Tiết 35: Nhân giống vật nuôi

18 395 1
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:28

* Câu hỏi: Nêu khái niệm về chọn giống vật nuôi? Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta? TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? ? Thế nào là chọn phối? ? Chọn phối có mục đích gì? x Sinh sản theo mục đích lấy trứng TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? - Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản gọi là chọn phối. - Nhằm phát huy tác dụng của chọn lọc giống. 2. Các phương pháp chọn phối L ợ n M ó n g C á i ( đ ự c ) x Lợn Móng Cái (cái) Thế hệ con là Lợn Móng Cái L ợ n L a n đ ơ r a t x Lợn Móng Cái Thế hệ con lai TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? 2. Các phương pháp chọn phối Học sinh thảo luận nhóm hoàn thành bảng Chọn phối cùng giống Chọn phối khác giống Khái niệm Mục đích Ví dụ Là chọn ghép con đực với con cái trong cùng giống. Là chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau. Nhân lên một giống tốt Tạo được thế hệ con có nhiều đặc điểm tốt từ bố mẹ chúng. 1.Ghép lợn đực Móng Cái với lợn cái Móng Cái. 2. Ghép gà trống Lơgo với Gà mái Lơgo. 1. Ghép lợn đực Lanđơrat với lợn cái Móng Cái. 2. Ghép gà trống Chọi với gà mái Ri. 1. Nhân giống thuần chủng là gì? TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? 2. Các phương pháp chọn phối II. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG - Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con cái cùng một giống để cho sinh sản gọi là nhân giống thuần chủng. - Nhân giống thuần chủng nhằm tăng nhanh số lượng cá thể, giữ vững và hoàn thiện đặc tính tốt của giống đã có TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? 2. Các phương pháp chọn phối II. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG 1. Nhân giống thuần chủng là gì? Em hãy đánh dấu (x) vào các phương pháp nhân giống theo mẫu bảng sau vào vở bài tập sao cho phù hợp với chọn phối: [...]... bốn thuỷ sản chuẩn bị cho tiết ôn tập kiểm tra. TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔII. CHỌN PHỐI1. Thế nào là chọn phối?2. Các phương pháp chọn phốiII. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG1. Nhân giống thuần chủng là gì?2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả-Xác định mục đích rõ ràng.- Chọn được nhiều cá thể đực, cái cùng giống tham gia vào ghép đôi giao phối. Quản lí giống chặt chẽ, tránh giao... giao phối con đực với con cái của một giống để được đời con cùng giống bố mẹ là phương pháp: …………………… c. Cho gà tre x gà tre -> gà tre đây là phương pháp: ………………………………….d. Muốn cho lợn Lanđơrat thuần chủng người ta phải: ………………………………………… chọn phối Nhân giống thuần chủngChọn phối cùng giống Cho Lợn Lanđơrat x Lợn Lanđơrat TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔII. CHỌN PHỐI1. Thế nào là chọn phối??... giống chặt chẽ, tránh giao phối cận huyết.-Không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi. Học sinh thảo luận nhóm hoàn thành bảngChọn phối cùng giống Chọn phối khác giống Khái niệm Mục đíchVí dụLà chọn ghép con đực với con cái trong cùng giống. Là chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau. Nhân lên một giống tốtTạo được thế hệ con có nhiều đặc điểm tốt từ bố mẹ chúng.1.Ghép... Một số giống gia cầm phổ biến ở nước taGà LơgoGà R t - RiốĐông cảo CCảm ơn các thầy cô giáo ảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinhvà các em học sinh đã về dự đã về dự hội giảnghội giảng . khái niệm về chọn giống vật nuôi? Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta? TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI. của giống đã có TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? 2. Các phương pháp chọn phối II. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG 1. Nhân giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 35: Nhân giống vật nuôi, Tiết 35: Nhân giống vật nuôi, Tiết 35: Nhân giống vật nuôi

Bình luận về tài liệu tiet-35-nhan-giong-vat-nuoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP