Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên

2 10,471 156
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 08:24

Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên:Số điểm tự đánh giá từ 1 – 10 điểm.1.Đánh giá về số lượng công việc: Số điểm tự đánh giá: Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.netBIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên:Số điểm tự đánh giá từ 1 – 10 điểm.1. Đánh giá về số lượng công việc: Số điểm tự đánh giá: Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn2. Đánh giá chất lượng công việc Số điểm tự đánh giá: Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn3. Đánh giá tiến độ công việc. Số điểm tự đánh giá: Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn4. Đánh giá tác phong làm việc. Số điểm tự đánh giá: Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn5. Đánh giá thực hiện kỹ luật Số điểm tự đánh giá: Hãy cho biết thêm ý kiến của bạnBạn còn ý kiến nào khác không? Vui lòng ghi vào ô này.Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.netNhân viên ký tên . contact@cpoclub.netBIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên: Số điểm tự đánh giá từ 1 –. Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn2. Đánh giá chất lượng công việc Số điểm tự đánh giá:
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên, Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn