Tổng hợp lý thuyết và Bài tập về Dạng Tìm Cực Trị Ôn thi đại học

1 169 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2017, 04:03

Tổng hợp các bài tập về Cực Trị.Xem thêm trong file đính kèm bên dưới, định dạng .rarMật khẩu: dung6789Các bạn tải file RAR về máy, sử dụng phần mềm giải nén file rar, sau đó nhập password là Dung6789.Vậy là các bạn đã có tổng hợp các bài tập về Cực Trị.Ngoài ra mình còn các tài liệu về dạng bài tập khác, các bạn xem thêm nhé ;) Khóa h c Luy n thi PEN-C: Mơn Tốn (Th y Lê Bá Tr n Ph M TS ng) BÀI TOÁN M Min – Max U V GTLN-GTNN (PH N 01) BÀI T P T LUY N Giáo viên: LÊ BÁ TR N PH NG Các t p tài li u đ c biên so n kèm theo gi ng M t s toán v GTLN-GTNN (Ph n 01) thu c s d ng hi u qu , B n khóa h c Luy n thi PEN-C: Mơn Tốn (Th y Lê Bá Tr n Ph ng t i website Hocmai.vn c n h c tr c Bài gi ng sau làm đ y đ t p tài li u Bài Tìm GTLN, GTNN c a hàm s y  x   x2 Bài Cho x, y, z thu c [-1;2] có t ng b ng Tìm GTLN c a P  x2  y2  z2 Bài Cho x, y thu c [1;2] Tìm GTLN c a P  x y  y x Bài Cho x, y, z thu c [0;2] có t ng b ng Tìm GTLN c a P  x2  y2  z2 1  Bài Cho a ≥ b > Ch ng minh r ng :  2a + a    Bài Cho a > b > Ch ng minh r ng : b 1    2b + b    a a+b a-b > lna - lnb Bài Cho hai s th c x, y thay đ i cho : 2(x2 + y2) - xy = Tìm GTNN GTLN c a bi u th c : P= x + y4 2xy + Bài Cho x, y ≥ th a : x + y = Tìm GTNN GTLN c a bi u th c : P = (4x2 + 3y)(4y2 + 3x) + 25xy Bài 10(B/2008) Cho x, y s th c thay đ i th a mãn x2  y2  Tìm max, c a bi u th c P   x2  xy  xy  y Bài 11(D/08) Cho x,y s th c không âm thay đ i Tìm GTLN GTNN c a bi u th c P x  y1  xy (1  x) (1  y) Bài 12(C /2008) Cho x,y s th c thay đ i th a mãn x2  y2  Tìm GTLN GTNN c a bi u th c   A  x3  y3  3xy Giáo viên: Lê Bá Tr n Ph Ngu n Hocmai.vn – Ngơi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 : ng Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp lý thuyết và Bài tập về Dạng Tìm Cực Trị Ôn thi đại học, Tổng hợp lý thuyết và Bài tập về Dạng Tìm Cực Trị Ôn thi đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn