giao an day theo phuong phap moi ve vat li 6-7-8-9

1 145 6 Gửi tin nhắn cho Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:27

8- Phát biểu kiến thức thực nghiệm Tùy vào mức độ tổng quát (phạm vi áp dụng) mà kết luận được khái quát hoá thành kiến thức là một khái niệm, một đònh luật, một quy tắc . hay đơn giản chỉ là một quan hệ nhân quả mô tả diễn biến của một hay một số ít hiện tượng. Kiến thức có được bằng phương thức HĐNT này là những kiến thức có thể trả lời cho các đặc điểm, dấu hiệu, thuộc tính, những quy luật biến đổi bên ngoài các sự vật hiện tượng mà không thể trả lời các câu hỏi về bản chất, nguyên nhân của sự vật, hiện tượng. Tổ chức hoạt động học tập theo các bước cơ bản của hoạt động nhận thức khoa học là dạy học theo quy chế của nhận thức luận khoa học, là dạy học góp phần phát triển tư duy. . vật, hiện tượng. Tổ chức hoạt động học tập theo các bước cơ bản của hoạt động nhận thức khoa học là dạy học theo quy chế của nhận thức luận khoa học, là. là một khái niệm, một đònh luật, một quy tắc . hay đơn giản chỉ là một quan hệ nhân quả mô tả diễn biến của một hay một số ít hiện tượng. Kiến thức có
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an day theo phuong phap moi ve vat li 6-7-8-9, giao an day theo phuong phap moi ve vat li 6-7-8-9, giao an day theo phuong phap moi ve vat li 6-7-8-9

Bình luận về tài liệu giao-an-day-theo-phuong-phap-moi-ve-vat-li-6-7-8-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP