Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(9636 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 260
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 26 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

Mô tả: Bài 43: thực hành nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật I.mục tiêu. 1.Kiến thức. - Giải Thích được cơ sở sinh học của phương pháp nhân giống vô tính: chiết, giâm, ghép - Nêu được lợi ích của phương pháp nhân giống sinh dưỡng. 2. Kĩ năng. - Biết cách và rèn luyện kĩ năng thực hiện một vài ứng dụng dựa vào hình thức sinh sản vô tính ở thực vật có hoa. II. Phương tiện dạy học. - Máy vi tính và thiết bị liên quan phần mềm powerpoint . - Các hình ảnh SGK, kết hợp băng hình giâm, chiết, ghép. - Hệ thống câu hỏi khách quan tự luận. III. Phương pháp và hình thức tổ chức thực hiện. - Phương pháp quan sát trực quan, kết hợp đàm thoại - Hình thức tổ chức: + Thảo Luận theo nhóm + Quan sát máy chiếu tại phòng học IV. Tiến trình dạy và học. 1. Bài cũ. Có những phương pháp nhân giống vô tính nào ở thực vật? ý nghĩa của nhân giống vô tính? - Có 4 phương pháp nhân giống vô tính: Giâm, chiết, ghép, và nuôi cấy mô. - ý nghĩa: 2. Bµi míi. ThÝ nghiÖm 1: TËp gi©m cµnh, l¸, rÔ. Môc tiªu: Tr×nh bµy c¸ch gi©m cµnh, l¸, rÔ vµ biÕt c¸ch tiÕn hµnh c¸c thao t¸c gi©m cµnh, l¸, rÔ. C¸ch tiÕn hµnh: - Tr×nh bµy kÜ thuËt gi©m cµnh (l¸, rÔ). - Quan s¸t h×nh Kĩ thuật giâm cành: đất tơi vụn, trộn với 1/3 mùn hay phân mục, đánh thành luống nhỏ cao 10-12 cm (nếu đất bùn trộn cát thì tạo luống dưới bóng mát). - Làm đất: - Giâm cành: + Cắt một đoạn thân 5-7 cm (cắt lúc sáng hoặc tối) + Đặt nghiêng 2/3 phần gốc trên rãnh luống + Vun đất và tưới ẩm.Có thể sử dụng chất kích thích cho ra rễ. - Giâm lá: + Cắt lá thành từng mảnh (hoặc để cả lá) + Đặt lá nằm ngang trên đất ẩm vòng cung, hoặc đặt đứng (lá lưỡi hổ). + Duy trì độ ẩm, theo dõi sự ra chồi và tạo cây mới. + Cắt rễ chùm thành từng phần nhỏ đem giâm và theo dõi sự ra cây mới. - Giâm rễ: Dựa vào kĩ thuật nêu trên, theo em: Sử dụng Giâm cành , Giâm lá, Giâm rễ, ở những cây nào? - Giâm cành: Khoai lang, sắn, mía, xương rồng. - Giâm lá : Thuốc bỏng, thu hải đường - Giâm rễ : Hành búi, rau cần, huệ, thược dược . Cơ sở của giâm cành, lá, rễ ? Cơ sở: Từ một cơ quan sinh dưỡng, khi gặp điều kiện thuận lợi có khả năng tạo ra cơ thể mới như cơ thể ban đầu ThÝ nghiÖm 2: TËp chiÕt cµnh . Bài 43: thực hành nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật I.mục tiêu. 1.Kiến thức. - Giải Thích được cơ sở sinh học của phương pháp nhân giống vô. 1. Bài cũ. Có những phương pháp nhân giống vô tính nào ở thực vật? ý nghĩa của nhân giống vô tính? - Có 4 phương pháp nhân giống vô tính: Giâm, chiết, ghép,

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật, Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật, Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.080342054367065 s. Memory usage = 17.79 MB