ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TOÁN LỚP 2

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar(11486 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 86
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2013, 01:25

Mô tả: HỌ TÊN : LỚP : . TRƯỜNG : SỐ BÁO DANH ĐỀ KTĐK GIỮA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 2 (Thời gian làm bài : 40 phút ) GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ ĐIỂM GIÁM KHẢO SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ I . PHẦN TRẮC NGHIỆM:______/4 điểm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất : 1) Viết tích dưới dạng tổng : 2 x 5 A. 5 x 5 B. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 C. 5 x 2 x 4 - 6 2) 2 A. 8 và 3 B. 3 và 8 C. 8 và 2 3 ) Độ dài đường gấp khúc của hình bên là : 4cm 3 cm 2 cm A. 5 cm B. 6 cm C. 9 cm 4 ) Đã tô đen vào 2 1 của hình nào ? Hình 1 Hình 2 Hình 3 A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 1 II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : ________/ 6 điểm 1. Tính : ( 2 điểm ) a/ 4 lít x 5 = 12 cm : 4 = . b/ 3 x 4 + 8 = 2 : 2 x 0 = 2. Nối cột A với cột B cho phù hợp với việc chỉ giờ đúng : ( 1 điểm ) 3. Tìm X : ( 1 điểm ) 4 x X = 25 X : 5 = 3 . . 4. Mỗi ngăn tủ có 5 quyển sách . Hỏi 3 ngăn tủ như thế có tất cả bao nhiêu quyển sách ? Bài giải . An ăn sáng lúc 6 giờ Bình vào học lúc 13 giờ 30 phút 2 . . 6) Điền chữ số thích hợp vào ô trống : 89 < 8 A. 7 B. 8 C. 9 7) 10 cm = dm A. 10 B. 1 C. 20 8) Phép tính nào đặt tính đúng A. 35 B. 35 C. 37 + 5 + 14 + 7 II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : _______/ 6 điểm 1) Đặt tính rồi tính : ( 1 điểm ) a) 99 + 1 b) 35 + 47 . . 2) Điền số ( 2 điểm ) + 25 + 11 + 10 28 3) Tính : 16 kg - 10 kg + 8 kg = 20 kg + 2 kg – 5 kg = 4 ) Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau: Ngày thứ nhất bán : 35 lít dầu Ngày thứ hai bán : 45 lít dầu Cả hai ngày bán : . lít dầu ? Giải 3 . 6) Trong cuộc chạy thi, Bình chạy hết 4 1 phút , Hùng chạy hết 5 1 phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn ai ? A. Hùng B. Bình C. Hùng và Bình chạy bằng nhau 7) Số gồm có 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị A. 50007642 B. 50706402 C. 50076402 8 ) Cho m = 10, n= 5 , P = 2. Tính m+n x P A. 10 B. 20 C. 30 II. PHẦN VẬN DỤNG TỰ LUẬN _______/6 điểm 1) Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông (1 điểm ) a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau.( 0,5 đ ) b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.( 0,5 đ ) A B C D . 2 ) Tính giá trị biểu thức : ( 1 điểm ) 3) Tìm trung bình cộng của ( 1 điểm ) 7899 - 5000 : ( 726 : 6 – 113 ) 30,40,50,60 4 ) Tính nhẩm ( 1 điểm ) 34 x 100 = . 4300 : 100 = 560 x 1000 = 670000 : 1000= . 5) Bài toán : Trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi chị là 26 tuổi. Mẹ hơn chị 20 tuổi . Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, chị bao nhiêu tuổi ? ( 2 điểm ) Giải . . . . . . 4 . 5 . tổng : 2 x 5 A. 5 x 5 B. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 C. 5 x 2 x 4 - 6 2) 2 A. 8 và 3 B. 3 và 8 C. 8 và 2 3 ) Độ dài đường gấp khúc của hình bên là : 4cm 3 cm 2 cm. LỚP : . TRƯỜNG : SỐ BÁO DANH ĐỀ KTĐK GIỮA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 2 (Thời gian làm bài : 40 phút

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TOÁN LỚP 2, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TOÁN LỚP 2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-giua-hoc-ki-ii-toan-lop-2

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.40172100067139 s. Memory usage = 18.57 MB