Tìm hiểu, thực hiện quy trình commissioning máy gia tốc tuyến tính đơn năng unique 6MV, varian tại bệnh viện k3 tân triều

73 159 1
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:28

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN THANH BÌNH TÌM HIỂU, THỰC HIỆN QUY TRÌNH COMMISSIONING MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH ĐƠN NĂNG UNIQUE 6MV, VARIAN TẠI BỆNH VIỆN K3 TÂN TRIỀU LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – Năm 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN THANH BÌNH TÌM HIỂU, THỰC HIỆN QUY TRÌNH COMMISSIONING MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH ĐƠN NĂNG UNIQUE 6MV, VARIAN TẠI BỆNH VIỆN K3 TÂN TRIỀU Chuyên ngành: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ Mã số: 60440106 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐÀM NGUYÊN BÌNH Hà Nội – Năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô thuộc Khoa Vật lý quý thầy cô môn Vật lý Hạt nhân, trường ĐHKHTN- ĐHQGHN có cơng dậy dỗ truyền đạt kiến thức chuyên môn khoa học kiến thức kỹ sống suốt khoảng thời gian em học tập mái trường Xin gửi lời cám ơn tới tập thể Khoa Vật lý xạ trị, Bệnh viện K Hà nội, đơn vị mà công tác, tạo điều kiện tốt thời gian sở vật chất để hồn thiện luận văn Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới TS Đàm Nguyên Bình, thuộc đơn vị Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân đội 108 tận tình hướng, bảo đinh hướng khoa học để tơi hồn thiện luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới tất người bạn ủng hộ, động viên giúp đỡ suốt thời gian tham gia học tập hoàn thiện luận văn xin gửi lời tri ân tới gia đình ln bên cạnh ủng hộ tơi để có hội học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thiện tốt cho luận văn Hà nội, tháng 10 năm 2017 Nguyễn Thanh Bình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương I Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy gia tốc Unique 6MV 1.1 Các phận hệ thống máy gia tốc đơn Unique 6MV 1.2 Các thành phần lắp đặt cấu trúc khung cố định máy sau: 1.2.1 Nguồn cung cấp sóng cao tần RF: ( Magnetron): 1.2.2 Ống dẫn sóng: 1.2.3 Mạch RF: 1.2.4 Hệ thống làm mát: 1.3 Các thành phần giàn thân máy quay: 1.3.1 Ống gia tốc: 1.3.2 Súng điện tử: 1.3.3 Từ trường uốn: 1.3.4 Đầu máy điều trị: 1.4 Chi tiết thành phần hệ thống máy gia tốc tuyến tính dùng xạ trị 1.4.1 Nguồn cung cấp sóng cao tần Magnetron: 1.4.2 Ống dẫn sóng 1.4.3 Mạch RF: 1.4.4 Hệ thống làm mát 10 1.4.5 Súng điện tử 11 1.4.5 Đầu máy điều trị 15 1.5 Sự tạo thành chùm tia photon 15 1.5.1 Bia tia X 15 1.5.2 Bộ lọc phẳng chùm tia 17 1.5.3 Buồng Ion hóa [5] 18 1.5.4 Bộ thị vị trí chùm tia 20 1.5.5 Hệ thống lọc nêm 21 1.5.6 Hệ thống chuẩn trực định dạng chùm tia ( primary and secondary collimator) 22 1.5.7 Bộ chuẩn trực đa ( MLC) 24 Chương 2: 25 2.1 Tổng quan 25 2.2 Quy trình commissioning gì? 26 2.3 Một số khái niệm dùng quy trình commissioning 26 2.3.1 Liều sâu phần trăm – PDD 26 2.3.2 Vùng cân điện tích ( build-up region) 27 2.3.3 Đường cong đồng liều ( Isodose Curves) 27 2.3.4 Đường mơ tả hình dạng phân bố chùm tia xạ ( Dose/ Beam Profile) 28 2.3.5 Hệ số tán xạ ngược ( Backscatter Factor - BF) 28 2.3.6 Tỷ số mơ khơng khí (TAR) 28 2.3.7 Tỷ số mô phantom ( TPR) tỷ số mô cực đại ( TMR) 29 2.3.8 Hệ số tán xạ collimator ( Sc/ CSF) 29 2.3.9 Hệ số tán xạ phantom ( Sp / PSR) 29 2.3.10 Hệ số liều tương đối ( hệ số liều đầu )- RDR (OF) 29 2.3.11 Hệ số truyền qua wedge (WF) 30 2.3.12 Góc nêm 30 2.3.13 Kích thước trường chiếu xạ 30 2.4 Quét thu nhận liệu chùm photon 30 2.4.1 Tiêu chuẩn đánh giá chùm tia photon 6MV theo IAEA 30 2.4.2 Đặc tính chùm tia photon 6MV theo bảng chi tiết kỹ thuật nhà sản suất 31 2.5 Đo lường thu nhận liệu chùm photon 33 2.5.2 Yêu cầu liệu chùm tia cho PDD profile dạng trường chiếu 33 2.5.2.1 Liều sâu phần trăm - PDD 33 2.5.2.2 Profile chùm tia 34 2.5.2.3 Dữ liệu liều điểm chùm photon 35 Chương 36 3.1 Mô tả thiết bị 36 3.1.1 Máy gia tốc Unique 6MV Varian 36 3.1.2 Hệ thống thiết bị đo liều 37 3.1.3 Các bước tiến hành đo lường ghi nhận kết 38 3.1.4 Kết đo liệu chùm Photon 40 3.1.4.1 Liều sâu phần trăm trường chiếu mở 40 3.1.4.2 Liều sâu phần trăm trường chiếu có wedge 42 3.1.4.3 Profile trường chiếu mở 46 3.1.4.4 Profile trường chiếu wedge 47 3.1.4.5 Nhóm liệu đo theo điểm 51 3.1.5 Kiểm tra tính xác kết quy trình commissioning 54 3.1.5.1Chuẩn bị trang thiết bị thực 55 3.1.5.2.2Đo kiểm tra lập kế hoạch TPS liều thực tế máy phát tia: 57 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH – VIỆT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tiếng Anh Gantry Stationary structure Treatment couch Megnetron Linac Bremsstralung Servo Wedge Beam Limited Device Isodose curves Collimator Commissioning Buil-up Region Beam Profile Output factor Symmetry Flatness Isocenter Pen Left - Right Tray Factor Block Factor Measured Dose Reading Test Pattern Square Field Rectangular Field Tiếng Việt Giàn thân máy quay Cấu trúc cố định máy Giường điều trị Thiết bị tạo sóng cao tần Máy gia tốc tuyến tính Bức xạ hãm Mạch đáp ứng tín hiệu Nêm lọc Thiết bị định dạng chùm tia Đường cong đồng liều Ống chuẩn trực chùm tia Quy trình vận hành thiết bị để chấp thuận đưa máy vào sử dụng điều trị lâm sàng Vùng cân điện tích Hình dạng chùm tia Hệ số liều đầu Tính đối xứng chùm tia Tính phẳng chùm tia Vị trí đồng tâm Vùng bán trái - phải Hệ số truyền qua khay Hệ số truyền qua Block Liều đo Số đếm ghi nhận liều lượng kế Mẫu kiểm tra Trường chiếu vuông Trường chiếu chữ nhật DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chú giải Chữ viết tắt Chú giải MLC Multileaf Collimator Asym Asymmetry W Wedge FS Field Size WF Wedge Field W15R Wedge 15 Right side at Out side OF Open Field W30Out Wedge 30 thin end at Out side OFs Output Factors W45IN Wedge 45 thick end at Out side ATP Acceptant test procedure FWHM Field With Half Max PDD Percentage Depth Dose CAT Custormor Acceptance Test BSF Back Scatter Factor AT Acceptance Test TMR Tissue Maxium Ratio Cal Dose Calculator Dose CSF -Sc Collimator Scatter Factor AAA Anisotropic Analytical Algorithm SPF - Sp Scatter Phantom Factor PBC RDR - OFs Relative Dose Ratio APW15L20 International Commission on Radiation Units and Measurements LAO International Atomic Energy Agency LPO Pencil Beam Convolution Anterior Post Wedge15 Left side at Out side ICRU IAEA Dmax, D5, D10, D20 Dose at Zmax, 5, 10, 20cm Left Anterior Oblique Left Post Oblique RL Right Left Qi R100, R80, R50 Beam Quality Dx Dose value at user selected depth Depth at Zmax, 80%, 50% %diff Different Percentage SSD Source Skin/ Surface Distance DW Dynamic Wedge MLC Trans MLC Transmission DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình 1.1 Hình1.4.1 Hình 1.4.2a Hình 1.4.2b Hình 1.4.3a Hình 1.4.3b Hình 1.4.3c Hình 1.4.5 Hình 1.4.6a Hình 1.4.6b Hình 1.5.1a Hình 1.5.1b Hình 1.5.2 Hình 1.5.3 Hình 1.5.5 Hình 1.5.6 Hình 1.5.7 Hình 2.3.2 Hình 2.3.6 Hình 2.3.7 Hình 2.4.2 Hình 2.5.2.1 Hình 2.5.2.2 Hình 3.1.1a Hình 3.1.1b Hình 3.1.2 Hình 3.1.3 Hình 3.1.4.1a Hình 3.1.4.1b Hình 3.1.4.1c Hình 3.1.4.2a Hình 3.1.4.2b Hình 3.1.4.2c Hình 3.1.4.3 Hình 3.1.4.4a Hình 3.1.4.4b Hình 3.1.4.2a Hình 3.1.5.2.1 Nội dung Sơ đồ cấu tạo máy gia tốc tuyến tính Bộ cung cấp sóng RF- Magnetron Mơ hình ống gia tốc Minh họa chuyển động sóng đứng Vị trí mạch RF máy gia tốc tuyến tính Bộ chuyển cổng Minh họa hoạt động chuyển bốn cổng Minh họa súng điện tử gắn đầu lối vào ống gia tốc Sơ đồ ba hệ thống uốn chùm electron Uốn chùm tia góc 90 độ mặt phẳng quỹ đạo electron Mô tả chi tiết cấu hình thiết bị đầu máy Gia tốc Bia tia X Mô tả lọc phẳng chùn tia theo hướng nhìn nguồn - đích Buồng ion hóa kiểm sốt chùm tia Các nêm vật lý Sơ đồ mô tả định dạng chùm tia Mô tả chi tiết vị trí cấu hình chuẩn trực đa MCL Mơ hình mơ tả vùng cân điện tích Mơ hình thiết lập phép đo ghi nhận TAR Mơ hình thiết lập phép đo ghi nhận TMR Mô tả đường profile chùm photon với FS 10x10 Mô tả phép đo PDD Mô tả phép đo Profile Máy Gia tốc Varian Unique Sơ đồ khối mơ tả kích thước hình dạng ngồi máy Giao diện phần mềm MEPHYSTO Navigator Mơ tả thiết bị Kết đo PDD với FS tiêu chuẩn 10X10cm2 Phân tích kết đo PDD trường chiếu mở Trang 7 11 13 14 15 16 16 19 20 22 27 28 29 32 33 35 36 37 38 39 40 41 Đường cong mô tả liều sâu phần trăm với FS khác 41 42 Kết đo PDD với FS tiêu chuẩn 10X10cm , W15 Phân tích kết đo PDD trường chiếu có Wedge 43 Đường cong mô tả liều sâu phần trăm với trường chiếu có wedge 44 46 Đường profile với trường chiếu mở kích thước 10x10cm Đường Profile với W15 48 Đường Profile với W60 49 Đường profile trường chiếu W15, FS 10x10 50 Sơ đồ bố trí phép đo chuẩn liều máy 55 DANH MỤC CÁC BẢNG STT Nội dung Bảng 2.4.2 Đặc tính chùm xạ photon 6MV 31 Bảng 3.1.4.1 Kết phân tích đường PDD chùm photon 6MV … 40 Bảng 3.1.4.2 Bảng kết ghi nhận giá trị liệu profile chùm tia với FS 10x10 W15 42 Bảng 3.1.4.2a Bảng kết xử lý đường profile chùm tia với W15 44 Bảng 3.1.4.2b Bảng kết xủa lý đường profile chùm tia với W30 44 Bảng 3.1.4.2c Bảng kết xủa lý đường profile chùm tia với W45 45 Bảng 3.1.4.2d Bảng kết xủa lý đường profile chùm tia với W60 45 Bảng 3.1.4.3a Bảng ghi nhận kết profile trường chiếu mở FS 10x10 Bảng ghi nhận kết profile trường chiếu mở FS 10x10 xử lý exel Bảng ghi nhận kết profile trường chiếu mở FS 20x20 xử lý exel 46 Bảng 3.1.4.3b Bảng 3.1.4.3c Trang 47 47 Bảng 3.1.4.5.2a Bảng liệu đường Profile với FS 10x10 độ sâu khác W15 Bảng liệu hệ số suất liều đầu máy với trường chiếu mở d10 Bảng liệu hệ số suất liều đầu máy với trường chiếu W15 Bảng 3.1.4.5.2b Bảng liệu hệ số suất liều đầu máy với trường chiếu W60 52 Bảng3.1.4.5.3a Bảng hệ số hiệu chỉnh truyền qua wedge 53 Bảng 3.1.4.4 Bảng 3.1.4.5.1 51 51 51 Bảng 3.1.4.5.3b Bảng hệ số hiệu chỉnh truyền qua MLC 54 Bảng 3.1.4.5.3c 54 Bảng hệ số hiệu chỉnh truyền qua Tray Bảng 3.1.4.5.3d Bảng hệ số hiệu chỉnh truyền qua Block Bảng so sánh kết đối chiếu liều phát tia thực tế liều Bảng 3.1.5.2.2a lập kế hoạch TPS đơn trường chiếu Bảng so sánh kết đối chiếu liều phát tia thực tế liều Bảng 3.1.5.2.2b lập kế hoạch TPS trường chiếu tổ hợp 54 65 66 Hình 3.1.4.4a: Đường Profile với W15 48 Hình 3.1.4.4b: Đường Profile với W60 49 Hình 3.1.4.4c: Đường profile trường chiếu W15, FS 10x10 50 Bảng 3.1.4.4: Bảng liệu đường Profile với FS 10x10 độ sâu khác W15 3.1.4.5 Nhóm liệu đo theo điểm 3.1.4.5.1 Hệ số suất liều đầu máy với trường chiếu mở – OF Bảng 3.1.4.5.1: Bảng liệu hệ số suất liều đầu máy với trường chiếu mở d10 X06 X/Y Open 100 10 10 10 cGy/MU 10 12 15 20 25 30 35 40 0.50980 0.52910 0.53690 0.54110 0.54380 0.54560 0.54760 0.54920 0.55030 0.55090 0.55120 0.55170 0.53450 0.56550 0.58020 0.58830 0.59360 0.59680 0.60010 0.60350 0.60550 0.60680 0.60750 0.60770 0.54400 0.58210 0.60170 0.61300 0.62020 0.62540 0.63070 0.63570 0.63860 0.64040 0.64140 0.64170 0.54900 0.59190 0.61480 0.62870 0.63780 0.64420 0.65090 0.65750 0.66120 0.66370 0.66490 0.66620 10 0.55220 0.59810 0.62380 0.63930 0.65910 0.65690 0.66540 0.67320 0.67750 0.68050 0.68240 0.68330 12 0.55390 0.60220 0.62940 0.64640 0.66080 0.66580 0.67480 0.68400 0.68900 0.69260 0.69450 0.69600 15 0.55630 0.60630 0.63500 0.65370 0.66640 0.67520 0.68520 0.69590 0.70210 0.70620 0.70870 0.71010 20 0.55800 0.60980 0.64060 0.66040 0.67480 0.68480 0.69630 0.70880 0.71640 0.72100 0.72410 0.72620 25 0.55990 0.61340 0.64480 0.66600 0.68050 0.69120 0.70420 0.71750 0.72600 0.73160 0.73540 0.73770 30 0.56010 0.61420 0.64630 0.66810 0.68360 0.69510 0.70850 0.72310 0.73230 0.73840 0.74270 0.74520 35 0.56100 0.61530 0.64830 0.67050 0.68630 0.69790 0.71200 0.72770 0.73700 0.74370 0.74800 0.75060 40 0.56160 0.61590 0.64910 0.67140 0.68740 0.69950 0.71360 0.72940 0.73950 0.74600 0.75070 0.75320 3.1.4.5.2 Hệ số suất liều đầu máy với trường chiếu có wedge Bảng 3.1.4.5.2a: Bảng liệu hệ số suất liều đầu máy với trường chiếu W15 51 Wedge: 150 X06 X/Y W15 100 10 10 10 cGy/MU 10 12 15 20 25 30 0.3666 0.3800 0.3856 0.3885 0.3904 0.3918 0.3932 0.3946 0.3956 0.3961 0.3819 0.4040 0.4142 0.4201 0.4236 0.4264 0.4292 0.4320 0.4338 0.4353 0.3882 0.4155 0.4292 0.4376 0.4428 0.4466 0.4507 0.4552 0.4579 0.4597 0.3921 0.4224 0.4388 0.4489 0.4556 0.4602 0.4658 0.4715 0.4754 0.4776 10 0.3941 0.4268 0.4449 0.4562 0.4642 0.4698 0.4761 0.4830 0.4876 0.4906 12 0.3962 0.4295 0.4492 0.4616 0.4702 0.4765 0.4836 0.4917 0.4970 0.5004 15 0.3970 0.4326 0.4533 0.4668 0.4764 0.4837 0.4922 0.5016 0.5079 0.5122 20 0.3988 0.4357 0.4579 0.4729 0.4837 0.4919 0.5018 0.5130 0.5206 0.5263 25 0.4002 0.4379 0.4609 0.4768 0.4885 0.4975 0.5085 0.5212 0.5303 0.5372 30 0.4004 0.4393 0.4633 0.4797 0.4921 0.5018 0.5133 0.5276 0.5377 0.5451 35 0.4013 0.4404 0.4649 0.4820 0.4950 0.5050 0.5173 0.5327 0.5434 0.5514 40 0.4013 0.4414 0.4663 0.4837 0.4967 0.5072 0.5198 0.5356 0.5469 0.5553 Bảng 3.1.4.5.2b: Bảng liệu hệ số suất liều đầu máy với trường chiếu W60 Wedge 600 X06 10 12 15 20 25 30 35 40 W60 0.2095 0.2183 0.2221 0.2244 0.2257 0.2266 0.2276 0.2288 0.2297 0.2303 0.2310 0.2310 100 0.2172 0.2307 0.2376 0.2416 0.2443 0.2461 0.2480 0.2503 0.2519 0.2529 0.2540 0.2547 100 0.2203 0.2367 0.2455 0.2511 0.2548 0.2573 0.2601 0.2632 0.2655 0.2672 0.2686 0.2696 10 0.2221 0.2400 0.2505 0.2571 0.2616 0.2649 0.2683 0.2724 0.2754 0.2773 0.2793 0.2804 10 10 0.2233 0.2424 0.2538 0.2614 0.2665 0.2702 0.2745 0.2793 0.2827 0.2855 0.2877 0.2890 cGy/MU 12 0.2240 0.2441 0.2562 0.2656 0.2701 0.2745 0.2792 0.2849 0.2888 0.2918 0.2944 0.2960 15 0.2249 0.2458 0.2591 0.2680 0.2745 0.2795 0.2850 0.2919 0.2964 0.3003 0.3032 0.3051 52 3.1.4.5.3 Các hệ số truyền qua khay, khối che chắn MLC Yêu cầu cài đặt thiết bị ghi nhận kết - Vị trí phantom nước cho khoảng cách SSD = 100cm - Độ sâu: 5cm, 10cm ( bên vùng dmax để loại trừ electron tán xạ) - Trường chiếu tiêu chuẩn: OF- 10x10 cm2 - Collimator để góc 00 - Ghi nhận giá trị liều đo với trường chiếu mở - Ghi nhận giá trị liều đo với trường chiếu có Tray - Ghi nhận giá trị liều đo với trường chiếu có khối che chắn gắn Tray che kín kích thước trường chiếu - Ghi nhận giá trị liều đo với trường chiếu có MCL đóng hồn tồn - Ftray = R tray / Ropen - Fblock = Rblock / Rtray - FMLC = RMLC / Ropen Hệ số truyền qua Wedge Bảng3.1.4.5.3a : Bảng hệ số hiệu chỉnh truyền qua wedge FS: 10x10cm2 Dose: 100MU FS OPEN cGy/MU READ 0.6501 WED CAL FACTOR W15 0.4642 0.714043993 W30 0.3553 0.546531303 W45 0.3231 0.497000461 W60 0.2665 0.409936933 Hệ số truyền qua MLC 53 Bảng 3.1.4.5.3b: Bảng hệ số truyền qua MLC FS(10X10) OPEN transA transB READ 0.83870 0.00930 0.00963 READ 0.83910 0.00928 0.00963 READ 0.83820 0.00927 0.00962 AVERAGE 0.83867 0.00928 0.00962 Hệ số truyền qua khay Bảng 3.1.4.5.3c:Bảng hệ số truyền qua khay FS(15x15) open field tray field 0.87280 0.84450 0.87310 0.88450 average tray factor 0.87295 0.86450 0.99032018 Hệ số truyền qua Block Bảng 3.1.4.5.3d: Bảng hệ số truyền qua Block FS(3x3) open field block field 0.74570 0.01123 0.74560 0.01117 average block factor 0.74565 0.01120 0.01502045 3.1.5 Kiểm tra tính xác kết quy trình commissioning Tính toán liều hấp thụ theo TRS 398 Dw,Q = kQ,Qo * Nw,Qo * MQ * kt,p Trong đó: - Dw,Q: Liều hấp thụ môi trường nước/ vật liệu tương đương thay - KQ,Qo: Hệ số điều chỉnh chất lượng chùm tia - Nw,Qo: Hệ số hiệu chuẩn liều hấp thụ nước 60Co - MQ : Giá trị ghi nhận từ máy đo liều kế - kt,p : Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ áp suất và: - TPR20,10 = 1,2661*PDD20,10 – 0,0595 - Kt,p = ; T P nhiệt độ áp suất môi trường 54 3.1.5.1 Chuẩn bị trang thiết bị thực - Đầu đo PTW 31010 0.125 cm3 Flexible - Phantom rắn mật độ tương đương nước - Cáp kết nối chamber với Electrometer (Dosemeter) - Nhiệt kế, áp suất kế - Chụp CT mô phatom rắn với độ dày lát cắt 0.2cm - Lập kế hoạch xạ trị phantom với kế hoạch để tiến hành so sánh liều thu sau lập kế hoạch phát tia thực tế sai khác từ đưa đánh giá tính xác việc thực quy trình commissioning máy gia tốc xạ trị 3.1.5.2 Các bước tiến hành 3.1.5.2.1 Chuẩn liều máy: [10] SSD 100cm, đo độ sâu d5, độ dầy lớp phanton ngăn tán xạ ngược 10cm tiến hành theo phương pháp TRS 398 Hình 3.1.5.2.1: Sơ đồ bố trí phép đo chuẩn liều máy 55 56 3.1.5.2.2 Đo kiểm tra lập kế hoạch TPS liều thực tế máy phát tia: 57 Hospital: K Hospital TPS verification :Eclipse 11 Machine: Clinac Unique 6MV Point dose Measurement: TPR20/10 = Open Test pattern FS(cm) Square field 3x3 2.414 22.9 100.9 10.1409 Square field 5x5 2.547 22.9 100.9 Square field 10x10 2.728 22.9 Square field 20x20 2.876 Square field 40x40 Rectangular field 5x20 20x5 6x15 15x6 5x5 10x10 20x25 10x10 20x25 10x10 25x20 10x10 25x20 10x10 15x15 Rectangular field Asym (2,4,10,5) Asym (10,5,2,4) Wedge W15R W15R W15R W30L W30L W30Out W30Out W45IN W45IN W60L W60R Ave.reading (nC) Temp Pressure k t,p k q,q0 N D,w TMR = 0.8581 Dose rate 400 MU/min 0.125cc ( PTW 31102 flexible), PTW Unidos : SSD technique, 100 M U at d5cm with solid water phantom, +400V Measured 0.664 PBC10028 AAA10028 Dose (cGy) Cal dose %diff Cal dose %diff 0.9913 3.078 74.70 73.70 1.33 73.90 1.07 10.1409 0.9913 3.078 78.81 79.10 -0.36 78.90 -0.11 100.9 10.1409 0.9913 3.078 84.41 82.80 1.91 83.50 1.08 22.9 100.9 10.1409 0.9913 3.078 88.99 87.70 1.45 88.80 0.22 2.950 22.9 100.9 10.1409 0.9913 3.078 91.28 93.30 -2.21 93.30 -2.21 2.668 2.641 2.689 2.665 1.790 1.924 2.095 1.478 1.643 1.870 1.717 1.343 1.478 1.106 1.161 22.9 100.9 10.1409 22.9 100.9 10.1409 22.9 100.9 22.9 100.9 10.1409 10.1409 22.9 100.9 22.9 100.9 10.1409 10.1409 22.9 100.9 10.1409 22.9 100.9 22.9 100.9 10.1409 10.1409 22.9 100.9 10.1409 22.9 100.9 22.9 100.9 10.1409 10.1409 22.9 100.9 10.1409 22.9 100.9 22.9 100.9 10.1409 10.1409 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 82.54 81.72 83.21 82.46 55.39 59.53 64.83 45.73 50.84 57.86 53.13 41.56 45.73 34.22 35.93 81.70 81.10 83.70 81.30 54.80 60.20 64.50 46.20 50.70 58.20 53.50 41.30 45.00 33.60 35.90 1.02 0.76 -0.59 1.41 1.06 -1.12 0.50 -1.02 0.28 -0.58 -0.70 0.62 1.61 1.82 0.07 81.20 80.70 83.90 81.70 54.90 60.20 64.50 46.20 50.80 58.20 53.80 41.30 45.10 33.6058 35.20 1.62 1.25 -0.83 0.93 0.88 -1.12 0.50 -1.02 0.08 -0.58 -1.26 0.62 1.39 1.82 2.02 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 Bảng 3.1.5.2.2a: Bảng so sánh kết đối chiếu liều phát tia thực tế liều lập kế hoạch TPS đơn trường chiếu Bảng 3.1.5.2.2b: Bảng so sánh kết đối chiếu liều phát tia thực tế liều lập kế hoạch TPS trường chiếu tổ hợp Plan Composite Test pattern FS(cm) Reading (nC) AP W15L20 10x10 5.415 LAO70 10x10 5.490 LPO100 10x10 5.660 RL 10x10 5.723 Sum Sum 50MU/field 100MU/field Measured Temp Pressure PBC AAA k t,p k q,q0 N D,w Dose (cGy) Cal dose %diff Cal dose %diff 22.288 22.7 993 1.0296 0.9913 5.434 123.61 125.60 -1.61 125.70 -1.69 44.610 22.8 993 1.0301 0.9913 5.434 247.54 251.30 -1.52 251.40 -1.56 59 Đánh giá kết thực hiện: - Các kết thực phép đo xác định đặc tính chùm tia cho kết nằm giới hạn với thông số chuẩn đưa từ nhà sản xuất, đồng thời đáp ứng với tiêu chí đánh giá tổ chức , hiệp hội nghề nghiệp uy tín IAEA, AAMP…, cụ thể:  Liều đạt cực đại dmax: 1,5cm  D10 – liều phần trăm độ sâu d10cm: 67,1%  Độ sâu liều đạt 50% giá trị liều dmax: 15,583cm  Chỉ số chất lượng chùm tia: 0,6858  Độ phẳng chùm tia trường tiêu chuẩn 10x10cm d = 10cm: 2,12 %  Tính đối xứng chùm tia trường tiêu chuẩn 10x10cm d = 10cm: 0,73%  Độ rộng vùng bán ( Penumbra) với FS 10x10cm2 d = 10cm: - Bên phải: 6,97mm - Bên trái: 6,87 mm - Kết kiểm chuẩn suất liều đầu ra: %diff ~ 0,77% - Kết kiểm định liều lập kế hoạch điều trị liều đo phát tia thực tế theo kế hoạch lập cho kết tốt, nằm giới hạn cho phép ( < 2%) đảm bảo yêu cầu cho điều trị lâm sàng Từ kết thu trên, khẳng định hệ thống máy gia tốc đơn Unique sở K3 Tân triều Bệnh viện K đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đề nghị đưa thiết bị vào hoạt động điều trị lâm sàng 60 KẾT LUẬN3 Máy gia tốc xạ trị loại trang thiết bị có cấu tạo phức tạp Nó kết tinh giao thoa ngành khoa học: Vật lý – y tế - khí – điện học – tự động hóa áp dụng việc điều trị lâm sàng cho người Chính vậy, việc đảm bảo trang thiết bị hoạt động xác an tồn vơ nghiêm ngặt Quy trình commissioning máy Gia tốc bước cuối quan trọng để đưa trang thiết bị vào sử dụng hoạt động lâm sàng sở Nó đòi hỏi đội ngũ cán sở bên cạnh phải có kiến thức chun mơn định có kinh nghiệm làm việc thực tế máy Gia tốc thời gian người cán thực cần phải có tính kiên trì, tỷ mỉ đảm bảo thực quy trình cách an tồn hiệu Thơng qua đề tài luận văn cho tơi hội tìm hiểu sâu hệ thống máy Gia tốc xạ trị, thêm nhiều kiến thức để xây dựng chương trình đảm bảo chất lượng điều trị tia xạ cho sở phục vụ công tác hoạt động chuyên môn hàng ngày Đề tài đề cập đến số phương pháp đo lường xạ để xác định đặc tính chùm photon làm tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành vật lý hạt nhân muốn tìm hiểu máy gia tốc hay người bước chân vào ngành xạ trị muốn tìm hiểu kiến thức nguyên lý hoạt động máy gia tốc cách thức vận hành hệ thống để tạo chùm photon phân bố chùm photon hướng tới bệnh nhân… Mặc dù thân cố gắng tìm hiểu hồn thiện luận văn kiến thức chun mơn có hạn, xạ trị nói chung xạ trị máy gia tốc tuyến tính nói riêng đã, ngành khoa học phức tạp, thách thức muốn tìm hiểu chuyên sâu Chính vậy, việc hồn thiện luận văn khơng thể tránh thiếu sót, mong nhận lời đóng góp ý kiến Thầy, Cơ bạn, đồng nghiệp để em hoàn thiện tốt luận văn 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh https://www.bir.org.uk/patients-public/history-of-radiology/1950s/1950sradiotherapy Dr Jürgen Debus’s presentation, Department Radiation Oncology, University,Heidelberg and Heidelberg Ion Therapy Center, Germany at DOE Workshop, Washington DC, Octomber, 26th, 2009 Unique System Manual, Unique Power Edition, Varian Medical System P MAYLES, A NAHUM, J C ROSENWALD (2007), Handbook of Radiotherapy Physic ( Theory and practice), by Taylor & Francis Group, LLC, Chap 11 IAEA ( 2005), E.B Poggorsak Technique Editor, Radiation Oncology Physics: A handbook for teachers and students, chap 10 Murat Beyzadeoglu, Gokhan Ozyigit, Cuneyt Ebruli, (2010), Basic Radiation Oncology, p.1.10.6 IAEA ( 2005), E.B Poggorsak Technique Editor, Radiation Oncology Physics: A handbook for teachers and students, p 183, table 6.4 Varian Medical System ( 2016), UNIQUETM the complete radiation oncology solutionn Varian Medical System ( 2014), Presentation, Beam Data Requirement for Photon and Electron Models 10 IAEA TRS398 (2000), Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy, P.6 62 ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN THANH BÌNH TÌM HIỂU, THỰC HIỆN QUY TRÌNH COMMISSIONING MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH ĐƠN NĂNG UNIQUE 6MV, VARIAN TẠI BỆNH VIỆN K3 TÂN TRIỀU... 6MV 1.1 Các phận hệ thống máy gia tốc đơn Unique 6MV (3,4) H G S Giàn T Hình 1.1: Sơ đồ cấu tạo máy gia tốc tuyến tính Về máy gia tốc đơn 6MV Unique máy gia tốc tuyến tính khác ứng dụng xạ trị... tạo máy gia tốc tuyến tính Phần thứ hai tìm hiểu quy trình nội dung cần thực thực quy trình Phần cuối luận văn đánh giá kết thực quy trình Chương I Cấu tạo nguyên lý hoạt động máy gia tốc Unique
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu, thực hiện quy trình commissioning máy gia tốc tuyến tính đơn năng unique 6MV, varian tại bệnh viện k3 tân triều , Tìm hiểu, thực hiện quy trình commissioning máy gia tốc tuyến tính đơn năng unique 6MV, varian tại bệnh viện k3 tân triều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn