Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề tài sản cố định tại Công ty TNHH vận tải Hoàng Long.doc

52 16,265 120
Luận văn 6789

Luận văn 6789 Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,543 tài liệu

  • Loading...
1/52 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 17:01

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề tài sản cố định tại Công ty TNHH vận tải Hoàng Long MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiTài sản cố định là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho hoạt động của mọi doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vận tải như Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Long.Trong thực tế không chỉ mua và sử dụng tài sản cố định mà còn phải quản lý sử dụng có hiệu quả. Vì vậy muốn sử dụng tài sản cố định đúng mục đích và có hiệu quả doanh nghiệp cần có một phương pháp quản lý khoa học, tạo điều kiện hạ giá thành, thu hồi vốn đầu tư nhanh để tái sản xuất trang thiết bị và đổi mới theo kịp nhu cầu thị trường. Tổ chức kế toán tài sản cố định là một khâu trong hạch toán kế toán.Xuất phát từ mục tiêu và tầm quan trọng của công tác tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty Hoàng Long .2.Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề về tổ chức kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu vấn đề tổ chức kế toán TSCĐ trong công ty TNHH vận tải Hoàng Long theo chế độ hiện hành( Quyết định 206/2003-BTC của bộ tài chính về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ)3. Mục đích nghiên cứu:Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết về tổ chức kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp.Làm rõ một số vấn đề về tổ chức khấu hao TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long. Các phương pháp trích khấu hao. Nguyên tắc khấu hao, phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ.4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánhXuất phát từ tầm quan trọng trên, em thực tập ở công ty TNHH vận tải Hoàng Long em đã chọn đề tài : “ Tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty Hoàng Long”Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Hảo KTD_02_CD715. Kết cấu của đề tài Chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, chuyên đề gồm 3chương:Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán TSCĐ trong doanh nghiệpChương 2:Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long Chương 3:Một số ý kiến về tổ chức kế toán TSCĐ tại công tyTNHH vận tải Hoàng Long.Em xin chân thành cảm ơn!Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Hảo KTD_02_CD72CHNG 1 Lý lun chung v t chc k toỏn TSC trong doanh nghip.1.1. Khỏi quỏt chung v TSC1.1.1 Khỏi nim, c im ca TSC1.1.1.1 Khỏi nim :TSC bao gm TSC hu hỡnh v TSC vụ hỡnh*TSC hu hỡnh l nhng ti sn cú hỡnh thỏi vt cht do doanh nghip nm gi s dng cho hot ng sn xut kinh doanh phự hp vi tiờu chun ghi nhn ti sn c nh hu hỡnh*TSC vụ hỡnh nú khụng cú hỡnh thỏi vt cht nhng xỏc nh c giỏ tr v do doanh nghip nm gi, s dng trong sn xut kinh doanh, phự hp vi tiờu chun ghi nhn TSC vụ hỡnh.Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình, vô hình:+ Chắc chắn thu đợc lợi ích kinh tế trong tơng lai từ việc sử dụng TSCĐ đó.+ Nguyên giá TSCĐ phải đợc xây dựng một cách đúng đắn, tin cậy.+ Thời gian sử dụng ớc tính lớn hơn 1 năm.+ Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.( >10,000,000 )1.1.1.2 c im ca TSC : TSC cú thi gian s dng trờn 1 nm, tc l TSC s tham gia vo nhiu niờn kinh doanh v giỏ tr ca nú c chuyn dn vo gớỏ tr sn phm lm ra thụng qua khon chi phớ khu hao. iu ny lm giỏ tr ca TSC gim dn hng nm. Tuy nhiờn, khụng phi mi ti sn cú thi gian s dng trờn mt nm u c gi l TSC, thc t cú nhng ti sn cú tui th trờn mt nm nhng vỡ giỏ tr nh nờn chỳng khụng c coi l TSC m c xp vo ti sn lu ng. Theo quy nh hin hnh ca B Ti chớnh, mt ti sn c gi l TSC khi cú c im nh ó nờu ng thi phi cú giỏ tr trờn 10 triu ng. TSC gi nguyờn hỡnh thỏi vt cht t lỳc ban u n khi h hng.H v tờn: Nguyn Th Thuý Ho KTD_02_CD731.1.2 Phõn loi TSCL vic sp xp TSC thnh tng loi, tng nhúm theo nhng tiờu thc nht nh thun tin cho phng phỏp qun lý v hch toỏn TSC1.1.2.1 Phõn loi TSC theo hỡnh thc biu hinTheo cách phân loại này, toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp đợc chia th nh 2 loại: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình.- TSCĐ hữu hình: là những tài sản có hình thái hiện vật cụ thể nh nhà xởng, máy móc thiết bị, phơng tiện vận tải, vật kiến trúc .phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.- TSCĐ vô hình : là những tài sản không có thực thể hữu hình nhng đại diện cho một quyền hợp pháp nào đó và ngời chủ đợc hởng quỳên lợi kinh tế. Thuộc TSCĐ vô hình là chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí nghiên cứu và phát triển, bằng phát minh sáng chế . phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.1.1.2.2 Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu:Căn cứ vào quyền sở hữu TSCĐ của doanh nghiệp đợc chia thành hai loại: TSCĐ tự có và TSCĐ thuê ngoài.- TSCĐ tự có : Là các TSCĐ đợc xây dựng, mua sắm và hình thành từ nguồn vốn ngân sách cấp hoặc cấp trên cấp, nguồn vốn vay, nguồn vốn liên doanh, các quỹ của doanh nghiệp và đợc phản đối trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.- TSCĐ thuê ngoài Là TSCĐ đi thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng đã ký kết. Tuỳ theo hợp đồng thuê nhà mà TSCĐ đi thuê đợc chi thành TSCĐ thuê tài chính hay TSCĐ thuê hoạt động.+TSCĐ thuê tài chính: Là các TSCĐ đi thuê nhng doanh nghiệp có quyền sử dụng và kiểm soát lâu dài theo các điều khoản của hợp đồng thuê. Theo thông lệ, TSCĐ đ-ợc gọi là thuê tài chính nếu thoả mạn một trong năm điều kiện sau:(a) Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng bên thuê đợc chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc đợc tiếp tục thuê theo sự thoả thuận của hai bên.(b) Nội dung hợp đồng thuê có quy định: Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đợc quyền lựa chọn mua tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại.(c) Thời hạn cho thuê một loại tài sản ít nhất bằng 75% thời gian cần thiết để khấu hao hết giá trị tài sản thuê.H v tờn: Nguyn Th Thuý Ho KTD_02_CD74(d) Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê ít nhất phải tơng đ-ơng với giá trị tài sản đó trên thị trờng vào thời điểm ký hợp đồng.(e) Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê mới có khả năng sử dụng không cần sự thay đổi, sửa chữa nào.+ TSCĐ thuê hoạt động: Là TSCĐ thuê không thoả mãn bất cứ điều khoản nào của hợp đồng thuê tài chính nh đã nói trên. Bên đi thuê chỉ đợc quản lý, sử dụng trong thời gian hợp đồng.1.1.2.3 Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng và công dụng kinh tế.Theo cách phân loại này, TSCĐ đợc chia thành 3 loại:- TSCĐ đang dùng trong sản xuất kinh doanh.-TSCĐ dùng ngoài sản xuất kinh doanh ( không mang tính sản xuất).- TSCĐ chờ sử lý.Trong TSCĐ chờ sử lý bao gồm:+ TSCĐ không cần dùng.+ TSCĐ chờ thanh lý.1.1.3 ỏnh giỏ TSCỏnh giỏ TSC l biu hin giỏ tr TSC bng tin theo nguyờn tc nht nhỏnh giỏ TSC l iu kin hch toỏn TSC, trớch khu hao v phõn tớch hiu qu s dng TSC c ỏnh giỏ theo nguyờn giỏ v giỏ tr cũn li.1.1.3.1 Nguyờn giỏ TSC:Nguyờn giỏ TSC l ton b cỏc chi phớ m doanh nghip phi b ra cú c TSC tớnh n thi im a ti sn ú vo trng thỏi són sng s dng: Trong tng trng hp c th nguyờn giỏ xỏc nh nh sau: -TSC mua sm:*Nguyờn giỏ TSC mua sm bao gm giỏ mua, cỏc khon thu ( khụng bao gm cỏc khon thuờ c hon li) v cỏc chi phớ liờn quan trc tip n vic a ti sn vo trng thỏi sn sng s dng.* Trng hp mua TSC l nh ca, vt kin trỳc gn lin vi quyn s dng t phi c xỏc nh riờng bit v ghi nhn l TSC vụ hỡnh.* Trng hp TSC mua sm c thanh toỏn bng hỡnh thc tr chm, nguyờn giỏ TSC ú c phn ỏnh theo giỏ mua tr ngay ti thi im mua. Khon chờnh lch gia tng s tin phi thanh toỏn vi giỏ mua tr ngay ti c hch toỏn vo H v tờn: Nguyn Th Thuý Ho KTD_02_CD75chi phí theo kì hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giấ TSCĐ( vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán” Chi phí đi vay”.- TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi.* Nguyên giá TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi với một tài sản không tương tự hoặc tài sản khác được xác định theo giá hợp lý của TSCĐ nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoạc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về.* Nguyên giá TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi với một tài sản tương tự hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự( tài sản tương đương). Trong cả hai trường hợp khong có bất kỳ khoản lỗ hay lãi nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi.- TSCĐ thuê tài chính.Nguyên giá được xác định tủy thuộc vào phương thức thuê( Thuê mua, thuê trực tiếp, thuê qua công ty cho thuê tài sản…) và tùy thuộc vào nội dung ghi trong hợp đồng thuê tài sản.Trường hợp thuê TSCĐ trực tiếp, nguyên giá ghi sổ TSCĐ đi thuê được tính bằng giá trị hiện tại của hợp đồng thuê.- Đối với TSCĐ nhận của đơn vị khác góp vốn liên doanh thì nguyên giá là giá trị thỏa thuận của các bên liên doanh cộng với chi phí vận chuyển lắp đặt, chạy thử( nếu có)- Đối với TSCĐ được cấp: Nguyên giá là giá ghi trong” Biên bản bàn giao TSCĐ” của đơn vị cấp và chi phí lắp đặt, chạy thử ( nếu có)- Đối với TSCĐ được tặng, biếu: Nguyên giá là tính toán trên cơ sở giá trị thị trường của các TSCĐ tương đương.Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoạc tự chế biến là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng hoặc tự chế cộng chi phí lắp đặt chạy thử. - TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn khi được giao đất hoặc số tiền trả khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác, hoặc giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn liên doanh.Việc ghi sổ TSCĐ theo nguyên giá: Cho phép đánh giá tổng quát năng lực sản xuất, trình độ trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và quy mô của doanh nghiệp. Chỉ Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Hảo KTD_02_CD76tiờu nguyờn giỏ cũn l c s tớnh khu hao, theo dừi tỡnh hỡnh thu hi vn u t ban u v xỏc nh hiu xut s dng TSC.K toỏn TSC phi trit tụn trng nguyờn tc ghi theo nguyờn giỏ. Nguyờn giỏ ca tng i tng TSC ghi trờn s v bỏo cỏo k toỏn c xỏc nh mt ln khi tng ti sn v khụng thay i trong sut thi gian tn ti ca ti sn ti doang nghip, tr cỏc trng hp sau:(a) ỏnh giỏ TSC(b) Xõy dng trang b thờm cho TSC.(c) Ci to, nõng cp nng lc v kộo di thi gian hu dng ca TSC.(d) Thỏo d mt s b phn lm gim giỏ tr TSC.1.1.3.2 Giỏ tr hao mũn v khu hao TSC* Hao mũn t i sản cố định tham gia vào quá trình sản xuất kinh daonh, do đó bị tác động bởi nhiều yếu tố dẫn đến bị giảm gái trị sử dụng hay nói cách khác TSCĐ bị hao mòn dần. Trong các yếu tố đó có những yếu tố thuộc tác động cơ lý hoá bởi điều kiện làm việc, bảo quản, quá trình sử dụng, đồng thòi cói những yếu tố thuộc tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bởi vậy hao mòn TSCĐ thờng đợc chia làm hai loại:-Hao mòn hữu hình : là sự hao mòn vặt chất trong quá trình sử dụng, bị hao màon h hỏng từng bộ phận và bị mất dần giá trị sử dụng ban đầu:- Hao mòn vô hình : là sự giảm giá trị TSCĐ do phát triển của khoan học kỹ thuật cho ra đời những tài sản thay thế có tính năng , công dụng tốt hơn, giá thành rẻ hơn TSCĐ mà doanh nghiệp mà doanh nghiệp đang sử dụng. Hao mòn vô hình phát triển nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhịp độ phát triển của tiến bộ Khoa học kỹ thuật và sự tăng năng suất của những TSCĐ cùng loại.Vì vậy, để tính toán xác định thời gian hữu ích của TSCĐ doanh nghiệp cần nhận thức đúng hao mòn TSCĐ, đồng thời phải xác định và sử dụng một cách hợp lý cả 2 yếu tố : Hao mòn Hữu hình và hao mòn vô hình.* Khấu hao TSCĐKhấu hao TSCĐ là sự phân bổ một cáh của hệ thống nguyên giá của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó . Việc trích khấu hao TSCĐ là nhằm thu hồi lại vốn đầu t trong một thời gian nhất định để tái sản xuất TSCĐ khi TSCĐ bị h hỏng phải thanh lý, loại bỏ khỏi quá trình sản xuất.H v tờn: Nguyn Th Thuý Ho KTD_02_CD77Về nguyên tắc, mọi TSCĐ hiện có của doanh nghiệp để phải huy động khai thác sử dụng phải tính hao mòn của TSCĐ theo quy định của chế độ tài chính .Doanh nghiệp thực hiện việc trích khấu hao vào chi phí sản xuất, kinh doanh trên nguyên giá TSCĐ, phải đảm bảo bù đắp cả hao mòn vô hình và hao mòn hữu hình để thu hồi vốn nhanh và có nguồn vốn để đầu t đổi mới TSCĐ phục vụ cho các yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.TSCĐ đã khấu hao thu hồi đủ vốn, nếu còn tiếp tục sửu dụng trong quá trình sản xuất kinh daonh, doanh nghiệp không đợc tiếo tục trích khấu hao tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.Đối với TSCĐ cha khấu hao hết giá trị ( cha thu hồi đủ vốn ) mà đã h hỏng phải thanh lý, thì doanh nghiệp phải tính giá trị còn lại của TSCĐ vào chi phí khác (TK 811) và số thu và TSCĐ đợc hạch toán vào thu nhập khác (TK 711).Đối với TSCĐ vô hình , kể từ khi bắt đầu sử dụng TSCĐ vô hính , tuỳ theo thời gian phát huy hiệu quả của TSCĐ để trích khấu hao cơ bản và thu hôid vốn đầu t ( Theo hợp đồng, cam kết hoặc các quyết định của Nhà nớc ).- Đối với TSCĐ thuê tài chính, bên đi thuê trong quá trình sử dụng phải trích khấu hao cơ bản và phải tính khấu hao mà chỉ phản ánh giá trị hao mòn- Hao mũn ly k1.1.3.3. Giỏ tr cũn li ca TSC.Giỏ tr cũn li ca TSC, giỏ tr ca nú b hao mũn dn v c tớnh vo chi phớ sn xut kinh doanh trong k, do ú giỏ tr ca TSC s b gim dn. Vỡ vy yờu cu qun lý v s dng TSC t ra l cn xỏc nh li ca TSC t ú cú th ỏnh giỏ c nng lc sn xut thc ca TSC trong doanh nghip.Giỏ tr cũn li Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũnCa TSC=ca TSC_ ly kTrong ú, giỏ tr hao mũn ly k l phn giỏ tr ca TSC ó c phõn b vo chi phớ kinh doanh thu hi chi phớ u t trong quỏ trỡnh s dng hay núi cỏch khỏc chớnh l s ó khu hao ca TSC. Giỏ tr cũn li ca TSC cú th thay i khi doanh nghip thc hin khi ỏnh giỏ li TSC. Vic iu chnh giỏ cũn li c xỏc nh theo cụng thc sau: Giỏ tr cũn li ca TSC Giỏ tr cũn li ca TSC Giỏ ỏnh li ca TSCH v tờn: Nguyn Th Thuý Ho KTD_02_CD78Sau khi đánh giá lại=trước khi đánh giá--NG cũ của TSCĐNgoài ra, giá trị còn lại của TSCĐ được xác định theo giá trị thực tế tại thời điểm đánh giá lại đưa vào biên bản kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ.1.1.3.4 Nhiệm vụ kế toán TSCĐ:Để đáp ứng yêu cầu quản lý, kế toán TSCĐ phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:- Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm và di chuyển TSCĐ trong nội bộ doanh nghiệp, việc bảo quản và sử dụng TSCĐ ở doanh nghiệp.- Phản ánh kịp thời giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng, tính toán phân bổ hoặc kết chuyển các số khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh.- Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, phản ánh chính xác chi phí thực tế về sửa chữa TSCĐ; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và chi phí sửa chữa TSCĐ.- Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thường TSCĐ, tham gia đánh giá lại TSCĐ khi cần thiết, tổ chức phân tích tình hình bảo quản và sử dụng TSCĐ ở doanh nghiệp.1.2 Kế toán tình hình biến động TSCĐ trong doanh nghiệp1.2.1 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ: Thông qua công tác hạch toán TSCĐ các nhà quản lý và những người quan tâm nắm bắt được tình hình thực tế về TSCĐ tại doanh nghiệp.Công tác tổ chức kế toán TSCĐ phản ánh được tình hình tăng giảm hiện có của TSCĐ tại công ty. Từ đó giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược cho công ty một cách chính xác và hiệu quả.TSCĐ là tư liệu sản xuất chủ yếu , có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. TSCĐ thường có giá trị lớn và chiếm tỉ trọng cao trong tổng số giá trị tài sản của doanh nghiệp. Quản lý và sử dụng tốt TSCĐ của Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Hảo KTD_02_CD79doanh nghip khụng ch to iu kin cho doanh nghip ch ng tt trong k hoch sn xut m cũn l bin phỏp nõng cao hiu qu s dng vn h giỏ thnh sn phm . gúp phn qun lý v s dng TSC tt , t chc k toỏn TSC phi thc hin theo nhim v sau:- Theo dừi ghi chộp, qun lý cht ch tỡnh hỡnh s dng v thay i ca tng TSC trong doanh nghip- Tớnh v phõn b khu hao TSC cho cỏc b phn s dng- Tham gia v lp k hoch v theo dừi tỡnh hỡnh sa cha TSC- Ti khon s dng+ Ti Khon 211:" Ti sn c nh hu hỡnh:.+Ti khon 212:" Ti sn c nh thuờ ti chớnh"+Ti khon 213:" Ti sn c nh vụ hỡnh+ Ti khon 214: " Hao mũn ti sn c nh1.2.2 K toỏn chi tit TSC: Dựng th TSC,th TSC c lp theo tng i tng ghi TSC do k toỏn TSC lp v k toỏn trng xỏc nhn. Th c lu phũng k toỏn trong sut thi gian s dng. Cn c lp th l biờn bn giao TSC, biờn bn thanh lý , biờn bn ỏnh giỏ li TSC v bn trớch khu hao v cỏc ti liu liờn quan khỏc.Dựng s chi tit TSC: s ca ton doanh nghip, s theo n v s dng. ghi s chi tit TSC thỡ cn c vo th TSC1.2.2.1 K toỏn chi tit a im s dng:ở phòng kế toán doanh nghiệp: Khi có TSCĐ tăng, căn cứ vào các chứng từ kế toán "Biên bản giao nhận TSCĐ" lập thẻ TSCĐ cho từng đối tợng ghi TSCĐ. Thẻ TSCĐ đ-ợc theo dõi trong suốt thời gian tồn tại của TSCĐ và phần sắp xếp các ngăn thẻ một cách khoa học ngoài ra kế toán còn phải lập sổ chi tiết TSCĐ để tổng hợp theo nhóm TSCĐ nh: Nhà cửa, vật kiến trúc.- ở đơn vị sử dụng TSCĐ nh: Phòng, ban, phân xởng hay các xí nghiệp trực thuộc mở sổ tài sản để theo dõi tình hình tăng giảm của TSCĐ và tài sản lu động công cụ dụng cụ.1.2.2.2K toỏn chi tit TSC b phn k toỏnH v tờn: Nguyn Th Thuý Ho KTD_02_CD710[...]... giúp người xem báo c tài chính nhận biết được cơ cấu tài sản cố định của công ty cũng như giúp công ty biết được tỷ trọng của từng loại tài sản cố định trong tổng số tài sản cố định đang dùng trong kinh doanh là bao nhiêu. Kế toán chi tiết tài sản cố định với việc mở thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, sổ chi tiết tăng giảm TSCĐ đã đảm bảo theo dõi đầy đủ các đặc trưng của tài sản cố định về năm sản xuất, năm sử... ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài Tài sản cố định là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho hoạt động của mọi doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vận tải như Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Long.Trong thực tế không chỉ mua và sử dụng tài sản cố định mà cịn phải quản lý sử dụng có hiệu quả. Vì vậy muốn sử dụng tài sản cố định đúng mục đích và có hiệu quả doanh nghiệp cần có một... TSCĐ cho các bộ phận sử dụng- Tham gia và lập kế hoạch và theo dõi tình hình sửa chữa TSCĐ- Tài khoản sử dụng+ Tài Khoản 211:" Tài sản cố định hữu hình:. +Tài khoản 212:" Tài sản cố định thuê tài chính" +Tài khoản 213:" Tài sản cố định vơ hình”+ Tài khoản 214: " Hao mịn tài sản cố định 1.2.2 Kế tốn chi tiết TSCĐ: Dùng thẻ TSCĐ,thẻ TSCĐ được lập theo từng đối tượng ghi TSCĐ... trên, em thực tập ở công ty TNHH vận tải Hoàng Long em đã chọn đề tài : “ Tổ chức kế tốn TSCĐ tại cơng ty Hồng Long”Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Hảo KTD_02_CD71 Trong công tác hạch toán TSCĐ, công ty chỉ hạch toán theo giá trị ghi trên sổ sách còn giá trị TSCĐ thực tế kiểm kê và giá trị còn lại của TSCĐ khi đánh gái lại Công ty chỉ để xem xét, đấnh giá công tác quản lý và sử dụng TSCĐ là tốt hay... kinh doanh của ngành, công ty cũng vươn lên đầu tư đổi mới trang thiết bị máy móc hiện đại, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh.Do đó cơng ty ln chú trọng tới phần hành kế toán TSCĐ. Việc phân loại tài sản cố định thành 5 loại: Nhà cửa vật kiến trúc, phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý, tài sản cố định khác tuy chưa thực sự cụ thể và chưa... tác dụng của những tài sản cố định đã khấu hao hết nguyên giá hiện có tại doanh nghiệp vào trong báo cáo thuyết minh tài chính hàng năm của công ty. Tổ chức các hội nghị phân tích đánh giá hiệu quả của việc tiếp tục sử dụng hay không sử dụng những tài sản này để có quyết định kịp thời.Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Hảo KTD_02_CD745 (d) Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê... giảm thiểu số lượng tài sản đã hết thời gian khấu hao nhưng vẫn còn được sử dụng, công ty cần tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: Tổ chức kiểm kê đánh giá lại thực trạng của những tài sản cố định đã hết khấu hao, nếu tài sản nào còn sử dụng tốt thì tăng cường chế độ quản lý hiện vật, tăng cơng suất sử dụng và sớm có kế hoạch thay thế. Mạnh dạn nhượng bán, thanh lý những tài sản đã lạc hậu hoặc... 220,000,000,000 VNĐ- Tổng chi phí sản xuất : 190,000,000,000 VNĐ- Lãi trước thuế : 30,000,000,000 VNĐ- Thuế TNDN( 28%) : 8,400,000,000 VNĐ- Lãi sau thuế : 21,600,000,000 VNĐ3.2 Một số ý kiến về tổ chức kế tốn TSCĐ tại cơng ty TNHH vận tải Hoàng LongSau đây em xin đưa ra một vài giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tài sản cố định hữu hình tại Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Long như sau:Thứ... cơng ty Với nhiệm vụ chính của công ty chủ yếu là kinh doanh vận tải hàng hóa vận tải hành khách thủy-bộ, bến tàu khách, ben xe khách, vật tư, thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải, ô tô, xe máy… Trong những năm gần đây công ty đã và đang đầu tư thêm TSCĐ đưa vào sử dụng. Công ty đã tạo uy tín đối với khách hàng và góp phần khơng nhỏ vào ngân sách Nhà Nước. Không những thực hiện đầy đủ nghiệp. .. cứu vấn đề tổ chức kế tốn TSCĐ trong cơng ty TNHH vận tải Hoàng Long theo chế độ hiện hành( Quyết định 206/2003-BTC của bộ tài chính về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ)3. Mục đích nghiên cứu:Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết về tổ chức kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp. Làm rõ một số vấn đề về tổ chức khấu hao TSCĐ tại cơng ty TNHH vận tải Hồng Long. Các phương pháp trích khấu . tầm quan trọng trên, em thực tập ở công ty TNHH vận tải Hoàng Long em đã chọn đề tài : “ Tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty Hoàng Long Họ và tên: Nguyễn Thị. nghiệpChương 2 :Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty TNHH vận tải Hoàng Long Chương 3:Một số ý kiến về tổ chức kế toán TSCĐ tại công tyTNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề tài sản cố định tại Công ty TNHH vận tải Hoàng Long.doc, Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề tài sản cố định tại Công ty TNHH vận tải Hoàng Long.doc, Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề tài sản cố định tại Công ty TNHH vận tải Hoàng Long.doc

Bình luận về tài liệu bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-chuyen-de-tai-san-co-dinh-tai-cong-ty-tnhh-van-tai-hoang-long-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP