Tiết 35: Nhân giống vật nuôi

Steve Ballmer
Steve Ballmer(11587 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 377
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:28

Mô tả: * Câu hỏi: Nêu khái niệm về chọn giống vật nuôi? Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta? TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? ? Thế nào là chọn phối? ? Chọn phối có mục đích gì? x Sinh sản theo mục đích lấy trứng TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? - Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản gọi là chọn phối. - Nhằm phát huy tác dụng của chọn lọc giống. 2. Các phương pháp chọn phối L ợ n M ó n g C á i ( đ ự c ) x Lợn Móng Cái (cái) Thế hệ con là Lợn Móng Cái L ợ n L a n đ ơ r a t x Lợn Móng Cái Thế hệ con lai TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? 2. Các phương pháp chọn phối Học sinh thảo luận nhóm hoàn thành bảng Chọn phối cùng giống Chọn phối khác giống Khái niệm Mục đích Ví dụ Là chọn ghép con đực với con cái trong cùng giống. Là chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau. Nhân lên một giống tốt Tạo được thế hệ con có nhiều đặc điểm tốt từ bố mẹ chúng. 1.Ghép lợn đực Móng Cái với lợn cái Móng Cái. 2. Ghép gà trống Lơgo với Gà mái Lơgo. 1. Ghép lợn đực Lanđơrat với lợn cái Móng Cái. 2. Ghép gà trống Chọi với gà mái Ri. 1. Nhân giống thuần chủng là gì? TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? 2. Các phương pháp chọn phối II. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG - Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con cái cùng một giống để cho sinh sản gọi là nhân giống thuần chủng. - Nhân giống thuần chủng nhằm tăng nhanh số lượng cá thể, giữ vững và hoàn thiện đặc tính tốt của giống đã có TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? 2. Các phương pháp chọn phối II. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG 1. Nhân giống thuần chủng là gì? Em hãy đánh dấu (x) vào các phương pháp nhân giống theo mẫu bảng sau vào vở bài tập sao cho phù hợp với chọn phối: . khái niệm về chọn giống vật nuôi? Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta? TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI. của giống đã có TIẾT 35 – NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. CHỌN PHỐI 1. Thế nào là chọn phối? 2. Các phương pháp chọn phối II. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG 1. Nhân giống

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 35: Nhân giống vật nuôi, Tiết 35: Nhân giống vật nuôi, Tiết 35: Nhân giống vật nuôi

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-35-nhan-giong-vat-nuoi

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.19857096672058 s. Memory usage = 18.54 MB