tu vung mieu ta vat hay xuat hien trong part 1 toeic

2 58 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2017, 09:16

... system: cắm vào hệ thống Be arranged in a case xếp vali To be operated: vận hành, khởi động To be stacked on the floor: xếp sàn To be piled up on the shelf: chất đống kệ To be in a closet: treo tủ
- Xem thêm -

Xem thêm: tu vung mieu ta vat hay xuat hien trong part 1 toeic, tu vung mieu ta vat hay xuat hien trong part 1 toeic

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn