Bài 27-Tập vẽ dáng người

15 1,260 8
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 01:27

TR êng thcs tt gio linh¦ TR êng thcs tt gio linh¦ 1.Em hãy cho biết người ta lấy chiều dài của bộ phận nào trên cơ thể để làm đơn vị so sánh tổng chiều cao cơ thể con người ? KiÓm tra bµi cò: 2.Tỉ lệ chuẩn về chiều cao của người trưởng thành là bao nhiêu đầu? Đơn vị “ Đầu người” Nam: 7,5 đầu Nữ : 7 đầu I- Quan s¸t – nhËn xÐt: Quan s¸t mét sè d¸ng ho¹t ®éng ho¹t ®éng cña con ng­êi Bµi 27: VÏ theo mÉu TËp vÏ d¸ng ng­êi TËp vÏ d¸ng ng­êi I- Quan s¸t – nhËn xÐt: Bµi 13: VÏ theo mÉu TËp vÏ d¸ng ng­êi TËp vÏ d¸ng ng­êi Chạy NhảyĐiNằm I- Quan s¸t – nhËn xÐt: Bµi 13: VÏ theo mÉu TËp vÏ d¸ng ng­êi TËp vÏ d¸ng ng­êi Một số dáng vận động khác I- Quan s¸t – nhËn xÐt: Bµi 13: VÏ theo mÉu TËp vÏ d¸ng ng­êi TËp vÏ d¸ng ng­êi Một số dáng vận động khác Nhng ngi ny ang lm gỡ? a b c a. Hoạt động- đi (đi làm) b. Hoạt động- chơi Gôn c. Hoạt động- gò hàn ở các hoạt động này em thấy có những dáng người như thế nào? Dáng đi Dáng đứng Dáng cúi Dáng đi, đứng, cúi: tư thế của đầu, thân, chân và tay như thế nào? Dáng đi: - Đầu: hơi cúi xuống - Thân: thẳng hướng về phía trước - Tay: tay trước và sau hơi co lên - Chân: chân trước duỗi thẳng, chân sau co lên Dáng đứng: - Đầu: hơi cúi xuống - Thân: hướng về phía trước - Tay: hai tay duỗi thẳng - Chân: hai chân đứng thẳng Dáng cúi: - Đầu: cúi xuống - Thân: cong về phía trước - Tay: một tay co, một tay duỗi - Chân: hai chân trùng ( cong ) Dáng người có thay đổi không? Thay đổi khi nào? Dáng người có thay đổi Thay đổi khi vận động [...]... Hình vẽ một số dáng người I- Quan sát nhận xét:Quan sát một số dáng hoạt độnghoạt động của con người Bài 27: Vẽ theo mẫuTập vẽ dáng người Tập vẽ dáng người I- Quan sát nhận xét: Bài 13: Vẽ theo mẫuTập vẽ dáng người Tập vẽ dáng người Mt s dỏng vn động khác Dáng cúi:- Đầu: cúi xuống- Thân: cong về phía trước- Tay: một tay co, một tay duỗi- Chân: hai chân trùng ( cong ) Dáng người. .. người Mt s dỏng vn động khác Dáng cúi:- Đầu: cúi xuống- Thân: cong về phía trước- Tay: một tay co, một tay duỗi- Chân: hai chân trùng ( cong ) Dáng người có thay đổi không?Thay đổi khi nào? Dáng người có thay đổiThay đổi khi vận ®éng . trùng ( cong ) Dáng người có thay đổi không? Thay đổi khi nào? Dáng người có thay đổi Thay đổi khi vận động II- Cách vẽ dáng người: Cách vẽ dáng người gồm. em thấy có những dáng người như thế nào? Dáng đi Dáng đứng Dáng cúi Dáng đi, đứng, cúi: tư thế của đầu, thân, chân và tay như thế nào? Dáng đi: - Đầu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 27-Tập vẽ dáng người, Bài 27-Tập vẽ dáng người, Bài 27-Tập vẽ dáng người

Bình luận về tài liệu bai-27-tap-ve-dang-nguoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP