PGD Do dung day hoc Tu Lam

15 1,027 6
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:26

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SƠN DƯƠNG Đến với hội thi Giới thiệu Trong quá trình giảng dạy các môn học ở THCS đặc biệt là các Môn tự nhiên, ngoài những thiết bị dạy học được trang cấp: Như mô hình, hình vẽ,…v v. Nhưng trong quá trình sử dụng mô hình, hình vẽ,… vào giảng dạy một số bài chúng tôi nhận thấy HS khó hình dung dẫn đến hiệu quả của một số tiết dạy chưa cao. Vì vậy chúng tôi đã thiết kế các hình ảnh động (làm cho HS dễ hiểu, dễ hình dung gây sự hứng thú, phát huy tính tích cực chủ động trong quá trình học tập.) SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ VÍ DỤ HÌNH ẢNH ĐỘNG PHỤC VỤ MÔN TOÁN cụ thể như sau: TRƯỜNG THCS HỢP THÀNH * Phòng GD & ĐT Sơn Dương Xin được chân trọng giới thiệu một số hình ảnh động phục vụ công tác giảng dạy môn Toán TỔNG HỢP MỘT SỐ HÌNH ĐỘNG CHƯƠNG IV LỚP 9 (Mời bạn ấn chuột trái vào minh hoạ) MINH HOẠ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN DƯƠNG §4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN (Hình học 9 Tập1-Tr107) (Mời bạn ấn chuột trái vào minh hoạ) MINH HOẠ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN DƯƠNG §4. TỔNG HỢP VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA 2 ĐƯỜNG TRÒN (Hình học 9 Tập1-Tr110) (Mời bạn ấn chuột trái vào minh hoạ) MINH HOẠ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN DƯƠNG §7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP (Hình học 9 Tập2-Tr87) (Mời bạn ấn chuột trái vào minh hoạ) MINH HOẠ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN DƯƠNG TỔNG HỢP HÌNH TẬP 1 LỚP 9 (Mời bạn ấn chuột trái vào minh hoạ) MINH HOẠ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN DƯƠNG TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC LỚP 9 (Mời bạn ấn chuột trái vào minh hoạ) MINH HOẠ Trên đây là một số VD minh hoạ áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học HS sẽ thu được nhiều hiệu quả hơn PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN DƯƠNG . HS khó hình dung dẫn đến hiệu quả của một số tiết dạy chưa cao. Vì vậy chúng tôi đã thiết kế các hình ảnh động (làm cho HS dễ hiểu, dễ hình dung gây sự. CẢM ƠN … RẤT MONG SỰ ĐÓNG GÓP Ý KiẾN… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN DƯƠNG – TUYÊN QUANG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN DƯƠNG THIẾT KẾ CÁC MÔ HÌNH TRỰC QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: PGD Do dung day hoc Tu Lam, PGD Do dung day hoc Tu Lam, PGD Do dung day hoc Tu Lam

Bình luận về tài liệu pgd-do-dung-day-hoc-tu-lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP