kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 9 (Phần Truyện)

2 4,627 34 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 01:26

UỶ BAN ND PHƯỜNG 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM Trường THCS Phường 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN ( PHẦN TRUYỆN) Thời gian : 45 phút I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm ) Học sinh trả lời 10 câu hỏi bên dưới bằng cách chọn 1 trong 4 cách trả lời cho sẵn : 1/ Sắp xếp nào dưới đây đúng với trình tự thời gian ra đời của các tác phẩm : a. Lặng lẽ Sa Pa, Làng, Bến quê, Chiếc lược ngà, Những ngôi sao xa xôi b. Làng, Chiếc lược ngà, Lặng lẽ Sa Pa, Những ngôisao xa xôi, Bến quê c. Bến quê, Những ngôi saop xa xôi, Làng, Chiếc lược ngà, lặng lẽ Sa Pa. d. Chiếc lược ngà, Làng, Bến quê, Những ngôi sao xa xôi, Chiếc lược ngà. 2/ “ Là nhà văn chuyên viết truyện ngắn và bút kí” là nhận định đúng về tác giả : a. Kim Lân b. Nguyễn Quang Sáng c. Nguyễn Thành Long d. Lê Minh Khuê. 3/ Truyện ngắn nào sau đây không trích từ tập truyện cùng tên : a. Lặng lẽ Sa Pa. b. Chiếc lược ngà. c. Bến quê d. Những ngôi sao xa xôi. 4/ Dòng nào sau đây thể hiện rõ nhất cảm xúc của nhân vật Nhĩ : a. Ngoài cửa sổ bấy giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt dần. b. Tiết trời đầu thu đem đến cho con sông Hồng một màu đỏ nhạt. c. Những màu sắc thân thuộc quá như là da thịt, hơi thở của đất màu mỡ. d. Mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn. 5/ Diễn biến tâm trạng nào dưới đây đúng với tâm trạng của Phương Định trong một lần phá bom : a. bình tĩnh, can đảm, tự tin, căng thẳng. b. căng thẳng, tự tin, bình tĩnh, can đảm. c. tự tin, bình tĩnh, can đảm, căng thẳng. d. căng thẳng, bình tĩnh, tự tin, can đảm. 6/ Tình huống nào sau đây đúng với truyện “Bến quê” : a. Tự nhiên b. Bất ngờ c. Nghịch lý d. Cả a, b, c đúng 7/ Những truyện nào sau đây có nhân vật kể chuyện trực tiếp xuất hiện ? a. Lặng lẽ Sa pa, Làng. b. Chiếc lược ngà, Những ngôi sao xa xôi. c. Bến quê, Làng d. Lặng lẽSa Pa, Chiếc lược ngà. 8/ Nhân vật nào sau đây là nhân vật tư tưởng ? a. ông Hai b, Nhĩ c. Bé Thu d. Phương Định. 9/Nội dung chính của tác phẩm “ Lặng lẽ Sa Pa” viết về : a. Thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì đổi mới b. Các cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. c. Con người mới trong những năm đầu xây dựng đất nước. d. Người nông dân Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp. 10/Tác giả nào sau đây quê ở huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An. a. Kim Lân b. Nguyễn Minh Châu. c. Nguyễn Thành Long d. Lê Minh Khuê. II - TỰ LUẬN : (5,0đ) 1/Nêu tình huống của các truyện ngắn đã học và cho biết giá trị nghệ thuật của những tình huống đó (2,5đ) 2/ Trong các nhân vật của các truyện đã học, nhân vật nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng em. Hãy viết một đoạn văn khoảng 5, 6 câu nêu suy nghĩ của em về nhân vật ấy (2,5đ) UỶ BAN ND PHƯỜNG 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM Trường THCS Phường 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN ( PHẦN TRUYỆN) Thời gian : 45 phút I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm ) Học sinh trả lời 10 câu hỏi bên dưới bằng cách chọn 1 trong 4 cách trả lời cho sẵn : 1/ Tác giả nào sau đây quê ở huyện huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá ? a. Kim Lân b. Nguyễn Minh Châu. c. Nguyễn Thành Long d. Lê Minh Khuê. 2/ Nội dung chính của tác phẩm “ Bến quê” viết về : a.Thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì đổi mới b.Các cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. c.Con người mới trong những năm đầu xây dựng đất nước. 8/ Nhân vật nào sau đây là nhân vật ? a. ông Hai b, Nhĩ c. Bé Thu d. Phương Định. d.Người nông dân Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN ( PHẦN TRUYỆN) Thời gian : 45 phút I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm ) Học sinh trả lời 10 câu hỏi bên dưới bằng cách chọn 1. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN ( PHẦN TRUYỆN) Thời gian : 45 phút I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm ) Học sinh trả lời 10 câu hỏi bên dưới bằng cách chọn 1
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 9 (Phần Truyện), kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 9 (Phần Truyện), kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 9 (Phần Truyện)

Bình luận về tài liệu kiem-tra-1-tiet-ngu-van-9-phan-truyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP