Bài 27-Tập vẽ dáng người

Larry Ellison
Larry Ellison(11611 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 1213
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 01:27

Mô tả: TR êng thcs tt gio linh¦ TR êng thcs tt gio linh¦ 1.Em hãy cho biết người ta lấy chiều dài của bộ phận nào trên cơ thể để làm đơn vị so sánh tổng chiều cao cơ thể con người ? KiÓm tra bµi cò: 2.Tỉ lệ chuẩn về chiều cao của người trưởng thành là bao nhiêu đầu? Đơn vị “ Đầu người” Nam: 7,5 đầu Nữ : 7 đầu I- Quan s¸t – nhËn xÐt: Quan s¸t mét sè d¸ng ho¹t ®éng ho¹t ®éng cña con ng­êi Bµi 27: VÏ theo mÉu TËp vÏ d¸ng ng­êi TËp vÏ d¸ng ng­êi I- Quan s¸t – nhËn xÐt: Bµi 13: VÏ theo mÉu TËp vÏ d¸ng ng­êi TËp vÏ d¸ng ng­êi Chạy NhảyĐiNằm I- Quan s¸t – nhËn xÐt: Bµi 13: VÏ theo mÉu TËp vÏ d¸ng ng­êi TËp vÏ d¸ng ng­êi Một số dáng vận động khác I- Quan s¸t – nhËn xÐt: Bµi 13: VÏ theo mÉu TËp vÏ d¸ng ng­êi TËp vÏ d¸ng ng­êi Một số dáng vận động khác Nhng ngi ny ang lm gỡ? a b c a. Hoạt động- đi (đi làm) b. Hoạt động- chơi Gôn c. Hoạt động- gò hàn ở các hoạt động này em thấy có những dáng người như thế nào? Dáng đi Dáng đứng Dáng cúi Dáng đi, đứng, cúi: tư thế của đầu, thân, chân và tay như thế nào? Dáng đi: - Đầu: hơi cúi xuống - Thân: thẳng hướng về phía trước - Tay: tay trước và sau hơi co lên - Chân: chân trước duỗi thẳng, chân sau co lên Dáng đứng: - Đầu: hơi cúi xuống - Thân: hướng về phía trước - Tay: hai tay duỗi thẳng - Chân: hai chân đứng thẳng Dáng cúi: - Đầu: cúi xuống - Thân: cong về phía trước - Tay: một tay co, một tay duỗi - Chân: hai chân trùng ( cong ) Dáng người có thay đổi không? Thay đổi khi nào? Dáng người có thay đổi Thay đổi khi vận động . trùng ( cong ) Dáng người có thay đổi không? Thay đổi khi nào? Dáng người có thay đổi Thay đổi khi vận động II- Cách vẽ dáng người: Cách vẽ dáng người gồm. em thấy có những dáng người như thế nào? Dáng đi Dáng đứng Dáng cúi Dáng đi, đứng, cúi: tư thế của đầu, thân, chân và tay như thế nào? Dáng đi: - Đầu:

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 27-Tập vẽ dáng người, Bài 27-Tập vẽ dáng người, Bài 27-Tập vẽ dáng người

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-27-tap-ve-dang-nguoi

Đăng ký

Generate time = 0.1532039642334 s. Memory usage = 18.57 MB