Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11504 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 1938
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 26 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

Mô tả: Bài 43: thực hành nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật I.mục tiêu. 1.Kiến thức. - Giải Thích được cơ sở sinh học của phương pháp nhân giống vô tính: chiết, giâm, ghép - Nêu được lợi ích của phương pháp nhân giống sinh dưỡng. 2. Kĩ năng. - Biết cách và rèn luyện kĩ năng thực hiện một vài ứng dụng dựa vào hình thức sinh sản vô tính ở thực vật có hoa. II. Phương tiện dạy học. - Máy vi tính và thiết bị liên quan phần mềm powerpoint . - Các hình ảnh SGK, kết hợp băng hình giâm, chiết, ghép. - Hệ thống câu hỏi khách quan tự luận. III. Phương pháp và hình thức tổ chức thực hiện. - Phương pháp quan sát trực quan, kết hợp đàm thoại - Hình thức tổ chức: + Thảo Luận theo nhóm + Quan sát máy chiếu tại phòng học IV. Tiến trình dạy và học. 1. Bài cũ. Có những phương pháp nhân giống vô tính nào ở thực vật? ý nghĩa của nhân giống vô tính? - Có 4 phương pháp nhân giống vô tính: Giâm, chiết, ghép, và nuôi cấy mô. - ý nghĩa: 2. Bµi míi. ThÝ nghiÖm 1: TËp gi©m cµnh, l¸, rÔ. Môc tiªu: Tr×nh bµy c¸ch gi©m cµnh, l¸, rÔ vµ biÕt c¸ch tiÕn hµnh c¸c thao t¸c gi©m cµnh, l¸, rÔ. C¸ch tiÕn hµnh: - Tr×nh bµy kÜ thuËt gi©m cµnh (l¸, rÔ). - Quan s¸t h×nh Kĩ thuật giâm cành: đất tơi vụn, trộn với 1/3 mùn hay phân mục, đánh thành luống nhỏ cao 10-12 cm (nếu đất bùn trộn cát thì tạo luống dưới bóng mát). - Làm đất: - Giâm cành: + Cắt một đoạn thân 5-7 cm (cắt lúc sáng hoặc tối) + Đặt nghiêng 2/3 phần gốc trên rãnh luống + Vun đất và tưới ẩm.Có thể sử dụng chất kích thích cho ra rễ. - Giâm lá: + Cắt lá thành từng mảnh (hoặc để cả lá) + Đặt lá nằm ngang trên đất ẩm vòng cung, hoặc đặt đứng (lá lưỡi hổ). + Duy trì độ ẩm, theo dõi sự ra chồi và tạo cây mới. + Cắt rễ chùm thành từng phần nhỏ đem giâm và theo dõi sự ra cây mới. - Giâm rễ: Dựa vào kĩ thuật nêu trên, theo em: Sử dụng Giâm cành , Giâm lá, Giâm rễ, ở những cây nào? - Giâm cành: Khoai lang, sắn, mía, xương rồng. - Giâm lá : Thuốc bỏng, thu hải đường - Giâm rễ : Hành búi, rau cần, huệ, thược dược . Cơ sở của giâm cành, lá, rễ ? Cơ sở: Từ một cơ quan sinh dưỡng, khi gặp điều kiện thuận lợi có khả năng tạo ra cơ thể mới như cơ thể ban đầu ThÝ nghiÖm 2: TËp chiÕt cµnh . Bài 43: thực hành nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật I.mục tiêu. 1.Kiến thức. - Giải Thích được cơ sở sinh học của phương pháp nhân giống vô. 1. Bài cũ. Có những phương pháp nhân giống vô tính nào ở thực vật? ý nghĩa của nhân giống vô tính? - Có 4 phương pháp nhân giống vô tính: Giâm, chiết, ghép,

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật, Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật, Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-43-thuc-hanh-nhan-giong-giam-chiet-ghep-o-thuc-vat

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.0940370559692 s. Memory usage = 18.46 MB