Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(11568 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 250
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 50 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:26

Mô tả: AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ LIÊN ĐỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 BẮT ĐẦU ĐI TÌM BẮT ĐẦU ĐI TÌM AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ Câu 1 : Ở cây có mấy Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? loại rễ chính ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? chính ? B. 2A. 1 C. 3 D. 4 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? A. Hiđro B. Cacbonic C. Oxi D. Ozon Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? C. Oxi B. Cacbonic D. Ozon A. Hiđro 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có tất cả bao nhiêu trường THCS ? tất cả bao nhiêu trường THCS ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 . 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? chính ? B. 2A. 1 C. 3 D. 4 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu. và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? C. Oxi B. Cacbonic D. Ozon A. Hiđro 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3

— Xem thêm —

Xem thêm: Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3, Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3, Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-thang-3

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.23573184013367 s. Memory usage = 18.53 MB