Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11509 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 7992
18
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 48 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

Mô tả: CHUYÊN ĐỀ 5  TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG – LÂM - NGƯ NGHIỆP Một số hình ảnh về nghề thuộc lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp Trong lónh vực nông, lâm và ngư nghiệp có những nghề cụ thể nào? CHUYÊN ĐỀ 5   TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG – LÂM - NGƯ NGHIỆP I.Sơ lược lòch sử phát triển nông -lâm- ngư nghiệp ở nước ta. II.Sự phát triển các lónh vực sản xuất nông -lâm- ngư nghiệp trong giai đoạn 2001 – 2005 III.Hướng phát triển các lónh vực nông - lâm –ngư nghiệp IV.Đặc điểm lao động và yêu cầu của nghề trong lónh vực nông,lâm, ngư nghiệp - Nước ta là một nước nông nghiệp. Hàng ngàn năm qua sản xuất lúa gạo giữ vò trí trọng yếu trong nền kinh tế. -Nước ta có bờ biển dài trên 2000 km, việc đánh bắt hải sản có từ lâu đời. Nghề ngư nghiệp càng phát triển -Rừng chiếm diện tích rất lớn, nên phát triển nhiều nghề về lâm nghiệp. I. SƠ LƯC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NÔNG- LÂM- NGƯ NGHIỆP Ở NƯỚC TA - Trước Cách mạng tháng tám (1945), đời sống của nông dân nói riêng và nhân dân nói chung còn thấp. - Đại hội VI của đảng (1986) đã đề xướng chủ trương “đổi mới”. Lónh vực phát triển nông, lâm, ngư nghiệp bắt đầu phát triển mạnh mẽ. - Tiếp sau đó, đảng chủ trương tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, chuyển nước ta từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp. Nhờ đó mà người lao động thuộc lónh vực này hết đói nghèo, đời sống khả giả hơn. I. SƠ LƯC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NÔNG- LÂM- NGƯ NGHIỆP Ở NƯỚC TA II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 -Tốc độ tăng trưởng giá trò sản xuất toàn ngành nông- lâm- ngư nghiệp đạt bình quân 5,1%/năm vượt chỉ tiêu kế hoạch 0,3% / năm. Ngành trồng trọt phát triển mạnh các loại cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả và rau đậu, đáp ứng tốt yêu cầu tiêu dùng trong nước , cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu. Hiện nay nước ta có nhiều giống cây trồng mới cho năng suất cao như : Gi ng lúa lai Nh u 725 (Nh 32 A ố ị ư ị x Miên Khôi 725) 9 t n/ ha. ấ Giống cà chua 987 và 988 Giống nếp bè phục tráng Sắn cao sản II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 Năng suất bình qn 63 tạ/ha (tăng 15 tạ/ha) Cà phê Catimor 6 tấn / ha Cây công nghiệp đang phát triển mạnh như : Keo tai tượng Thông đuôi ngựa II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 Bạch dàn Cây điều Giống bò lai Sind Đà điểu Úc Chăn nuôi đóng vai trò quan trọng, tăng 20% tổng giá trò sản xuất nông nghiệp. Phải kể đến các giống mới như: II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 Cá basa BÒø HÔNSTEN HÀ LAN Cá tra CỪU Cá basa II. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 . TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG – LÂM - NGƯ NGHIỆP Một số hình ảnh về nghề thuộc lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp Trong lónh vực nông, lâm và ngư. nghiệp có những nghề cụ thể nào? CHUYÊN ĐỀ 5   TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG – LÂM - NGƯ NGHIỆP I.Sơ lược lòch sử phát triển nông -lâm- ngư

— Xem thêm —

Xem thêm: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp., Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp., Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tim-hieu-mot-so-nghe-thuoc-linh-vuc-nong-lam-ngu-nghiep

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.214485883713 s. Memory usage = 18.43 MB