Giao an Am nhac 8 (Tiet 1 den tiet 14)

32 775 5 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:27

Phòng giáo dục và đào tạo chiêm hóa Trờng thcs minh quang ====***==== & Giáo án Môn : âm nhạc 8 Họ và tên GV : Phạm Tiến Dũng Tổ : Sinh - Địa - Thể dục Năm học 2008-2009 2 Giảng : - 28/ 08/ 2008: 8B - 29/ 08/ 2008: 8C - 30/ 08/ 2008: 8A Tiết 1 học hát Bài : mùa thu ngày khai trờng I. mục tiêu : - Hát đúng giai điệu của bài hát. - Nắm đợc nhịp của bài hát ( Nhịp 2/4 ). - Giáo dục tình cảm gắn bó, thân thiết với Nhà trờng. II. Chuẩn bị: 1. GV : - Bảng phụ ( hoặc Băng, Đài ). 2. HS : - Xem trớc bài hát. III. Tiến trình bài giảng. 1. Kiểm tra: - Không kiểm tra. 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 - GV gọi HS kể tên một số bài hát về mái tr- ờng. - GV giới thiệu về bài hát, tác giả và nội dung bài hát. - GV bật băng bài hát mẫu ( hoặc hát mẫu ) - GV cho HS nhận biết nhịp điệu của bài hát. - GV treo bảng phụ ( nếu có) hớng dẫn HS hát từng câu của bài hát theo lối móc xích, 1. Học hát . - HS kể một số bài hát theo hiểu biết của mình. - HS theo dõi, lắng nghe. - HS lắng nghe bài hát mẫu. - HS dựa vào bài hát và những kiến thức đã học để trả lời. - HS theo dõi và hát theo sự hớng dẫn 3 song hành cho đến hết bài. - GV cho HS hát ghép toàn bộ bài hát. Hoạt động 2 - GV tổ chức cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : Cá nhân và nhóm. - GV sửa sai cho những HS hát cha đúng. - GV cho HS hát theo lớp và kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát. - GV theo dõi và sửa sai cho HS ( Nếu có ). - GV nhận xét, đánh giá. - HS hát toàn bài theo lớp. 2. Ôn luyện - HS ôn luyện lại bài hát theo sự phân công của GV. - HS sửa những chỗ còn hát sai ( Nếu có ). - HS hát và vỗ tay theo nhịp. - HS điều chỉnh lại chỗ sai. 3. Kiểm tra, đánh giá. - GV gọi 1-2 HS lên hát bài hát : Mùa thu ngày khai trờng. - GV nhận xét, đánh giá và cho điểm HS hát đúng. 4. H ớng dẫn học bài ở nhà. - Ôn luyện lại bài hát Mùa thu ngày khai tr ờng kết hợp gõ theo nhịp của bài hát. - Đọc trớc Tiết 2. 4 Giảng : - 11/ 09/ 2008: 8B - 12/ 09/ 2008: 8C - 13/ 09/ 2008: 8A Tiết 2 - ôn tập bài hát : mùa thu ngày khai trờng - Tập đọc nhạc : Tđn số 1 I. mục tiêu : - Hát đúng giai điệu, thể hiện tình cảm của bài hát. - Biết và đọc đúng trờng độ, cao độ của bài TĐN số 1. - Giáo dục tình cảm gắn bó, thân thiết với Nhà trờng. II. Chuẩn bị: 1. GV : - Bảng phụ : Ghi bài TĐN số 1. 2. HS : - Xem trớc bài TĐN số 1. III. Tiến trình bài giảng. 1. Kiểm tra: - Kết hợp kiểm tra trong quá trình dạy học. 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 - GV yêu cầu HS cả lớp hát lại bài hát : Mùa thu ngày khai tr ờng . - GV gọi 1-2 HS lên thể hiện bài hát. - GV đánh giá, cho điểm. Hoạt động 2 - GV giới thiệu và đọc mẫu bài TĐN số 1. - GV treo bảng phụ bài TĐN số 1 và gọi HS nhận xét. - GV nhận xét và cho HS đọc thang âm : Mì- 1. Ôn bài hát . - HS ôn bài hát theo tâp thể lớp ( 2-3 lần). - HS lên thể hiện bài hát trớc lớp, lớp theo dõi, lắng nghe. 2. Bài TĐN số 1. - HS theo dõi và lắng nghe GV đọc mẫu. - HS quan sát bài TĐN và nhận xét về nhịp, cao độ, tiết tấu. - HS thực hiện theo sự hớng dẫn của GV. 5 Son - Đô - Rê - Mí. - GV hớng dẫn cho HS đọc bài TĐN theo lối móc xích đến hết bài. - GV cho HS luyện đọc và ghép với lời ca của bài TĐN kết hợp với vỗ tay theo nhịp. - GV cho HS thực hiện đọc bài TĐN theo từng tổ, từng dãy và nhận xét chéo nhau. - GV nhận xét, đánh giá. - HS đọc theo sự hớng dẫn của GV. - HS đọc và ghép lời ca kết hợp vỗ tay theo nhịp. - HS từng tổ, từng dãy thực hiện và nhận xét chéo nhau theo yêu cầu của GV. 3. Kiểm tra, đánh giá. - GV gọi 1-2 HS lên đọc bài TĐN số 1. - GV gọi HS nhận xét. GV nhận xét, đánh giá và cho điểm HS hát đúng. 4. H ớng dẫn học bài ở nhà. - Ôn luyện lại bài hát Mùa thu ngày khai tr ờng và bài TĐN số 1 kết hợp gõ theo nhịp . - Đọc trớc Tiết 3. Giảng : - 18/ 09/ 2008: 8B - 19/ 09/ 2008: 8C - 20/ 09/ 2008: 8A Tiết 3 6 - ôn tập bài hát : mùa thu ngày khai trờng - ôn Tập: Tđn số 1. - Âm nhạc thờng thức : nhạc sĩ trần hoàn và bài hát mùa xuân nho nhỏ I. mục tiêu : - Thuộc và thể hiện đợc giai điệu, tình cảm của bài hát. - Đọc thuộc và đúng âm hình tiết tấu ( Trờng độ, cao độ ) của bài TĐN số 1. - Hiểu thêm về cuộc đời hoạt động âm nhạc của Nhạc sĩ Trần Hoàn và sự ra đời của bài hát Một mùa xuân nho nhỏ . II. Chuẩn bị: 1. GV : - Su tầm một số tài liệu về Nhạc sĩ Trần Hoàn. - Băng ( đĩa ) bài hát Một mùa xuân nho nhỏ ( Nếu có ). 2. HS : - Tìm hiểu về Nhạc sĩ Trần Hoàn. III. Tiến trình bài giảng. 1. Kiểm tra: - Kết hợp kiểm tra trong quá trình dạy học. 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 - GV yêu cầu HS cả lớp hát lại bài hát : Mùa thu ngày khai tr ờng . - GV gọi 1-2 HS lên thể hiện bài hát. - GV đánh giá, cho điểm. Hoạt động 2 - GV cho HS đọc thang âm : Đồ - Rê - Mi Son - La. - GV tổ chức cho HS luyện tập bài TĐN số 1. Ôn bài hát . - HS ôn bài hát theo tâp thể lớp ( 2-3 lần). - HS lên thể hiện bài hát trớc lớp, lớp theo dõi, lắng nghe. 2. Ôn bài TĐN số 1. - HS luyện đọc cao độ. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV( Chú ý 7 1+ hát lời ca, kết hợp với vỗ tay theo nhịp. - GV cho HS ôn theo dãy, nhóm và cá nhân. - GV nhận xét, đánh giá. Hoạt động 3 - GV gọi HS đọc thông tin SGK. - GV giới thiệu thêm về nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ . - GV cho HS kể và hát một số bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn - GV hát mẫu bài hát Một mùa xuân nho nhỏ . - GV cho HS phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe xong bài hát. về cao độ, tiết tấu). - HS thực hiện theo sự hớng dẫn của GV. 3. Âm nhạc th ờng thức - HS đọc SGK ( Tr 9) - HS theo dõi, lắng nghe và ghi nhớ kiến thức. - HS kể tên và hát dựa vào sự hiểu biết của bản thân. - HS theo dõi, lắng nghe. - HS trả lời theo cảm nhận của bản thân. 3. Kiểm tra, đánh giá. - GV cho HS hát lại bài hát Mùa thu ngày khai trờng và nhắc lại nội dung bài đã học. - GV nhận xét. 4. H ớng dẫn học bài ở nhà. - Ôn luyện lại bài hát Mùa thu ngày khai tr ờng và bài TĐN số 1 kết hợp gõ theo nhịp . - Đọc lại phần ÂNTT. - Đọc trớc Tiết 4. Giảng : - 25/ 09/ 2008: 8B - 26/ 09/ 2008: 8C - 27/ 09/ 2008: 8A Tiết 4 học hát 8 Bài : lí dĩa bánh bò I. mục tiêu : - Hát đúng giai điệu của bài hát. - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu của bài hát. - Giáo dục cho HS biết yêu quý các làn điệu dân ca và gắn bó với quê hơng. II. Chuẩn bị: 1. GV : - Bảng phụ ( hoặc Băng, Đài ). - Su tầm một số làn điệu dân ca. 2. HS : - Xem trớc bài hát, su tầm một số làn điệu dân ca. III. Tiến trình bài giảng. 1. Kiểm tra: - Biểu diễn và trình bày bà hát Mùa thu ngày khai trờng. 2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 - GV giới thiệu về bài hát, nội dung và thể loại bài hát. - GV bật băng bài hát mẫu ( hoặc hát mẫu ) - GV cho HS nhận biết nhịp điệu, giai điệu của bài hát. - GV treo bảng phụ ( nếu có), hớng dẫn HS hát từng câu của bài hát theo lối móc xích, song hành cho đến hết bài. - GV cho HS hát ghép toàn bộ bài hát. Hoạt động 2 1. Học hát . - HS theo dõi, lắng nghe. - HS lắng nghe bài hát mẫu. - HS dựa vào bài hát và những kiến thức đã học để trả lời. - HS theo dõi và hát theo sự hớng dẫn - HS hát toàn bài theo lớp. 2. Ôn luyện 9 - GV tổ chức cho HS ôn bài hát theo cá nhân và kết hợp gõ đệm theo nhịp bài hát. - GV sửa sai cho những HS hát cha đúng. - GV cho HS hát theo nhóm, theo lớp và kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát. - GV theo dõi và sửa sai cho HS ( Nếu có ). - GV nhận xét, đánh giá. - HS ôn luyện bài hát và kết hợp gõ nhịp theo sự hớng dẫn của GV. - HS sửa những chỗ còn hát sai ( Nếu có ). - HS hát và vỗ tay theo nhịp. - HS điều chỉnh lại chỗ sai. 3. Kiểm tra, đánh giá. - GV gọi 1-2 HS lên hát bài hát : Lí dĩa bánh bò và khuyến khích HS có động tác phụ họa. - GV nhận xét, đánh giá và cho điểm HS hát đúng. 4. H ớng dẫn học bài ở nhà. - Ôn luyện lại bài hát Lí dĩa bánh bò kết hợp gõ theo nhịp của bài hát và phụ họa. - Đọc trớc Tiết 5. 10 [...]... nhịp.Giảng : - 21/ 11 / 20 08: 8A.- 27/ 11 / 20 08: 8B - 28/ 11 / 20 08: 8C.24 Giảng : - 08/ 11 / 20 08: 8A - 13 / 11 / 20 08: 8B - 14 / 11 / 20 08: 8CTiết 9- ôn tập bài hát : tuổi hồng - nhạc lý : giọng song song, giọng la thứ hòa thanh - Tập đọc nhạc : Tđn số 3I. mục tiêu :- Hát đúng giai điệu, thể hiện tình cảm của bài hát.- Nắm đợc giọng song song giữa gam trởng và gam thứ, nắm đợc gọng la thứ hòa thanh.-... cuối bài ( Tr 30 ).- Đọc trớc tiết 13 .Giảng : - 05/ 12 / 20 08: 8A. - 11 / 12 / 20 08: 8B. - 12 / 12 / 20 08: 8C. 28 Giảng : - 11 / 09/ 20 08: 8B - 12 / 09/ 20 08: 8C - 13 / 09/ 20 08: 8ATiết 2- ôn tập bài hát : mùa thu ngày khai trờng - Tập đọc nhạc : Tđn số 1 I. mục tiêu :- Hát đúng giai điệu, thể hiện tình cảm của bài hát.- Biết và đọc đúng trờng độ, cao độ của bài TĐN số 1. - Giáo dục tình cảm gắn bó, thân... 1c 1/ 2c 1c 1c 1/ 2c 1c 1c- Giíi thiệu về âm ổn định trong gam gọi là âm chủ ( Bảng phụ ). 1. Ôn bài hát : Lí dĩa bánh bò .- Hát chuẩn theo hớng dẫn của GV.- Thực hiện theo dÃy.- Đứng tại chỗ hát kết hợp phụ hoạ.- HS tập hát và biểu diễn trớc lớp.2. Nhạc lí : Gam thứ, giọng thứ- HS quan sát và lắng nghe.- HS quan sát và lắng nghe. 11 Giảng : - 11 / 10 / 20 08: 8A - 16 / 10 / 20 08: 8B - 17 / 10 /... sai.3. Kiểm tra, đánh giá. - GV gọi 1- 2 HS lên hát bài hát : Hò ba lí . - GV nhận xét, đánh giá và cho điểm HS hát đúng.4. H ớng dẫn học bài ở nhà. - Ôn luyện lại bài hát Hò ba lí kết hợp gõ theo nhịp của bài hát.- Đọc tríc TiÕt 12 .26 Giảng : - 02/ 10 / 20 08: 8B - 03/ 10 / 20 08: 8C - 04/ 10 / 20 08: 8A TiÕt 5 - ôn tập bài hát : lí dĩa bánh bò - Nhạc lí : gam thứ, giọng thứ - Tập đọc nhạc :... theo sù hiÓu biÕt.- HS lắng nghe bài hát mẫu.2. Học hát - HS dựa vào bài hát và những kiến thức đà học để trả lời.- HS theo dõi và hát theo sự hớng dÉn 25 Giảng : - 28/ 11 / 20 08: 8A - 04/ 12 / 20 08: 8B - 05/ 12 / 20 08: 8CTiết 12 - ôn tập bài hát : hò ba lí - nhạc lý : thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu, giọng cùng tên - Tập đọc nhạc : Tđn số 4I. mục tiêu :- Hát đúng giai điệu, thể hiện... 24/ 10 / 20 08: 8A - 30/ 10 / 20 08: 8B - 31/ 10 / 20 08: 8CTiết 7 ôn tập và kiểm tra I. mục tiêu :- Củng cố cho HS những kiến thức đà học : các bài hát, nhạc lí và các bài TĐN.- Nhằm đánh giá mức độ tiếp thu và hiểu biết của HS thông qua những kiến thức đà học.II. Chuẩn bị: 1. GV : - Nội dung ôn tập và kiểm tra.2. HS : - Ôn lại 2 bài hát và những kiến thức đà học.III. Tiến trình bài giảng. 1. ... ớng dẫn học bài ở nhà .- Ôn luyện lại bài hát Lí dĩa bánh bò và Bài TĐN số 2- Tìm các bài hát ở giọng thứ.- Tìm hiểu về nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. 12 2 Giảng : - 17 / 10 / 20 08: 8A - 23/ 10 / 20 08: 8B - 24/ 10 / 20 08: 8CTiết 6 - ôn tập bài hát : lí dĩa bánh bò - ôn Tập: Tđn số 2. - Âm nhạc thờng thức : nhạc sĩ hoàng vân và bài hát hò kéo pháo I. mục tiêu :- Thuộc và thể hiện... TĐN số 1. - GV treo bảng phụ bài TĐN số 1 và gọi HS nhận xét.- GV nhận xét và cho HS đọc thang âm : Mì- 1. Ôn bài hát . - HS ôn bài hát theo tâp thể lớp ( 2-3 lần).- HS lên thể hiện bài hát trớc lớp, lớp theo dõi, lắng nghe.2. Bài TĐN số 1. - HS theo dõi và lắng nghe GV đọc mẫu.- HS quan sát bài TĐN và nhận xét về nhịp, cao độ, tiÕt tÊu.- HS thùc hiƯn theo sù híng dÉn cđa GV.5 Tiết 13 - ôn... cảm gắn bó, thân thiết với Nhà trờng.II. Chuẩn bị: 1. GV : - Bảng phụ : Ghi bài TĐN số 1. 2. HS : - Xem trớc bài TĐN số 1. III. Tiến trình bài giảng. 1. Kiểm tra: - Kết hợp kiểm tra trong quá trình dạy học.2. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HSHoạt động 1 - GV yêu cầu HS cả lớp hát lại bài hát : Mùa thu ngày khai tr ờng .- GV gọi 1- 2 HS lên thể hiện bài hát. - GV đánh giá, cho điểm.Hoạt... hát.Hoạt động 2 1. Học hát . - HS theo dõi, lắng nghe.- HS lắng nghe bài hát mẫu.- HS dựa vào bài hát và những kiến thức đà học để trả lời.- HS theo dõi và hát theo sự hớng dẫn - HS hát toàn bài theo lớp.2. Ôn luyện 9 Phòng giáo dục và đào tạo chiêm hóaTrờng thcs minh quang====***====&Giáo ánMôn : âm nhạc 8 Họ và tên GV : Phạm Tiến DũngTổ : Sinh - Địa - Thể dụcNăm häc 20 08- 2009 - GV . pháo. 12 Gi¶ng : - 11 / 10 / 20 08: 8A - 16 / 10 / 20 08: 8B - 17 / 10 / 20 08: 8C Ho¹t ®éng ngoµi giê 13 Giảng : - 17 / 10 / 20 08: 8A - 23/ 10 / 20 08: 8B - 24/ 10 /. theo nhịp của bài hát. - Đọc trớc Tiết 9. 19 Giảng : - 08/ 11 / 20 08: 8A - 13 / 11 / 20 08: 8B - 14 / 11 / 20 08: 8C Tiết 9 - ôn tập bài hát : tuổi hồng - nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Am nhac 8 (Tiet 1 den tiet 14), Giao an Am nhac 8 (Tiet 1 den tiet 14), Giao an Am nhac 8 (Tiet 1 den tiet 14)

Bình luận về tài liệu giao-an-am-nhac-8-tiet-1-den-tiet-14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP