Đề thi GVG cấp thành phố (Lý thuyết) môn Lịch sử

1 859 11
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

UBND thành phố hải phòng Sở giáo dục và đào tạo hải phòng Hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố Năm học 2008 - 2009 Đề thi lý thuyết môn lịch sử Thời gian làm bài 120 phút (không kể chép đề) Câu 1: (2đ) Để thực hiện tốt một trong những nội dung của chủ đề năm học là: Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, theo đồng chí trong đổi mới phơng pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá phải chú ý tới những vấn đề gì? Câu 2: (1đ) Vì sao phải xây dựng ma trận trớc khi ra đề kiểm tra 45 phút hoặc đề kiểm tra học kì? Câu 3: (2đ) Trong Chiến tranh thế giới thứ II, khi phát xít Đức tấn công Ba Lan, Anh và Pháp đã thực hiện một cuộc chiến tranh kì quặc. Đồng chí hiểu thế nào về chiến tranh này? Câu 4: (3đ) Nghệ thuật kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nớc của dân tộc ta do Đảng chie đạo năm 1975 là Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam. Đồng chí hiểu thế nào về t tởng chiến lợc này? Câu 5: (2đ) Đồng chí hãy trình bày những địa chỉ( nội dung tích hợp vào của bài) và nội dung giáo dục môi trờng (kiến thức, kỹ năng) có thể tích hợp đợc khi dạy lịch sử Việt Nam từ 1919 đến naỷơ chơng II. Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trong lịch sử lớp 9. . UBND thành phố hải phòng Sở giáo dục và đào tạo hải phòng Hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố Năm học 2008 - 2009 Đề thi lý thuyết môn lịch sử Thời. có thể tích hợp đợc khi dạy lịch sử Việt Nam từ 1919 đến naỷơ chơng II. Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trong lịch sử lớp 9.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi GVG cấp thành phố (Lý thuyết) môn Lịch sử, Đề thi GVG cấp thành phố (Lý thuyết) môn Lịch sử, Đề thi GVG cấp thành phố (Lý thuyết) môn Lịch sử

Bình luận về tài liệu de-thi-gvg-cap-thanh-pho-ly-thuyet-mon-lich-su

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP