Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm (Tiết 54)

6 2,306 18
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:26

Tiết 54 Tiết 54 . . TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM Sau khi xây dựng căn cứ, lượng nghĩa qn Sau khi xây dựng căn cứ, lượng nghĩa qn nghĩa qn Tây Sơn ngày càng vững mạnh, ba nghĩa qn Tây Sơn ngày càng vững mạnh, ba anh em Nguyễn Nhạc quyết tâm lật đổ chính anh em Nguyễn Nhạc quyết tâm lật đổ chính quyền phong kiến thối nát, đánh đuổi qn Xiêm quyền phong kiến thối nát, đánh đuổi qn Xiêm bảo vệ nền độc lập dân tộc. bảo vệ nền độc lập dân tộc. Bài 25 Bài 25 PHONG TRÀO NƠNG DÂN TÂY SƠN QUẢNG NGÃI AN KHÊ PHÚ XUÂN BÌNH THUẬN GIA ĐỊNH Rạch gầm-xoài Mút CẦN THƠ Đảo Phú Quốc QUẢNG NAM 9-1773 QUI NHƠN 1.Lật đổ chính quyền họ Nguyễn: - 9- 1773 nghĩa quân hạ thành Qui Nhơn. - Giữa năm 1774 địa bàn kiểm soát của nghĩa quân được mở rộng từ Quảng Nam đến Bình Thuận. - Năm 1777, chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ ? Em hãy nhận xét cách hạ thành Qui Nhơn của Nguyễn Nhạc? Việc nghĩa quân hạ thành Qui Nhơn nhanh chóng như vậy có ý nghĩa như thế nào ? ? Em có nhận xét gì về địa bàn hoạt động của nghĩa quân sau khi hạ thành Qui Nhơn? 1773 Thái độ của chúa Trịnh như thế nào khi biết tin quân Tây Sơn nổi dậy? Quân Trịnh Quân Nguyễn Trước tình hình đó nghĩa quân Tây Sơn đối phó như thế nào? 1 7 7 7 ? Vì sao cuộc khởi nghĩa Tây Sơn lan nhanh và giành được thắng lợi QUẢNG NGÃI AN KHÊ PHÚ XUÂN BÌNH THUẬN GIA ĐỊNH Rạch gầm-xoài Mút CẦN THƠ Đảo Phú Quốc QUẢNG NAM QUI NHƠN 2. Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút(1785) a.Nguyên nhân: - Sau nhiều lần thất bại Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm. b. Diễn biến: - Năm 1784 quân Xiêm chiếm Tây Gia Định - 1-1785 Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định ? Sau nhiều lần bị quân Tây Sơn đánh bại Nguyễn Ánh đã làm gì? ? Em có nhận xét gì về hành động này? Giöõa Naêm 1784 - Quân Xiêm vào nước ta chúng có những hành động gì? ? Trước tình hình như vậy nghĩa quân Tây Sơn đối phó như thế nào? 2. 2. Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút(1785 Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút(1785 ) ) CHỢ GIỮA KIM SƠN R a ï c h G a à m R a ï c h X o a ø i M u ù t BÌNH ÑÖÙC MÓ THO S O Â N G T I E À N C o àn B a ø K i e àu C o àn B o án t h o ân C u ø l a o T h ô ù i S ô n T h ô ùi T h a ïc h - Nguyễn Huệ đóng đại bản doanh tại Mĩ Tho và chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận quyết chiến. - 19.1.1785, 5 vạn quân xâm lược Xiêm bị đánh tan. 19 -1-1785 Vì sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận quyết chiến? QUẢNG NGÃI AN KHÊ PHÚ XUÂN BÌNH THUẬN GIA ĐỊNH Rạch gầm-xoài Mút CẦN THƠ Đảo Phú Quốc QUẢNG NAM 2. Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút(1785) a.Nguyên nhân: b. Diễn biến: c. Ý nghĩa: - Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân. - Đập tan mưu đồ xâm lược của phong kiến Xiêm - Nâng cuộc khởi nghĩa lên một tầm cao mới- chiến đấu vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Thảo luận theo nhóm: Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa như thế nào? 19 -1-1785 EM HÃY CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG NHẤT TRONG CÁC BÀI TÂPSAU ĐÂY ? Năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được vùng đất nào? A. Từ Bình Định đến Quảng Ngãi. B. Từ Quảng Nam đến Bình Thuận. C. Từ Quảng Nam đến Bình Định D. Từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Năm 1777, nghĩa quân Tây Sơn đã lập được chiến công gì? A. Hạ thành Qui Nhơn. B. Chiếm vùng đất rộng từ từ Quảng Nam đến Bình Thuận. C. Bắt được chúa Nguyễn, lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong. D. Đánh bại quân Trịnh ở phía Bắc. Khi nghe quân Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh đã: A. Bí mật cấu kết với chúa Nguyễn đánh Tây Sơn. B. Đem quân đánh chiếm Phú Xuân(Huế). C. Ủng hộ Tây Sơn đánh chúa Nguyễn. D. Đem quân đánh Tây Sơn, tạo điều kiện cho chúa Nguyễn tiêu diệt quân Tây Sơn. ? Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận quyết chiến? A. Đây là vì trí chiến lược quan trọng của địch. B. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh. C. Đó là một con sông lớn. D. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp . Tiết 54 . . TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM Sau khi. Sơn. B. Đem quân đánh chiếm Phú Xuân(Huế). C. Ủng hộ Tây Sơn đánh chúa Nguyễn. D. Đem quân đánh Tây Sơn, tạo điều kiện cho chúa Nguyễn tiêu diệt quân Tây
- Xem thêm -

Xem thêm: Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm (Tiết 54), Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm (Tiết 54), Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm (Tiết 54)

Bình luận về tài liệu tay-son-lat-do-chinh-quyen-ho-nguyen-va-danh-tan-quan-xam-luoc-xiem-tiet-54

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP