở Hổng Tiến năm học 2014 thu kết khả quan, thể điểm sau đây: 4.5 Về tổ chức nơi thực hành, thí nghiệm Nơi thực hành thí nghiệm tổ chức lại đảm bảo an toàn, dễ thao tác giảm sai sót khơng đáng có Đồ dùng thực hành thí nghiệm bảo quản chặt chẽ; Tiến trình thao tác rõ ràng, phân chia thành giai đoạn để học sinh thực thuận lợi, dễ dàng kiểm soát hành vi cuẩ học sinh 4.6 Về kết học tập Thông qua giải pháp pháp tổng thể kết học tập học sinh cải thiện rõ rệt thông qua số liệu theo dõi, thống kê kết lớp 9A 9B sau đây: + Độ xác thao tác cải thiện nâng cao rõ rệt + Thao tác bóc vỏ cách điện dây dẫn điện: (Thực hành 5) Lớp Thao tác Thao tác sai/còn có lỗi 9A 34/42 = 80.95% 8/42 = 19.05% 9B 29/37 = 78.38% 8/37 = 21.62% Ghi + Thao tác nối dây dẫn điện: (Thực hành 5) Lớp Thao tác Thao tác sai/còn có lỗi 9A 40/42 = 95.24 % 2/42 = 4.76% 9B 32/37 = 86.49% 5/37 = 13.51% Ghi + Thao tác vặn tua vít: (Thực hành 6) Lớp Thao tác Thao tác sai/còn có lỗi Ghi 21 9A 41/42 = 97.62% 1/42 = 2.38% 9B 34/37 = 91.89% 3/37= 8.11% + Thao tác lắp thiết bị điện vào bảng điện: (Thực hành 7) Lớp Thao tác Thao tác sai/còn có lỗi 9A 40/42=95.24% 2/42=4.76% 9B 33/37=89.19% 4/37=10.81% Ghi 4.7 Nhận xét, phân tích kết Thơng qua bảng kết theo dõi trình thực hành em học sinh lớp 9A 9B ta thấy số lượng em thao tác sai giảm rõ rệt so với lớp 9C Việc tổ chức trình thực hành theo giai đoạn sử dụng đồ dùng dạy học để tổ chức trình thực hành giúp cho em thực thao tác thực hành tốt Quá trình thực hành an tồn nhờ có biện pháp phòng ngừa cố, lỗi thực hành Học sinh theo dõi làm mẫu, làm thử để kiểm tra nhận thức, kỹ cô giáo uốn nắn kịp thời để ngăn ngừa cố Thông qua trình quan sát lớp, giáo viên hướng dẫn cần ý đến học sinh cá biệt Một số em lớp 9A có tính hiếu động cao, hay làm theo cảm tính thân trình thực hành; Thường khơng thích làm theo trình tự hướng dẫn giáo viên mà thích khám phá, tìm kiếm cách thức riêng Đối với em giáo viên cần đặc biệt quan tâm giám sát có biện pháp tổ chức – kỹ thuật cần thiết nhằm tránh cố nguy hiểm cho em Một số em nhút nhát, chưa thực tự tin vào thân; Đối với em giáo viên cần động viên, khuyến khích 22 em mạnh dạn thực thao tác, ý gọi em thực thử giai đoạn làm mẫu để em làm giám sát trực tiếp cô giáo để em luyện tập theo nhóm tự tin 23 C KẾT LUẬN Nhận định chung Đề tài sáng kiến kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn cao, mang lại hiệu thiết thực việc giảng dạy thực hành mơn cơng nghệ nhằm đảm bảo q trình thực hành hiệu quả, an tồn thành cơng Với giải pháp đồ dùng dạy học giải vấn đề sở vật chất, vị trí làm việc q trình thực hành quản lý thiết bị dụng cụ Vấn đề bảo đảm an tồn thực hành giải quyết, tình trạng bố trí, xắp xếp dụng cụ vật tư tổ chức lại, khoa học Vị trí làm việc bố trí khơng gian cho vẽ kỹ thuật, quy trình cơng nghệ hay dẫn kỹ thuật khác Giải pháp phương pháp khâu đột phá nhằm tác động toàn diện tới học sinh, đảm bảo trình thực hành tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật an toàn; hoạt động định hướng rõ ràng, có kiểm sốt nhằm bảo đảm thành cơng, an tồn giảng Giải pháp tâm lý tác động hành vi người thầy giúp cho em học sinh nhận thức đúng, đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức sẵn sàng cho hoạt động học tập, nhận thức Đồng thời giúp cho em ý thức trách nhiệm thân việc chấp hành kỷ luật lao động thực hành thực tiễn sau Đây tiền đề để phát triển nhân cách, rèn luyện lòng yêu lao động cho em đồng thời tạo niềm tự hào, tự tin cho em thực thành công thực hành Khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy thu hiệu cao trình giảng dạy, hạn chế lỗi, sai hỏng, em thực thao tác chuẩn mực gần với thực tiễn sản xuất Ứng dụng phương pháp bốn giai đoạn giảng dạy thực hành môn công nghệ cách sáng tạo cho giảng mang tính sáng tạo, có tính khoa học cao, phù hợp với quy luật nhận thức em từ 24 cảm nhận đến tư trừu tượng; từ nhận thức động hình thao tác đến khả ứng dụng vào thực hiễn học… Tóm lại đề tài có tính khoa học ứng dụng cao dễ triển khai thực áp dụng cho tất trường THCS tỉnh, đặc biệt trường có sở vật chất thiếu, chất lượng thực hành chưa cao, q trình thực thực hành nhiều sai sót Những điều kiện áp dụng - Giáo viên cần nghiên cứu ký tâm lý học sinh trước tiến hành giảng dạy - Vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, đòi hỏi giáo viên thực am hiểu tâm tư, tình cảm học sinh lên lớp - Nắm vững trình tổ chức dạy thực hành theo giai đoạn, am hiểu thành thạo nội dung thực hành - Có tinh thần tự học nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ - Kết hợp thật tốt nhà trường gia đình việc giáo dục học sinh Khả ứng dụng, triển khai kết sáng kiến kinh nghiệm - Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng rộng dãi trường THCS khác tiến hành triển khai giảng dạy thực hành - Kết nghiên cứu vận dụng sang mơn thực hành khác, ví dụ mơn cơng nghệ - Việc triển khai sáng kiến kinh nghiệm đơn giản, dễ thực hiện, cần quan tâm, ý giáo viên tiến hành giảng phải theo đugs quy trình, nêu cao tính kỷ luật lao động để chuẩn hóa thoa tác, kỹ học sinh nhằm giảm bớt nguy gây tai nạn hay cố kỹ thuật Kiến nghị Để phát huy tốt hiệu đề tài cần có đạo phòng giáo dục nhằm phổ biến, triển khai rộng dãi hơn; Lãnh đạo trường THCS cần phối hợp việc triển khai nhân rộng để nâng cao hiệu đề tài, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành mơn cơng nghệ 25 nói riêng mơn thực hành nói chung trường trung học sở huyện Khoái Châu Lời cam đoan Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm thân viết, không chép nội dung người khác Người viết SKKN Trần Thị Nguyệt 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công nghệ - NXB Giáo dục 2013 Phân phối chương trình cơng nghệ năm 2011- PGD huyện khối Châu Phương pháp dạy học đào tạo nghề - NxBGD năm 2013 Giáo trình chuyên đề tâm lý học nghề nghiệp –– NXBHà Nội – 2006 Giáo dục công dân trung học sở - NXB Giáo dục 2013 Hướng dẫn bố cục Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014 phòng Giáo dục huyện Khối Châu Tâm lý học – NXBGD năm 2010 Giáo dục học – NXBGD năm 2010 Web tham khảo: http://khoaichau.edu.vn/ http://thuvienspkt.edu.vn/vi/giao-trinh-spkt/Tam-ly-hoc/Giao-trinh-tam-lihoc-nghe-nghiep/ http://giasukhuyenhoc.edu.vn/thong-tin-giao-vien-day-kem-cap-2/702hieu-dac-diem-tam-sinh-ly-lua-tuoi-hoc-tro-co-so-de-tao-moi-quan-hethay-ttro.html http://www.cdcncp.edu.vn/website/index.php/Tin-tuc-thong-bao-cho-CBGV-CNV/tai-liu-hc-tp-modul-3-qtam-li-hc-ngh-nghipq-danh-cho-lpnghip-v-s-phm-dy-ngh-nm-2011.html http://thuvienspkt.edu.vn/vi/users/ 27 MỤC LỤC A: Mở đầu I ĐẶT VẤN ĐỀ Thực trạng vấn đề nghiên cứu……………….……………… ……….……1 Ý nghĩa giải pháp mới: …………………… …….……… … ………3 Phạm vi nghiên cứu đề tài…… …………… ………… …….….……4 II PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Cở sở lý luận: ……………………………………………………… ……… ………5 Cơ sở thực tiễn……………………………………………… ……………… ………5 Các biện pháp tiến hành………………… …….……………… ….……….6 Thời gian tạo giải pháp……………… …….………………….…….…….6 B NỘI DUNG I Mục tiêu: ………… …….…………………………………… ………… II Phương pháp tiến hành ………… …….………………………………… Mô tả giải pháp đề tài ……………….………………………………… 1.1 Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý học sinh THCS….……… … 1.2 Đặc điểm nội dung thực hành môn công nghệ – “Lắp đặt mạng điện nhà”………………………………………………….…………………….….10 1.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy – học thực hành môn công nghệ 9…………………………………………………………….…………………….…….11 1.4 Một số hình ảnh “Bàn thực hành lắp ráp mạch điện môn công nghệ 9” thiết kế, chế tạo dùng để giảng dạy………………………………16 1.5 Lựa chọn phương pháp tổ chức trình dạy học thực hành khoa học…………………………………………………………………… ……………… 17 Phạm vi áp dụng………………………………………………………………….…….20 Hiệu đề tài…………………………………………………………………… 20 Kết thực đề tài sáng kiến kinh nghiệm……………………… ………21 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Nhận định chung ……………………………………………….………….24 Những điều kiện áp dụng ……………………………………………….….25 Khả ứng dụng, triển khai kết sáng kiến kinh nghiệm……… 25 Kiến nghị……………………………………………………………… … 25 Lời cam đoan……………………………………………….………………26 Tài liệu tham khảo…… …………………………………………….………….……27 28 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG TIẾN ………………………………………………………………… ………………… XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU 29 ... bảo chất lượng, bảo đảm an toàn định hướng phát triển nhân cách cho học sinh 1.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy – học thực hành môn công nghệ Để nâng cao chất lượng, hiệu dạy – học thực hành. .. sử dụng chung cho thực hành sau đây: o Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện o Bài 5: Thực hành nối dây dẫn điện o Bài 6: Thực hành lắp mạch điện bảng điện o Bài 7: Thực hành lắp mạch điện... 1.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy – học thực hành môn công nghệ 9 ………………………………………………………….…………………….…….11 1.4 Một số hình ảnh “Bàn thực hành lắp ráp mạch điện môn công nghệ 9 thiết kế, chế
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn nâng cao chất lượng bài thực hành công nghệ 9 , skkn nâng cao chất lượng bài thực hành công nghệ 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn