huong dan soan giao an dien tu

Fritjof Capra
Fritjof Capra(11588 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 301
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 39 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:27

Mô tả: Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học Sử dụng PowerPoint cho mục đích dạy học Phßng gi¸o dôc&§µo t¹o thµnh phè H¹ Long H¹ long, ngµy 21 th¸ng 08 n¨m 2007 Microsoft PowerPoint, VioLET, and more . Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học Nội dung chương trình 1. Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học:  Mục đích sử dụng  Các tính năng chung  Một số chú ý khi thuyết trình sử dụng PP 2. Làm quen với PowerPoint:  Giao diện của phần mềm Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học Nội dung chương trình 3. Tạo một bài giảng sử dụng PP:  Tạo bài giảng với sự trợ giúp của PP  Tạo các đoạn văn bản có định dạng  Tạo hình vẽ  Một số trợ giúp nhằm tăng tính sinh động cho bài giảng  Kết hợp giữa MS PP, VioLET và . 4. Thực hành Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 1.1. Giới thiệu PowerPoint  Mục đích sử dụng và các tính năng chung:  Là một công cụ trợ giúp để tạo và trình diễn các bài giảng, các bài thuyết trình  Có các tính năng hiện đại cho phép tạo và thay đổi nội dung một cách nhanh chóng và thuận tiện.  Cho phép tạo các bài giảng đa phương tiện bằng cách hỗ trợ văn bản, hình vẽ (động và tĩnh), âm thanh, … Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 1.1. Giới thiệu PowerPoint  Ưu điểm của PowerPoint so với phương pháp soạn bài giảng truyền thống:  Cho phép tiết kiệm thời gian soạn bài  Tăng tính sinh động và hấp dẫn của bài giảng  Cho phép người nghe tiếp cận vấn đề nhanh hơn và sâu hơn Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 1.2. Một số chú ý khi thuyết trình sử dụng PowerPoint  Màu nền và font chữ  Cỡ chữ và số dòng trên một slide  Lượng nội dung truyền tải trên một slide  Phương pháp trình bày của giáo viên Phm Tin Dng S dng PowerPoint trong dy hc - Lựa chọn bài để soạn: (Có thực sự cần thiết và hỗ trợ, triển khai tốt được PPGD của bài dạy không???) - Chuẩn bị các tư liệu liên quan đến bài dạy(Hình ảnh, đoạn phim, phần mềm liên quan .) - Lập sơ bộ phương án triển khai giờ dạy dựa trên giáo án đã soạn trên giấy. 1.2. Mt s chỳ ý khi thuyt trỡnh s dng PowerPoint Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 2.1. Giao diện người sử dụng Menu Slide Bảng chức năng (task pane) Các công cụ hỗ trợ Phần phác thảo Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 2.1. Giao diện người sử dụng  Thanh Menu File: Chứa một số lệnh về tệp Edit: chứa một số lệnh soạn thảo View: Một số lệnh về hiển thị màn hình Insert: chèn các đối tượng vào trang Format: Định dạng(hiệu chỉnh) các đối tượng Tools: Công cụ mở rộng Slide Show: Các chế độ trình diễn đối tượng và liên kết, … Windows: Hiển thị cửa sổ làm việc Help: Xem trợ giúp Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 2.1. Giao diện người sử dụng . Giao diện người sử dụng Menu Slide Bảng chức năng (task pane) Các công cụ hỗ trợ Phần phác thảo Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 2.1. Giao. Cho phép tiết kiệm thời gian soạn bài  Tăng tính sinh động và hấp dẫn của bài giảng  Cho phép người nghe tiếp cận vấn đề nhanh hơn và sâu hơn Phạm Tiến

— Xem thêm —

Xem thêm: huong dan soan giao an dien tu, huong dan soan giao an dien tu, huong dan soan giao an dien tu

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu huong-dan-soan-giao-an-dien-tu

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.229357004166 s. Memory usage = 18.46 MB