soan bai ngu van lop 6 cau tran thuat don khong co tu la trang 118 sgk

3 104 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2017, 07:54

... tụ hội (v) góc sân - Vị ngữ a cụm tính từ tạo thành - Vị ngữ b động từ tạo thành - Xem Ghi nhớ trang 119 a Phú ông chưa (chưa phải) mừng b Chúng tơi khơng (khơng phải) tụ hội góc sân II Câu miêu... (c) giữ gìn (v) -> (MT) b - Có hang (v) dế choắt (c) -> (TT) - Dế choắt (c) tên (v) -> (MT) c - Tua tủa (v) mầm măng (c) -> TT - Măng (c) trồi lên… (v) -> MT Trường em nằm trung tâm thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: soan bai ngu van lop 6 cau tran thuat don khong co tu la trang 118 sgk, soan bai ngu van lop 6 cau tran thuat don khong co tu la trang 118 sgk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn