Đường tròn ngoại tiếp. Nội tiếp

11 874 0
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:26

 KIỂM TRA BÀI CŨ: Thế nào là đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ? Cách xác đònh tâm của chúng ?  Trả lời: - Đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác . - Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác gọi là đường tròn nội tiếp tam giác . Cách xác đònh tâm : - Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác . - Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác trong của tam giác. Tiết 50 § 8 ĐƯỜNG TRỊN NGOẠI TIẾP, ĐƯỜNG TRỊN NỘI TIẾP 1- nh ngh aĐị ĩ : - Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của của một đa giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác và đa giác được gọi là đa giác nội tiếp đường tròn . - Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của một đa giác được gọi là đường tròn nội tiếp đa giác và đa giác được gọi là đa giác ngoại tiếp đường tròn . hình a hình b Hai đường tròn đồng tâm (O;R) và (O;r) với bán kính r R O A B C H R r O A D C B H 2 2 R r = ? SGK a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2 cm. b) Vẽ một lục giác đều ABCDEF có các đỉnh nằm trên đường tròn (O). c) Vì sao tâm O cách đều các cạnh của lục giác đều? Gọi các khoảng cách này là r d) Vẽ đường tròn (O;r). BÀI GIẢI a) b) c) Có các dây AB=BC=CD=DE=EF=FA  các dây đó cách đều tâm . Vậy tâm o cách đều các cạnh của lục giác đều. d) O A F E D C B H Q P N K M Theo em có phải bất kì đa giác nào cũng nội tiếp được đường tròn hay không ? Trả lời: Không phải bất kì đa giác nào cũng nội tiếp được đường tròn mà chỉ có đa giác đều mới nội tiếp được đường tròn. Vậy em có kết luận gì về bất kì đa giác đều nào? r R O A B C H R r O A D C B H O A F E D C B H Q P N K M Tiết 50 § 8 ĐƯỜNG TRỊN NGOẠI TIẾP, ĐƯỜNG TRỊN NỘI TIẾP 1- nh ngh aĐị ĩ : (SGK) ? (SGK) 2- nh lí:Đị Bất kì đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp , có một và chỉ một đường tròn ngoại nội tiếp . • Chú ý: Trong đa giác đều , tâm của đường tròn ngoại tiếp trùng với tâm của đường tròn nội tiếp và được gọi là tâm của đa giác đều . Ví dụ : Tìm mối quan hệ giữa R và r trong hình sau r R O A B C H R r O A D C B H hình a hình b Bài giải Hình a : Tâm O là giao điểm của ba trung trực , của ba đường đường cao , ba đường phân giác và đồng thời là ba đường trung tuyến. Do đó : Hình b : Tâm O là giao điểm của hai đường chéo hình vuông Do đó : ˆ .sinr R OCH = 0 .sin 30r R = 1 . 2 r R = ˆ .sinr R OCH= 0 .sin 45r R= 2 . 2 r R= 2 2 R r = 2 R r = ˆ .r HC tgOCH = 0 . 30r HC tg= 3 . 3 r HC = 2 3 2. 3 R = 4 3 ( ) 3 R cm= 2 3 ( ) 3 r cm= 4 cm R O A B C H Bài Tập vận dụng Cho tam giác đều ABC có cạnh 4cm .Tính bán kính đường tròn nội tiếp ,ngoại tiếp tam giác ABC ? B ài gi iả T a  có: H C  =  B C  : 2  =  4  : 2  =   2  cm T h e o h ệ t h ức lượn g  t r on g  t a m  gi á c vu ôn g  O H C  t a có : M ặ t  k h á c : R  =  2 r N ên  :          Hoạt động nhóm H ng d n v nhàướ ẫ ề - Nắm vững định nghĩa, định lý của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp một đa giác . - biết vẽ các đa giác đều nội tiếp đường tròn (O;R) , cách tính cạnh a đa giác đều đó theo R và ngược lại R theo a. - bài tập : 61;62;63;64 trang 91 ,92 sgk và bài tập 44,46,50 trang 80,81 sbt = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . là đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ? Cách xác đònh tâm của chúng ?  Trả lời: - Đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác gọi là đường tròn ngoại tiếp. vững định nghĩa, định lý của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp một đa giác . - biết vẽ các đa giác đều nội tiếp đường tròn (O;R) , cách tính cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường tròn ngoại tiếp. Nội tiếp, Đường tròn ngoại tiếp. Nội tiếp, Đường tròn ngoại tiếp. Nội tiếp

Bình luận về tài liệu duong-tron-ngoai-tiep-noi-tiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP