khám phá về ngày Tết Nguyên đán

36 479 3
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:27

Pgd & ®t quËn hai bµ tr­ng tr­êng mÇm non quúnh l«i Gi¸o viªn : TriÖu TrÇn HËu Sè trÎ : 22 - 30 ch¸u Thêi gian : 25 – 30 phót Mgl Gi¸o viªn : TriÖu trÇn hËu Mục tiêu bài dạy Kiến thức : -Trẻ biết ngày tết Nguyên đán là ngày tết cổ truyền của dân tộc. - Biết ngày tết Nguyên đán vào mùa xuân, có mâm ngũ quả và các loại cây , hoa, món an, hoạt động đặc trưng. Mục tiêu bài dạy 2. Kỹ nang : - Trẻ thực hiện các yêu cầu của cô. - Phân biệt được các đặc trưng của ngày tết Nguyên đán - Phối hợp c hoạt động theo nhóm. - Chơi các trò chơi nhi t tinh . Môc tiªu bµi d¹y 3. Th¸i ®é : - TrÎ høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng c« gi¸o ®­a ra. - TrÎ thªm yªu c¸c ho¹t ®éng cña ngµy tÕt Nguyªn ®¸n truyÒn thèng. Chuẩn bị Cô và trẻ trò chuyện khai thác hiểu biết về ngày tết Nguyên đán của dân tộc. Tranh ảnh, hinh ảnh trinh chiếu về các hoạt động, các món an, trò chơi trong ngày tết Nguyên đán. Thu đĩa nhạc bài : Ngày Tết quê em, sắp đến tết rồi, mùa xuân ơi Hoa quả, bánh , mứt,.đac trưng của ngày tết Nguyên đán. Ho¹t ®éng 1 Kh¸m ph¸ vÒ ngµy tÕt Nguyªn ®¸n C« vµ trÎ h¸t móa bµi : Ngµy tÕt quª em C« trß chuyÖn víi trÎ : Bµi h¸t nµy nãi vÒ ngµy gi ? Con biÕt gi vÒ ngµy TÕt Nguyªn ®¸n ? Cô trinh chiếu cho trẻ xem : các hinh ảnh của ngày tết Nguyên đán ở Việt nam. - Ngày Tết Nguyên đán còn có tên gọi nào khác? - Ngày Tết nguyên đán diễn ra vào mùa nào ? Ngày tết Nguyên đán dành cho nhũng ai? Mọi người làm nhũng gi để đón Tết Nguyên đán ? Mọi người thường làm gi trong nhũng ngày Tết Nguyên đán? Kết luận : Ngày Tết Nguyên đán hay còn gọi là tết âm lịch. Là ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, diễn ra vào mùa xuân. Ngày tết Nguyên đán có nhung loại hoa, cây cảnh, món an và các hoạt động đặc trưng riêng. Hoa ®µo Hoa mai [...]... 1 Khám phá về ngày tết Nguyên đán Cô và trẻ hát múa bài : Ngày tết quê em Cô trò chuyện với trẻ : Bài hát này nói về ngày gi ? Con biết gi về ngày Tết Nguyên đán ? Mâm ngũ quả Câu 1: Ngày tết Nguyên đán diễn ra vào mùa nào ? Mùa xuân Mùa hè Mùa thu Mùa đông Số trẻ : 22 - 30 cháu Thời gian : 25 30 phútMglGiáo viên : Triệu trần hậu Hoa violet X­a … Di chơi tết ... chưng và bánh tét Chuẩn bịãCô và trẻ trò chuyện khai thác hiểu biết về ngày tết Nguyên đán của dân tộc.ãTranh ảnh, hinh ảnh trinh chiếu về các hoạt động, các món an, trò chơi trong ngày tết Nguyên đán. ãThu đĩa nhạc bài : Ngày Tết quê em, sắp đến tết rồi, mùa xuân ơiãHoa quả, bánh , mứt,.đac trưng của ngày tết Nguyên đán. Hoạt động 2:ãTrò chơi :Bày mâm ngũ quả-Cách chơi: Chia lớp... Mâm cỗ ngày tết Mục tiêu bài dạy2. Kỹ nang :-Trẻ thực hiện các yêu cầu của cô.-Phân biệt được các đặc trưng của ngày tết Nguyên đán - Phối hợp c hoạt động theo nhóm.- Chơi các trò chơi nhi t tinh . Chợ hoa ngày tết Cây quất Pgd & đt quận hai bà trưngtrường mầm non quỳnh lôiGiáo viên : Triệu... nhận được sự quan tâm ý kiến đóng góp của các cấp lÃnh đạo và bạn đồng nghiệp để bài giảng hoàn thiện hơn .Triệu Trần Hậu MN Quỳnh LôI Q. Hai Bà Trưng Và nay Gói bánh chưng Câu 3 : Ngày tết mọi người thường trồng cây gi trong nhà? Cây đào Cây thông Cây mai Hoa đào . ảnh của ngày tết Nguyên đán ở Việt nam. - Ngày Tết Nguyên đán còn có tên gọi nào khác? - Ngày Tết nguyên đán diễn ra vào mùa nào ? Ngày tết Nguyên đán dành. đón Tết Nguyên đán ? Mọi người thường làm gi trong nhũng ngày Tết Nguyên đán? Kết luận : Ngày Tết Nguyên đán hay còn gọi là tết âm lịch. Là ngày tết cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: khám phá về ngày Tết Nguyên đán, khám phá về ngày Tết Nguyên đán, khám phá về ngày Tết Nguyên đán

Bình luận về tài liệu kham-pha-ve-ngay-tet-nguyen-dan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP