Tiết 54(hình 9)Luyện tập Diện tích hình tròn

2 487 2
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Ngày soạn: 20/03/2008 Ngày giảng: 22/03/2008 Tiết 54: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Kiến thức: Củng cố cho HS các kiến thức về diện tích hình tròn, quạt tròn. - Kĩ năng: HS có kỹ năng vẽ hình, tính diện tích hình tròn, quạt tròn. - Thái độ: HS có tính cẩn thận, tư duy sáng tạo, suy luận lôgíc. II. Phương pháp: Thực hành giải toán. III. Chuẩn bị: - GV: Compa, thước thẳng. - HS: Compa, thước thẳng, êke. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định tổ chức: Nắm sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu công thức tính diện tích hình tròn, quạt tròn? 3. Bài mới: a. Đặt vấn đề: GV vào bài. b. Triển khai bài: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Chữa bài tập về nhà. GV gọi HS nêu cách vẽ Sau đó gọi HS lên bảng thực hiện câu a GV: Nêu cách tính diện tích hình HOABINH? HS trả lời. Cho HS lên bảng tìm. GV cho HS tìm bán kính đường tròn đường kính AN? Sau đó cho HS tính diện tích của nó theo bán kính vừa tìm được. GV: Có nhận xét gì về hai diện tích vừa tìm được? HS: Hai diện tích bằng nhau. ⇒ đpcm. 1. Chữa bài tập về nhà: Bài 1: (83sgk) a, Cách vẽ: - Vẽ nữa đường tròn đường kính IH = 10cm - Vẽ về cùng phía với đường tròn trên hai nữa đường tròn đường kính OH và BI sao cho OH = BI = 2cm. - Vẽ nữa đường tròn đường kính OB ( khác phía với các nữa đường trong trên) b, Diện tích hình HOABINH là: S = 2 2 2 1 1 1 .5 .3 .1 2 2 2 π π π + + =16 π (cm 2 ) c, Bán kính đường tròn đường kính NA là: (5 + 3): 2 = 4 cm Suy ra diện tích : S’ = π .4 2 = 16 π (cm 2 ) Suy ra đpcm. Hoạt động 2: Bài tập ở lớp GV giới thiệu hình viên phân Sau đó gọi HS nêu cách tính? HS: Tính S q , S ABC . GV: Hãy tính và tìm diện tích hình viên phân đã cho? HS thực hiện Cho HS nhận xét, đánh giá. GV giới thiệu hình vành khăn. GV gọi HS lên bảng làm câu a. Cho HS nhận xét. GV: Áp dụng câu a hãy tìm diện tích hình vành khăn khi biết R 1 = 10,5 cm; R 2 = 7,8cm? HS thực hiện, Cho Hs nhận xét, đánh giá. 2. Bài tập ở lớp: Bài 2: (85sgk) Gọi diện tích hình viên phân AmB là S. Ta có diện tích quạt OAB là: ( ) 2 2 2 5,1 60 ' 13,62 ( ) 360 360 R n S cm π π = = = Diện tích tam giác ABC là: ( ) 2 2 2 5,1 . 3 1 3 . 3 '' . . 11,26( ) 2 2 2 2 OA OA S OA cm= = = = Vậy S = S’ – S” = 2,36 (cm 2 ) Bài 4: (86sgk) a, Gọi diện tích hình tròn bán kính R 1 , R 2 là S 1 , S 2 , ta có diện tích hình vành khăn là S. Suy ra: S = S 1 – S 2 = ( ) 2 2 2 2 1 2 1 2 R R R R π π π − = − b, Với R 1 = 10,5 cm; R 2 = 7,8cm ta có: S = ( ) 2 2 2 10,5 7,8 155,23cm π − = 4. Củng cố: Nhắc lại các kiến thức đã sử dụng, sữa chữa những sai lầm HS mắc phải trong lời giải. 5. Dặn dò - Hướng dẫn: - Trả lời các câu hỏi ở phần ôn tập chương. - BTVN: 84, 87 sgk/100. m O B A 60 o R 2 R 1 O . 22/03/2008 Tiết 54: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Kiến thức: Củng cố cho HS các kiến thức về diện tích hình tròn, quạt tròn. - Kĩ năng: HS có kỹ năng vẽ hình, tính diện. đường tròn đường kính AN? Sau đó cho HS tính diện tích của nó theo bán kính vừa tìm được. GV: Có nhận xét gì về hai diện tích vừa tìm được? HS: Hai diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 54(hình 9)Luyện tập Diện tích hình tròn, Tiết 54(hình 9)Luyện tập Diện tích hình tròn, Tiết 54(hình 9)Luyện tập Diện tích hình tròn

Bình luận về tài liệu tiet-54-hinh-9-luyen-tap-dien-tich-hinh-tron

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP