Giao an Am nhac 8 (Tiet 1 den tiet 14)

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(11616 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 754
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:27

Mô tả: Phòng giáo dục và đào tạo chiêm hóa Trờng thcs minh quang ====***==== & Giáo án Môn : âm nhạc 8 Họ và tên GV : Phạm Tiến Dũng Tổ : Sinh - Địa - Thể dục Năm học 2008-2009 2 Giảng : - 28/ 08/ 2008: 8B - 29/ 08/ 2008: 8C - 30/ 08/ 2008: 8A Tiết 1 học hát Bài : mùa thu ngày khai trờng I. mục tiêu : - Hát đúng giai điệu của bài hát. - Nắm đợc nhịp của bài hát ( Nhịp 2/4 ). - Giáo dục tình cảm gắn bó, thân thiết với Nhà trờng. II. Chuẩn bị: 1. GV : - Bảng phụ ( hoặc Băng, Đài ). 2. HS : - Xem trớc bài hát. III. Tiến trình bài giảng. 1. Kiểm tra: - Không kiểm tra. 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 - GV gọi HS kể tên một số bài hát về mái tr- ờng. - GV giới thiệu về bài hát, tác giả và nội dung bài hát. - GV bật băng bài hát mẫu ( hoặc hát mẫu ) - GV cho HS nhận biết nhịp điệu của bài hát. - GV treo bảng phụ ( nếu có) hớng dẫn HS hát từng câu của bài hát theo lối móc xích, 1. Học hát . - HS kể một số bài hát theo hiểu biết của mình. - HS theo dõi, lắng nghe. - HS lắng nghe bài hát mẫu. - HS dựa vào bài hát và những kiến thức đã học để trả lời. - HS theo dõi và hát theo sự hớng dẫn 3 song hành cho đến hết bài. - GV cho HS hát ghép toàn bộ bài hát. Hoạt động 2 - GV tổ chức cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : Cá nhân và nhóm. - GV sửa sai cho những HS hát cha đúng. - GV cho HS hát theo lớp và kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát. - GV theo dõi và sửa sai cho HS ( Nếu có ). - GV nhận xét, đánh giá. - HS hát toàn bài theo lớp. 2. Ôn luyện - HS ôn luyện lại bài hát theo sự phân công của GV. - HS sửa những chỗ còn hát sai ( Nếu có ). - HS hát và vỗ tay theo nhịp. - HS điều chỉnh lại chỗ sai. 3. Kiểm tra, đánh giá. - GV gọi 1-2 HS lên hát bài hát : Mùa thu ngày khai trờng. - GV nhận xét, đánh giá và cho điểm HS hát đúng. 4. H ớng dẫn học bài ở nhà. - Ôn luyện lại bài hát Mùa thu ngày khai tr ờng kết hợp gõ theo nhịp của bài hát. - Đọc trớc Tiết 2. 4 Giảng : - 11/ 09/ 2008: 8B - 12/ 09/ 2008: 8C - 13/ 09/ 2008: 8A Tiết 2 - ôn tập bài hát : mùa thu ngày khai trờng - Tập đọc nhạc : Tđn số 1 I. mục tiêu : - Hát đúng giai điệu, thể hiện tình cảm của bài hát. - Biết và đọc đúng trờng độ, cao độ của bài TĐN số 1. - Giáo dục tình cảm gắn bó, thân thiết với Nhà trờng. II. Chuẩn bị: 1. GV : - Bảng phụ : Ghi bài TĐN số 1. 2. HS : - Xem trớc bài TĐN số 1. III. Tiến trình bài giảng. 1. Kiểm tra: - Kết hợp kiểm tra trong quá trình dạy học. 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 - GV yêu cầu HS cả lớp hát lại bài hát : Mùa thu ngày khai tr ờng . - GV gọi 1-2 HS lên thể hiện bài hát. - GV đánh giá, cho điểm. Hoạt động 2 - GV giới thiệu và đọc mẫu bài TĐN số 1. - GV treo bảng phụ bài TĐN số 1 và gọi HS nhận xét. - GV nhận xét và cho HS đọc thang âm : Mì- 1. Ôn bài hát . - HS ôn bài hát theo tâp thể lớp ( 2-3 lần). - HS lên thể hiện bài hát trớc lớp, lớp theo dõi, lắng nghe. 2. Bài TĐN số 1. - HS theo dõi và lắng nghe GV đọc mẫu. - HS quan sát bài TĐN và nhận xét về nhịp, cao độ, tiết tấu. - HS thực hiện theo sự hớng dẫn của GV. 5 Son - Đô - Rê - Mí. - GV hớng dẫn cho HS đọc bài TĐN theo lối móc xích đến hết bài. - GV cho HS luyện đọc và ghép với lời ca của bài TĐN kết hợp với vỗ tay theo nhịp. - GV cho HS thực hiện đọc bài TĐN theo từng tổ, từng dãy và nhận xét chéo nhau. - GV nhận xét, đánh giá. - HS đọc theo sự hớng dẫn của GV. - HS đọc và ghép lời ca kết hợp vỗ tay theo nhịp. - HS từng tổ, từng dãy thực hiện và nhận xét chéo nhau theo yêu cầu của GV. 3. Kiểm tra, đánh giá. - GV gọi 1-2 HS lên đọc bài TĐN số 1. - GV gọi HS nhận xét. GV nhận xét, đánh giá và cho điểm HS hát đúng. 4. H ớng dẫn học bài ở nhà. - Ôn luyện lại bài hát Mùa thu ngày khai tr ờng và bài TĐN số 1 kết hợp gõ theo nhịp . - Đọc trớc Tiết 3. Giảng : - 18/ 09/ 2008: 8B - 19/ 09/ 2008: 8C - 20/ 09/ 2008: 8A Tiết 3 6 - ôn tập bài hát : mùa thu ngày khai trờng - ôn Tập: Tđn số 1. - Âm nhạc thờng thức : nhạc sĩ trần hoàn và bài hát mùa xuân nho nhỏ I. mục tiêu : - Thuộc và thể hiện đợc giai điệu, tình cảm của bài hát. - Đọc thuộc và đúng âm hình tiết tấu ( Trờng độ, cao độ ) của bài TĐN số 1. - Hiểu thêm về cuộc đời hoạt động âm nhạc của Nhạc sĩ Trần Hoàn và sự ra đời của bài hát Một mùa xuân nho nhỏ . II. Chuẩn bị: 1. GV : - Su tầm một số tài liệu về Nhạc sĩ Trần Hoàn. - Băng ( đĩa ) bài hát Một mùa xuân nho nhỏ ( Nếu có ). 2. HS : - Tìm hiểu về Nhạc sĩ Trần Hoàn. III. Tiến trình bài giảng. 1. Kiểm tra: - Kết hợp kiểm tra trong quá trình dạy học. 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 - GV yêu cầu HS cả lớp hát lại bài hát : Mùa thu ngày khai tr ờng . - GV gọi 1-2 HS lên thể hiện bài hát. - GV đánh giá, cho điểm. Hoạt động 2 - GV cho HS đọc thang âm : Đồ - Rê - Mi Son - La. - GV tổ chức cho HS luyện tập bài TĐN số 1. Ôn bài hát . - HS ôn bài hát theo tâp thể lớp ( 2-3 lần). - HS lên thể hiện bài hát trớc lớp, lớp theo dõi, lắng nghe. 2. Ôn bài TĐN số 1. - HS luyện đọc cao độ. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV( Chú ý 7 1+ hát lời ca, kết hợp với vỗ tay theo nhịp. - GV cho HS ôn theo dãy, nhóm và cá nhân. - GV nhận xét, đánh giá. Hoạt động 3 - GV gọi HS đọc thông tin SGK. - GV giới thiệu thêm về nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ . - GV cho HS kể và hát một số bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn - GV hát mẫu bài hát Một mùa xuân nho nhỏ . - GV cho HS phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe xong bài hát. về cao độ, tiết tấu). - HS thực hiện theo sự hớng dẫn của GV. 3. Âm nhạc th ờng thức - HS đọc SGK ( Tr 9) - HS theo dõi, lắng nghe và ghi nhớ kiến thức. - HS kể tên và hát dựa vào sự hiểu biết của bản thân. - HS theo dõi, lắng nghe. - HS trả lời theo cảm nhận của bản thân. 3. Kiểm tra, đánh giá. - GV cho HS hát lại bài hát Mùa thu ngày khai trờng và nhắc lại nội dung bài đã học. - GV nhận xét. 4. H ớng dẫn học bài ở nhà. - Ôn luyện lại bài hát Mùa thu ngày khai tr ờng và bài TĐN số 1 kết hợp gõ theo nhịp . - Đọc lại phần ÂNTT. - Đọc trớc Tiết 4. Giảng : - 25/ 09/ 2008: 8B - 26/ 09/ 2008: 8C - 27/ 09/ 2008: 8A Tiết 4 học hát 8 Bài : lí dĩa bánh bò I. mục tiêu : - Hát đúng giai điệu của bài hát. - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu của bài hát. - Giáo dục cho HS biết yêu quý các làn điệu dân ca và gắn bó với quê hơng. II. Chuẩn bị: 1. GV : - Bảng phụ ( hoặc Băng, Đài ). - Su tầm một số làn điệu dân ca. 2. HS : - Xem trớc bài hát, su tầm một số làn điệu dân ca. III. Tiến trình bài giảng. 1. Kiểm tra: - Biểu diễn và trình bày bà hát Mùa thu ngày khai trờng. 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 - GV giới thiệu về bài hát, nội dung và thể loại bài hát. - GV bật băng bài hát mẫu ( hoặc hát mẫu ) - GV cho HS nhận biết nhịp điệu, giai điệu của bài hát. - GV treo bảng phụ ( nếu có), hớng dẫn HS hát từng câu của bài hát theo lối móc xích, song hành cho đến hết bài. - GV cho HS hát ghép toàn bộ bài hát. Hoạt động 2 1. Học hát . - HS theo dõi, lắng nghe. - HS lắng nghe bài hát mẫu. - HS dựa vào bài hát và những kiến thức đã học để trả lời. - HS theo dõi và hát theo sự hớng dẫn - HS hát toàn bài theo lớp. 2. Ôn luyện 9 - GV tổ chức cho HS ôn bài hát theo cá nhân và kết hợp gõ đệm theo nhịp bài hát. - GV sửa sai cho những HS hát cha đúng. - GV cho HS hát theo nhóm, theo lớp và kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát. - GV theo dõi và sửa sai cho HS ( Nếu có ). - GV nhận xét, đánh giá. - HS ôn luyện bài hát và kết hợp gõ nhịp theo sự hớng dẫn của GV. - HS sửa những chỗ còn hát sai ( Nếu có ). - HS hát và vỗ tay theo nhịp. - HS điều chỉnh lại chỗ sai. 3. Kiểm tra, đánh giá. - GV gọi 1-2 HS lên hát bài hát : Lí dĩa bánh bò và khuyến khích HS có động tác phụ họa. - GV nhận xét, đánh giá và cho điểm HS hát đúng. 4. H ớng dẫn học bài ở nhà. - Ôn luyện lại bài hát Lí dĩa bánh bò kết hợp gõ theo nhịp của bài hát và phụ họa. - Đọc trớc Tiết 5. 10 . pháo. 12 Gi¶ng : - 11 / 10 / 20 08: 8A - 16 / 10 / 20 08: 8B - 17 / 10 / 20 08: 8C Ho¹t ®éng ngoµi giê 13 Giảng : - 17 / 10 / 20 08: 8A - 23/ 10 / 20 08: 8B - 24/ 10 /. theo nhịp của bài hát. - Đọc trớc Tiết 9. 19 Giảng : - 08/ 11 / 20 08: 8A - 13 / 11 / 20 08: 8B - 14 / 11 / 20 08: 8C Tiết 9 - ôn tập bài hát : tuổi hồng - nhạc

— Xem thêm —

Xem thêm: Giao an Am nhac 8 (Tiet 1 den tiet 14), Giao an Am nhac 8 (Tiet 1 den tiet 14), Giao an Am nhac 8 (Tiet 1 den tiet 14)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-am-nhac-8-tiet-1-den-tiet-14

Đăng ký

Generate time = 0.22350907325745 s. Memory usage = 18.59 MB