KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LỘC THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

118 91 1
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:53

... kính chào! Lê Thị Thùy Dung NỘI DUNG TĨM TẮT LÊ THỊ THÙY DUNG Tháng 06 năm 2012 “ Kế Toán Nghiệp Vụ Cho Vay Và Huy ĐộngVốn Tại NHNo&PTNT – Chi Nhánh Lộc Thành” LÊ THỊ THÙY DUNG June 2012 “Account... 2012 Nội dung nghiên cứu: Kế toán nghiệp vụ cho vay huy động vốn 1.4 Cấu trúc khóa luận: Khóa luận gồm chương: Chương 1: Mở đầu Nêu lý do, ý nghĩa vấn đề nghiên cứu Chương 2: Tổng quan Giới thi u... cực; Về mặt xã hội, tồn huyện có 31.950 hộ gia đình, có 9.650 hộ đồng bào dân tộc thi u số, riêng đồng bào dân tộc thi u số gốc Tây Nguyên như: K’ho, Mạ, Nộp, Rắc lây, Êđê…có 8.750 hộ với 48.329
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LỘC THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LỘC THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn