khám phá về ngày Tết Nguyên đán

Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro(11508 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 459
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 36 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:27

Mô tả: Pgd & ®t quËn hai bµ tr­ng tr­êng mÇm non quúnh l«i Gi¸o viªn : TriÖu TrÇn HËu Sè trÎ : 22 - 30 ch¸u Thêi gian : 25 – 30 phót Mgl Gi¸o viªn : TriÖu trÇn hËu Mục tiêu bài dạy Kiến thức : -Trẻ biết ngày tết Nguyên đán là ngày tết cổ truyền của dân tộc. - Biết ngày tết Nguyên đán vào mùa xuân, có mâm ngũ quả và các loại cây , hoa, món an, hoạt động đặc trưng. Mục tiêu bài dạy 2. Kỹ nang : - Trẻ thực hiện các yêu cầu của cô. - Phân biệt được các đặc trưng của ngày tết Nguyên đán - Phối hợp c hoạt động theo nhóm. - Chơi các trò chơi nhi t tinh . Môc tiªu bµi d¹y 3. Th¸i ®é : - TrÎ høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng c« gi¸o ®­a ra. - TrÎ thªm yªu c¸c ho¹t ®éng cña ngµy tÕt Nguyªn ®¸n truyÒn thèng. Chuẩn bị Cô và trẻ trò chuyện khai thác hiểu biết về ngày tết Nguyên đán của dân tộc. Tranh ảnh, hinh ảnh trinh chiếu về các hoạt động, các món an, trò chơi trong ngày tết Nguyên đán. Thu đĩa nhạc bài : Ngày Tết quê em, sắp đến tết rồi, mùa xuân ơi Hoa quả, bánh , mứt,.đac trưng của ngày tết Nguyên đán. Ho¹t ®éng 1 Kh¸m ph¸ vÒ ngµy tÕt Nguyªn ®¸n C« vµ trÎ h¸t móa bµi : Ngµy tÕt quª em C« trß chuyÖn víi trÎ : Bµi h¸t nµy nãi vÒ ngµy gi ? Con biÕt gi vÒ ngµy TÕt Nguyªn ®¸n ? Cô trinh chiếu cho trẻ xem : các hinh ảnh của ngày tết Nguyên đán ở Việt nam. - Ngày Tết Nguyên đán còn có tên gọi nào khác? - Ngày Tết nguyên đán diễn ra vào mùa nào ? Ngày tết Nguyên đán dành cho nhũng ai? Mọi người làm nhũng gi để đón Tết Nguyên đán ? Mọi người thường làm gi trong nhũng ngày Tết Nguyên đán? Kết luận : Ngày Tết Nguyên đán hay còn gọi là tết âm lịch. Là ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, diễn ra vào mùa xuân. Ngày tết Nguyên đán có nhung loại hoa, cây cảnh, món an và các hoạt động đặc trưng riêng. Hoa ®µo Hoa mai . ảnh của ngày tết Nguyên đán ở Việt nam. - Ngày Tết Nguyên đán còn có tên gọi nào khác? - Ngày Tết nguyên đán diễn ra vào mùa nào ? Ngày tết Nguyên đán dành. đón Tết Nguyên đán ? Mọi người thường làm gi trong nhũng ngày Tết Nguyên đán? Kết luận : Ngày Tết Nguyên đán hay còn gọi là tết âm lịch. Là ngày tết cổ

— Xem thêm —

Xem thêm: khám phá về ngày Tết Nguyên đán, khám phá về ngày Tết Nguyên đán, khám phá về ngày Tết Nguyên đán

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu kham-pha-ve-ngay-tet-nguyen-dan

Đăng ký

Generate time = 0.183070898056 s. Memory usage = 18.42 MB