GIAO AN NGU VAN 9 - LE XUAN SOAN

290 359 1 Gửi tin nhắn cho Sergey Brin
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

  • Loading...
1/290 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2013, 01:25

Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn: (TỪ TIẾT 1 – 8: SOẠN VIẾT TAY CÓ TẬP RIÊNG)  Tiết 9 SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh nhận thức được vai trò của miêu tả trong văn bản thuyết minh: yếu tố miêu tả làm cho vấn đề sinh động cụ thể hơn. - Rèn kó năng làm văn thuyết minh thêm sáng tạo và linh hoạt .  .Đồ dùng chuẩn bò Soạn bài, bảng phụ để viết ví dụ một số văn bản thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả. II- CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1/ ổn đònh tổ chức : Điểm danh , và kiểm tra sự chuẩn bò của lớp. 2/ Bài cũ: - Những đối tượng thuyết minh nào cần sử dụng lập luận? Nêu ví dụ cụ thể ? Tác dụng của lập luận trong văn bản thuyết minh? 3/ Bài mới: Tổ chức hoạt động – ghi bảng Đònh hướng nội dung Hoạt động 1: kết hợp thuyết minh với miêu tả và bài thuyết minh, - Hs đọc bài cây chuối trong đời sống việt nam - Giải thích nhan đề abì văn . Câu hỏi: tìm và gạch dưới những câu thuết minh về đặc điểm của cây chuối? - Hs chỉ ra các đặc điểm. Câu hỏi: Những câu văn miêu tả cây chuối? Việc sử dụng các câu văn miêu tảcó tác dụng gì?(giàu hình ảnh, gợi hình tượng, hình dung về sự vật) Hoạt động 2: Câu hỏi: Hiểu vai trò của yếu tố mi êu tả trong việc thuyết minh như thế nào? Theo em những yếu tố nào cần sử I. TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH. 1. Ví dụ: Cây chuối trong đời sống người Việt nam. - Vai trò tác dụng của cây chuối trong đời sống con người - Đặc điểm của cây chuối : + Chuối nơi nào cũng có( câu 1). + Cây chuối là thức ăn, thức dụng từ thân đến lá đến gốc. + Công dụng của cây chuối . - Miêu tả: Câu 1: Thân chuối mềm vươn lên như những trụ cột. Câu 3: Gốc chuối tròn như đầu người. II. PHÂN TÍCH: - Miêu tả trong thuyết minh _ bài văn sinh động sự vật được tái hiện cụ thể.  TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM  1 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn: dụng yếu tó miêu tả trong văn bản thuyết minh? Nhận xét gì về đặc điểm thuyết minh cây chuối? Rút ra yêu cầu gì về đặc điểm thuyết minh? - Khái quát cho hs ghi nhớ. Hoạt động 3: hướng dẫn luyện tập. Bt 1: học sinh đọc yêu cầu bài tập 1. - Phân nhóm ,mỗi nhóm thực hiện một yêu cầu : đặc điểm cây chuối, yêu cầu vận dụng miêu tả - Gợi ý một số điểm tiêu biểu - Hs thảo luận trình bày BT2: cho hs đọc văn bản trò chơi ngày xuân - Yêu cầu đọc những câu miêu tả ở trong đó - Hs phát hiện giáo viên ghi lên bảng những câu đó - Hs nhận xét - Đối tượng thuyết minh + miêu tả loài cây, di tích , thành phố, các mặt… - Đặc điểm thuyết minh :khách quan tiêu biểu. - Chú ý đến ích lợi của cây chuối . III.LUYỆN TẬP. Bt1 - Thân cây thẳngđứng tròn như chiếc cột nhà sơn màu xanh - Lá chuối tươi như chiếc quạt phẩy nhẹ theo làn gió. Trong những ngày nắng nóng đứng dưới những chiếc quạt ấy thật mát. - Sau mấy tháng chắt lọc dinh dưỡng tăng dòp lục cho cây - Những chiếc lá già mệt nhọc, khô úa dần rồi khô lại. Lá chuối khô gói bánh gai thơm phức . Bt2. - Câu 1: Lân được trang trí công phu… - Câu 2: Những ngời tham gia chia làm 2 phe. - Câu 3: Hai tướng của thời xưa đều mặc trang phục lộng lẫy. - Câu 4: Sau hiệu lệnh những con thuyền lao vun vút … III. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ. - Tóm lược bài học - Chuẩn bò bài tập tiết 10.  TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM  2 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn: Tiết 10: LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH. I - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp hs rèn kó năng về việc sử dụng miêu tả trong văn bản thuyết minh. Kó năng trinh bày một vấn đề trước tập thể. Trọng tâm: nói lưu loát cho các ý cho đề thuyết minh. II- CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1/ ổn đònh tổ chức : Điểm danh , và kiểm tra sự chuẩn bò của lớp. 2/ Bài cũ: Miêu tả cá tác dụng như thế nào trong văn thuyết minh? 3/ Bài mới: Tổ chức hoạt động – ghi bảng Đònh hướng nội dung Hoạt động 1: tổ chức luyện tập lập dàn ý , tìm ý. + tìm hiểu đề: - Đề yêu cầu vấn đề gì? - Những ý nào cần trình bày . + Lập dàn ý. Câu hỏi: Thân bài em vận dụng được ở bài những ý nào? Cần những ý nào để thuyết minh Sắp xếp các ý đó như thế nào? - Gv tổ chức cho hs triển khai các ý. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bài, phân nhóm cho hs mỗi nhóm viết một bài nhỏ Đề bài: Con trâu ở làng quê Việt nam I. TIỀM HIỂU ĐỀ. - Đề yêu cầu htuyết minh - Vấn đề: Con trâu ở làng quê Việt nam. II. LẬP DÀN Ý: MỞ BÀI:- Trâu được nuôi ở đâu? Những nét nổi bật về tác dụng ? Thân bài: - Trâu Việt nam có nguồn gốc từ đâu? - Con trâu của làng quê Việt nam? - Trâu làm việc trên ruộng? Kết bài yêu cầu khi viết: trình bày đặc điểm hoạt động của con trâu và vai trò của nó.  TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM  3 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn: HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Viết lại bài hoàn chỉnh. - Chuẩn bò bài tiết 11-12: Tuyên bố…trẻ em  TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM  4 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn: Tiết 11-12. TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM I - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Thấy đựơc phần nào thực trạng cuộc sống của em trên thế giới hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề bảo về chăm sóc trẻ em. - Hiểu được tầm quan trọng của quốc tế đối với vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em - Cảm thụ cách lập luận của văn bản chính luận . II- CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1/ ổn đònh tổ chức : Điểm danh , và kiểm tra sự chuẩn bò của lớp. 2/ Bài cũ: Càm nhận của em về nội dung và nghệ thuật của văn bản: đấu tranh cho một thế hoà bình. 3/ Bài mới: Tổ chức hoạt động – ghi bảng Đònh hướng nội dung Hoạt động 1: giới thiệu xuất xứ của van bản. - Hs đọc chú thích. - Hiểu gì về nguồn gốc văn bản ? - Thế nào là tuyên bố? - Hướng dẫn đọc tìm hiểu chú thích - Đọc mẫu một đoạn . - Gọih một hs đocï cacù đoạn còn lại. - Tìm hiểu các chú thích . - Bố cục của văn bản chia thành mấy phần? Tính liên kết chặt chẽ của văn bản Hoạt động 2: hướng dẫn phân tích văn bản. + tìm hiểu phần 1. - Hs đọc lại đoạn 1. Câu hỏi: Phần này gồm bao nhiêu mục? Văn bản đã chỉ ra thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới diễn ra như thế nào? Chỉ ra những mặt gây hiểm hoạ cho trẻ em trên thế I. TÌM HIỂU CHUNG. 1. Xuất xứ văn bản - Trích văn bản tuyên bố hội nghò quốc tế về quyền trẻ em. - Hoàn cảnh: 30-9-1990. 2. Đọc tìm hiểu văn bản. + Đọc tìm hiểu chú thích(SGK ). 3. Bố cục : 3 phần. - Sự thách thức: thực trạng cuộc sống và hiểm hoạ. - Cơ hội: khẳng đònh những điều kiện sống thuận lợi- bảo vệ chăm sóc trẻ em. - Nhiệm vụ : nêu nhiệm vụ cụ thể. II. PHÂN TÍCH VĂN BẢN.  TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM  5 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn: giới? Giải thích chế độ a-pác- thai? Nhận xét cách phân tích các nguyên nhân trong văn bản. Theo em những nguyên nhân ấy ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của trẻ em? - Đưa tranh ảnh về nạn đói của trẻ em ở châu phi. Tiết 12 Hoạt động 4 Phân tích văn bản - Hs đọc phần 2. - Yêu cầu hs giải thích các từ công ước, quân bò Câu hỏi: Tóm tắc các điều thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế hiện nay có thể đây mạnh việc chăm sóc bảo vệ trẻ em ? Câu hỏi: Trình bày suy nghó về điều kiện của đất nước ta hiện nay? - Dùng tranh minh hoạ về cuộc sống trẻ em nước ta hiện tại và trong quá khứ. Câu hỏi: Em biết những tổ chức nào của nước ta thể hiện ý nghóa chăm sóc trẻ em việt nam? Câu hỏi: Đánh giá những cơ hội trên ? + Khái quát phần 2 chuyển qua phần 3. - Hs đọc phần 3. - Phần này bao nhiêu mục ? Mỗi mục nêu những nhiệm vụ gì? Nhận xét các nhiệm vụ được nêu ra ở các 1. Sự thách thức. Trình trạng rơi vào hiểm hoạ và cuộc sống cùng cực của trẻ em trên thế giới. - Nạn nhân của chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc và sự xâm lược của nước ngoài. - Chòu đựng thảm hoạ của đói nghèo, khủng hoảng của đói nghèo khủng hoảng của kinh tế trình trạng vô gia cư.bệnh dòch mù chữ, trường xuống cấp - Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do dinh dưỡng và bệnh tật.  Ngắn gọn nhưng nêu lên khá đầy đủ, cụ thể các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người  đặc biệt là trẻ em. Củng cố dặn dò Khái quát phần 1. 2. Cơ hội: Các điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng thế giới đẩy mạnh việc chăm sóc trẻ em. - Sự liên kết các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế  đã có công ước quốc té về quyền trẻ em.  Những cơ hội khả quan để cong ước thực hiện.  TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM  6 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn: mục? Hoạt động 5:hướng dẫn về cách trình bày về tầm quan trọng đối vấn đề bảo về và chăm sóc trẻ em. - Hs trả lời câu hỏi số 5 SGK . - Nhận xét gì về cách trình bày theo mục của văn bản - Khái quát lại kiến thức. Học sinh đọc ghi nhớ. Hoạt động 6: Hướng dẫn luyện tập. 3. Nhiệm vụ. - Quan tâm đến đời sống vật chất và dinh dưỡng cho em giảm tử vong. - Vai trò phụ nữ , bình đẳng giới.  Các nhiệm vụ nêu ra cụ thể toàn diện . II. TỔNG KẾT. - Nhiệm vụ quan trọng. - Thực hiện chính sách - Quan tâm thích đáng. IV.LUYỆN TẬP. Phát biểu ý kiến về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Nhận thức bản thân. C.Dặn dò: - Nắm ghi nhớ. - Văn bản có ý nghóa gì trong cuộc sống hiện nay? - Lí giải tính chất nhật dụng của văn bản. - Chuẩn bò bài các phương châm hội thoại (Tiết 13)  TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM  7 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn: Tiết 13 CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI ( Tiếp theo ) I - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - HS nắm được mối quan hệ chặt chẽ giữa phương châm hội thoại và mục đích giao tiếp. - Hiểu được phương châm hội thoại khong phải là qui đònh bắt buộc trong mọi tình huống giao tiếp , vì nhiều lí do khác nhau các phương châm hội thoại không được tuân thủ. - Thực hành những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại. II- CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1/ ổn đònh tổ chức : Điểm danh , và kiểm tra sự chuẩn bò của lớp. 2/ Bài cũ: Kể tên các phương châm hội thoại? Cacqsd phương châm hội đề câïp đến phương châm nào của hội thoại. 3/ Bài mới: Tổ chức hoạt động – ghi bảng Đònh hướng nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp - HS đọc ví dụ - Nhân vật chàng rể có tuân thủ phương châm lòch sự không? Vì sao? - Trong trường hợp nào thì đợc gọi là lòch sự HS lấy ví dụ để minh hoạ. - Tìm các ví dụ tương tự như các ví dụ trên . -  có thể rút ra bài học gì? Hoạt động 2: Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại? - HS đọc 4 trường hợp - Đọc từng phần và giải quyết các trường hợp không tuân thủ các phương châm hội thoại I. QUAN HỆ GIỮ PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI VÀ TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP. 1. Ví dụ : Truyện cười “chào hỏi”  Chàng rể đã làm một việc quấy rối đến người khác, gây phiền hà cho người khác . 2. Kết luận : Để tuân thủ các phương châm hội thoại người nói phải nắm vững các đặc điểm của tình huống của giao tiếp . II. PHÂN TÍCH. 1. Ví dụ : A. Phương châm về chất không được tuân thủ “cháy”. B. Bác só nói với bệnh nhân về bêïnh nan y: phương châm lòch sự. C. Đoạn đối thoại ưu tiên phương châm về chất.  TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM  8 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn: Câu hỏi: Theo em có phải cuộc hội thoại nào cũng phải tuân thủ phương châm hội thoại không? Rút ra những trường hợp không tuân thủ phương châm họi thoại. Cho HS đọc mục ghi nhớ . Hoạt động 3: hướng dẫn luyện tập . Bt1: - Đọc bài tập  nêu yêu cầu bài tập - Gợi ý: Chi tiết nào để câu trả lời không phù hợp ? Vi phạm phương châm nào? Bt2: - Bốn nhân vật vì sao đến nhà lão Miệng? - Thái độ của họ như thế nào? Có căn cứ nào không? - Vi phạm phương châm nào? HS trả lời, khái quát kiến thức bt. 2. Kết luận. - Phương châm hội thoại không phải là những qui đònh có tính chất bắt buộc trong mọi tình huống. - Trường hợp không tuân thủ phương châm qua 3 lí do. + Ghi nhớ :SGK . III. LUYỆN TẬP. BT1: Câu chuyện không tuân thủ lí do cách thức . BT2: Đoạn trích phương châm lòch sự không được thực hiện vì các nhân vật nổi giận vô cớ Dặn dò: - Làm bài tập ở nhà - Chuẩn bò viết bài văn số 1 văn thuyết minh.  TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM  9 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn: Tiết 14-15 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ1 VĂN THUYẾT MINH. I - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Học sinh viết được bài thuyết minh theo yêu cầu kết hợp với lập luận và miêu tả. Rèn luyện kó năng rèn luyện ý trình bày đoạn văn bài văn . II- CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1/ n đònh tổ chức : Điểm danh , và kiểm tra sự chuẩn bò của lớp. 2/ Bài cũ: Không kiểm tra bài cũ 3/ Bài mới: Tổ chức hoạt động – ghi bảng Đònh hướng nội dung Hoạt động 1: giới thiệu đề bài - Chép đề lên bảng. - Hs chuẩn bò giấy viết bài - Gợi ý phân tích đề. Hoạt động 2: hướng dẫn HS làm bài. Yeu cầu nội dung của đề? - Phương pháp thuyết minh nào sẽ được lựa chọn? - Xác đònh các đặc điểm thuyết minh? - Đònh lượng thời gian cho từng phần? Hoạt động 3: nêu thang điểm cho từng phần. Hoạt động 4: Tổ chức làm bài. Hoạt động 5: Thu bài làm của HS 1.ĐỀ BÀI. – Trình bày một lễ hội đặc sắc của quê hương 2. Hướng dẫn học sinh làm bài(5 phút). Yêu cầu: Chọn lễ hội của đòa phương hoặc một lễ hôïi lớn ở trong vùng . - Phương pháp thuyết minh. - Sử dụng các phương pháp thuyết minh kết hợp với miêu tả giải thích và phân tích để hình thành triển khai các ý. + Miêu tả kiến trúc , quang cảnh. + Giải thích ý nghóa các hoạt động trong lễ hội. 3. Yêu cầu cho từng phần. • Mở bài.giới thiệu lễ hội: Đòa điểm thời gian ,khái quát ( 1 điểm) • Thân bài: - Nguồn gốc lễ hội - Hình ảnh kiến trúc khu di tích - Miêu tả không khí lễ hôïi. - Hoạt động của lễ hội và ý nghóa của từng hoạt động  TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM  10 [...]... văn bản - Trích văn bản tuyên bố hộinghị quốc tế về quyền trẻem. - Hoàn cảnh: 30 -9 - 199 0.2. Đọc tìm hiểu văn bản.+ Đọc tìm hiểu chú thích(SGK ).3. Bố cục : 3 phần. - Sự thách thức: thực trạngcuộc sống và hiểm hoạ. - Cơ hội: khẳng định nhữngđiều kiện sống thuận lợi- bảovệ chăm sóc trẻ em. - Nhiệm vụ : nêu nhiệm vụ cụthể.II. PHÂN TÍCH VĂN BẢN. TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM... tác giả? - Nhấn mạnh những điểm quantrọng.Câu hỏi: Về sự nghiệp văn học của Nguyễn Ducó những điểm gì đáng chú ý? - Giới thiệu thêm một số tác phẩmlớn của nguyễn du.Hoạt động 2: giới thiệu truyện Kiều. - Thuyết trình cho HS hiểu về ngu n gốc truyện Kiều khẳngđịnh sự sáng tạo của Nguyễn Du - Kể thêm sự thêm và bớt về nộiI, TÁC GIẢ NGUYỄN DU1, Cuộc đời. - Xuất thân dòng dõi đại q tộc - Bản thân... nhau - ảnh hưởngđến sáng tác thơ ca. - ng có trái tim giàu lòng yêu thương.2, Văn học - Sáng tác 243 bài - Chữ Hán thanh hiên thi tập. - Chữ Nôm : Truyện Kiều- Văn ChiêuHồn- Thiên Tài Văn Học.II/ TRUYỆN KIỀU.1. Ngu n gốc tác phẩm: - Từ một tác phẩm văn học Trung QuốcNguyễn Du thay đổi hình thức tác phẩmvà sáng tạo thêm cốt truyện – phù hợp TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM... Miêu tả kiến trúc , quang cảnh.+ Giải thích ý nghóa caực hoaùt ủoọngtrong le hoọi.3. Yeõu cau cho tửứng phan.ã Mở bài.giới thiệu lễ hội: Địa điểmthời gian ,khái quát ( 1 ủieồm)ã Thaõn baứi: - Nguon goỏc le hoọi - Hình ảnh kiến trúc khu di tích - Miêu tả không khí lễ hôïi. - Hoạt động của lễ hội và ý nghóa củatừng hoạt động  TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM10... “cá”.Bài 4: Gọi lên bảng viết thuật ngữ ,khái niệm thuật ngữ . - Mỗi thuật ngữ biểu thị một khái niệmvà ngược lại. - Thuật ngữ không có tính biểu cảm.* Ghi nhớ SGK .III/ LUYỆN TẬP.Bài1: - Lực - Xâm thực.Di chỉ - thụ phấn - hiện tượng hoá học-lưu lượng - trường từ vựng – trọng lượng - khí áp.Bài 2: - Phương trình: ẩn dụ.Nghóa chỉ mối quan hệ dân số và cácvấn đề xã hội.Bài 3:A/ Hỗn hợp: thuật... chính luận .II- CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1/ ổn định tổ chức : Điểm danh , và kiểm tra sự chuẩn bị của lớp. 2/ Bài cũ: Càm nhận của em về nội dung và nghệ thuật của văn bản: đấu tranh cho mộtthế hoà bình.3/ Bài mới: Tổ chức hoạt động – ghi bảng Định hướng nội dungHoạt động 1: giới thiệu xuất xứ của van bản. - Hs đọc chú thích. - Hiểu gì về ngu n gốc văn bản ? - Thế nào là tuyên bố? - Hướng dẫn đọc... soạn:Tiết 28CẢNH NGÀY XUÂN(Trích truyện Kiều của Nguyễn Du)I - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS thấy được: - Tài năng nghệ thuật miêu tả của Nguyễn Du trong tả cảnh. - Điêu luyện trong việc sử dụng ngôn từ : chỉ một vài điểm xuyết Nguyễn Ducho thấy cảnh mùa xuân tuyệt mó. - Sử dụng từ ngữ mang tính đặc tả.II- CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1/ Ổn định tổ chức : Điểm danh , và kiểm tra sự chuẩn bị của lớp. 2/ Bài... NHÔM5 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn: - Nắm nội dung và nghệ thuật của văn bản . - Chuẩn bị bài tiết 18: Xưng hô trong hội thoại.Tiết 18XƯNG HÔ TRONG HỘ THOẠII - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp hs - Hiểu được sự phong phú đa dạng của hệ thống các từ ngữ xưng hô trong tiếngViệt . - Hiểu rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa việc sử dụng từ ngữ xưng hô với tìnhhuống giao tiếp. - thức sâu sắc tầm quan trọng của việc sử... gai thơm phức . Bt2. - Câu 1: Lân được trang trí công phu… - Câu 2: Những ngời tham gia chia làm2 phe. - Câu 3: Hai tướng của thời xưa đềumặc trang phục lộng lẫy. - Câu 4: Sau hiệu lệnh những conthuyền lao vun vút …III. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ. - Tóm lược bài học - Chuẩn bị bài tập tiết 10. TRƯỜNG PTCS NINH VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM2 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn:Tiết 25SỰ... VÂN – GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 – PHẠM VĂN NHÔM 19 Giáo án ngữ văn 9 Ngày soạn:Tiết 1 1-1 2.TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EMI - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Thấy đựơc phần nào thực trạng cuộc sống của em trên thế giới hiện nay, tầmquan trọng của vấn đề bảo về chăm sóc trẻ em. - Hiểu được tầm quan trọng của quốc tế đối với vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻem - Cảm thụ cách lập luận . - Hiểu gì về ngu n gốc văn bản ? - Thế nào là tuyên bố? - Hướng dẫn đọc tìm hiểu chú thích - Đọc mẫu một đoạn . - Gọih một hs đocï cacù đoạn còn lại. -. I. TÌM HIỂU CHUNG. 1. Xuất xứ văn bản - Trích văn bản tuyên bố hội nghò quốc tế về quyền trẻ em. - Hoàn cảnh: 30 -9 - 199 0. 2. Đọc tìm hiểu văn bản. + Đọc tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN NGU VAN 9 - LE XUAN SOAN, GIAO AN NGU VAN 9 - LE XUAN SOAN, GIAO AN NGU VAN 9 - LE XUAN SOAN

Bình luận về tài liệu giao-an-ngu-van-9-le-xuan-soan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP