giáo án vật lí 11 phát triển năng lực học sinh rất hay

127 1,695 7
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2018, 08:48

giáo án được soạn theo hướng tập trung hoạt động của học sinh, theo phương pháp mớiChương I. Điên tích. Điên trườngTiết 1. Điện tích. Định luật CulôngA. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Trả lời được các câu hỏi: Có cách nào đơn giản để phát hiện xem 1 vật có bị nhiễm điện hay không. Điện tích là gì? Điện tích điểm là gì? Có mấy loại điện tích? Tương tác giữa các điện tích xảy ra như thế nào? Phát biểu được định luật Culông và vận dụng định luật đó để giải được những bài tập đơn giản về cân bằng của hệ điện tích. Hằng số điện môi của một chất cách điện cho ta biết điều gì? 2. Kĩ năng: Biết cách làm 1 vật nhiễm điện do cọ xát. Vận dụng được định luật Culông để giải các bài tập ở SGK và SBT. 3. Thái độ: Có hứng thú học tập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn và bài tập. 4. Năng lực: Năng lực diễn đạt mối quan hệ giữa các đại lượng vật lý.B. Chuẩn bị: Giáo viên: Chuẩn bị một vài thí nghiệm đơn giản về sự nhiễm điện do cọ sát. Học sinh: Xem lại phần tương ứng ở THCS.C. Tiến trình: Tổ chức lớp: Kiểm tra bài cũ: hông. Bài mới: THPT Hồng Quốc Việt Ngày soạn: Chương I Điên tích Điên trường Tiết Điện tích Định luật Cu-lơng A Mục tiêu: Kiến thức: - Trả lời câu hỏi: Có cách đơn giản để phát xem vật có bị nhiễm điện hay khơng Điện tích gì? Điện tích điểm gì? Có loại điện tích? Tương tác điện tích xảy nào? - Phát biểu định luật Cu-lơng vận dụng định luật để giải tập đơn giản cân hệ điện tích - Hằng số điện mơi chất cách điện cho ta biết điều gì? Kĩ năng: Biết cách làm vật nhiễm điện cọ xát Vận dụng định luật Culông để giải tập SGK SBT Thái độ: Có hứng thú học tập vận dụng kiến thức vào thực tiễn tập Năng lực: Năng lực diễn đạt mối quan hệ đại lượng vật lý B Chuẩn bị: * Giáo viên: Chuẩn bị vài thí nghiệm đơn giản nhiễm điện cọ sát * Học sinh: Xem lại phần tương ứng THCS C Tiến trình: * Tổ chức lớp: * Kiểm tra cũ: hông * Bài mới: Công việc thày trò Nội dung I Sự nhiễm điên vật Điên tích Tương tác điện: - GV: Làm TN cho vỏ bút Sự nhiễm điện vật: nhựa cọ xát vào tóc nhiều lần, đưa lại gần - Cọ xát thủy tinh, nhựa vào lụa, mẩu giấy nhỏ khơ? u cầu HS vật hút vật nhẹ quan sát nhận xét? - Ta nói vật nhiễm điện - Cuối GV chốt lại nêu khái niệm nhiễm điện vật? SGK - Hỏi: để kiểm tra xem vật có nhiễm điện hay không ta cần làm nào? - GV: giới thiệu khái niệm điện tích? Điện tích điểm? SGK - Hỏi: Một đồng xu nhiễm điện có coi điện tích điểm hay khơng? Vì sao? (chưa biết, chưa rõ so với khoảng cách nào) - Vì THCS, HS biết Vì GV gọi HS trả lời câu hỏi: + Các điện tích đẩy nhay hay hút nhau? + Có loại điện tích? - GV: Giải quết câu C1? - Nói thêm: Lực tương tác điện tích, gọi lực điện Điện tích Điện tích điểm: - Vật bị nhiễm điện gọi vật mang điện hay điện tích - Vật tích điện có kích thước nhỏ so với khoảng cách tới điểm xét gọi điện tích điểm Tương tác điện Hai loại điện tích: - Tương tác điện: Sự hút hay đẩy điện tích, gọi tương tác điện - Hai loại điện tích: Là điện tích âm điện tích dương + Các điện tích loại (dấu) đẩy + Các điện tích khác loại (dấu) hút II Định luật Cu lơng: Định luật Cu lông: - Định luật: SGK q1q2 - GV: Cho HS đọc phần II.1/t7-SGK? - Công thức: F = k (trong chân không) r thảo lận nhóm? Với: k hệ số tỉ lệ - Sau gọi HS nêu nội dung định luật Cu THPT Hồng Quốc Việt lơng (cho chân khơng)? - Cuối cùng: GV chốt lại, nêu nội dung công thức định luật Cu lông (cho chân không) nêu đơn vị đại lượng? SGK - Giải câu C2? - Thông báo thêm: Nếu điện tích chịu tác dụng nhiều điện tích khác: u r Thì u r hợp u r lực tác dụng lên điện tích là: F = F1 + F + Nm2 + Trong hệ SI: k = 9.10 C + F tính (N) + q1, q2 tính Cu lơng (C) + r tính mét (m) Tương tác giưac điện tích điểm đặt điện mơi đồng tính Hằng số điện môi: a Điện môi: Là môi trường cách điện - GV: Cho HS đọc phần II.2/t9-SGK? Có thể b Hằng số điện mơi: thảo luận nhóm? - Hằng số điện mơi (ε) : SGK/t9 - Sau gọi HS trả lời câu hỏi: + Chân không: ε = + Chất điện môi gì? + Khơng khí: ε ≈ + Hằng số điện mơi gì? + Các chất điện mơi khác: ε > + Hằng số điện môi chất cho ta - Định luật Cu lông (cho điện mơi đồng tính): biết điều chất đó? qq qq - Cuối cùng, GV chốt lại nêu khái niệm F = k 22 ⇒ F = 9.109 22 về: Chất điện môi; số điện môi εr εr môi trường; ý nghĩa số điện môi c Ý nghĩa ε : SGK/t9 môi trường; công thức định luật Cu lơng cho điện mơi đồng tính SGK D Củng cố: - Điện tích? Tương tác điện? Định luật Cu lông cho chân không? Định luật Cu lông cho diện mơi đồng tính? - Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4/t9-SGK? - Thảo luận 5, 6, 7, 8/t10-SGK? E Dặn dò: - Nắm hai loại điện tích? Nội dung cơng thức định luật Cu lơng cho điện mơi đồng tính cho chân khơng? Hằng só điện mơi? F Rút kinh nghiệm dạy: THPT Hoàng Quốc Việt Ngày soạn: Tiết Thuyết Êlectron Định luật bảo toàn điện tích A Mục tiêu: Kiến thức: - Trình bày nội dung thuyết êlêctrơn - Trình bày cấu tạo sơ lược nguyên tử phương diện điện Kĩ năng: Vận dụng thuyết êlêctrơn để giải thích sơ lược tượng nhiễm điện Thái độ: Có hứng thú học tập vận dụng kiến thức vào thực tiễn (giải thích nhiễm điện) Năng lực: Diễn đạt kiến thức tượng, đại lượng, định luật nguyên vật bản, phép đo, số vật B Chuẩn bị: * Giáo viên: Xem lại cấu tạo nguyên tử * Học sinh: Ôn lại khái niệm nguyên tử THCS lớp 10 C Tiến trình: * Tổ chức lớp: * Kiểm tra cũ: Phát biểu viết biểu thức định luật Cu lông? Nêu tên đơn vị đại lượng có biểu thức đó? * Bài mới: - GV: Vì HS học THCS, nên yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: + Nguyên tử cấu tạo từ gì? + Hạt nhân cấu tạo từ gì? - GV: Tiếp tục giới thiệu điện tích khối lượng êlectron? Điện tích khối lượng prơtơn? Điện tích nguyên tố? Khi nguyên tử trung hòa điện? I Thuyết êlectron: Cấu tạo nguyên tử phương diện điện Điện tích nguyên tố: a Cấu tạo nguyên tử: - Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương êlectron mang điện tích âm quay xung quanh - Hạt nhân gồm prôtôn mang điện dương nơtron khơng mang điện - Êlectron (kí hiệu e): + e ≈ −1,6.10−19 C + m ≈ 9,1.10−31 kg - Prôtôn (p): + q ≈ 1,6.10−19 C = e + mp ≈ 1,67.10−27 kg - GV: Cho HS tự đọc phàn I.2/t 12-SGK (có thể cho thảo luận nhóm ) Sau gọi HS trả lời câu hỏi sau: + Hãy nêu nội dung thuyết êlectron? + Khi nguyên tử trở thành ion âm? Khi nguyên tử trở thành ion dương? + Vật nhiễm điện dương vật có số êlêctrơn nhiều hay số prơtơn? + Vật nhiễm điện âm vật có số êlectron nhiều hay số prôtôn? - Số prôtôn hạt nhân số êlectron quay xung quanh hạt nhân ⇒ nguyên tử trung hòa điện b Điện tích nguyên tố: - Điện tích êlectron prôtôn nhỏ nhất, −19 gọi điện tích nguyên tố: q = 1,6.10 C Thuyết êlectron: - Thuyết êlêctrôn: SGK (chữ in nghiêng) - Ion: + Nguyên tử bớt e trở thành ion dương + Nguyên tử nhận thêm e trở thành ion âm - Vật nhiễm điện âm: Số e nhiều số prôtôn - Vật nhiễm điện dương: Số e số prơtơn II Vận dụng: THPT Hồng Quốc Việt - Cho HS đọc phần II.1-SGK? - Sau gọi HS trả lời câu hỏi: + Vật dẫn điện vật có nhiều hay điện tích tự do? + Vật cách điện vật có nhiều hay điện tích tự do? Vật (chất) dẫn điện vật (chất) cách điện: - Vật (chất) dẫn điện: Chứa nhiều điện tích tự do: Kim loại, dung dịch điện phân - Vật (chất) cách điện: Không chứa chứa điện tích tự do: Khơng khí khô, sứ thủy tinh, cao su, dầu Sự nhiễm điện tiếp xúc: - Hiện tượng: SGK - GV: Giới thiệu nêu vài ví dụ vè - Lưu ý: Tổng đại số điện tích hai nhiễm điện tiếp xúc? cầu trước sau tiếp xúc - Đàm thoại để giải câu C4? - Liên hệ: Điện giật tiếp xúc với dây dẫn có dòng điện - GV: Giới thiệu tượng nhiễm điện hưởng ứng? - Đàm thoại để giải câu C5? - Liên hệ: Vì khơng nên đến gần dây điện cao thế? Sự nhiễm điện hưởng ứng: - Hiện tượng: SGK - Giải thích: (câu C5)? III Định luật bảo tồn điện tích: SGK - GV: Thơng báo nội dung định luật bảo tồn điện tích? SGK D Củng cố: - Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4/t14-SGK? - Thảo luận 5, 6, 7/t14-SGK? E Dặn dò: - Nắm nội dung thuyết êlêctrơn? - Giải thích nhiễm điện cọ xát? Do tiếp xúc? hưởng ứng? F Rút kinh nghiệm dạy: THPT Hoàng Quốc Việt Ngày soạn: Tiết 3,4 Điện trường cường độ điện trường Đường sức điện A Mục tiêu: Kiến thức: - Trình bày khái niệm sơ lược điện trường ur ur F - Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường; viết công thức tổng quát E = nói rõ q ý nghĩa đại lượng vật cơng thức Nêu đơn vị cường độ điện trường tính cường độ điện trường điện tích điểm điểm - Nêu đặc điểm phương, chiều độ lớn véc tơ cường độ điện trường Vẽ véc tơ cường độ điện trường điện tích điểm - Nêu định nghĩa đường sức điện vài đặc điểm quan trọng đường sức điện Trình bày khái niệm điện trường Kĩ năng: Vận dụng cơng thức điện trường ngun chồng chất điện trường để giải số tập đơn giản điện trường tĩnh Thái độ: Có hứng thú học tập, tìm hiểu vận dụng kiến thức điện trường vào thực tiễn giải tập Năng lực: Năng lực trình bày mối quan hệ đại lượng vật lý B Chuẩn bị: * Giáo viên: Chuẩn bị số hình vẽ đường sức điện * Học sinh: Ôn lại định luật Cu lông phép cộng véc tơ C Tiến trình: * Tổ chức lớp: * Kiểm tra cũ: Hãy dùng thuyết êlêctrơn để giải thích tượng nhiễm điện hươmgr ứng? * Bài mới: I Điện trường: Môi trường truyền tương tác điện: - GV: Lập luận để giới thiệu nhanh phần SGK I.1? Từ nêu khái niệm điện trường Điện trường: phần I.2/t15-SGK SGK - GV: Cần nhấn mạnh điện trường điện tích tác dụng lực điện lên điện tích - GV: Cho HS tự đọc phần II.1/t16-SGK? II Cường độ điện trường: Khái niệm cường độ điện trường: + Điện tích thử (q): SGK + Cường độ điện trường: SGK Định nghĩa cường độ điện trường: - Định nghĩa: SGK (chữ màu xanh) F - Đàm thoại diễn giải để nêu định nghĩa - Công thức: E = q cường độ điện trường cơng thức tính + q điện tích thử đặt điểm M điện độ lớn cường độ điện trường trường điểm? SGK + F lực điện trường tác dụng lên q + E cường độ điện trường điểm M Véc tơ cường độ điện trường: u r ur F - Đàm thoại đẻ nêu khái niệm đặc + E = q ur điểm phương, chiều vàur độ dài véc tơ + Véc tơ điểm có: E cường độ điện trường E điểm? - Phương chiều trùng với phương chiều SGK lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương - Giải câu C1? - Chiều dài biểu diễn độ lớn cường độ điện Q>0 Q0 đặt điện trường ur đặc điểm lực điện điện trường tác E + dụng lên điện tích q>0? q>0 - Lực điện u r tác ur dụng uuuuurlên q là: - Hỏi: Nếu q0 a Nếu điện tích q>0 di chuyển theo đường K s thẳng từ M đến N: d s1 A MN = Fscosα; F = qE (q > 0); scosα = MH = d ⇒ A MN = qEd (1) P s2 H - N - Với: + d = MH + M hình chiếu điểm đầu đường lên đường sức + H hình chiếu điểm cuối đường lên đường sức + Chiều dương MH chiều đường sức o - Nếu: α < 90 ⇒ cosα > ⇒ d > ⇒ A MN > o - Nếu: α > 90 ⇒ cosα < ⇒ d < ⇒ A MN < - Nếu q0 di chuyển theo đường gấp khúc MPN: Ta có: A MN = A MP + A PN = Fs1 cosα1 + Fs2 cosα - Vẽ hình 4.2, đàm thoại diễn giải để hướng dẫn HS lập cơng thức tính cơng lực điện trường tác dụng lên điện tích q điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường trường hợp: Điện tích q di chuyển thẳng từ M đến N; điện tích q di chuyển theo đường gấp khúc MPN; điện tích q di chuyển theo đường MKN? - Hỏi: + Hãy so sánh công công thức (1) với ⇒ A MN = F(s1 cosα1 + s2 cosα ) công thức (2) công thức (3)? + Vậy công lực điện trường tác Mà: (s1 cosα1 + s2 cosα ) = = d; F = qE dụng lên điện tích q có phụ thuộc vào hình 10 THPT Hồng Quốc Việt - GV: Cho HS làm thử? Yêu cầu HS * Công dụng: bổ trợ cho mắt việc quan nêu nhận xét? (ảnh hàng chữ to hay sát vật nhỏ gần mắt nhỏ so với quan sát không dùng * Cấu tạo: Là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn kính lúp)? III Sự tạo ảnh kính lúp: * Sự tạo ảnh kính lúp: AB d kính A'B' d' B' Phần III: - GV: Đàm thoại diễn giải để vẽ sơ đồ tạo ảnh vật qua kính A lúp? - Dùng tranh vẽ tạo ảnh vật qua kính lúp, đàm A' thoại vàFdiễn giải để nêu tạoMắt ảnh ảo A'B' vật nhỏ lúp? B AB Okqua kính F' O - Đàm thoại nêu cách điều chỉnh vị trí d l vật trước kính để ảnh ảo lên + Mắt đặt sau kính để quan sát ảnh ảo A'B' khoảng nhìn rõ? Từ nêu khái niệm + Vật AB phải khoảng từ quang tâm O đến k ngắm chừng ngắm chừng vô cực? (0 < d < f) (để có ảnh ảo) - Hỏi: Khi sử dụng kính lúp, ta quan sát tiêu điểm vật F kính: trực tiếp vật hay quan sát ảnh ảo vật + Ảnh ảo A'B' phải lên khoảng nhìn rõ: (OCc < d' < OCv ) cho kính? B Phần IV: - GV: Đàm thoại để hướng dẫn HS lập công thức số bội giác kính lúp ngắm chừng vơ cực? - GV: Có thể thơng báo thêm số bội giác B thương mại SGK A - Hỏi: Vậy số bội giác kính lúp F ngắm chừng vơ cực phụ thuộc gì? AB A 'B' - Câu C2: tanα = ; tanα = OCc OCc + Vậy phải điều chỉnh vị trí vật (điều chỉnh d) cho ảnh ảo A'B' lên khoảng nhìn rõ mắt (từ Cc → Cv ) * Ngắm chừng: - Là điều chỉnh để quan sát ảnh ảo A'B' vị trí xác định - Để mắt đỡ mỏi, thường chọn cách ngắm chừng điểm cực viễn Với mắt khơng có tật, cách gọi ngắm chừng vô cực O(mắt) IV Số bội giác kính lúp ( G∞ ): * Ta có: G = α tanα ≈ α tanα Với: + α góc trơng vật AB có F'giá trị lớn vật đặt Ok điểm cực cận: tanα = AB OCc + α góc trơng ảnh qua kính * Ngắm chừng vô cực ( ∞ ): tanα = d'c A 'B' = kc = − ⇒ Gc = AB dc ⇒ G∞ = AB f OCc § = ff D Củng cố: - GV: Nếu thời gian, trả lời câu C2:; - Hướng dẫn câu 1, 2, 3/t208-SGK? Thảo luận 4, 5/t208-SGK? E Dặn dò: Làm tập sau: Bài 6/t208-SGK (bài 32.5, 32.8/t87-SBT Giờ sau chữa tập F Rút kinh nghiệm dạy: 113 THPT Hoàng Quốc Việt Ngày soạn: Tiết 63 Bài tập A Mục tiêu: Kiến thức: Qua tập, củng cố kiến thức kính lúp (và thấu kính) như: Cơng dụng, cấu tạo, tạo ảnh kính lúp cơng thức tính độ bội giác kính lúp Kĩ năng: Rèn kĩ vẽ hình giải tập liên quan đến kính lúp Thái độ: Có ý thức giải tập; tính tốn cẩn thận, xác; có hứng thú học tập Năng lực: Năng lực sử dụng kiến thức vật để thực nhiệm vụ học tập B Chuẩn bị: * GV: Soạn giáo án chữa tập * Học sinh: Giải trước tập cho nhà từ tiết trước C Tiến trình: * Tổ chức lớp: * Kiểm tra cũ: xen kẽ chữa tập * Bài mới: Bài 6/t208-SGK: Bài 6/t208-SGK: B' - Gọi cho HS xung a Tính d: phong lên chữa - Sơ đồ tạo ảnh qua kính: - AB Gọi HS nhận xét kínhkhác A'B' - GV: Nhận xét chữa lại d d' A' * Lưu ý: Cần làm rõ số ý sau: + Ngắm chừng điểm cực cận gì? + Ngắm chừng điểm cực viễn gì? + Ngắm chừng vơ cực gì? A F - Nếu ngắm điểm B chừng Ok F' (A 'B' ≡ C ) cực cận d c : l Mắt O Ta có: d'c = −OCc = −10cm (mắt sát sau kính); f = ⇒ dc = d'cf = = 5cm d'c − f - Nếu ngắm chừng điểm cực viễn (A 'B' ≡ Cv ) : 114 = = 10cm D THPT Hoàng Quốc Việt d'vf = = 9cm d = −OCv = −90cm (mắt sát sau kính) ⇒ dv = ' dv − f ' v - Vậy phải đặt vật trước kính cách kính khoảng d, với: (5cm o; d' < 0; f < 0) - Câu C2: (f0 < d < 2f0 ) - Câu C3: Khoảng cách a = O1O2 > f0 (của thấu kính hội tụ) Vì khơng ảnh ảo A 1B1 cho thấu kính phân kì phía trước chưa khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ phía sau Vì A 1B1 vật thật thấu kính hội tụ, nên cho ảnh thật vật khoảng tiêu cự E Dặn dò: - Đọc kĩ lại 35/t218-SGK - Nắm vững hình dung bước tiến hành thí nghiệm xác định tiêu cự thấu kính phân kì (phần V/t220,221-SGK) - Mỗi HS chuẩn kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành trang 222-SGK - Giờ sau tập trung phòng thực hành mơn Vật (tầng 2-nhà C) để làm thực hành F Rút kinh nghiệm dạy: 123 THPT Hoàng Quốc Việt Ngày soạn: Tiết 68 Thực hành: Xác định tiêu cự thấu kính phân kì (tiếp) A Mục tiêu: Như tiết 67 B Chuẩn bị: * GV: Chuẩn bị dụng cụ cho nhóm phần II/t218,219-SGK * Học sinh: Đọc kĩ thực hành nhà; hình dung bước chuẩn bị tiến hành thí nghiệm trước lên phòng thực hành C Tiến trình: * Tổ chức lớp: Kiểm diện chia lớp thành nhóm; * Kiểm tra cũ: Xen kẽ hướng dẫn làm thực hành * Bài mới: Tiếp tiết 67 Tiến hành thí nghiệm (như phần V/t220,221-SGK): GV: Giao cho nhóm dụng cụ Yêu cầu HS lắp ráp dụng cụ thí nghiệm theo yêu cầu thực hành xác định tiêu cự thấu kính phân kì, GV giám sát giúp đỡ thêm Yêu cầu nhóm HS tiến hành bước thí nghiệm phần V/t220,221-SGK); ghi kết vào bảng 35.1/t222-SGK(đã kẻ sẵn từ nhà) Yêu cầu nhóm ngắt mạch điện; tháo dụng cụ cho vào hộp để bảo quản D Củng cố: - GV: Nhận xét tinh thần chuẩn bị ý thức nhóm làm thực hành - Hướng dẫn yêu cầu HS nhà hoàn chỉnh báo cáo thực hành theo mẫu báo cáo thực hành trang 222-SGK E Dặn dò: - Giờ sau nộp báo cáo thực hành để chấm điểm - Ơn lại tồn chương trình học kì II - Giờ sau ơn tập học kì II (Có thể kiểm tra theo đề chung lịch kiểm tra chung toàn khối) F Rút kinh nghiệm dạy: Ngày soạn: 124 THPT Hoàng Quốc Việt Tiết 69 Ơn tập học kì II A Mục tiêu: Kiến thức: - Khái quát hóa kiến thức chương trình mà học sinh học học kì II (và tồn năm) - Chuẩn bị cho học sinh thi chất lượng học kì II (và toàn năm) đạt kết tốt Kĩ năng: Rèn cho HS cách nhìn khái quát kiến thức học học kì II (và tồn năm) Thái độ: Tích cực chủ động q trình ơn tập học kì II (và tồn năm) Năng lực: Năng lực lập kế hoạch, thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lý để nâng cao trình độ thân B Chuẩn bị: * GV: Soạn giáo án ơn tập học kì II theo mục tiêu * Học sinh: Ôn lại chương trình học học kì II C Tiến trình: * Tổ chức lớp: * Kiểm tra cũ: Xen kẽ ôn tập * Bài mới: Chương IV Từ trường: Khái niệm từ trường: SGK(phần II.2/t120) Cảm ứng từ(B): ur F (dây dẫn ⊥ B ) ; đơn vị B tesla (T) Il r ur * Lực từ : F = BIl sin α ; với α = (l , B) * Cảm ứng từ : B = Từ trường dòng điện: a Từ trường dòng điện dây dẫn thẳng dài: * Đường sức từ qua điểm M : Là đường tròn * Cảm ứng từ M: B = 2.10−7 I r b Từ trường dòng điện khung dây dẫn tròn: * Đường sức từ qua tâm O: Là đường thẳng - Đàm thoại diễn giải để ôn lại cho HS kiến thức chương trình mà HS học học kì II (và số kiến thức có liên quan học kì I) * Cảm ứng từ tâm O: B = 2π 10−7 I R c Từ trường dòng điện ống dây dẫn hình trụ: * Đường sức từ ống dây: Là đường thẳng song song cách (từ trường đều) −7 * Cảm ứng từ ống dây: B = 4π 10 N I = 4π 10−7 nI l lực Lo ren xơ: r ur f = q vB sin α ; với α = (v, B ) Chương V Cảm ứng điện từ: r ur Từ thông: Φ = BS cos α (Wb) ; với α = (n, B) α Cảm ứng điện từ: a Cảm ứng điện từ: Khi từ thông qua mạch kín biến thiên mạch có dòng điện, gọi dòng điện cảm ứng b Định luật Len xơ: …SGK (2 cách) c Định luật Farađây: ec = N ∆φ ∆Φ ; hay : ec = − N ∆t ∆t d Tự cảm: * Độ tự cảm ống dây dẫn hình trụ: L = 4π 10 Chương VI Khúc xạ ánh sáng: 125 −7 N2 ∆I S ; etc = − L l ∆t THPT Hoàng Quốc Việt Khúc xạ ánh sáng: a Hiện tượng: SGK (phần I.1/t162) b Định luật khúc xạ ánh sáng: SGK (phần I.2/t162,163) sin i n = n21 = sin r n1 Phản xạ toàn phần: * Phản xạ tồn phần gì: SGK (phần II.1/t169) * Điều kiện: SGK (phần II.2/170) Chương VII Mắt Các dụng cụ quang: I Lăng kính: Lăng kính gì: SGK (phần I/t176) Các phần tử lăng kính: SGK (phần I/t176) Đường truyền tia sáng đơn sắc qua lăng kính: SGK Các cơng thức lăng kính: (Đọc thêm) SGK II Thấu kính mỏng: Hai loại thấu kính: Thấu kính hội tụ thấu kính phân kì Các cơng thức thấu kính: * Các qui ước dấu (d; d'; f; ): SGK 1 = + f d d' A' B ' d' =− * Cơng thức số phóng đại ảnh: k = d AB * Công thức xác định vị trí ảnh: Ảnh vật qua thấu kính: SGK (phần IV/t184 → 186) III Mắt: Mắt tật: - Khi khơng điều tiết có tiêu điểm màng lưới - Điểm cực viễn Cv vô cực; điểm cực cận Cc cách mắt từ 20cm → 25cm Mắt cận: * Khái niệm: SGK * Đặc điểm (hệ quả): SGK * Cách khắc phục: SGK Mắt viễn: * Khái niệm: SGK * Đặc điểm (hệ quả): SGK * Cách khắc phục: SGK Mắt lão: * Khái niệm: Về già điểm cực cận lùi xa mắt bình thường SGK * Cách khắc phục: SGK IV Kính lúp: Cơng dụng cấu tạo: SGK Số bội giác: G∞ = d' § ; Gc = kc = − c f dc V Kính hiển vi: Cơng dụng cấu tạo: SGK d' d' σ§ ; Gc = kc = 2 Số bội giác: G∞ = k1 G2 = ff1 V Kính thiên văn: Cơng dụng cấu tạo: SGK 126 d1d2 THPT Hoàng Quốc Việt Số bội giác: G∞ = f1 f2 D Củng cố, dặn dò: - Ơn lại tồn chương trình học học kì II; làm lại dạng tập - Giờ sau kiểm tra học kì II E Rút kinh nghiệm dạy: Ngày soạn: Tiết 70 Kiểm tra học kì II A Mục tiêu: Kiến thức: - Qua kiểm tra chất lượng học kì II (và toàn năm), đánh giá kết học tập tiếp thu kiến thức học sinh học kì II (và toàn năm) - Rút kinh nghiệm để năm học sau giảng dạy tốt Kĩ năng: Rèn kĩ vận dụng kiến thức vào kiểm tra TNKQ tự luận Thái độ: Kiên trì, tự lực, tự tin tự giác làm kiểm tra Năng lực: Năng lực lập kế hoạch, thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lý để nâng cao trình độ thân B Chuẩn bị: * GV: Soạn ma trận đề; soạn đề theo ma trận, đáp án biểu điểm chấm; in đủ đề cho HS (có thể soạn đề chung cho khối theo yêu cầu lịch thi chung nhà trường) * Học sinh: Ơn lại tồn chương trình học học kì II; chuẩn bị bút, máy tính bấm tay (khơng có chức soạn thảo văn bản); giấy nháp trắng; số dụng cụ học tập khác C Tiến trình: * Tổ chức lớp: * Kiểm tra học kì II: GV thực công việc sau: Kiểm diện HS; Giao đề cho HS; giám sát HS làm bài; thu hết D Củng cố: Nhận xét ý thức tự lực, tự giác HS làm kiểm tra học kì II E Dặn dò: Tự ơn lại tồn chương trình lớp 11 F Rút kinh nghiệm dạy: 127 ... tạo nguyên tử: - Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương êlectron mang điện tích âm quay xung quanh - Hạt nhân gồm prôtôn mang điện dương nơtron khơng mang điện - Êlectron (kí hiệu e): + e ≈... 5, 6/t49-SGK? - Nếu thời gian, hướng dẫn HS giải 8.4/t22-SBT: + Có: R® = U 2® (220)2 = = 484Ω P® 100 + Có: P ' = U '2 (240)2 P ' 119 = ≈ 119 W ⇒ = = 1,19 = 119 % ⇒ P ' = 119 %P®⇒ P ' = 1,19P® R 484... - Kết luận: SGK (chữ màu xanh) - Hướng dẫn câu 1, 2, 3/t25-SGK? - Thảo luận 4, 5/t25-SGK? E Dặn dò: Trả lời câu 1, 2, làm 4, 5, 6, 7, 8/t25-SGK F Rút kinh nghiệm dạy: 11 THPT Hoàng Quốc Việt Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án vật lí 11 phát triển năng lực học sinh rất hay, giáo án vật lí 11 phát triển năng lực học sinh rất hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn