Trang tri duong diem o do vat

15 424 5
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Gi¸o viªn thùc hiÖn NguyÔn ThÞ Xu©n Tr­êng TiÓu häc Vâng Xuyªn B HuyÖn Phóc Thä – Thµnh phè Hµ Néi Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Bài cũ: Nêu cách vẽ màu trong bài vẽ trang trí ? Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Hình 2Hình 1 Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật I.Quan sát, nhận xét Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật 1.Vị trí trang trí đư ờng diềm. 2.Hoạ tiết thường dùng để trang trí. 3.Cách sắp xếp các hoạ tiết. 4.Màu sắc của các đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật I.Quan sát, nhận xét Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật 1.Vị trí trang trí đư ờng diềm. 2.Hoạ tiết thường dùng để trang trí. 3.Cách sắp xếp các hoạ tiết. 4.Màu sắc của các đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Kết luận: Đường diềm được dùng để trang trí áo, khăn, đĩa .và có rất nhiều hoạ tiết khác nhau. Những hoạ tiết giống nhau được sắp xếp đều nhau theo chiều ngang, chiều dọc hoặc xung quanh. Họa tiết khác nhau được sắp xếp xen kẽ. Họa tiết và màu sắc của đư ờng diềm phải phù hợp với chất liệu, hình dáng và tính năng sử dụng của đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật II. Cách trang trí đường diềm: Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Bước 1: Tìm và vẽ hình dáng đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật II. Cách trang trí đường diềm: Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Bước 2: Tìm vị trí thích hợp để vẽ đường diềm. Vẽ hai đường thẳng song song hoặc đường cong cách đều và chia khoảng cách. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật II. Cách trang trí đường diềm: Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Bước 3: Tìm hình mảng và vẽ hoạ tiết Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật II. Cách trang trí đường diềm: Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008 Mỹ thuật Bước 4: Vẽ màu theo ý thích (Những hoạ tiết giống nhau vẽ màu giống nhau. Nên kết hợp cả màu nóng lẫn màu lạnh.) [...]... Nội Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vậtII. Cách trang trí đường diềm:Thứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008Mỹ thuậtBước 4: Vẽ màu theo ý thích (Những hoạ tiết giống nhau vẽ màu giống nhau. Nên kết hợp cả màu nóng lẫn màu lạnh.) Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vậtThứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008Mỹ thuậtKết luận: Đường diềm được dùng để trang trí o, khăn, đĩa và... Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vậtI.Quan sát, nhận xétThứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008Mỹ thuật 1.Vị trí trang trí đường diềm. 2.Hoạ tiết thường dùng để trang trí. 3.Cách sắp xếp các hoạ tiết. 4.Màu sắc của các đồ vật. Huyện Phúc Thọ Thành phố Hà NộiGi o viên thực hiệnNguyễn Thị XuânTrường Tiểu học Võng Xuyên B Gi o viên thực hiệnNguyễn Thị XuânTrường... rất nhiều hoạ tiết khác nhau. Những hoạ tiết giống nhau được sắp xếp đều nhau theo chiều ngang, chiều dọc hoặc xung quanh. Họa tiết khác nhau được sắp xếp xen kẽ. Họa tiết và màu sắc của đường diềm phải phù hợp với chất liệu, hình dáng và tính năng sử dụng của đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vậtThứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008Mỹ thuậtIII. Thực hành: Tự t o dáng một... tính năng sử dụng của đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vậtThứ hai ngày 24 tháng 11năm 2008Mỹ thuậtIII. Thực hành: Tự t o dáng một đồ vật mà em thích và sử dụng đường diềm để trang trí. . hai đường thẳng song song hoặc đường cong cách đều và chia khoảng cách. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí đường diềm ở đồ vật II. Cách trang trí đường diềm:. 1.Vị trí trang trí đư ờng diềm. 2.Hoạ tiết thường dùng để trang trí. 3.Cách sắp xếp các hoạ tiết. 4.Màu sắc của các đồ vật. Bài 14: Vẽ trang trí Trang trí
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang tri duong diem o do vat, Trang tri duong diem o do vat, Trang tri duong diem o do vat

Bình luận về tài liệu trang-tri-duong-diem-o-do-vat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP