Trang tri duong diem o do vat

Max Born
Max Born(11376 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 399
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Mô tả: Gi¸o viªn thùc hiÖn NguyÔn ThÞ Xu©n Tr­êng TiÓu häc Vâng Xuyªn B HuyÖn Phóc Thä – Thµnh phè Hµ Néi Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Bài cũ: Nêu cách vẽ màu trong bài vẽ trang trí ? Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Hình 2Hình 1 Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật I.Quan sát, nhận xét Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật 1.Vị trí trang trí đư ờng diềm. 2.Hoạ tiết thường dùng để trang trí. 3.Cách sắp xếp các hoạ tiết. 4.Màu sắc của các đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật I.Quan sát, nhận xét Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật 1.Vị trí trang trí đư ờng diềm. 2.Hoạ tiết thường dùng để trang trí. 3.Cách sắp xếp các hoạ tiết. 4.Màu sắc của các đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Kết luận: Đường diềm được dùng để trang trí áo, khăn, đĩa .và có rất nhiều hoạ tiết khác nhau. Những hoạ tiết giống nhau được sắp xếp đều nhau theo chiều ngang, chiều dọc hoặc xung quanh. Họa tiết khác nhau được sắp xếp xen kẽ. Họa tiết và màu sắc của đư ờng diềm phải phù hợp với chất liệu, hình dáng và tính năng sử dụng của đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật II. Cách trang trí đường diềm: Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Bước 1: Tìm và vẽ hình dáng đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật II. Cách trang trí đường diềm: Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Bước 2: Tìm vị trí thích hợp để vẽ đường diềm. Vẽ hai đường thẳng song song hoặc đường cong cách đều và chia khoảng cách. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật II. Cách trang trí đường diềm: Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Bước 3: Tìm hình mảng và vẽ hoạ tiết Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật II. Cách trang trí đường diềm: Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Bước 4: Vẽ màu theo ý thích (Những hoạ tiết giống nhau vẽ màu giống nhau. Nên kết hợp cả màu nóng lẫn màu lạnh.) . hai đường thẳng song song hoặc đường cong cách đều và chia khoảng cách. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật II. Cách trang trí đường diềm:. 1.Vị trí trang trí đư ờng diềm. 2.Hoạ tiết thường dùng để trang trí. 3.Cách sắp xếp các hoạ tiết. 4.Màu sắc của các đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí

— Xem thêm —

Xem thêm: Trang tri duong diem o do vat, Trang tri duong diem o do vat, Trang tri duong diem o do vat

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu trang-tri-duong-diem-o-do-vat

Đăng ký

Generate time = 0.175179958344 s. Memory usage = 18.42 MB