Phiếu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc

2 10,512 265
Lưu Thị Quỳnh

Lưu Thị Quỳnh Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,223 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 17:23

I- PHẦN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ:1- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC: PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNPHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆCSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆCau thời gian thử việc' title='bảng đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc'>ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNPHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆCSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆC thời gian thử việc' title='mẫu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc'>ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNPHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆCSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆC(Do Trưởng đơn vò và bộ phận NS đánh giá)Ngày: ……/…/……Trang: 1 / 2Họ và tên: Ngày tháng năm sinh: / / Vò trí công việc: Đơn vò công tác: Tốt nghiệp trường: Ngành: Hợp đồng thử việc số : ngày: / / Thời gian thử việc: thángMức lương thử việc: Hệ số: I- PHẦN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA TRƯƠÛNG ĐƠN VỊ:1- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:TTChương trình thử việcHệ sốTiêu chuẩn hòan thànhMức độ hòan thànhXếp loạiĐiểm đạtX YTổng điểm 10Điểm bình quân kết quả công việc: {Σ(X * Y)} /10 2- ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC :- Nhóm kiến thức chuyên môn:- Nhóm kỹ năng:- Phẩm chất, cá tính: @ Các năng lực, khả năng vượt trội ngoài yêu cầu (nếu có): 3- ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HP, KHẢ NĂNG LÀM VIỆC LÂU DÀI TẠI CÔNG TY:3.1 - Nhận xét về ưu điểm, mặt mạnh của CBCNV (trừ điểm 3.4):3.2 - Nhận xét về nhược điểm, những điểm cần khắc phục (trừ điểm 3.4): 3.3 – Đánh giá khả năng khắc phục các yếu điểm trên3.4 - Khả năng nắm bắt công việc, số giờ làm việc bình quân trong ngày, khả năng phối hợp với đồng nghiệp trong đơn vò và với đơn vò bạn 3.5 - Triển vọng phát triển: dự đóan những vò trí cao hơn sau này có thể bố trí (nếu có)3.6 - Kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ để khắc phục những hạn chế và phát triển 3.7 - Các đề nghò với Công ty về tạo điều kiện (cụ thể) để đương sự phát huy4- ĐỀ XUẤT:1- Kết quả đánh giá: - Điểm đánh giá: - Xếp lọai: 2- Đề xuất: - Chấm dứt HĐTV (hoặc ký) hợp đồng lao động: .- Mức lương : ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNPHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆCSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆC(Do Trưởng đơn vò và bộ phận NS đánh giá)Ngày: ……/…/……Trang: 2 / 2II- PHẦN ĐÁNH GIÁ , NHẬN XÉT CỦA BỘ PHẬN NHÂN SỰ:1- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:1- Nhất trí với đánh giá của đơn vò: 2- Không nhất trí với đánh giá của đơn vò:- Nội dung không nhất trí: .- Đánh giá của bộ phận NS: .2 - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC:1- Nhất trí với đánh giá của đơn vò : 2- Không nhất trí với đánh giá của đơn vò:a. Nội dung không nhất trí: .b. Đánh giá của bộ phận NS: .3- Đề xuất : TRƯƠÛNG BP NHÂN SỰ TRƯƠÛNG ĐƠN VỊ . PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNPHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆCSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆC(Do Trưởng đơn vò và bộ phận NS đánh giá) Ngày:. PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNPHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊNSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆCSAU THỜI GIAN THƯÛ VIỆC(Do Trưởng đơn vò và bộ phận NS đánh giá) Ngày:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc, Phiếu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc, Phiếu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc

Bình luận về tài liệu phieu-danh-gia-nhan-vien-sau-thoi-gian-thu-viec

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP