sinh truong cua vi sinh vat

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(11617 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 182
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:27

Mô tả: GI O VIEÂN : TR NG TH NGUY TẤ ƯƠ Ị Ệ SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT --------@-------  SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT --------@-------  BÀI 25 I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 1. Sự sinh trưởng ở vi sinh vật : Là sự tăng số lượng trong quần thể nhờ sự phân chia của tế bào ( của cá thể) trong quần thể. BÀI 25 I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 2. Các chỉ số sinh trưởng : - Thời gian thế hệ ( g): Là thời gian từ khi xuất hiện một tế bào cho đến khi phân chia. Trong điều kiện tối ưu, E. coli có g = 20’ nấm men 1 -2h; nấm mốc 4 -12h; VK lao 12h BÀI 25 I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 2. Các chỉ số sinh trưởng : Thời gian(phút) số lần phân chia 2 n số tế bào của quần thể 0 0 2 0 = 1 1 20 1 2 1 = 2 2 40 2 2 2 = 4 4 60 3 2 3 = 8 8 80 4 2 4 = 16 16 100 5 2 5 = 32 32 120 6 2 6 = 64 64 BÀI 25 I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 2. Các chỉ số sinh trưởng : - Thời gian thế hệ ( g): Là thời gian từ khi xuất hiện một tế bào cho đến khi phân chia. - Số lượng tế bào sau thời gian t: Là số tế bào trong quần thể sau thời gian t Là số tế bào ban đầu Là số lần phân chia BÀI 25 I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 2. Các chỉ số sinh trưởng : - Tốc độ sinh trưưởng riêng đối với một chủng vi khuẩn và ở điều kiện nuôi cấy xác đònh là M: được đo bằng số sinh khối sinh ra trong một đơn vị thời gian. BÀI 25 II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN 1. Nuôi cấy không liên tục : - Là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và lấy đi các sản phẩm trao đổi chất. Gồm 04 pha: . GI O VIEÂN : TR NG TH NGUY TẤ ƯƠ Ị Ệ SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT --------@-------  SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT --------@-------. SINH TRƯỞNG 2. Các chỉ số sinh trưởng : - Tốc độ sinh trưưởng riêng đối với một chủng vi khuẩn và ở điều kiện nuôi cấy xác đònh là M: được đo bằng số sinh

— Xem thêm —

Xem thêm: sinh truong cua vi sinh vat, sinh truong cua vi sinh vat, sinh truong cua vi sinh vat

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu sinh-truong-cua-vi-sinh-vat

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.26170897483826 s. Memory usage = 18.57 MB