de thi hoc ki 2 mon dia ly lop 12 truong thpt nguyen chi thanh tp hcm nam 2015 2016

2 64 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2017, 12:31

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI KIỂM TRA HỌC KỲ – NĂM HỌC 2015-2016 MÔN THI: ĐỊA LÝ - KHỐI 12 Thời gian làm 60 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1:( 2,0 điểm) Cho bảng số liệu diện tích dân số số vùng nước ta năm 2006 (Làm vào giấy thi theo mẫu sau) Vùng Diện tích (nghìn km2) Dân số (triệu người) Trung du miền núi Bắc Bộ Đồng sông Hồng Tây Nguyên Đồng sông Cửu Long 101 15 54,7 40 12 18,2 4,9 17,4 Mật độ dân số (người/ km2) a Tính mật độ dân số (người/km2) vùng nước ta điền vào bảng b Nhận xét mật độ dân số vùng? Câu 2: (2,0 điểm) Dựa vào Atlat kiến thức học a Trình bày vị trí địa lý vùng Bắc Trung b Nêu tên tỉnh vùng Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào Atlat (trang 21 26) kiến thức học kể tên trung tâm công nghiệp, qui mô cấu trung tâm công nghiệp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (Làm vào giấy thi theo mẫu sau) Tên trung tâm công nghiệp Qui mô Cơ cấu Câu 4: (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng Việt Nam (Đơn vị:%) Năm 1995 Hàng công nghiệp nặng khống sản 25,3 Hàng cơng nghiệp nhẹ tiểu thủ công 28,5 1999 31,3 36,8 2000 37,2 33,8 2001 34,9 35,7 2005 36,1 41 nghiệp Hàng nông, lâm, thủy sản 46,2 31,9 29 29,4 22,9 a/ Vẽ biểu đồ miền thể cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng Việt Nam qua năm b/ Nhận xét thay đổi cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng Việt Nam qua năm Học sinh sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÝ K 12 HỌC KỲ – 2015 – 2016 Câu (2 điểm) a Mật độ dân số (người/ km2) Trung du miền núi Bắc Bộ Đồng sông Hồng Tây Nguyên Đồng sông Cửu Long b Nhận xét mật độ dân số vùng? 119 1213 90 435 1đ - Không đều: cao …, thấp … - Đồng mật độ dân số cao … Còn trung du miền núi mật độ dân số thấp … Câu 2: (2,0 điểm) Dựa vào Atlat kiến thức học 0,5điểm 0,5điểm a Trình bày vị trí địa lý vùng Bắc Trung (1 đ) B : ĐBSH TDMNBB (0,25) N: DHNTB (0,25) T: Lào (0,25) Đ: Biển Đông (0,25) b- Nêu tên tỉnh vùng (1 đ) Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế (đúng tỉnh = 0,5 điểm, đủ tỉnh điểm) Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào Atlat (trang 21 26) kiến thức học kể tên trung tâm công nghiệp, qui mô cấu trung tâm công nghiệp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (Làm vào giấy thi theo mẫu sau) Tên trung tâm công nghiệp (1 đ) Việt Trì Thái Nguyên Hạ Long Cẩm Phả Câu 4: (3,0 điểm) Qui mô (1 đ) Cơ cấu (1 đ) Nhỏ Nhỏ Trung bình Nhỏ Hóa chất, vật liệu xây dựng…… …………………… ………………… ………………………… a/ Vẽ biểu đồ miền thể cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng Việt Nam qua năm (2 đ) - Vẽ biểu đồ dạng khác không cho điểm - Sai, thiếu yếu tố trừ 0,25 đ b/ Nhận xét thay đổi cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng Việt Nam qua năm (1 đ) - Cơ cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng Việt Nam qua năm có chuyển dịch (0,25) - Cơ cấu hàng công nghiệp nặng khống sản tăng (0,25) - Cơ cấu hàng cơng nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp tăng (0,25) - Cơ cấu hàng nông, lâm, thủy sản giảm (0,25) ... ĐỊA LÝ K 12 HỌC KỲ – 20 15 – 20 16 Câu (2 điểm) a Mật độ dân số (người/ km2) Trung du miền núi Bắc Bộ Đồng sông Hồng Tây Nguyên Đồng sông Cửu Long b Nhận xét mật độ dân số vùng? 119 121 3 90 435... thấp … Câu 2: (2, 0 điểm) Dựa vào Atlat ki n thức học 0,5điểm 0,5điểm a Trình bày vị trí địa lý vùng Bắc Trung (1 đ) B : ĐBSH TDMNBB (0 ,25 ) N: DHNTB (0 ,25 ) T: Lào (0 ,25 ) Đ: Biển Đông (0 ,25 ) b- Nêu... tên tỉnh vùng (1 đ) Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thi n- Huế (đúng tỉnh = 0,5 điểm, đủ tỉnh điểm) Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào Atlat (trang 21 26 ) ki n thức học kể tên
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 2 mon dia ly lop 12 truong thpt nguyen chi thanh tp hcm nam 2015 2016, de thi hoc ki 2 mon dia ly lop 12 truong thpt nguyen chi thanh tp hcm nam 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn