Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên )

James Goodnight
James Goodnight(9667 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 1006
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Mô tả: Thứ hai ngày 09 tháng 03 năm 2009 Toán  Kiểm tra bài cũ: Bài 2:( SGK trang 139 ) Tính =×× 6 1 4 1 2 1 )a =× 6 1 : 4 1 2 1 )b =× 6 1 4 1 : 2 1 )c 48 1 6 1 8 1 =× 4 3 8 6 1 6 8 1 ==× 3 1 12 4 6 1 1 4 2 1 ==×× Luyeọn taọp chung Bi 1 ( SGK trang 139) Cho cỏc phõn s: 5 3 ; 6 5 ; 30 25 ; 15 9 ; 12 10 ; 10 6 a. Rỳt gn cỏc phõn s trờn b. Cho bit cỏc phõn s trờn cỏc phõn s no bng nhau Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Luyeọn taọp chung 6 5 5:30 5:25 30 25 == 5 3 3:15 3:9 15 9 == 5 3 2:10 2:6 10 6 == 6 5 2:12 2:10 12 10 == b) Cỏc phõn s bng nhau: a) Rỳt gn: Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 5 3 6 5 ; Bi 1: (SGK trang 139) Luyeọn taọp chung 6 5 5:30 5:25 30 25 == 5 3 5 3 3:15 3:9 15 9 == 5 3 2:10 2:6 10 6 == 6 5 2:12 2:10 12 10 == a) Rỳt gn: Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 6 5 ; b) Cỏc phõn s bng nhau: 10 6 15 9 5 3 == Bi 1: (SGK trang 139) Luyeọn taọp chung 6 5 5:30 5:25 30 25 == 5 3 5 3 3:15 3:9 15 9 == 5 3 2:10 2:6 10 6 == 6 5 2:12 2:10 12 10 == a) Rỳt gn: Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 6 5 ; b) Cỏc phõn s bng nhau: 10 6 15 9 5 3 == 12 10 30 25 6 5 == Bi 1: (SGK trang 139) Bi 2: ( SGK trang 139 ) Lp 4A cú 32 hc sinh c chia u lm 4 t. Hi: a. 3 t chim my phn s hc sinh ca lp? b. 3 t cú bao nhiờu hc sinh? Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Bi 2: ( SGK trang 139 ) Lp 4A cú 32 hc sinh c chia u lm 4 t. Hi: a. 3 t chim my phn s hc sinh ca lp? b. 3 t cú bao nhiờu hc sinh? Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Bi gii: a. 3 t chim s hc sinh ca c lp. b. 3 t cú s hc sinh l: 32 x = 24( hc sinh) 4 3 4 3 4 3 ỏp s: a) s hc sinh. b) 24 hc sinh. Bi 3: ( SGK trang 139 ) Quóng ng t nh anh Hi n th xó di 15 km. Anh Hi i t nh ra th xó, khi i c quóng ng thỡ dng li ngh mt lỳc. Hi anh Hi cũn phi i tip bao nhiờu ki-lụ-một na thỡ n th xó? 3 2 Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán . 09 tháng 03 năm 2009 Toán  Kiểm tra bài cũ: Bài 2:( SGK trang 139 ) Tính =×× 6 1 4 1 2 1 )a =× 6 1 : 4 1 2 1 )b =× 6 1 4 1 : 2 1 )c 48 1 6 1 8 1 =× 4. 2009 Toán Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Bi gii: a. 3 t chim s hc sinh ca c lp. b. 3 t cú s hc sinh l: 32 x = 24( hc sinh) 4 3

— Xem thêm —

Xem thêm: Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên ), Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên ), Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên )

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.13996887207 s. Memory usage = 17.62 MB