Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên )

James Goodnight
James Goodnight(11523 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 2966
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Mô tả: Thứ hai ngày 09 tháng 03 năm 2009 Toán  Kiểm tra bài cũ: Bài 2:( SGK trang 139 ) Tính =×× 6 1 4 1 2 1 )a =× 6 1 : 4 1 2 1 )b =× 6 1 4 1 : 2 1 )c 48 1 6 1 8 1 =× 4 3 8 6 1 6 8 1 ==× 3 1 12 4 6 1 1 4 2 1 ==×× Luyeọn taọp chung Bi 1 ( SGK trang 139) Cho cỏc phõn s: 5 3 ; 6 5 ; 30 25 ; 15 9 ; 12 10 ; 10 6 a. Rỳt gn cỏc phõn s trờn b. Cho bit cỏc phõn s trờn cỏc phõn s no bng nhau Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Luyeọn taọp chung 6 5 5:30 5:25 30 25 == 5 3 3:15 3:9 15 9 == 5 3 2:10 2:6 10 6 == 6 5 2:12 2:10 12 10 == b) Cỏc phõn s bng nhau: a) Rỳt gn: Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 5 3 6 5 ; Bi 1: (SGK trang 139) Luyeọn taọp chung 6 5 5:30 5:25 30 25 == 5 3 5 3 3:15 3:9 15 9 == 5 3 2:10 2:6 10 6 == 6 5 2:12 2:10 12 10 == a) Rỳt gn: Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 6 5 ; b) Cỏc phõn s bng nhau: 10 6 15 9 5 3 == Bi 1: (SGK trang 139) Luyeọn taọp chung 6 5 5:30 5:25 30 25 == 5 3 5 3 3:15 3:9 15 9 == 5 3 2:10 2:6 10 6 == 6 5 2:12 2:10 12 10 == a) Rỳt gn: Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 6 5 ; b) Cỏc phõn s bng nhau: 10 6 15 9 5 3 == 12 10 30 25 6 5 == Bi 1: (SGK trang 139) Bi 2: ( SGK trang 139 ) Lp 4A cú 32 hc sinh c chia u lm 4 t. Hi: a. 3 t chim my phn s hc sinh ca lp? b. 3 t cú bao nhiờu hc sinh? Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Bi 2: ( SGK trang 139 ) Lp 4A cú 32 hc sinh c chia u lm 4 t. Hi: a. 3 t chim my phn s hc sinh ca lp? b. 3 t cú bao nhiờu hc sinh? Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Bi gii: a. 3 t chim s hc sinh ca c lp. b. 3 t cú s hc sinh l: 32 x = 24( hc sinh) 4 3 4 3 4 3 ỏp s: a) s hc sinh. b) 24 hc sinh. Bi 3: ( SGK trang 139 ) Quóng ng t nh anh Hi n th xó di 15 km. Anh Hi i t nh ra th xó, khi i c quóng ng thỡ dng li ngh mt lỳc. Hi anh Hi cũn phi i tip bao nhiờu ki-lụ-một na thỡ n th xó? 3 2 Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán . 09 tháng 03 năm 2009 Toán  Kiểm tra bài cũ: Bài 2:( SGK trang 139 ) Tính =×× 6 1 4 1 2 1 )a =× 6 1 : 4 1 2 1 )b =× 6 1 4 1 : 2 1 )c 48 1 6 1 8 1 =× 4. 2009 Toán Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Bi gii: a. 3 t chim s hc sinh ca c lp. b. 3 t cú s hc sinh l: 32 x = 24( hc sinh) 4 3

— Xem thêm —

Xem thêm: Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên ), Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên ), Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên )

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu toan-tiet-132-luyen-tap-chung-lop-4-bai-thi-giao-vien-gioi-tinh-cua-co-lien

Đăng ký

Generate time = 0.090507984161377 s. Memory usage = 18.57 MB