báo cao thuc tap ke toan.doc

134 918 13
Luận văn 6789

Luận văn 6789 Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,543 tài liệu

  • Loading...
1/134 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 17:01

báo cao thuc tap ke toan Chơng2: Thực tế công việc kế toán tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ AnPhần I Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp 1.1 Tóm tắt về công tyCông ty Công ty CP t vấn qui hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An tiền thân là viện quy hoạch khảo sát thiết kế xây dựng Nghệ An đợc thành lập tháng 03 năm 1973 và từ năm 1976 1991 là viện quy hoạch thiết kế xây dựng Nghệ Tĩnh. Hiện nay là Công ty CP t vấn qui hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An công ty đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng1.1.1 Tên doanh nghiệp: Công ty CP t vấn qui hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An- Tên giao dịch quốc tế: Nghe An Construction Planning Designing Consulting Joint-Stock company- Tên viết tắt: NACC- Đợc thành lập theo quyết định số: 2767/QĐ/UB - ĐMDN của UBND tỉnh Nghệ An- Địa chỉ giao dịch: Số 146 - Đờng Hồng Bàng- TP Vinh Nghệ An- Số điện thoại: Giám đốc công ty: 038 844894P. Giám đốc công ty: 038 843281Phòng trực: 038 842357Phòng KHTT: 038 844953 Fax: 038 847554PhòngTCHC: 038 562797Phòng KTTC: 038 3568589Phòng QLKT: 038 3598520 Fax: 038 830541Email: tvtkxdna@hn.vnn.vn Đợc Nhà nớc xếp hạng doanh nghiệp nhà nớc hạng 1 theo quyết định số 3153/ QĐ - UB của UBND tỉnh Nghệ An ngày 30/08/2002 1.1.2 Vốn điều lệ: 1.1.3 Quyết định thành lậpGVHD: Ngô Thị Tơi - 1 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA Chơng2: Thực tế công việc kế toán tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ AnĐợc nhà nớc cấp chứng chỉ hành nghề t vấn xây dựng số 110/ BXD CSXD và giấy phép đăng ký kinh doanh số 2703000158 ngày 10/09/20031.1.4. Ngành nghề kinh doanh- T vấn và điều tra khảo sát vàlập dự án xây dựng, giúp cho các nàh đầ t xác định chủ trơng đầu t, điều tra tiếp cận htị trờng, khảo sát kinh tế kỹ thuật, lập dự án tiền khả thi, làm thủ tục đầu t xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị và nông thôn- Khảo sát, thiết kế quy hoạch vùng lãnh thổ, quy hoạch đô thị, nông thôn và các khu công nghiệp- Khảo sát điạ hình địa chất, thuỷ văn, môi trờng. Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp giao thông, cấp thoát nớc, cấp điện cho đô thị và nông thôn- Nhận tổng thầu thiết kế và quản lý công trình theo phơng thức chìa khoá tra tay- Thẩm định thiết kế dự toán: kiểm tra kỹ thuật đồ án thiết kế và dự toán các công trình do đơn vị khác lập- Tổ chức thi sáng tác và tuyển chọn phơng án thiết kế do chủ đầu t yêu cầu- Thiết kế và thi công trang trí nội, ngoại thất các công trình- Giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp kỹ thuật hạ tầng- Lập hồ sơ mời thầu, t vấn đấu thầu và thiết kế, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng- Thí nghiệm cung cấp các chỉ tiêu kỹ thuật của đất đá, nền móng và vật liệu xây dựng theo nội dung quyết định công nhận Phòng thí nghiệm của bộ trởng Bộ xây dựng cấp1.2 Tổ chức sản xuất1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP t vấn qui hoạch thiết kế xây dựng Nghệ AnSơ đồ bộ máy quản lý của Công ty nh sau:GVHD: Ngô Thị Tơi - 2 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA Chơng2: Thực tế công việc kế toán tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ AnBảng 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy công ty1.2.2 Đội ngũ cán bộ công nhân viênTổng số cán bộ công nhân viên 165 ngờiTổng số đại học và trên đại học ( KTS, KS) 117 ngờiChia theo ngành nghề:- Kiến trức s: 30 ngời- Kỹ s xây dựng: 35 ngời- Kỹ s giao thông: 08 ngời- Kỹ s kinh tế xây dựng: 02 ngời- Kỹ s điện: 04 ngời- Kỹ s cấp thoát nớc: 04 ngờiGVHD: Ngô Thị Tơi - 3 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA Xí nghiệp khảo sát địa hìnhXí nghiệp khảo sát địa chấtXí nghiệp thiết kế tổng hợpXí nghiệp thiết kế công trìnhXí nghiệp quy hoạchXí nghiệp tư vấn giám sátBan giám đốc Hội đồng thi đuaHội đồng KHKTHội đồng quản trịP. tổ chứchành chínhP. Kế toán tiếp thịP. Kế toán hành chínhP. QLKT & điều hành DA Chơng2: Thực tế công việc kế toán tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ An- Kỹ s cơ khí: 01ngời- Kỹ s trắc địa: 08 ngời- Kỹ s địa chất công trình: 05 ngời- Kỹ s đô thị: 05 ngời- Kỹ s cử nhân kinh tế Kế toán: 09 ngời- Cử nhân, cao đẳng công nghệ thông tin:03 ngời- Kỹ s các ngành nghề khác: 03 ngời- Trung cấp kỹ thuật: 26 ngời- Công nhân kỹ thuật: 22 ngời1.2.3. Lãnh đạo công ty:1.2.3.1 Hội đồng quản trị- Ông: Nguyễn Hồng Sơn kỹ s xây dựng Chủ tịch hội đồng quản trị- Ông: Bùi Ngọ Thanh- KSĐT Uỷ viên- Bà: Võ thị Hoá - CNKT Uỷ viên- Bà: Trần thị Lơng - KSXD Uỷ viên- Ông: Nguyễn Song Tùng - KSXD Uỷ viên- Ông: Phạm Duy Chung Ths GT Uỷ viên1.2.3.2 Ban giám đốc công ty:- Ông: Nguyễn Hồng Sơn kỹ s xây dựng Giám đốc điều hành- Ông: Bùi Ngọ Thanh- KSĐT - Phó Giám đốc điều hành- Bà: Võ Thị Hoá - CNKT - Phó Giám đốc1.2.3.3. Chức năng nhiệm vụ- Hội đồng quản trị: Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của công ty, tham gia bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ quản lý, quyết định cơ cấu kinh doanh, quyết định bán trái phiếu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cắt chức giám đốc.- Ban giám đốc công ty: Là ngời chịu trách nhiệm trực tiếp về tổ chức quản lý và điều hành hoạt động toàn công ty là ngời chịu trách nhiệm lãnh đạo chung, ngời đại diện pháp nhân của doanh nghiệp trớc nhà nớc và pháp luật- Phòng QLKT & điều hành: chịu trách nhiệm kỹ thuật thi công, tiến hành lập chi tiết các dự toán công trình, kiểm tra các hồ sơ dự thầu và tham mu cho Giám đốc quyết định giá thầu.GVHD: Ngô Thị Tơi - 4 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA Chơng2: Thực tế công việc kế toán tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ An- Hội đồng thi đua: có trách nhiệm giám sát, quản lý và điều hành các phòng ban để có cơ sở khen thởng hay xử phạt, giúp cho ban giám đốc quản lý tốt nhân viên và cấp dới- Phòng Tổ chức- Hành chính : tuyển dụng, quản lý, sắp xếp nhân sự toàn Công ty; tổ chức tiền lơng, BHXH, quản lý hồ sơ, văn th, tạp vụ, cấp dỡng- Phòng kế toán tài chính: chịu sự điều hành trực tiếp của Kế toán trởng. Phòng có nhiệm vụ thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam; cung cấp thông tin kế toán tài chính cho các nhà quản trị; quản lý tài chính Công ty; tổ chức hạch toán theo từng công trình, từng hạng mục công trình; tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành công trình, xác định kết quản kinh doanh, thanh toán với chủ đầu t khi khối lợng xây lắp hoàn thành và lập các báo cáo tài chính theo đúng quy định.- Kế toán tiếp thị: Tìm kiếm khách h ng v t vn cho khách h ng s dng sn phm.- Hội đồng KHKT: Tham mu cho ban lãnh đạo công ty về công tác lập thiết kế, tổ chức biện pháp thi công các hạng mục công trình. Lập tiến độ thi công phù hợp với tiến độ của dự án. Chỉ đạo các đội thi công về công tác kỹ thuật, đảm bảo thi công đúng quy trình kỹ thuật, lập biên bản nghiệm thu các khối lợng đã hoàn thành để thanh toán với chủ đầu t.1.2.3.4 Xí nghiệp khảo sát địa hình Chức năng và nhiệm vụ: Lập phơng án, nhiệm vụ, khảo sát lập bản đồ địa hình các loại phục vụ cho công tác thiết kế, quy hoạch các đô thị nông thôn. Khảo sát địa hình, điều tra số liệu phục vụ cho việc thiết kế các công trình dân dụng, quy hoạch, giao thông, cấp thoát nớc, thuỷ lợi và hệ thống điện. Với hệ thống trang bị và công nghệ mới đợc công ty trang bị, sản phẩm của xí nghiệp luôn đảm bảo độ chính xác cao và thoả mãn mọi khách hàng1.2.3.5 Xí nghiệp khảo sát địa chất Chức năng và nhiệm vụ: Khảo sát địa chất công trình, thí nghiệm cung cấp các chỉ tiêu kỹ thuật của đất đá, nền móng các loại vật liệu xây dựng phục vụ cho thiết kế quy hoạch, TKKT các công trình kiến trúc, giao thông cầu đờng và hệ thống hạ tầng kỹ thuậtGVHD: Ngô Thị Tơi - 5 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA Chơng2: Thực tế công việc kế toán tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ An1.23.6. Xí nghiệp quy hoạch Chức năng và nhiệm vụ: Qui hoạch tổng thể, QH chi tiết các vùng lãnh thổ, QH đô thị, nông thôn, các khu công nghiệp, khu đô thị mới. Lạp dự án đầu t, TKKT đờng giao thông đô thị và nông thôn, TK các công trình kỹ thuật hạ tầng điện chiếu sáng, cấp thoát nớc và hệ thống điện, đờng dây và trạm biến áp đến 35kv1.2.3.7. Xí nghiệp thiết kế tổng hợp Chức năng và nhiệm vụ: Lập dự án đầu t xây dựng, thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị và nông thôn. Thiết kế quy hoạch các đô thị nông thôn, khu công nghiệp. T vấn các chủ đầu t, điều tra tiếp cận thị trờng, điều tra kinh tế kỹ thuật, làm thủ tục đầu t, phục vụ quá trình xây dựng dự án1.2.3.8. Xí nghiệp thiết kế công trình Chức năng và nhiệm vụ: Lập dự án đầu t, thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng, lập dự án thiết kế các nhà máy công nghiệp, thiết kế nội ngoại thất các công trình1.2.3.9. Xí nghiệp t vấn giám sát Chức năng và nhiệm vụ: Giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng. Lập hồ sơ mời thầu và t vấn đấu thầu xây dựng các công trình. Thực hiện quản lý dự án công trình xây dựng khi chủ đầu t có yêu cầu1.2.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tài chính kế toán:Công ty hoạt động tập trung nên Công ty áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung, toàn bộ công việc kế toán đợc tạp trung tại phòng tài chính kế toán của công ty. Vì vậy kế toán Công ty có thể nắm bắt đợc toàn bộ thông tin kế toán đã thu đ-ợc trên cơ sở đó có thể kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo kịp thời hoạt động trên toàn Công ty trớc cho việc kiểm tra xử lý thông tin kế toán đợc tiến hành kịp thời đầy đủ, chính xác và chặt chẽ. Với hình thức này, ngời quản lý trực tiếp các nhân viên là kế toán trởng các phần hành kế toán đều có trách nhiệm liên hệ với kế toán tổng hợp để hoàn thành ghi sổ tổng hợp hoặc lập báo cáo định kỳ chung ngoài báo cáo phần hành.Bảng 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty:GVHD: Ngô Thị Tơi - 6 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA Chơng2: Thực tế công việc kế toán tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ An - Kế toán trởng: Là ngời tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trớc giám đốc về các mặt của phòng theo yêu cầu, quy định của Công ty. Xây dựng chơng trình kế hoach và biện pháp công tác của phòng hàng tuần, tháng, quỹ, năm và tổ chức thực hiện sau khi giám đốc đã duyệt. Thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trởng đúng pháp lệnh về kế toán thống kê và điều lệ kế toán trởng. Theo dõi kiểm tra công việc của nhân viên cấp dới. Nhận xét, đánh giá công tác và điều chỉnh sắp xếp công tác thích hợp cho từng cán bộ nhân viên trong phòng. - Thủ quỹ: Cùng với kế toán thanh toán theo dõi tình hình thu chi bằng tiền mặt, kiểm kê báo cáo quỹ hàng ngày. - Kế toán thuế: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập kho, xuất kho, tồn kho nguyên vật liệu đối với từng công trình. Từ đó tập hợp chi phí nguyên vật liệu của từng công trình. Tập hợp các chứng từ liên quan đến vật t để ghi sổ. Bên cạnh đó bộ phận này còn có nhiệm vụ tập hợp các loại thuế của Công ty và tình hình thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với cơ quan thuế . - Kê toán tổng hợp: Giúp việc cho kế toán trởng và chịu trách nhiệm về tổng hợp đầy đủ mọi chi phí phát sinh để tính giá thành sản phẩm. Tổng hợp doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của công ty thông qua báo cáo tài chính. Lập các báo cáo nội bộ và báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý, cục thuế , thống kê. Theo dõi, lập bảng kê khai GVHD: Ngô Thị Tơi - 7 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA Kế toán công nợ phải trảKế toán thuếThủ quỹ kế toán công nợ phải thuKế toán trởngKế toán tổng hợp Chơng2: Thực tế công việc kế toán tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ Anhàng tháng tất cả công nợ khách hàng cung ứng vật t cho công ty và theo dõi tài sản cố định.Công ty sử dụng hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổBảng 1.3 Sơ đồ hình thức kế toán tại công ty( Sơ đồ trình tự kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ ở công ty)Chú Thích : : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu kiểm traGVHD: Ngô Thị Tơi - 8 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA Chứng từ gốcSổ TK chi tiếtSổ quỹ Chứng từ ghi sổSổ đăng ký chứng từSổ cáiBảng tổng hợp chi tiếtBảng cân đối Tài khoảnBáo cao tài chính Chơng2: Thực tế công việc kế toán tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ An1.2.5. Công nghệ sản xuất1.2.5.1 Thuyết minh sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm a) Sơ đồ dây chuyền sản xuất:Quy trình công nghệ tại Công ty đợc chia thành 2 loại theo quy mô và yêu cầu kỹ thuật của công trình:+ Đối với những công trình có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản đợc Công ty tiến hành theo quy trình sau: Bảng1.4 Quy trình công nghệ của công trình quy mô nhỏ, đơn giản+ Đối với những công trình quy mô lớn hơn đòi hỏi kỹ thuật cao đợc tiến hành theo quy trình sau: Hầu hết các công trình này đều đợc Công ty giao cho các đơn vị, xí nghiêp thi công thông qua đấu thầu. Khi đó các xí nghiệp phải tiến hành thi công và bàn giao công trình đúng nh trong hợp đồng. Bảng 1.5 Quy trình công nghệ công trình quy mô lớn, phức tạp GVHD: Ngô Thị Tơi - 9 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA Thông báo trúng thầuLập dự toán công trìnhKý hợp đồng thi côngMua hồ sơ thầuTổ chức nghiệm thu toàn bộ công trìnhTổ chức nghiệm thu các giai đoạn công trìnhThi công công trìnhQuyết toán công trìnhPhần đ dự ãtoánPhần phát sinhQuyết toán công trìnhPhần đ ãdự toánPhần phát sinhThi công công trìnhNghiệm thu toàn bộ công trìnhNghiệm thu các giai đoạn công trìnhChỉ định thầuThiết kế thi côngLập dự toán công trìnhDuyệt dự toán công trìnhKý hợp đồng thi công Chơng2: Thực tế công việc kế toán tại công ty CP TV QH TK XD Nghệ An b. Thuyết minh sơ đồ dây chuyền sản xuất:Công ty CP t vấn qui hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An là doanh nghiệp xây dựng nên sản xuất kinh doanh chủ yếu là thi công xây mới, nâng cấp và cải tạo hoàn thiện . các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình công cộng. Do đó, sản phẩm của Công ty có đặc điểm không nằm ngoài đặc điểm của sản phẩm xây lắp. Đó là sản phẩm xây lắp có quy mô vừa và lớn, mang tính chất đơn chiếc, thời gian sản xuất kéo dài, chủng loại yếu tố đầu vào đa dạng đòi hỏi có nguồn vốn đầu t lớn. Để đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu t Công ty phải dựa vào các bản vẽ thiết kế, dự toán xây lắp, giá trúng thầu, hạng mục công trình do bên A cung cấp để tiến hành hoạt động thi công. Sau khi trúng thầu, hợp đồng đợc ký kết, phòng kỹ thuật lập luận chứng kỹ thuật và trình lên giám đốc, khi giám đốc duyệt thì tiến hành tổ chức thi công.Mỗi công đoạn lại bao gồm rất nhiều công việc cụ thể và phức tạp khác. Kết quả của toàn bộ hoạt động công ty phụ thuộc vào chất lợng của từng công việc cụ thể ấy. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đợc tiến hành bởi các các xí nghiệp nh xí ngiệp khảo sát địa hình, XN khảo sát địa chất, XN thiết kế tổng hợp. XN thiết kế công trình, XN quy hoạch, XN t vấn giám sát có thể cùng một lúc tiến hành trên một công trình. Đứng đầu mỗi Xí nghiệp là các giám đốc điều hành, sau khi giao nhiệm vụ từng XN thì các XN bắt đầu triên rkhai công việc đến các đội, trong mỗi đội lại bao gồm nhiều tổ: nề, ốp lát, hàn điện, . và các đội lắp máy điện nớc. Nh vậy đối với Công ty, để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh, công tác dự toán thiết kế công trình đóng vai trò then chốt. Bởi vì muốn trúng đợc thầu các công trình xây dựng cơ bản, Công ty phải thiết kế đợc phơng án thi công tối u nhất, đảm bảo cao về yêu cầu kỹ thuật và chi phí cho thi công, công trình là thấp nhất. Để đạt đợc điều này, Công ty phải có phơng pháp quản lý tốt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất thi công, đội ngũ kỹ s và cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao, có kinh nghiệm, đội ngũ công nhân lành nghề. Bên cạnh đó Công ty cũng cần đảm bảo đợc các thiết bị kỹ thuật hiện đại và đảm bảo yêu cầu về vốn cho các công trình. Quá trình để hoàn thành một sản phẩm dài hay ngắn tuỳ thuộc vào từng công trình, hạng mục công trình có quy mô lớn nhỏ khác nhau. Bớc đầu trớc khi có thể thi công, các đội công trình huy động máy móc, con ngời san lấp và giải phóng mặt bằng chuẩn GVHD: Ngô Thị Tơi - 10 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA [...]... Có TK 112: 200 000 000Họ và tên ngời nộp tiền: Cao Thị Anh TúĐiạ chỉ: Thủ quỹLý do nép: Rót TGNH vỊ nhËp q TMSè tiỊn: 200 000 000đ (Viết bằng chữ): Hai trăm triệu đồng chẵnKèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 04 tháng 10 năm 2009 Tổng giám đốc Nguyễn Hồng SơnKế toán trởngVõ Thị HoáNgời nép tiỊn Cao ThÞ Anh Tó Ngi lËp phiÕuNgun ThÞ H»ng Thủ quỹ Cao Thị Anh TúĐÃ nhận đ số tiền ( Viết bằng chữ):... các khoản nợ phải thu của công ty2.3.2 Sổ kế toán sử dụng- Sổ chi tiết: + Chứng từ ghi sổ + Sổ đăng ký ghí sổ +Sổ cái TKGVHD: Ngô Thị Tơi - 24 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA - Giấy báo nợ- Giấy báo có- Lệnh chi- Uỷ nhiệm chiLệnh chiPhiếu lĩnh tiền mặt (thực tế)Lệnh chiPhiếu lĩnh tiền mặt (trên máy)Chứng từ ghi sổSổ đăng ký chứng từ ghi sổSổ c¸i Chơng2: Thực tế công việc... Số 112GVHD: Ngô Thị Tơi - 16 - SVTT: Trần Thị Cẩm Vân- CĐKT6LTNA Trích yếu Ký hiƯu TK Sè tiỊnNỵ cã Nỵ cã- Rót tiỊn GNH vÒ nhËp quü TM- XuÊt quü mua NVL- NhËn tiÒn đặt cọc của cục thuế Hà Tĩnh- Cao Thị Anh Tú mua VPP- Thanh toán tiền lơng tháng 10 cho p. kế toán 111621111627334112111131111110200.000.00010.000.000 66.000.000500.00013.383.500 Cộngx x1.950.742.210 1.982.046.524Công... chín mơi ngàn đồng chẵnKèm theo: 04 chứng từ gốcNgày 04 tháng 10 năm 2009 Tổng giám đốc Nguyễn Hồng SơnKế toán trởngVõ Thị HoáNgời nộp tiềnNg. T.T Xuân Nguời lập phiếuNguyễn Thị Hằng Thủ quỹ Cao T. Anh TúĐÃ nhận đủ số tiền ( Viết bằng chữ): Mời tám triệu một trăm chín mơi ngàn đồng chẵnNghiệp vụ thực tÕ ph¸t sinh NghiƯp Vơ 2: phiÕu chi sè 1160, ngày 04/12/2009, chi tiền thanh toán chi phí... kế toán tại công ty CP TV QH TK XD NghÖ An- Kü s cơ khí: 01ngời- Kỹ s trắc địa: 08 ngời- Kỹ s địa chất công trình: 05 ngời- Kỹ s đô thị: 05 ngời- Kỹ s cử nhân kinh tế Kế toán: 09 ngời- Cử nhân, cao đẳng công nghệ thông tin:03 ngời- Kỹ s các ngành nghề khác: 03 ngời- Trung cấp kỹ thuật: 26 ngời- Công nhân kỹ thuật: 22 ngời1.2.3. LÃnh đạo công ty:1.2.3.1 Hội đồng quản trị- Ông: Nguyễn Hồng . và xác định kết quả kinh doanh của công ty thông qua báo cáo tài chính. Lập các báo cáo nội bộ và báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý, cục thuế , thống. hệ với kế toán tổng hợp để hoàn thành ghi sổ tổng hợp hoặc lập báo cáo định kỳ chung ngoài báo cáo phần hành.Bảng 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cao thuc tap ke toan.doc, báo cao thuc tap ke toan.doc, báo cao thuc tap ke toan.doc

Bình luận về tài liệu bao-cao-thuc-tap-ke-toan-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP