Đề thi tham khảo môn vật lý THPT quốc gia 2018

13 319 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2018, 11:05

Hôm nay, Bộ GDĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa môn vật lý THPT Quốc gia 2018 và gợi ý đáp án để các thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, định hướng dạy và học, ôn luyện đạt hiệu quả cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 sắp tới.Đề thi THPT Quốc gia năm 2018 bao gồm kiến thức lớp 11 và lớp 12. Điều này nhằm mục tiêu hướng đến việc học sinh tập trung kiến thức toàn cấp học THPT chứ không chỉ riêng lớp 12. Do đó các thí sinh dự thi THPT quốc gia năm nay cần có kế hoạch chuẩn bị ôn luyện kiến thức cân đối, tránh học và ôn lệch. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) Mã đề thi 001 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O Gọi A, ω φ biên độ, tần số góc pha ban đầu dao động Biểu thức li độ vật theo thời gian t A x = Acos(ωt + φ) B x = ωcos(tφ + A) C x = tcos(φA + ω) D x = φcos(Aω + t) Câu Dao động tắt dần A có biên độ tăng dần theo thời gian B ln có hại C có biên độ giảm dần theo thời gian D ln có lợi Câu Trong sóng cơ, cơng thức liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ chu kì T sóng v v A   B   2vT C   vT D   2T T Câu Khi đặt điện áp u  220 2cos100t (V) (t tính s) vào hai đầu điện trở tần số góc dòng điện chạy qua điện trở A 50π rad/s B 50 rad/s C 100π rad/s D 100 rad/s Câu Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng A quang điện B quang điện C cộng hưởng điện D cảm ứng điện từ Câu Trong thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng A tăng bước sóng tín hiệu B tăng tần số tín hiệu C tăng chu kì tín hiệu D tăng cường độ tín hiệu Câu Chất sau phát quang phổ vạch phát xạ? A Chất lỏng bị nung nóng B Chất khí áp suất lớn bị nung nóng C Chất rắn bị nung nóng D Chất khí nóng sáng áp suất thấp Câu Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đây tượng A phản xạ ánh sáng B hóa - phát quang C tán sắc ánh sáng D quang - phát quang Câu Số prơtơn có hạt nhân 210 84 Po A 210 B 84 C 126 Câu 10 Phản ứng hạt nhân sau phản ứng nhiệt hạch? D 294 139 95 A 01 n  235 92 U  54 Xe  38 Sr  n B 21 H  31 H  24 He  01 n 144 89 C 01 n  235 92 U  56 Ba  36 Kr  n D 210 84 Po  24 He  206 82 Pb Câu 11 Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, hiệu điện hai điểm UMN Công lực điện thực điện tích q dịch chuyển từ M đến N U U A qUMN B q2UMN C MN D MN q q2 Câu 12 Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng lực từ B ngược hướng với đường sức từ C nằm theo hướng đường sức từ D ngược hướng với lực từ Trang 1/4 – Mã đề thi 001 Câu 13 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s Giá trị k A 80 N/m B 20 N/m C 40 N/m D 10 N/m Câu 14 Giao thoa mặt nước tạo hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng hai vị trí S1 S2 Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2, hai điểm gần mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách A 12 cm B cm C cm D 1,5 cm Câu 15 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm mắc nối tiếp Khi đó, cảm kháng cuộn cảm có giá trị R Hệ số công suất đoạn mạch A B 0,5 C 0,87 D 0,71 Câu 16 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu sáng khe xạ có bước sóng 500 nm Trên màn, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 0,5 mm B mm C mm D mm Câu 17 Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn 4,97 μm Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s e = 1,6.10−19 C Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn) chất A 0,44 eV B 0,48 eV C 0,35 eV D 0,25 eV Câu 18 Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối nhau, số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A lượng liên kết hạt nhân Y lớn lượng liên kết hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y D hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Câu 19 Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 60o có độ lớn 0,12 T Từ thông qua khung dây A 2,4.10−4 Wb B 1,2.10−4 Wb C 1,2.10−6 Wb D 2,4.10−6 Wb Câu 20 Tốc độ ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s Nước có chiết suất n = 1,33 ánh sáng đơn sắc màu vàng Tốc độ ánh sáng màu vàng nước A 2,63.108 m/s B 2,26.105 km/s C 1,69.105 km/s D 1,13.108 m/s Câu 21 Một sợi dây dài m với hai đầu cố định, có sóng dừng Sóng truyền dây với tốc độ 20 m/s Biết tần số sóng truyền dây có giá trị khoảng từ 11 Hz đến 19 Hz Tính hai đầu dây, số nút sóng dây A B C D Câu 22 Cường độ dòng điện mạch dao động LC lí tưởng có phương trình   (s) có độ lớn i  2cos(2.107 t  ) (mA) (t tính s) Điện tích tụ điện thời điểm 20 A 0, 05 nC B 0,1 C C 0,05 C D 0,1 nC Câu 23 Trong ống Cu-lít-giơ (ống tia X), hiệu điện anôt catôt kV Biết động cực đại êlectron đến anôt lớn gấp 2018 lần động cực đại êlectron bứt từ catôt Lấy e = 1,6.10−19 C; me = 9,1.10−31 kg Tốc độ cực đại êlectron bứt từ catôt A 456 km/s B 273 km/s C 654 km/s D 723 km/s Câu 24 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Lấy r = 5,3.10 –11 m; m e = 9,1.10 –31 kg; k = 9.109 N.m2/C2 e = 1,6.10–19 C Khi chuyển động quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron thời gian 10−8 s A 12,6 mm B 72,9 mm C 1,26 mm D 7,29 mm Trang 2/4 – Mã đề thi 001 Câu 25 Hai điện tích điểm q1 = 108 C q2 = − 3.10−8 C đặt khơng khí hai điểm A B cách cm Đặt điện tích điểm q = 108 C điểm M đường trung trực đoạn thẳng AB cách AB khoảng cm Lấy k = 9.109 N.m2/C2 Lực điện tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q có độ lớn A 1,23.103 N B 1,14.103 N C 1,44.103 N D 1,04.103 N Câu 26 Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: E = 12 V; R1 = Ω; R2 = R3 = 10 Ω E, r Bỏ qua điện trở ampe kế A dây nối Số ampe kế 0,6 A Giá trị điện R2 R1 trở r nguồn điện R3 A A 1,2 Ω B 0,5 Ω C 1,0 Ω D 0,6 Ω Câu 27 Trong thực hành, để đo tiêu cự f thấu kính hội tụ, học sinh dùng vật sáng phẳng nhỏ AB ảnh Đặt vật sáng song song với cách ảnh khoảng 90 cm Dịch chuyển thấu kính dọc trục khoảng vật thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét vật màn, hai vị trí cách khoảng 30 cm Giá trị f A 15 cm B 40 cm C 20 cm D 30 cm Câu 28 Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R; nguồn điện L R có E = 12 V r =  Biết đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dài E, r ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn  định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.10 T Giá trị R A  B  C  D  Câu 29 Hai lắc lò xo giống hệt treo vào hai điểm độ cao, cách cm Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình  x1  cos t (cm) x  cos(t  ) (cm) Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai vật nhỏ lắc A cm B cm C 5,2 cm D 8,5 cm Câu 30 Một lắc lò xo có m = 100 g k = 12,5 N/m Thời điểm ban đầu (t = 0), lò xo khơng biến dạng, thả nhẹ để hệ vật lò xo rơi tự cho trục lò xo ln có phương thẳng đứng vật nặng phía lò xo Đến thời điểm t1 = 0,11 s, điểm lò xo giữ cố định, sau vật dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10 Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Tốc độ vật thời điểm t2 = 0,21 s A 40π cm/s B 20π cm/s C 20 cm/s D 20 cm/s Câu 31 Dao động vật có khối lượng 200 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương D1 D2 Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ D1 D2 theo thời gian Mốc vị trí cân vật Biết vật 22,2 mJ Biên độ dao động D2 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 5,1 cm B 5,4 cm C 4,8 cm D 5,7 cm Câu 32 Ở mặt nước, hai điểm A B có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng ABCD hình vng nằm ngang Biết CD có vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại Trên AB có tối đa vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại? A 13 B C 11 D Câu 33 Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định có sóng dừng B phần tử dây điểm bụng thứ hai tính từ đầu A, C phần tử dây nằm A B Biết A cách vị trí cân B vị trí cân C khoảng 30 cm cm, tốc độ truyền sóng dây 50 cm/s Trong trình dao động điều hồ, khoảng thời gian ngắn hai lần li độ B có giá trị biên độ dao động C A s 15 B s C s 15 D s Trang 3/4 – Mã đề thi 001 Câu 34 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện có điện dung C thay đổi Ban đầu, C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện 40 V Giảm dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến tổng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60 V Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở có giá trị gần với giá trị sau đây? A 10 V B 12 V C 13 V D 11 V Câu 35 Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB có sơ L X C đồ hình bên, L cuộn cảm X đoạn mạch A B xoay chiều Khi đó, điện áp hai đầu đoạn mạch AN MB M N có biểu thức u AN  30 cos t (V)  u MB  40 cos(t  ) (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ A 16 V B 50 V C 32 V D 24 V Câu 36 Điện truyền từ trạm phát điện có điện áp 10 kV đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết công suất truyền 500 kW, tổng điện trở đường dây tải điện 20 Ω hệ số công suất mạch điện Hiệu suất trình truyền tải A 85% B 80% C 90% D 75% Câu 37 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 24 Ω, tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp (hình H1) Ban đầu khóa K đóng, sau khóa K mở Hình H2 đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện i đoạn mạch vào thời gian t Giá trị U0 gần với giá trị sau đây? A 170 V B 212 V C 127 V D 255 V Câu 38 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên quan sát, điểm M có xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 λ2 Tổng giá trị λ1 + λ2 A 1078 nm B 1080 nm C 1008 nm D 1181 nm Câu 39 Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y Ban đầu (t = 0), có mẫu chất X nguyên chất Tại thời điểm t1 t2, tỉ số số hạt nhân Y số hạt nhân X mẫu tương ứng Tại thời điểm t3 = 2t1 + 3t2, tỉ số A 17 B 575 C 107 D 72 Câu 40 Khi bắn hạt α có động K vào hạt nhân 14 N đứng yên gây phản ứng He  N  O  X Cho khối lượng hạt nhân phản ứng mHe = 4,0015 u, mN = 13,9992 u, mO = 16,9947 u mX = 1,0073 u Lấy 1u = 931,5 MeV/c2 Nếu hạt nhân X sinh đứng yên giá trị K A 1,21 MeV B 1,58 MeV C 1,96 MeV D 0,37 MeV -HẾT 14 17 Trang 4/4 – Mã đề thi 001 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG MÔN VẬT NĂM 2018 Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com Mã đề: 001… A 11 A 21 C 31 A C 12 C 22 D 32 D C 13 C 23 D 33 D C 14 C 24 D 34 D D 15 D 25 A 35 D D 16 D 26 C 36 C D 17 D 27 C 37 C D 18 D 28 C 38 C B 19 B 29 B 39 B 10 B 20 B 30 B 40 B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT THỰC HIỆN BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com Câu 1: Đáp án A Biểu thức li độ vật theo thời gian x  A cos t    Câu 2: Đáp án C Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 3: Đáp án C Câu : Đáp án C Câu 5: Đáp án D Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 6: Đáp án D Câu : Đáp án D Chất khí nóng sáng áp suất thấp phát quang phổ vạch phát xạ Câu 8: Đáp án D Câu : Đáp án B Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Câu 10 : Đáp án B Câu 11: Đáp án A Cơng lực điện thực điện tích q dịch chuyển từ M đến N A = qUMN Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án C Giá trị độ cứng k lò xo xác định biểu thức k   m  20 2.0,1  40 N / m Câu 14: Đáp án C Bước sóng λ = 6cm Trên đoạn thẳng nối hai nguồn, hai điểm gần mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách khoảng λ/2 = 3cm Câu 15: Đáp án D Cảm kháng: ZL = R Hệ số công suất đoạn mạch cos  R  Z R R Z 2 L  R R R 2   0, 71 Câu 16: Đáp án D Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp: i  D a  2mm Câu 17: Đáp án D Năng lượng kích hoạt chất đó: E  hc 0  6, 625.10 34.3.108  0, 25eV 4,97.106 Câu 18: Đáp án D  WlkX  WlkY mX  mY  Ta có:    WlkX WlkY A  A  X Y  A  A   X  Y  X Y => Hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Câu 19 : Đáp án B Từ thông qua khung dây :   BS cos  0,12.20.104.cos60  1, 2.10 4 Wb Câu 20 : Đáp án B Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Tốc độ ánh sáng màu vàng nước : v  c 3.108   2, 26.105 (km / s ) n 1,33 Câu 21: Đáp án C Ta có điều kiện sóng dừng hai đầu dây cố định: l  k  k v v  f k 2f 2l Mặt khác: 11Hz  f  19 Hz  11  k v  19  2,  k  3,8 2l k 3 Số nút sóng = k +1 = nút => Chọn C Câu 22: Đáp án D 2  i   q  Ta có:        I   Q0  Tại t   20 q  Q0   s : thay vào phương trình i, ta có i = 0A =>q = Q0 I0   2.103  107 C  0,1 C 2.107 => Chọn D Câu 23: Đáp án D Ta có: eU h  Wdmax1 (Động cực đại electron đến anot) Goi Wđmax2 động cực đại electron bứt từ catốt Ta có Wđmax1 = 2018Wđmax2 Wđmax1 eU h 1, 6.1019.3.103 mv    2018 2018 2018  v  723026m / s  723km / s Wđmax  => Chọn D Câu 24: Đáp án D Ta có: Lực điện đóng vai trò lực hướng tâm: k vn2 e2 k e k  m   e  rn rn rn m n r0 m Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Tốc độ góc:   rn Khi chuyển động quỹ đạo dừng M: n = vM  e k  738553,34m / s r0 m   vM  1,53.1015 rad / s rM Góc quyét electron khoảng thời gian 10-8s là:   .t  15,3.106 Quãng đường mà electron thời gian 10-8s là: S  rM   9.r0   7, 29.103  7, 29mm => Chọn D Câu 25: Đáp án A Gọi H - trung điểm AB =>MH = 3cm, AH = HB = 4cm, AM = BM = 5cm Gọi F1 lực điện q1 tác động lên q: F1  k F2 lực điện q2 tác động lên q: F1  k q1q  3, 6.104 N AM q2 q AM  1, 08.103 N ur uur uur Lực điện tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q là: F  F1  F2 uur uur Gọi góc tạo hai véctơ F1 , F2 π-α ¼ Ta có:   2HMB Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! ¼  Mặt khác: cos HMB Ta có: MH ¼  53,10    106, 260   HMB BM F  F12  F22  F1 F2 cos  (3, 6.104 )2  (1, 08.103 )  2.3, 6.104.1,08.103 cos73,390  F  1, 23.103 N => Chọn A Câu 26: Đáp án C Từ sơ đồ mạch điện ta có (R3//R2) ntR1 Hiệu điện U3 : U  I A R3  0, 6.10  6V Do R3 // R2 nên ta có U2 = U3= 6V Cường độ dòng điện qua R2 I  U2   0, 6V R2 10 Cường độ dòng điện chạy mạch I = I1 + I2 = 0,6 + 0,6 = 1,2A Điện trở toàn mạch Rb  R1  R2 R3 10.10  4  9 R2  R3 10  10 Áp dụng định luật Ohm cho tồn mạch ta có : I   r  Rb  1,  12  r  1 r 9 Câu 27: Đáp án C Từ cơng thức thấu kính 1   f d d' Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Ta thấy cơng thức có tính đối xứng d d’ nghĩa là, ta hoán vị d d’ cơng thức khơng có thay đổi; nói cách khác, vật cách thấu kính d ảnh cách thấu kính d’, ngược lại, vật cách thấu kihs d’thì ảnh cách thấu kính d Vậy hình vẽ trên, với O1 O2 hai vị trí thấu kính ảnh rõ nét ta có : d1 = d’2; d’1 = d2 Vậy ta có d '1  d1  D; d '1  d1  l  d '1  Dl D l ; d1  2 Suy : 1 4D D  l 902  302    2  f    20cm f d1 d1 ' D  l 4D 4.90 Câu 28 : Đáp án C Từ cơng thức tính cảm ứng từ dòng điện chạy ống dây gây ta có B  4 107 nI  I  B 2,51.102   2A 4 107 n 4 107104 Áp dụng định luật Ohm cho tồn mạch ta có I   rR  12   R  5 1 R Câu 29: Đáp án B Ta có: Khoảng cách hai vật nhỏ lắc bằng: d  32  x1  x2      Ta có: x1  x2  3cos t   6cos  t    3cos t   6cos  t     3     Biên độ tổng hợp: x1 - x2 A2  32  62  2.3.6.c os( + )  A  5, 2cm d max  x1  x2 max  A  d max  32  (5, 2)2  6cm => Chọn B Câu 30 : Đáp án B Giữ coi k = k0 = 25N/m ; m = 0,1 kg =>   k 25   5 rad / s  T  0, 4s m 0,1 v  1,1m / s  Tại t = 0,11s ta có  mg  x  k  0, 04m Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Tại t’ = 0,21s sau T/4=> vt’ = ω.xt = 5π.0,04 = 0,2π = 20π (cm/s) Câu 31 : Đáp án A Theo ta có m = 200g = 0,2kg ; A1 = cm ; T1 = 0,8s =>ω = 2,5π W  22, mJ  W1  W2  1 m A12  m A22  A2  5, 7cm W = 22,5 mJ = W1 +W2 2 Câu 32 : Đáp án D + Số cực đại CD aa  k  a a Chỉ có cực đại => k =  a     a  4,8 1   + Số cực đại AB :  a  k   a  4,8  k  4,8  k  4; 3; ; => Số cực đại Câu 33 : Đáp án D AB  3  30    40cm C cách A 5cm => AC = λ/8  2 d    A => Biên độ C là: AC  2a cos  2   => Khoảng thời gian ngắn hai lần li độ B có giá trị biên độ C là: ∆t = T/4 Mặt khác: v = 50cm/s; λ = 40cm => T = 0,8s =>∆tmin = T/4 = 1/5 (s) Câu 34 : Đáp án D Theo ta có C  C0  U L  U R  U C0  40V  R  Z L  ZC0  U  40V Khi C giảm ZC tăng d ZL < ZC Ta có Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! U C  U L  60V  U R2  U L U C  U R2  60V  U C  60  U R2   2 U R2  U L  U C   40  U R22  U L2  U C2  2U LU C  402   U R22  U R22  60  U R2    60  U R2 U R2  402  U R2  10, 73  11V Câu 35 : Đáp án D Câu 36 : Đáp án C Hiệu suất trình truyền tải : H  P  P  P P P2 R 3 U   PR   500.10 20  90% P U2 (10.103 ) Câu 37 : Đáp án C Câu 38 : Đáp án C Tại điểm M có xạ cho vân sáng có bước sóng 735nm ; 490nm ; λ1 λ2 Vân trùng củabức xạ 735nm 490nm thoả mãn : k1.735  k2 490  k1 490 k1  2n 2n.735.D 1470nD     xM   k2 735 k2  3n a a Tại M xạ 735nm 490nm cho vân sáng cóbức xạ khác ánh sáng 1470nD k  D 1470n trắng cho vân sáng M => Vị trí điểm M : xM     a a k Mà ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm 1470n  380   760  1,93n  k  3,87 n k + Với n = : 1, 93  k  3,87  k  2;3 => Tại M có xạ cho vân sáng => n = không thoả mãn + Với n = : 3,86  k  7, 74  k  4;5; 6; => Tại M có xạ cho vân sáng với bước sóng tương ứng : 1470.2 1470.2 1470.2 1470.2  735nm;  588nm;  490 nm;  420nm Vậytại M có xạ cho vân sáng : 735nm ; 588nm ; 490nm ; 420nm =>λ + λ2 = 1008nm Câu 39 : Đáp án B Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! t      NY  N   T    Ta có :  t    N X  N T  t1 t 1 N 1 T T + Thời điểm t1 : Y     (1) t1  NX 2T  + Tại thời điểm t2 : NY   t  NX T t2 T 22  t2 T  (2) + Tại thời điểm t3 = 2t1 + 3t2 : Thay (1) (2) vào (3)  t  t2  T NY   t  t2  NX T  1 2 2t  T 2t  T 2  3t  T 3t T   t1    t2    T   T     (3)   t1 t2  T    T          NY  575 NX Câu 40: Đáp án B Phản ứng thu lượng ΔEthu = 1,21MeV Áp dụng định luật bảo tồn động lượng ta có p  pO  m v  mO vO  m v m v m m2 K     2   2 mO vO KO mO vO mO mO  m K m K    K O  K O mO mO Áp dụng định luật bảo tồn lượng ta có K  Ethu  K O  K  Ethu  K m mO  m  Ethu  K      Ethu  K   1,58MeV m  mO  1  mO Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! ... 0,37 MeV -HẾT 14 17 Trang 4/4 – Mã đề thi 001 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG MÔN VẬT LÝ NĂM 2018 Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com Mã đề: 001… A 11 A 21 C 31 A C 12 C 22 D... cm/s Câu 31 Dao động vật có khối lượng 200 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương D1 D2 Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ D1 D2 theo thời gian Mốc vị trí cân vật Biết vật 22,2 mJ Biên độ... tụ, học sinh dùng vật sáng phẳng nhỏ AB ảnh Đặt vật sáng song song với cách ảnh khoảng 90 cm Dịch chuyển thấu kính dọc trục khoảng vật thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét vật màn, hai vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tham khảo môn vật lý THPT quốc gia 2018, Đề thi tham khảo môn vật lý THPT quốc gia 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn