tong hop ly thuyet va bai tap ve menh de danh tu

3 176 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2017, 01:26

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đặc điểm mệnh đề danh từ: Mệnh đề danh từ thường bắt đầu if, whether từ để hỏi what, who, which, when, where… từ that Ví dụ: Where I went last summer was Vietnam What I want is having a good life I know that English is an interesting language Chức mệnh đề danh từ: Các bạn hiểu danh từ có chức câu mệnh đề danh từ có chức tương tự a/ Mệnh đề danh từ làm chủ ngữ câu: Những câu tiếng Anh có mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ nhìn chung có cấu trúc sau: Where/ when/ why/ what/ that…+ S+ V+ V Ví dụ: He loves me and he doesn’t care who I am (Anh yêu chẳng quan tâm ai.) Where they live is a beautiful village in Korean (Nơi họ sống làng xinh đẹp Hàn Quốc) Why she didn’t come is nothing to me (Việc cô khơng đến chẳng có nghĩa lí với tơi.) When they woke up was 10 a.m (Khi họ thức dậy 10 sáng rồi.) b/ Mệnh đề danh từ làm tân ngữ sau động từ Trong tiếng Anh, câu có mệnh đề danh từ làm bổ ngữ sau động từ thường có cấu trúc sau: S + V + what/ where/ when/ why/ that……+ S+ V Ví dụ: I don’t care what they want from me because I will not let them take it (Tôi không quan tâm họ muốn tơi tơi khơng để họ có nó.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí They think that he lived in London (Họ nghĩ anh sống London) Can you tell me why they did that? (Cậu cho tơi biết họ làm không?) c/ Mệnh đề danh từ làm tân ngữ sau giới từ Trong tiếng Anh, câu chứa mệnh đề danh từ làm tân ngữ sau giới từ thường có cấu trúc sau: S + V/be + adj+ preposition + where/ what/ when/ why/ that….+ S + V Ví dụ: Her decision depends on what her mom wants (Quyết định cô phụ thuộc vào mẹ muốn) He wants to know how I fixed his bike (Anh ta muốn biết cách sửa xe đẹp anh ta.) d/ Mệnh đề danh từ làm bổ ngữ cho chủ ngữ Những câu dạng thường có cấu trúc sau: S + tobe+ what/ where/ when/ why/ that….+ S+ V Ví dụ: The point is when you go (Vấn đề cậu nào.) The last time I saw him was where he confessed that he loved me (Lần cuối tơi nhìn thấy anh nơi anh thổ lộ anh yêu tôi.) Cách thành lập mệnh đề danh từ – Chuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh từ, dùng That – Chuyển câu hỏi Yes/ No dùng if/ whether – Chuyển câu hỏi dùng từ để hỏi cách dùng từ để hỏi, đằng sau câu trần thuật Mệnh đề danh từ rút gọn Mệnh đề danh ngữ rút gọn khi: – Mệnh đề danh ngữ đứng vị trí tân ngữ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Mệnh đề danh ngữ mệnh đề có chung chủ ngữ Khi đó, mệnh đề danh ngữ rút gọn thành dạng: S + V + wh…+ to V Ví dụ: I can’t decide whether I will go to London or Paris next Saturday (Tơi khơng thể định liệu London hay Paris vào thứ tới.) -> I can’t decide whether to go to London or Paris next Saturday She told me where I could buy some beautiful dolls (Cơ cho tơi nơi tơi mua vài búp bê xinh đẹp) She told me where to buy some beautiful dolls ... mệnh đề danh ngữ rút gọn thành dạng: S + V + wh…+ to V Ví dụ: I can’t decide whether I will go to London or Paris next Saturday (Tôi định liệu London hay Paris vào thứ tới.) -> I can’t decide whether... câu trần thuật Mệnh đề danh từ rút gọn Mệnh đề danh ngữ rút gọn khi: – Mệnh đề danh ngữ đứng vị trí tân ngữ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Mệnh đề danh ngữ mệnh đề có... where he confessed that he loved me (Lần cuối tơi nhìn thấy anh nơi anh thổ lộ anh yêu tôi.) Cách thành lập mệnh đề danh từ – Chuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh từ, dùng That – Chuyển câu
- Xem thêm -

Xem thêm: tong hop ly thuyet va bai tap ve menh de danh tu, tong hop ly thuyet va bai tap ve menh de danh tu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn