Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3

50 261 3 Gửi tin nhắn cho Owen Chamberlain
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/50 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:26

AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ LIÊN ĐỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 BẮT ĐẦU ĐI TÌM BẮT ĐẦU ĐI TÌM AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ Câu 1 : Ở cây có mấy Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? loại rễ chính ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? chính ? B. 2A. 1 C. 3 D. 4 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? A. Hiđro B. Cacbonic C. Oxi D. Ozon Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? C. Oxi B. Cacbonic D. Ozon A. Hiđro 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có tất cả bao nhiêu trường THCS ? tất cả bao nhiêu trường THCS ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [...]... Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có tất cả bao nhiêu trường THCS ?tất cả bao nhiêu trường THCS ?A. 1 B. 2C. 3 D. 4 Câu 14 :?Câu 14 :?A. B. C. D. Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ?chính ?B. 2A. 1C. 3 D. 4 15914 13 12111087654 3 21 15914 13 12111087654 3 21 15914 13 12111087654 3 21... 15914 13 12111087654 3 21 15914 13 12111087654 3 21 D. Gò QuaoA. An Minh B. An BiênC. Vĩnh ThuậnCâu 10 : Rừng U Minh Thượng Câu 10 : Rừng U Minh Thượng Kiên Giang không thuộc địa giới Kiên Giang không thuộc địa giới huyện nào ?huyện nào ? Câu 12 :Câu 12 :A. B. C. D. 15914 13 12111087654 3 21 15914 13 12111087654 3 21 15914 13 12111087654 3 21... 15914 13 12111087654 3 21 15914 13 12111087654 3 21 15914 13 12111087654 3 21 Câu 8 : Trường THCS Bình Giang Câu 8 : Trường THCS Bình Giang được tách ra từ trường PTCS Bình được tách ra từ trường PTCS Bình Giang tháng năm nào ?Giang tháng năm nào ?A. Tháng 9 năm 2000 B. Tháng 9 năm 2001C. Tháng 9 năm 2002 D. Tháng 9 năm 20 03 Câu 4 : Truyện Kiều là tác phẩm Câu 4 : Truyện Kiều là... 15914 13 12111087654 3 21 Câu 11 : Huyện Hòn Đất hiên Câu 11 : Huyện Hòn Đất hiên nay có bao nhiêu xã và thị trấn ?nay có bao nhiêu xã và thị trấn ?C. 14A. 11B. 12D. 13 15914 13 12111087654 3 21 Câu 8 : Trường THCS Bình Giang Câu 8 : Trường THCS Bình Giang được tách ra từ trường PTCS Bình được tách ra từ trường PTCS Bình Giang tháng năm nào ?Giang tháng năm nào ?C. Tháng 9 năm 2002A. Tháng. .. 2000 B. Tháng 9 năm 2001D. Tháng 9 năm 20 03 Câu 9 : Khi nấu nước ở trên núi Câu 9 : Khi nấu nước ở trên núi và ở đồng bằng thì ở đâu sôi và ở đồng bằng thì ở đâu sôi mau hơn ?mau hơn ?A. Bằng nhau B. Đồng bằngC. Trên núi D. Tất cả đều sai Câu 11 : Huyện Hòn Đất hiên Câu 11 : Huyện Hòn Đất hiên nay có bao nhiêu xã và thị trấn ?nay có bao nhiêu xã và thị trấn ?A. 11 B. 12C. 14 D. 13 . 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? chính ? B. 2A. 1 C. 3 D. 4 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu. và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? C. Oxi B. Cacbonic D. Ozon A. Hiđro 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3, Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3, Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3

Bình luận về tài liệu hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-thang-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP