Mẫu Bản cam kết làm việc sau đào tạo

2 10,835 125 Gửi tin nhắn cho Lưu Thị Quỳnh
Lưu Thị Quỳnh

Lưu Thị Quỳnh

Tải lên: 2,223 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 09:12

BẢN CAM KẾTTôi tên là: - Chức vụ: Hiện đang công tác tại bộ phận: đơn vị: thuộc CPO Club.Tôi xin cam kết sẽ tiếp tục làm việc tại SỐ: … …/ … - GGCỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------o0o-----------…………, ngày …… tháng …… năm ……BẢN CAM KẾTTôi tên là: ………………………… … - Chức vụ: …………………………Hiện đang công tác tại bộ phận: ………………………… đơn vị: ………………… … thuộc CPO Club.Tôi xin cam kết sẽ tiếp tục làm việc tại …………………………………………………………….…………………thuộc CPO Club trong thời gian ít nhất là ……. năm sau khi được đơn vị cử tham gia khóa đào tạo ………………………………………… tại ……… ………………… ……………………………… từ ngày …… tháng … năm …… đến ngày …… tháng … năm …… Tôi cam kết sẽ tham gia và hoàn thành khóa học với nỗ lực nhằm đạt chất lượng cao, nghiêm túc chấp hành Nội quy và các Quy chế, quy định đối với Cán bộ nhân viên tham gia đào tạo bên ngoài do CPO Club ban hành và không thực hiện bất cứ hành vi nào gây tổn hại đến uy tín và tên tuổi của doanh nghiệp trong suốt thời gian tham gia khóa học.Sau khi hoàn thành khóa học, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định về đào tạo do Gami Group ban hành, cụ thể:1. Thực hiện bảng báo cáo thu hoạch sau khóa học và nộp về Giám đốc TT Đào đạo và Giám đốc đơn vị hiện đang công tác 2. Nộp bản gốc về TT Đào tạo và bản copy có công chứng về Phòng NLHT của đơn vị đang công tác một trong các giấy tờ sau: chứng chỉ, giấy xác nhận, kết quả bài kiểm tra, phiếu nhận xét của giáo viên hoặc văn bản chứng nhận tham gia và đạt kết quả trong khóa học khác (nếu có) 3. Nộp bản copy toàn bộ tài liệu khóa học về TT Đào tạo và về P.NLHT của đơn vị hiện đang công tác.4. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và đào tạo lại cho các CBNV của Gami Group về chương trình đã được học theo phân công của Giám đốc đơn vị và theo kế hoạch đào tạo của TT Đào tạo.Với các yêu cầu (1), (2) & (3) tôi cam kết hoàn thành chậm nhất là 01 tháng sau khi kết thúc khóa học & nhận được một trong các loại giấy chứng nhận nói trên. Nếu không thực hiện được các cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí và các BMĐT-06 1/2khoản lương (phụ cấp nếu có) mà Trung tâm Đào tạo và Công ty đã tài trợ cho tôi tham gia khóa học.Cam kết này được lập thành 03 bản do Đơn vị quản lý lao động lưu 01 bản, TT Đào tạo lưu 01 bản, người thực hiện cam kết giữ 01 bản, có giá trị ngang nhau để thực hiện.Ngày …. tháng …… năm …… GIÁM ĐỐC BAN NLHTNgày …. tháng …… năm …… Người thực hiện cam kếtBMĐT-06 2/2 . gia khóa học .Cam kết này được lập thành 03 bản do Đơn vị quản lý lao động lưu 01 bản, TT Đào tạo lưu 01 bản, người thực hiện cam kết giữ 01 bản, có giá. vị và theo kế hoạch đào tạo của TT Đào tạo. Với các yêu cầu (1), (2) & (3) tôi cam kết hoàn thành chậm nhất là 01 tháng sau khi kết thúc khóa học &
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Bản cam kết làm việc sau đào tạo, Mẫu Bản cam kết làm việc sau đào tạo, Mẫu Bản cam kết làm việc sau đào tạo

Bình luận về tài liệu mau-ban-cam-ket-lam-viec-sau-dao-tao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP