sinh truong cua vi sinh vat

22 199 2 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:27

GI O VIEÂN : TR NG TH NGUY TẤ ƯƠ Ị Ệ SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT --------@-------  SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT --------@-------  BÀI 25 I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 1. Sự sinh trưởng ở vi sinh vật : Là sự tăng số lượng trong quần thể nhờ sự phân chia của tế bào ( của cá thể) trong quần thể. BÀI 25 I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 2. Các chỉ số sinh trưởng : - Thời gian thế hệ ( g): Là thời gian từ khi xuất hiện một tế bào cho đến khi phân chia. Trong điều kiện tối ưu, E. coli có g = 20’ nấm men 1 -2h; nấm mốc 4 -12h; VK lao 12h BÀI 25 I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 2. Các chỉ số sinh trưởng : Thời gian(phút) số lần phân chia 2 n số tế bào của quần thể 0 0 2 0 = 1 1 20 1 2 1 = 2 2 40 2 2 2 = 4 4 60 3 2 3 = 8 8 80 4 2 4 = 16 16 100 5 2 5 = 32 32 120 6 2 6 = 64 64 BÀI 25 I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 2. Các chỉ số sinh trưởng : - Thời gian thế hệ ( g): Là thời gian từ khi xuất hiện một tế bào cho đến khi phân chia. - Số lượng tế bào sau thời gian t: Là số tế bào trong quần thể sau thời gian t Là số tế bào ban đầu Là số lần phân chia BÀI 25 I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG 2. Các chỉ số sinh trưởng : - Tốc độ sinh trưưởng riêng đối với một chủng vi khuẩn và ở điều kiện nuôi cấy xác đònh là M: được đo bằng số sinh khối sinh ra trong một đơn vị thời gian. BÀI 25 II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN 1. Nuôi cấy không liên tục : - Là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và lấy đi các sản phẩm trao đổi chất. Gồm 04 pha: [...]... NIỆM SINH TRƯỞNG2. Các chỉ số sinh trưởng :-Thời gian thế hệ ( g):Là thời gian từ khi xuất hiện một tế bào cho đến khi phaân chia. BÀI 25I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG2. Các chỉ số sinh trưởng :Thời gian(phút) số lần phân chia 2nsố tế bào của quần thể0 0 20 = 1 120 1 21 = 2 240 2 22 = 4 460 3 23= 8 880 4 24 = 16 16100 5 25 = 32 32120 6 26 = 64 64 SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH. .. 25II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN 1. Nuôi cấy không liên tục :2. Nuôi cấy liên tục :Sản xuất sinh khối để thu nhận prôtêin đơn bào, các hợp chất có hoạt tính sinh học như: axitamin, enjim, kháng sinh, hoocmôn,… Ni cấy không liên tục Ni cấy liên tục Thành phần MT không được đổi mớiChất dinh dưỡng cạn dần theo thời gianThời gian pha log ngắn Trạng thái sinh lý, sinh. .. thời gian t:Là số tế bào trong quần thể sau thời gian tLà số tế bào ban đầuLà số lần phân chia BÀI 25I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG2. Các chỉ số sinh trưởng :-Tốc độ sinh trưưởng riêng đối với một chủng vi khuẩn và ở điều kiện nuôi cấy xác ñònh laø M: được đo bằng số sinh khối sinh ra trong một đơn vị thời gian. BÀI 25CỦNG CỐCâu 3. Ở E.coli, nếu số lượng tế bào ban đầu là 103 thì sau 2h... 103.23 b.103.102 c. 103.. 105 d. 103. 106.Đ BÀI 25II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN 1. Nuôi cấy không liên tục :c. Pha cân bằng. Pha tiềm phátPha luỹ thừaPha cân bằngPha suy vongThời gianLog số lượng tế bào-Số lượng vi khuẩn đạt mức cực đại và không đổi theo thời gian do: số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đid. Pha suy vong.-Số tế bào trong quần... 64 SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT @  BÀI 25II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN 1. Nuôi cấy không liên tục :- Là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và lấy đi các sản phẩm trao đổi chất. Goàm 04 pha: So sánh không liên tục và nuôi cấy liên tuïc BÀI 25I- KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG2. Các chỉ số sinh trưởng :-Thời gian thế hệ ( g):Là thời gian từ khi... pha log ngắn Trạng thái sinh lý, sinh hóa của tế bào luôn thay đổiMT luôn được đổi mới và ổn địnhChất dd ổn định và dư thừaThời gian pha log dàiTrạng thái sinh lý, sinh hóa của tế bào luôn ổn định. GI O VIEÂN : TR NG TH NGUY TẤ ƯƠ Ị Ệ . GI O VIEÂN : TR NG TH NGUY TẤ ƯƠ Ị Ệ SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT --------@-------  SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT --------@-------. SINH TRƯỞNG 2. Các chỉ số sinh trưởng : - Tốc độ sinh trưưởng riêng đối với một chủng vi khuẩn và ở điều kiện nuôi cấy xác đònh là M: được đo bằng số sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh truong cua vi sinh vat, sinh truong cua vi sinh vat, sinh truong cua vi sinh vat

Bình luận về tài liệu sinh-truong-cua-vi-sinh-vat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP