Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P1

3 5,429 171
An An

An An Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,572 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 14:58

Theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 1. Tính duyệt khả năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đặt cốt thép đơn, biết: · Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · c f ¢= 32 M Câu số 1: Mục đích của việc sử dụng cốt thép trong kết cấu bê tông.Câu số 2: Trình bày các loại sàn phẳng, u và nhợc điểm, nêu đặc điểm cấu tạo từng loại sàn.Câu số 3: Lý do bê tông và cốt thép cùng làm việc.Câu số 4: Cấu tạo sàn sờn toàn khối có bản loại dầm. Nêu hình dạng, kích th-ớc bản sàn, dầm phụ, dầm chính.Câu số 5: Nêu u, nhợc điểm của kết cấu bê tông, cách khắc phục từng nhợc điểm.Câu số 6: Nêu trình tự tính toán khung bê tông cốt thép đổ toàn khốiCâu số 7: Phân loại kết cấu bê tông, u nhợc điểm của từng loại.Câu số 8: Trình bày đặc điểm cấu tạo của nút khung đổ toàn khối.Câu số 9: Các phơng pháp xác định cờng độ chịu nén một trục của bê tông.Câu số 10: Nêu đặc điểm của nhà công nghiệp một tầng lắp ghép. Các tải trọng tác dụng và cách xác địnhCâu số 11: Trình bày thí nghiệm xác định cờng độ chịu nén một trục của bê tông khi nén phá hoại mẫu theo TCVN. Cách xác định cờng độ trung bình, c-ờng độ tiêu chuẩn của bê tông.Câu số 12: Nêu định nghĩa, phân loại, u nhợc điểm và phạm vi áp dụng của kết cấu vỏ mỏng bê tông cốt thépCâu số 13: Các yếu tố ảnh hởng đến cờng độ của bê tông.Câu số 14: Nêu u nhợc điểm, phạm vi áp dụng, đặc điểm cấu tạo của cupônCâu số 15: Nêu khái niệm mác bê tông. các loại mác bê tông theo TCVN.Câu số 16: Nêu cấu tạo, phạm vi áp dụng và sơ đồ kết cấu đối với bể trụ tròn.Câu số 17: Tại sao cần phải bảo dỡng bê tông.Câu số 18: Trình bày bể chứa hình vuông; yêu cầu cấu tạo (mái, thành, đáy) và đặc điểm tính toán.Câu số 19: Vai trò của nớc trong vữa bê tông. Có cách gì để giảm lợng nớc trong vữa bê tông?Câu số 20: Phân tích các loại vật liệu dùng trong khối xây gạch đá.Câu số 21: Trình bày biến dạng của bê tông dới tác dụng của tải trọngCâu số 22: Thế náo là cốt thép dẻo và cốt thép rắn?. Nêu giới hạn chảy quy ớc đối với từng loại cốt thép.Câu số 23: Nêu nguyên tắc chung tính kết cấu gạch đá theo trạng thái giới hạn.Câu số 24: Lực dính giữa bê tông và cốt thép: Các yếu tố tạo nên lực dính, các yếu tố ảnh hởng tới lực dính. Để tăng lực dính giữa bê tông và cốt thép thì khi thiết kế và khi thi công cần lu ý điều gì?.Câu số 25: Trình bày sự phá hoại và h hỏng của kết cấu bê tông. Cách khắc phục.Câu số 26: Trình bày cách tính toán KCBT theo phơng pháp TTGHCâu số 27: Nêu những lý do sử dụng hệ số vợt tải n. Khi nào n>1, n=1 và khi nào n<1?Câu số 28: Trình bày khái niệm về cờng độ tiêu chuẩn và cờng độ tính toán của vật liệu. Có khi nào sử dụng hệ số an toàn về vật liệu k=1?.Câu số 29: Nêu đặc điểm của nhà công nghiệp một tầng lắp ghép. Các tải trọng tác dụng và cách xác định.Câu số 30: Trình bày các phơng pháp nối cốt thép. Ưu nhợc điểm của từng phơng pháp.Câu số 31: Tại sao cần phải neo cốt thép?. Quy định về neo cốt thép theo TCVNCâu số 32: Tại sao phải quy định chiều dày lớp bảo vệ cốt thép? Nêu quy định về chiều dày lớp bảo vệ và nguyên tắc bố trí cốt thép trong mặt cắt ngang theo TCVN.Câu số 33: Xác định nội lực trong kết cấu bê tông theo các phơng pháp của môn sức bền vật liệu hay cơ học kết cấu là không chính xác. Hãy giải thích tại sao?.Câu số 34: Trình bày cấu tạo và đặc điểm tính toán tờng chắn.Câu số 35: Trình bày ba giai đoạn làm việc của kết cấu bê tông thông qua thí nghiệm phá hoại dầm đơn giản chịu uốn.Câu số 36: Trình bày cấu tạo và đặc điểm tính toán bản bê tông cốt thép trên nền đàn hồi.Câu số 37: Thế nào là phá hoại dòn, phá hoại dẻo? Điều kiện để kết cấu bê tông có thể xảy ra phá hoại dẻoCâu số 38: Các loại cốt thép dọc trong dầm: Trình bày các yêu cầu về cấu tạo và nêu chức năng của từng loại cốt thép đó.Câu số 39: Thế nào là tiết diện đặt cốt đơn, tiết diện đặt cốt kép?. Nêu lý do tính toán cốt képCâu số 40: Thành lập công thức tính KNCL của tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn.Câu số 41: Nêu đặc điểm của nhà công nghiệp một tầng lắp ghép. Các tải trọng tác dụng và cách xác định.Câu số 42: Thành lập công thức tính KNCL của tiết diện chữ T đặt cốt đơn, cánh nằm trong vùng nén, TTH đi qua sờn.Câu số 43: Muốn gia cờng KNCL của bê tông vùng nén thì có những biện pháp gì?Câu số 44: Tại sao khi tính toán mô men giới hạn của tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng kéo lại tính nh tiết diện chữ nhật có kích thớc bsờn xh?Câu số 45: Phân tích các loại vật liệu dùng trong khối xây gạch đá.Câu số 46: Trình bày sự phá hoại trên tiết diện ngiêng.Câu số 47: Phân tích ứng lực của viên gạch trong khối xây chịu nén đúng tâm. Nêu cờng độ chịu nén cục bộ.Câu số 48: thành lập công thức tính khả năng chịu cắt Qđb của dầm khi không đặt cốt xiên.Câu số 49: Nêu nguyên tắc chung tính kết cấu gạch đá theo trạng thái giới hạn.Câu số 50: Trình bày cách tính cấu kiện gạch đá chịu nén đúng tâm, chịu nén lệch tâm ít và nén lệch tâm nhiềuCâu số 51: Định nghĩa biểu đồ bao vật liệu. Mục đích của việc vẽ biểu đồ bao vật liệu.Câu số 52: Thành lập công thức tính KNCL của cấu kiện tiết diện chữ nhật chịu nén đúng tâm.Câu số 53: Trình bày sự làm việc của tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm lớn.Câu số 54: Thực chất của bê tông ứng lực trớc; các phơng pháp gây ứng lực tr-ớc.Câu số 55: Ưu, nhợc điểm của kết cấu bê tông ứng lực trớc.Câu số 56: Thế nào là mối nối khô, mối nối ớt; u nhợc điểm của từng loại.Câu số 57: Trình bày u, nhợc điểm của sàn panen lắp ghép.Câu số 58: Trình bày cấu tạo và đặc điểm tính toán bản bê tông cốt thép trên nền đàn hồi . của kết cấu bê tông, cách khắc phục từng nhợc điểm.Câu số 6: Nêu trình tự tính toán khung bê tông cốt thép đổ toàn khốiCâu số 7: Phân loại kết cấu bê tông, . dụng cốt thép trong kết cấu bê tông. Câu số 2: Trình bày các loại sàn phẳng, u và nhợc điểm, nêu đặc điểm cấu tạo từng loại sàn.Câu số 3: Lý do bê tông và cốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P1, Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P1, Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P1

Bình luận về tài liệu bai-tap-ket-cau-be-tong-cot-thep-p1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP