Tiết 4: Chiến dịch Biên Giới Thu - Đông năm 1950

15 1,229 18
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Kính chào quý thầy cô giáo và các em học sinh đến tham dự giờ giảng ứng dụng công nghệ thông tin Giáo viên thực hiện: Nguyễn Xuân Hạnh Bài 9. NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946 – 1950) Tiết 4. IV. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 IV. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 1. Hoàn cảnh lịch sử trước khi ta mở chiến dịch. a. Thế giới. Câu hỏi: Cuối năm 1949 đầu năm 1950 tình hình thế giới có gì thuận lợi cho cách mạng nước ta? - 1/10/1949: Cách mạng Trung Quốc thành công. - 1/1950: Các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao. - Phong trào phản chiến chống chiến tranh Việt Nam dâng cao. - Cách mạng Lào và Cămpuchia phát triển. b. Trong nước: Câu hỏi: Sau năm 1947 tình hình thực dân Pháp ở Việt Nam như thế nào? Pháp càng sa lầy và khốn đốn trong cuộc chiến tranh Đông Dương, Mỹ càng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh này. Câu hỏi: Với sự viện trợ của Mỹ thì thực dân Pháp đã có chính sách gì mới? Thực hiện kế hoạch Rơve: - Thiết lập hành lang Đông Tây. - Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4. 1. Hoàn cảnh lịch sử trước khi ta mở chiến dịch. a. Thế giới. V I Ệ T B Ắ C H ả i P h ò n g H à N ộ i H ò a B ì n h S ơ n L a Cao Bằng Đông Khê Thất Khê Na Sầm Lạng Sơn Đình Lập T i ê n Y ê n Câu hỏi: Kế hoạch Rơve của Pháp nhằm mục đích gì? Bao vây tiến tới tấn công tiêu diệt căn cứ Việt Bắc lần 2. 2. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, kết quả và ý nghĩa lịch sử. a. Mục đích của ta khi mở chiến dịch. Câu hỏi: Ta mở chiến dịch Biên giới với mục đích gì? - Khai thông Biên giới Việt – Trung. - Tiêu diệt sinh lực địch. - Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. b. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch. Câu hỏi: Ta đã chuẩn bị những gì cho việc mở chiến dịch? “Tất cả cho chiến dịch toàn thắng” c. Diến biến: V I Ệ T B Ắ C H ả i P h ò n g H à N ộ i H ò a B ì n h S ơ n L a Cao Bằng Đông Khê Thất Khê Na Sầm Lạng Sơn Đình Lập T i ê n Y ê n Cao Bằng Sáng 16/09/1950 Charton Le Page De la Baume 1 0 / 1 0 1 3 / 1 0 1 8 / 1 0 22/10/1950: Quân Pháp rút khỏi đường số 4. d. Kết quả, ý nghĩa: * Kết quả: Câu hỏi: Chiến dịch kết thúc với những thắng lợi nào? - Diệt và bắt sống 8300 tên. - Thu và phá hủy 3000 tấn vũ khí. - Giải phóng 750 km biên giới với 35 vạn dân. * Ý nghĩa: Câu hỏi: Với thắng lợi vang dội đó đã có tác dụng như thế nào đối với cách mạng nước ta? Chuyển biến tình thế cách mạng: chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), cách mạng nước ta chuyển sang thế chủ động tấn công và thắng lợi. * Củng cố - Hoàn cảnh tác động buộc Pháp phải thay đổi kế hoạch, thực hiện kế hoạch Rơve - Tình thế trên chiến trường có lợi cho ta nên ta quyết định tấn công - Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch biên giới. * Hoạt động tiếp nối Từ sau 1950, thế chủ động thuộc về ta, Pháp - Mỹ lại tiếp tục cuộc phiêu lưu quân sự mới. Ta đẩy mạnh củng cố hậu phương để đẩy mạnh hơn nữa cuộc kháng chiến toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ. Quá trình này như thế nào ta nghiêng cứu tiếp bài sau. Kính chào! Hẹn gặp lại! [...]... thành công. - 1 /1950: Các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao. - Phong trào phản chiến chống chiến tranh Việt Nam dâng cao. - Cách mạng Lào và Cămpuchia phát triển. 2. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, kết quả và ý nghĩa lịch sử.a. Mục đích của ta khi mở chiến dịch. Câu hỏi: Ta mở chiến dịch Biên giới với mục đích gì? - Khai thông Biên giới Việt – Trung. - Tiêu diệt sinh lực địch. - Củng cố và... bài sau. - Khoảng 121.700 dân công tham gia phục vụ tiền tuyến với 1.716.000 ngày công. - Đến 9 /1950, gần 400 tấn lương thực, súng đạn được chuyển từ xa đến, đảm bảo cho gần 3 vạn quân. IV. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 1. Hoàn cảnh lịch sử trước khi ta mở chiến dịch. a. Thế giới. Câu hỏi: Cuối năm 1949 đầu năm 1950 tình hình thế giới có gì thu n lợi cho cách mạng nước ta? - 1/10/1949:... * Củng cố - Hoàn cảnh tác động buộc Pháp phải thay đổi kế hoạch, thực hiện kế hoạch Rơve - Tình thế trên chiến trường có lợi cho ta nên ta quyết định tấn công - Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch biên giới. * Hoạt động tiếp nốiTừ sau 1950, thế chủ động thu c về ta, Pháp - Mỹ lại tiếp tục cuộc phiêu lưu quân sự mới. Ta đẩy mạnh củng cố hậu phương để đẩy mạnh hơn nữa cuộc kháng chiến toàn... chuẩn bị cho chiến dịch. Câu hỏi: Ta đã chuẩn bị những gì cho việc mở chiến dịch? “Tất cả cho chiến dịch toàn thắng”c. Diến biến: Kính chào quý thầy cô giáo và các em học sinh đến tham dự giờ giảng ứng dụng công nghệ thông tinGiáo viên thực hiện: Nguyễn Xuân Hạnh d. Kết quả, ý nghĩa:* Kết quả:Câu hỏi: Chiến dịch kết thúc với những thắng lợi nào? - Diệt và bắt sống 8300 tên. - Thu và phá... Chiến dịch kết thúc với những thắng lợi nào? - Diệt và bắt sống 8300 tên. - Thu và phá hủy 3000 tấn vũ khí. - Giải phóng 750 km biên giới với 35 vạn dân.* Ý nghĩa:Câu hỏi: Với thắng lợi vang dội đó đã có tác dụng như thế nào đối với cách mạng nước ta?Chuyển biến tình thế cách mạng: chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), cách mạng nước ta chuyển sang thế chủ động tấn công và thắng lợi. . Bài 9. NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946 – 1950) Tiết 4. IV. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 IV. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 1. Hoàn. lần 2. 2. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, kết quả và ý nghĩa lịch sử. a. Mục đích của ta khi mở chiến dịch. Câu hỏi: Ta mở chiến dịch Biên giới với
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 4: Chiến dịch Biên Giới Thu - Đông năm 1950, Tiết 4: Chiến dịch Biên Giới Thu - Đông năm 1950, Tiết 4: Chiến dịch Biên Giới Thu - Đông năm 1950

Bình luận về tài liệu tiet-4-chien-dich-bien-gioi-thu-dong-nam-1950

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP