Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

48 8,135 18
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/48 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

CHUYÊN ĐỀ 5  TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG – LÂM - NGƯ NGHIỆP Một số hình ảnh về nghề thuộc lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp Trong lónh vực nông, lâm và ngư nghiệp có những nghề cụ thể nào? CHUYÊN ĐỀ 5   TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG – LÂM - NGƯ NGHIỆP I.Sơ lược lòch sử phát triển nông -lâm- ngư nghiệp ở nước ta. II.Sự phát triển các lónh vực sản xuất nông -lâm- ngư nghiệp trong giai đoạn 2001 – 2005 III.Hướng phát triển các lónh vực nông - lâm –ngư nghiệp IV.Đặc điểm lao động và yêu cầu của nghề trong lónh vực nông,lâm, ngư nghiệp - Nước ta là một nước nông nghiệp. Hàng ngàn năm qua sản xuất lúa gạo giữ vò trí trọng yếu trong nền kinh tế. -Nước ta có bờ biển dài trên 2000 km, việc đánh bắt hải sản có từ lâu đời. Nghề ngư nghiệp càng phát triển -Rừng chiếm diện tích rất lớn, nên phát triển nhiều nghề về lâm nghiệp. I. SƠ LƯC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NÔNG- LÂM- NGƯ NGHIỆP Ở NƯỚC TA - Trước Cách mạng tháng tám (1945), đời sống của nông dân nói riêng và nhân dân nói chung còn thấp. - Đại hội VI của đảng (1986) đã đề xướng chủ trương “đổi mới”. Lónh vực phát triển nông, lâm, ngư nghiệp bắt đầu phát triển mạnh mẽ. - Tiếp sau đó, đảng chủ trương tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, chuyển nước ta từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp. Nhờ đó mà người lao động thuộc lónh vực này hết đói nghèo, đời sống khả giả hơn. I. SƠ LƯC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NÔNG- LÂM- NGƯ NGHIỆP Ở NƯỚC TA II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 -Tốc độ tăng trưởng giá trò sản xuất toàn ngành nông- lâm- ngư nghiệp đạt bình quân 5,1%/năm vượt chỉ tiêu kế hoạch 0,3% / năm. Ngành trồng trọt phát triển mạnh các loại cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả và rau đậu, đáp ứng tốt yêu cầu tiêu dùng trong nước , cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu. Hiện nay nước ta có nhiều giống cây trồng mới cho năng suất cao như : Gi ng lúa lai Nh u 725 (Nh 32 A ố ị ư ị x Miên Khôi 725) 9 t n/ ha. ấ Giống cà chua 987 và 988 Giống nếp bè phục tráng Sắn cao sản II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 Năng suất bình qn 63 tạ/ha (tăng 15 tạ/ha) Cà phê Catimor 6 tấn / ha Cây công nghiệp đang phát triển mạnh như : Keo tai tượng Thông đuôi ngựa II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 Bạch dàn Cây điều Giống bò lai Sind Đà điểu Úc Chăn nuôi đóng vai trò quan trọng, tăng 20% tổng giá trò sản xuất nông nghiệp. Phải kể đến các giống mới như: II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 Cá basa BÒø HÔNSTEN HÀ LAN Cá tra CỪU Cá basa II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 [...]... trên 2000 km, việc đánh bắt hải sản có từ lâu đời. Nghề ngư nghiệp càng phát triển-Rừng chiếm diện tích rất lớn, nên phát triển nhiều nghề về lâm nghiệp. I. SƠ LƯC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂNNÔNG- LÂM- NGƯ NGHIỆP Ở NƯỚC TA CHUYÊN ĐỀ 5 TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG – LÂM - NGƯ NGHIỆP Một số hình ảnh về nghề thuộc lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp -Nâng cao chất lượng, hiệu quả chăn... cầu của nghề trong lónh vực nông ,lâm, ngư nghiệp 4/Các yêu cầu của nghề -Phải yêu thích nghề -Phải có trình độ kiến thức sinh học, hoá học, kỉ thuật nông nghiệp…-Phải có sức khoẻ, sức dẻo dai, bền bỉ trong lao động, khả năng làm việc ngoài trời …IV. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG VÀ YÊU CẦU CỦA NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP 2s4s6s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCâu 7 : Nghề dạy... tỉ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp. Giống bị lai SindĐà điểu ÚcChăn nuôi đóng vai trò quan trọng, tăng 20% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Phải kể đến các giống mới như: II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005Cá basaBÒø HÔNSTEN HÀ LANCá traCỪU MỘT SỐ TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG- LÂM- NGƯ-Trường ĐH Tây Nguyên-Trường... thấp khớp, đau cột sống-Bệnh ngoài da.-Những tật khoèo tay, gãy chân-Rối loạn tiền đình. IV. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG VÀ YÊU CẦU CỦA NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIEÄP I.Sơ lược lịch sử phát triển nông -lâm- ngư nghiệp ở nước ta.II.Sự phát triển các lónh vực sản xuất nông -lâm- ngư nghiệp trong giai đoạn 2001 – 2005III.Hướng phát triển các lónh vực nông - lâm ngư nghiệp IV.Đặc điểm... thức giữ gìn môi trường sống và hiểu biết pháp luật như không được săn bắt động vật q hiếm, không đánh cá theo lối huỷ diệt hàng loạt, không đốt rừng bừa bãi, không khai thác gỗ bất hợp pháp… IV. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG VÀ YÊU CẦU CỦA NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP 6/Những chống chỉ định y học Ngư i mắc những bệnh tật sau nay không nên theo các nghề nông, lâm ngư nghiệp:-Bệnh phổi-Bệnh... CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005Năng suất bình quân 63 tạ/ha (tăng 15 tạ/ha) 3/Công cụ lao động- Được cơ giới hoá, điện khí hoá, hoá học hoá … - Công cụ lao động ngày càng được cải tiến với kỉ năng sử dụng đơn giản. -p dụng công nghệ sinh học, công nghệ gia công, chế biến, công nghệ bảo quản …IV. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG VÀ YÊU CẦU CỦA NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC... hoüc 2s4s6s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCâu 24 : Theo sự phân loại nghề của Climop, nghề trồng rừng được xếp loại đối tượng lao động nào ?Đáp án : Ngư i- thiên nhiênĐáp ánHOẢT ĩĩNG GIAẽO DUC HặẽNG NGHIPCỏu hoới õọỳ vui õóứ hoỹc Việt Nam gia nhập WTO có cơ hội gì cho sự phát triển các ngành nghề thuộc lónh vửùc noõng, laõm vaứ ngử nghieọp?TầM HIỉU Vệ Tỉ CHặẽC WTO 5/Điều... II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 -Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành nông- lâm- ngư nghiệp đạt bình quân 5,1%/năm vượt chỉ tiêu kế hoạch 0,3% / năm. Ngành trồng trọt phát triển mạnh các loại cây lương thực, cây... gạo, là một quốc gia có lượng càøphê rất lớn trên thị trường theá giôùi. -Phát triển các vùng cây công nghiệp như cà phê, cao su, chè, điều, hạt tiêu … theo hướng thaâm canh … -Coi thuỷ sản là một ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn.Chế biến thuỷ sản 2s4s6s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCâu 30 : Là một bác só nông học- ngư i tạo... NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆPNgô chuyển gen kháng sâu hạiCây khoai – càBảo quản nguồn gen bằng kỉ thuật đông khôCông nghệ sinh học đòi hỏi khoa học kỉ thuật cao. Cheỏ bieỏn vaứ baỷo quaỷn caứ pheõ HặẽNG PHAẽT TRIỉN LẫNH VặC NNG, LM TRONG NặẽC ỚT XUẤT KHẨUVùng trồng rauTrồng rau sạchTrồng rau trong nhaø kính -Nước ta là một nước nông nghiệp. Hàng ngàn năm qua sản xuất . TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG – LÂM - NGƯ NGHIỆP Một số hình ảnh về nghề thuộc lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp Trong lónh vực nông, lâm và ngư. nghiệp có những nghề cụ thể nào? CHUYÊN ĐỀ 5   TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG – LÂM - NGƯ NGHIỆP I.Sơ lược lòch sử phát triển nông -lâm- ngư
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp., Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp., Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Bình luận về tài liệu tim-hieu-mot-so-nghe-thuoc-linh-vuc-nong-lam-ngu-nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP