Đề thi giữa kỳ 1 - lớp 3 và 4

10 2,594 49
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 01:27

Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm2007 Bài kiểm tra Chất lợng giữa kì I Môn thi: Tiếng Việt - khối 3 Thời gian: 60 phút( không kể thời gian giao đề) Trờng: Họ tên: . Lớp: .SBD danh: Chữ kí ngời coi thi: 1 2 . Mã Phách . Điểm Họ tên , chữ kí ngời chấm thi: 1 2 . Mã phách: . I/ Chính tả: (5 đ) 1. Nghe viết: (3 đ) Bài: Nhớ lại buổi đầu đi học Sách Tiếng Việt 3 tập I trang 51. Viết đoạn từ ( Cũng nh tôi đến hết) 2.Bài tập : ( 2 đ) 1. Điền vào chỗ trống oeo hay eo? nhà nghđờng ngoằn ng cời ngặt ngh ng đầu 2. Tìm các từ: Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa nh sau: + Cùng nghĩa với chăm chỉ: + Trái nghĩa với gần: II/ Luyện từ và câu: ( 3 đ) khoanh tròn chữ cái trớc câu trả lời đúng 1. Câu nào đợc viết theo mẫu Ai là gì? a. Tuấn là ngời biết nhờng nhịn em. b. Ông tôi là bác sĩ. c. Sáng nào, mẹ tôi cũng dạy sớm làm việc nhà xong mới đi làm. 2. Câu thành ngữ tục ngữ nói về tình cảm của con cái đối với ông bà, cha mẹ a. Kính trên nhờng dới. b. Chị ngã em nâng. c. Con có cha nh nhà có nóc. 3. Điền dấu phẩy vào các câu sau: - Những chú chim chuyền từ cành này sang cành khác hót líu lo. - Đêm qua bão về gió to làm đổ nhiều cây cối. III/ Tập làm văn: ( 5 đ) Em hãy viết một đoạn văn ngắn( từ 4- 6 câu) kể về một ngời thân mà em yêu quý. IV. Đọc- hiểu: ( 7 đ) 1. Đọc: ( 5 đ) Đọc các bài tập đọc từ tuần 6 9 2. Hiểu: ( 2đ) Bài: Các em nhỏ và cụ già Đánh dấu x vào trớc những câu trả lời đúng: 1. Điều gì trên đờng đã khiến các bạn nhỏ phải dừng lại? Mặt trời đã lùi dần về phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Một cụ già đang ngồi ở ven đờng vẻ mệt mỏi, cặp mắt lộ vẻ u sầu. 2. ông cụ gặp chuyện gì buồn? Bà vợ cụ bị ốm nặng. . Bà vợ cụ đã nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà vợ cụ bị ốm nặng, đã nằm viện mấy tháng nay rồi và khó qua khỏi. 3. Vì sao trò chuyện với các bạn nhỏ, ông cụ lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn? Vì cụ cảm động trớc tấm lòng tốt của các bạn nhỏ. Vì nỗi buồn trong lòng cụ đã đợc các bạn nhỏ quan tâm, chia sẻ. Vì cụ có thêm niềm tin là vợ mình sẽ khỏi bệnh. Thứ ngày tháng . năm đáp án Bài kiểm tra Chất lợng giữa kì I Tiếng việt 3 I/ Chính tả: (5 đ) 1. Nghe viết: (3 đ) Bài: Nhớ lại buổi đầu đi học Sai 3 lỗi trừ 1 điểm lỗi trùng trừ một lần điểm Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, đúng độ li. 2.Bài tập: ( 2 đ) 1. Điền vào chỗ trống oeo hay eo? nhà nghèo đờng ngoằn ngoèo cời ngặt nghẽo ngoẹo đầu 2. Tìm các từ: Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa nh sau: + Cùng nghĩa với chăm chỉ: siêng năng + Trái nghĩa với gần: xa II/ Luyện từ và câu: ( 3 đ) khoanh tròn chữ cái trớc câu trả lời đúng 1. Câu nào đợc viết theo mẫu Ai là gì? a. Tuấn là ngời biết nhờng nhịn em. b. Ông tôi là bác sĩ. c. Sáng nào, mẹ tôi cũng dạy sớm làm việc nhà xong mới đi làm. 2. Câu thành ngữ tục ngữ nói về tình cảm của con cái đối với ông bà, cha mẹ a.Kính trên nhờng dới. 3. Điền dấu phẩy vào các câu sau: - Những chú chim chuyền từ cành này sang cành khác, hót líu lo. - Đêm qua, bão về, gió to làm đổ nhiều cây cối. III/ Tập làm văn: ( 5 đ) bài viết hay,rõ ý, câu văn đúng, chữ rõ ráng sạch sẽ không sai lỗi chính tả : 5 đ IV. Đọc- hiểu: ( 7 đ) Hiểu: ( 2đ) Bài: Các em nhỏ và cụ già 1. Điều gì trên đờng đã khiến các bạn nhỏ phải dừng lại? Mặt trời đã lùi dần về phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Một cụ già đang ngồi ở ven đờng vẻ mệt mỏi, cặp mắt lộ vẻ u sầu. 2. ông cụ gặp chuyện gì buồn? Bà vợ cụ bị ốm nặng. . Bà vợ cụ đã nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà vợ cụ bị ốm nặng, đã nằm viện mấy tháng nay rồi và khó qua khỏi. 3. Vì sao trò chuyện với các bạn nhỏ, ông cụ lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn? Vì cụ cảm động trớc tấm lòng tốt của các bạn nhỏ. Vì nỗi buồn trong lòng cụ đã đợc các bạn nhỏ quan tâm, chia sẻ. Vì cụ có thêm niềm tin là vợ mình sẽ khỏi bệnh. Thứ ngày tháng . năm Bài kiểm tra Chất lợng giữa kì I Môn thi: Toán - khối 3 Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề) Trờng: Họ tên: . Lớp: .SBD danh: Chữ kí ngời coi thi: 1 2 . Mã Phách . Điểm Họ tên , chữ kí ngời chấm thi: 1 2 . Mã phách: . I/ Phần trắc nghiệm: ( 4 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng 1. Số lớn nhất trong các số : 534; 498; 543; 601 là: A. 534 B. 498 C. 543 D. 601 2. Kết quả của phép chia 42 cho 6 là: A. 6 B.5 C.7 D. 8 3. Trong phép chia có số chia là 6, số d lớn nhất của phép chia đó có thể là: A. 6 B. 5 C.4 D. 3 4. Có 30 viên bi, 1/5 số bi đó là: A. 10 viên bi B. 5 viên bi C. 6 viên bi D. 3 viên bi 5. Có 48 kg gạo chia đều vào 4 túi. Số kg gạo mỗi túi có là: A. 15 kg B. 12 kg C. 12 m D. 21 kg 6. Mẹ đi làm về nhà lúc 16 giờ 30 phút. Bố đi làm về muộn hơn mẹ 10 phút. Hỏi bố đi làm về nhà lúc nào? A. 16 giờ 20 phút B. 5giờ chiều C. 16 giờ D. 16 giờ 40 phút 7. Số góc vuông trong hình bên là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 8. 3 x 7 < x 3 A. 7 B. 5 C. 8 D. 6 không viết vào đây II/ Phần tự luận( 6 đ) Bài1: Đặt tính rồi tính ( 2 đ) 256 +127 602 - 72 67 x 3 95 : 4 . . . . Bài 2. Tìm x: (1đ) 42 : x = 36 : 6 x : 2 = 4 x 8 . . . . . . Bài 3: ( 3 đ) Tóm tắt bài toán rồi giải: Lan có 13 quyển vở. Hà có nhiều gấp đôi Lan. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quyển vở? . . . . . . . . . . . Đáp án bài kiểm tra chất lợng giữa kì I Môn: Toán Khối 3 Thời gian: 40 phút ( không kề thời gian chép đề) I/ Phần trắc nghiệm: ( 4 đ) 1 . ( 0.5 đ) D 2. ( 0.5 đ) C 3. ( 0.5 đ) B 4. ( 0.5 đ) C 5 . ( 0.5 đ) B 6 . ( 0.5 đ) D 7. ( 0.5 đ) B 8. ( 0.5 đ) C II/ Phần tự luận( 6 đ) Bài1: Đặt tính rồi tính ( 2 đ) 256 +127 602 - 72 67 x 3 95 : 4 + 256 - 602 x 67 95 4 127 72 3 8 23 383 530 201 15 12 3 Bài 2. Tìm x: (1.đ) 42 : x = 36 : 6 x : 2 = 4 x 8 42 : x = 6 x : 2 = 32 x = 42 : 6 x = 32 x 2 x = 7 x = 64 Bài 3: ( 3 đ) Tóm tắt đúng: 0.5 đ ( có thể tóm tắt bằng sơ đồ, hoặc lời) Mỗi lời giải và phép tính đúng: 0.5 đ ĐS: 0.5 đ Hà có số vở là: 13 x 2 = 26 ( quyển) Cả hai ban có số vở là: 13 + 26 = 39 ( quyển) ĐS: 39 quyển Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2007 Bài kiểm tra Chất lợng giữa kì I Môn thi: Tiếng việt - khối 4 Thời gian: 60 phút( không kể thời gian giao đề) Điểm Giám khảo1 Giám khảo 2 . . Mã phách: . I/ Chính tả: (5 đ) Nghe - viết: ( 3 đ) Bài viết: Trung thu độc lập Sách Tiếng Việt 4 tập I trang 66 Viết đoạn từ Ngày mai, các em có quyền đến nông trờng to lớn, vui tơi. 2. Bài tập ( 2 đ) 1. ( 1 đ) Điền l hoặc n vào chỗ trống để hoàn thành các câu tục ngữ sau: - Dời .on .ấp biển. - Nh chim sổ ồng. - Thân .ừa a .ặng 2. Khoanh tròn vào trớc những câu có từ viết sai lỗi chính tả: ( 1đ) a. Nụ cời rạng rở nở trên môi em gái tôi. b. Khúc nhạc du dơng đa em tôi vào giấc ngủ êm đềm. c. Tiếng ve kêu ra rã. II/ Luyện từ và câu: ( 3 đ) Khoanh tròn vào trớc những câu trả lời đúng: 1. Những từ nào không gần nghĩa với từ cùng dòng.(1đ) A. nhân ái B. vị tha C. nhân loại D.nhân đức 2. Từ nào cùng nghĩa với từ ớc mơ ( 1đ) A. mong ớc B. mơ mộng C. mơ màng D. ớc nguyện 3. Tìm hai từ láy có thể dùng chỉ màu mắt ngời: ( 1đ) . IV/ Đọc hiểu ( 7 đ) 1. Đọc ( 5 đ) đọc các bài tập đọc tuần 6 -9 2. Hiểu: (2 đ) Đánh dấu x vào trớc những câu trả lời đúng: 1 Trong bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu gồm những nhân vật Dế Mèn, Nhà Trò. Dế Mèn, Nhà Trò, bọn nhện Dế Mèn, Nhà Trò, mụ nhên cái, bọn nhện 2. Nhân vật chính trong chuyện Một ngời chính trực? Tô Hiến Thành Tô Hiến Thành và bà Thái hậu họ Đỗ Tô Hiến Thành, Vũ Tán Đờng, Trần Trung tá và bà thái hậu họ Đỗ III/ Tập làm văn : ( 5 đ) Miền Trung đang bị lũ lụt thiệt hại rất nặng nề, em có ngời thân đang sống ở đó. Em hãy viết th thăm hỏi, động viên ngời thân của em. Đáp án tiếng việt 4 I/Chính tả: 1. Bài viết: ( 3 đ) Bài viết sạch đẹp, rõ ràng, đúng độ li Sai 3 lỗi trừ 1 điểm ( lỗi trùng trừ một lần) 2. Bài tập ( 2 đ) 1. ( 1 đ) Điền l hoặc n vào chỗ trống để hoàn thành các câu tục ngữ sau: - Dời non lấp biển. - Nh chim sổ .l ồng. - Thân lừa a nặng 2. Khoanh tròn vào trớc những câu có từ viết sai lỗi chính tả: ( 1đ) a. Nụ cời rạng rở nở trên môi em gái tôi. b. Khúc nhạc du dơng đa em tôi vào giấc ngủ êm đềm. c. Tiếng ve kêu ra rã. II/ Luyện từ và câu: ( 3 đ) Khoanh tròn vào trớc những câu trả lời đúng: 2. Những từ nào không gần nghĩa với từ cùng dòng. A. nhân ái B. vị tha C. nhân loại D.nhân đức 2.Từ nào cùng nghĩa với từ ớc mơ A. mong ớc B. mơ mộng C. mơ màng D. ớc nguyện 3. Tìm hai từ láy có thể dùng chỉ màu mắt ngời: long lanh; lay láy, biêng biếc IV/ Đọc hiểu ( 7 đ) 1. Đọc ( 5 đ) đọc các bài tập đọc tuần 6 -9 2. Hiểu: (2 đ) Đánh dấu x vào trớc những câu trả lời đúng: 2 Trong bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu gồm những nhân vật . Dế Mèn, Nhà Trò. Dế Mèn, Nhà Trò, bọn nhện Dế Mèn, Nhà Trò, mụ nhên cái, bọn nhện 2. Nhân vật chính trong chuyện Một ngời chính trực? Tô Hiến Thành Tô Hiến Thành và bà Thái hậu họ Đỗ Tô Hiến Thành, Vũ Tán Đờng, Trần Trung tá và bà thái hậu họ Đỗ III/ Tập làm văn : ( 5 đ) Bài viết rõ ràng, sạc đẹp đúng bố cục: 3 điểm Câu văn đúng, có hình ảnh, ý hay, tình cảm: 2 điểm [...]...A. 7 B. 5 C. 8 D. 6không viết vào đây II/ Phần tự luận( 6 đ)Bài1: Đặt tính rồi tính ( 2 đ)256 +12 7 602 - 72 67 x 3 95 : 4 Bài 2. Tìm x: (1 ) 42 : x = 36 : 6 x : 2 = 4 x 8 Bài 3: ( 3 đ) Tóm tắt bài toán rồi giải:Lan có 13 quyển vở. Hà có nhiều gấp đôi Lan. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quyển vở? . Bài1: Đặt tính rồi tính ( 2 đ) 256 +12 7 602 - 72 67 x 3 95 : 4 + 256 - 602 x 67 95 4 12 7 72 3 8 23 3 83 530 2 01 15 12 3 Bài 2. Tìm x: (1. đ) 42 : x = 36 . nghiệm: ( 4 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng 1. Số lớn nhất trong các số : 5 34 ; 49 8; 5 43 ; 6 01 là: A. 5 34 B. 49 8 C. 5 43 D. 6 01 2. Kết quả của phép chia 42 cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kỳ 1 - lớp 3 và 4, Đề thi giữa kỳ 1 - lớp 3 và 4, Đề thi giữa kỳ 1 - lớp 3 và 4

Bình luận về tài liệu de-thi-giua-ky-1-lop-3-va-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP