Biên bản bàn giao công việc

Lưu Thị Quỳnh
Lưu Thị Quỳnh(2223 tài liệu)
(48 người theo dõi)
Lượt xem 13642
161
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 12:56

Mô tả: BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆCHôm nay, ngày ./ ./200 , tại .chúng tôi gồm:Người bàn giao: .Bộ phận: .MSNV QUI TRÌNH NGHỈ VIỆCMã tài liệu: NS – 09 – BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆCHôm nay, ngày ./ ./200 , tại .chúng tôi gồm:Người bàn giao: .Bộ phận: .MSNV Người nhận bàn giao: Bộ phận: .MSNV Lý do bàn giao Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:Stt Nội dung công việc Tình hình thực hiệnNgười bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.Người bàn giao Người nhận bàn giao Quản lý . giao. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:Stt Nội dung công việc Tình hình thực hiệnNgười bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang. việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản. /.Người bàn giao Người nhận bàn giao Quản lý

— Xem thêm —

Xem thêm: Biên bản bàn giao công việc, Biên bản bàn giao công việc

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.1400260925293 s. Memory usage = 17.68 MB