Cuộc cách mạng Tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

6 621 8
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:27

Cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ xviii Tiết 1 07/26/13 Quán Thanh Quyết 2 Mục đích bài học I. Giúp học sinh nắm vững tiền đề, các giai đoạn phát triển, kết quả, tính chất, ý nghóa của cuộc cách mạng. II. Học sinh có cái nhìn tổng quan, đánh giá về cuộc cách mạng. 07/26/13 Quán Thanh Quyết 3 Nước pháp trước cách mạng I. Kinh tế: 1. Nông nghiệp:  Kém phát triển: công cụ, kó thuật canh tác còn thô sơ, 1/3 diện tích đất đai bò bỏ hoang, năng suất thấp.  Quan hệ phong kiến vẫn duy trì cùng với phương thức bóc lột cũ. 1. Công nghiệp:  Công nghiệp Pháp đang trên đà phát triển, xuất hiện những công trường thủ công thu hút >1000 lao động.  Phát triển nhất là các nghề dệt vải, tơ lụa, luyện kim, khai mỏ, chế tạo vũ khí. 1. Thương nghiệp:  Thương nghiệp khá phát triển nhưng vẫn gặp nhiều khó do không có sự thống nhất về chế độ thuế quan và hệ thống đo lường. 07/26/13 Quán Thanh Quyết 4 Nước pháp trước cách mạng II. Chính trò – xã hội: 1. Chính trò: Duy trì chế độ quân chủ chuyên chế. 2. Xã hội: chia thành 3 đẳng cấp. Tăng lữ Quý tộc Đẳng cấp thứ 3 Chòu mọi thứ thuế và nghóa vụ Đặc quyền, đặc lợi Mâu thuẫn đối kháng 07/26/13 Quán Thanh Quyết 5 Nước pháp trước cách mạng III. Tư tưởng:  Diễn ra cuộc giữa những giáo lý lỗi thời với tư tưởng tiến bộ. Tiêu biểu là trào lưu triết học ánh sáng. S. Montesquieu Voltaire G. G. Rousseau 07/26/13 Quán Thanh Quyết 6 Cách mạng bùng nổ I. Chế độ quân chủ lập hiến: 5/5/1789 hội nghò 3 đẳng cấp. 17/6/1789 tuyên bố thành lập quốc hội lập hiến. 14/7/1789 phá nhà ngục Baxti. 26/8/1789 tuyên ngôn Nhân quyền & dân quyền. 9/1791 thông qua hiến pháp lập nền quân chủ lập hiến. 4/1792 chiến tranh Pháp với liên minh o – Phổ. 11/7/1792 Quốc hội tuyên bố “Tổ quốc lâm nguy”. . Cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ xviii Tiết 1 07/26/13 Quán Thanh Quyết 2 Mục đích bài học. nghóa của cuộc cách mạng. II. Học sinh có cái nhìn tổng quan, đánh giá về cuộc cách mạng. 07/26/13 Quán Thanh Quyết 3 Nước pháp trước cách mạng I. Kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cuộc cách mạng Tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Cuộc cách mạng Tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Cuộc cách mạng Tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bình luận về tài liệu cuoc-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP