Bài giảng lịch sử kiến trúc - P1

60 440 3 Gửi tin nhắn cho An An
An An

An An

Tải lên: 10,573 tài liệu

  • Loading...
1/60 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 16:00

Đây là loại hình kiến trúc bao gồm thành lũy, pháp đài, đồn, cửa ô... Những kiến trúc quân sự quốc phòng cổ Việt nam có mặt bằng bố cục gồm các hình như: hình vuông, hình chữ nhật, hình đa giác 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘIKHOA QUẢN LÝ ĐÔ THỊLỊCH SỬ KIẾN TRÚCGiảng viên: ThS.KTS.Ngô Việt Hùng3/2008•Kiến trúc tôn giáo ViệtNam.- Tôn giáo ở ViệtNam chủ yếulà: Khổng giáo, Đạogiáo(còngọi là Lão giáo), Phậtgiáovàtừthế kỷ thứ XVI còn có thêm Thiên chúa giáo.- Ngoài ra còn có mộtsố các tôn giáo khác nhưđạoHồi, đạo Tin lành, đạoCaođài, đạoHòahảo.2•Những công trình tôn giáo ở ViệtNam cógiá trị nghệ thuậttruyềnthống, mang nhiềuđặctrưng tính dân tộcnhấtlà:– Chùa–tháp(kiếntrúcPhật giáo)– Đền–miếu(Đạogiáo, Khổng giáo, tính ngưỡng dângian)– Đìnhlàng(tínngưỡng và kiến trúc dân gian)–Lăng mộ (kiếntrúctínngưỡng)–Nhàthờ họ (kiếntrúctínngưỡng dân gian)Kiến trúc tôn giáo ViệtNam.Kiến trúc tôn giáo ViệtNam.• Chùa - Tháp–Kiến trúc chùa tháp là cơ sở hoạt động và truyềnbá Phật giáo. Trong chùa chủ yếuthờ Phật, song chùa ở Việt Nam có mộtsố ngoài thờ Phậtcònthờthần (chùa Thầy – Hà Tây và chùa Láng – Hà Nội…thờ TừĐạoHạnh và Lý thần Tôn), thờ tam giáo(Phật–Lão–Khổng) thờ Trúc Lâm tam tổ…3Kiến trúc tôn giáo ViệtNam.•Bố cụcmặtbằng của ngôi chùa đasố là:–Chữđinh (丁), bên ngoài rộng 5 gian, 7 gian…–Chữ công (工), hay nội công ngoạiquốc (trong làchữ工, ngoài là chữ口), cũng có chùa nội đinh, ngoạiquốcnhư khối trung tâm chùa Láng – HàNội–Chữ nhị (二), chữ tam (三) như chùa Tây Phương–HàTâyhoặcphứctạphơn bao gồmmộttổngthể nhiều công trình đơnlẻ, có hành lang hoặctường vây bao kínKiến trúc tôn giáo ViệtNam.•Bố cụcmặtbằng của ngôi chùa thường baogồm:– Tam quan– Khu trung tâm điệnthờ Phật (bao gồmtiền đường, thiên hương và thượng điện).– Xung quanh chùa còn có hồ nước, phía trướccóthể có gác chuông–Mộtbộ phậnkiến trúc quan trọng nữacủa các khuchùa là tháp4Tam quanNghi môn chùa Láng5Tam quanTam quan6Kiến trúc tôn giáo ViệtNam.• Tháp– Tháp bắt nguồntừ kiến trúc Stupa của Ấn độ– Tháp trong chùa ở Việt Nam dùng để tàng trữ xálợi, hoặckinhsáchhay tượng phậtChùa Báo Ân78Tháp chùa9Chùa Thiên MụChùa Bút tháp10Kiến trúc tôn giáo ViệtNam.•Kiến trúc chùa – tháp ở ViệtNam cũng tươngtự các loạihìnhkiến trúc tôn giáo – tínngưỡng khác như: Đình, đền, miếuv.v…đasố là kếtcấugỗ, kếthợpcácvậtliệu địaphương khác nhưđá vân, đá ong, gạch nung, đáhộc.•Hìnhthứckếtcấugỗ vớiphương thứccổtruyền: chồng rường, giá chiêm hoặccảibiêntùy quy mô của công trình cụ thể.Kiến trúc tôn giáo ViệtNam.•Màusắc và ánh sáng trong chùa – tháp ởViệtNam đượcphốihợpvới nhau cùng kiếntrúc hòa thành mộttổng thể thống nhất•Màuvànglàmàuchủđạo trong nhà chùa, trong quan niệmcổ phương Đông là “hànhthổ”, là trung tâm, màu củalýtưởng và caoquý.•Những yếutố ánh sáng, màu sắc trong khônggian cao, sâu và tối cùng vớihìnhảnh mờảocủakiến trúc, đèn nến, khói hương… tạo nênkhông khí bí ẩn, thiêng liêng, trang nghiêm.[...]...24Dáng cộtchuẩnKiếntrúcĐền–Miếu 22Chi tiết đỡ máiChi tiếthiên-mái 35Kintrỳcỡnh lngãKin trỳc ỡnh lng ngincúth ch l mtnp nh 5 -7 gian, bốnmáikiểuchữ “Nhất” vàquy mô hơn, phứctạphơnvớinhững dạng bốcụcmặtbằng: chữĐinh, chữ Nhị, chữ Công, chữ Môn v.v… va không gian phát... chỳ ý nhất trong Đình làng là Hậu cung, Đại đìnhvàTiềntếĐình Chu Quyến 13 7 19 29ĐềnNgọcSơn 47Tên gọicácbộ vì và thân máiModule trongthứckiếntrúcViệtNam 10Kin trỳc tụn giỏo VitNam.ãKin trỳc chựa thỏp ViệtNam cũng tươngtự các loạihìnhkiến trúc tôn giáo – tínngưỡng khác như: Đình, đền, miếuv.v…đasố là kếtcấugỗ, kếthợpcácvậtliệu địaphương khác nhỏ võn, ỏ ong, gch nung, ỏhc.ãHỡnhthcktcug... tụn giỏo VitNam.ãMusc v ỏnh sỏng trong chựa – tháp ởViệtNam đượcphốihợpvới nhau cùng kiến trúc hòa thành mộttổng th thng nhtãMuvnglmucho trong nh chựa, trong quan nimc phng ụng l hnhth, l trung tõm, mu calýtng v caoquý.ãNhng yếutố ánh sáng, màu sắc trong khônggian cao, sâu và tối cùng vớihìnhảnh mờảocủakiến trúc, đèn nến, khói hương… tạo nênkhông khí bí ẩn, thiêng liêng, trang nghiêm. 32... 33Kintrỳcỡnh lngKintrỳcỡnh lngã ỡnhlnglcụngtrỡnhkin trỳc c truynbotnkhỏtrnvnnhng c im ngh thuật kiến trúc trong sáng, độc đáo, tính dân tộcphong phú, đậm đàbảnsắc dân gian và ít chịuảnh hưởng ngoạilaihơntấtcả các loihỡnhkin trỳc c VitNam xõydng trong xó hiphong kinxa.ã ỡnhlnglloi hình công trình kiến trúc tôngiáo tín ngưỡng vì là nơithờ thành hoàng – vịthầnbảohộcủamỗi làng Việtcổ truyền, phongtụctínngưỡng... hộiViệtNam cận đại. 27 30 44Đình Tây Đằng 25Vănmiếu 31 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘIKHOA QUẢN LÝ ĐÔ THLCH S KIN TRCGing viờn: ThS.KTS.Ngụ Vit Hựng3/2008ãKin trỳc tụn giáo ViệtNam. - Tôn giáo ở ViệtNam chủ yếulà: Khổng giáo, Đạogiáo(còngọi là Lão giáo), Phậtgiáovàtừthế kỷ thứ XVI còn có thêm Thiên chúa giáo. - Ngoài ra còn có mộtsố các tôn giáo khác nhưđạoHồi, đạo Tin lành, đạoCaođài, . 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘIKHOA QUẢN LÝ ĐÔ THỊLỊCH SỬ KIẾN TRÚCGiảng viên: ThS.KTS.Ngô Việt Hùng3/2008 Kiến trúc tôn giáo ViệtNam .- Tôn giáo ở ViệtNam. (kiếntrúctínngưỡng)–Nhàthờ họ (kiếntrúctínngưỡng dân gian )Kiến trúc tôn giáo ViệtNam .Kiến trúc tôn giáo ViệtNam.• Chùa - Tháp Kiến trúc chùa tháp là cơ sở hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng lịch sử kiến trúc - P1, Bài giảng lịch sử kiến trúc - P1, Bài giảng lịch sử kiến trúc - P1

Bình luận về tài liệu bai-giang-lich-su-kien-truc-p1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP