TỪ VỰNG MIÊU tả CÔNG VIỆC NHÀ trong tiếng anh

2 125 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2017, 09:08

TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÔNG VIỆC NHÀSHARE để lưu lại học dần nhéI ĐỘNG TỪFreshen (up) ’freʃn ʌp làm thơm mát, trong lànhHang (up) hæɳ ʌp treo lênMop (up) mɔp ʌp lau chùiOrganize ’ɔ:gənaiz sắp xếp đồ đạcRinse rins súc, rửa, dội, giũ bằng nướcSanitize ’sænitaiz tẩy độc, lọc, khử trùngScrub skrʌb lau, chùi, cọ mạnhTidy (up) ’taidi ʌp dọn dẹp, sắp xếp gọn gangVacuum ’vækjuəm hút (bụi)Wipe (up) waip ʌp lau chùiII TÍNH TỪClean kli:n sạch, sạch sẽCloggedplugged klɔgd plʌgd bị kẹt, bị bít lại, tắcDamp ’dæmp nồm, ẩm mốcDirty ’də:ti bẩn, dơ dáy, cáu bẩnDusty ’dʌsti phủ bụiFilthy ’filθi bẩn thỉu, dơ dáyMessy ’mesi bừa bộn, lộn xộnNeat, tidy ni:t’taidi ngăn nắp, gọn gangSlippery ’slipəri trơn trượtAllergic ə’lə:dʤik dị ứng (bụi)Soapy ’soupi đầy bong bóng xà phòngWet wet ướt TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÔNG VIỆC NHÀ tiếng anh SHARE để lưu lại học dần nhé! I/ ĐỘNG TỪ Freshen (up) /’freʃn ʌp/ làm thơm mát, lành Hang (up) /hæɳ ʌp/ treo lên Mop (up) /mɔp ʌp/ lau chùi Organize /’ɔ:gənaiz/ xếp đồ đạc Rinse /rins/ súc, rửa, dội, giũ nước Sanitize /’sænitaiz/ tẩy độc, lọc, khử trùng Scrub /skrʌb/ lau, chùi, cọ mạnh Tidy (up) /’taidi ʌp/ dọn dẹp, xếp gọn gang Vacuum /’vækjuəm/ hút (bụi) Wipe (up) /waip ʌp/ lau chùi II/ TÍNH TỪ Clean /kli:n/ sạch, Clogged/plugged /klɔgd/ /plʌgd/ bị kẹt, bị bít lại, tắc Damp /’dỉmp/ nồm, ẩm mốc Dirty /’də:ti/ bẩn, dơ dáy, cáu bẩn Dusty /’dʌsti/ phủ bụi Filthy /’filθi/ bẩn thỉu, dơ dáy Messy /’mesi/ bừa bộn, lộn xộn Neat, tidy /ni:t/’taidi/ ngăn nắp, gọn gang Slippery /’slipəri/ trơn trượt Allergic /ə’lə:dʤik/ dị ứng (bụi) Soapy /’soupi/ đầy bong bóng xà phòng Wet /wet/ ướt
- Xem thêm -

Xem thêm: TỪ VỰNG MIÊU tả CÔNG VIỆC NHÀ trong tiếng anh, TỪ VỰNG MIÊU tả CÔNG VIỆC NHÀ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn